Výlety, zábava a atrakce po ČR

Archeologický skanzen Březno u Loun

Archeologický skanzen Březno u Loun

 

Historie a současnost

Tento skanzen vznikl jako součást výzkumného programu, který navázal na výsledky velkoplošného archeologického výzkumu, prováděného na této lokalitě v průběhu padesátých až sedmdesátých let dr. I. Pleinerovou, pracovnicí Archeologického ústavu v Praze.

 

Místo výzkumu se v r. 1981 změnilo na stanoviště experimentální archeologie, podobné těm, která pracují v Dánsku, Anglii, Německu, Polsku, Francii atd. Stavby ve skanzenu byly budovány na základě archeologickým průzkumem odkrytých půdorysů. Byly používány stejné druhy dřeva jako v dávné minulosti, opracovávané nástroji, vyrobenými podle původních typů, známých z archeologických nálezů. Pracovní postupy byly voleny tak, aby se co nejvíce přibližovaly podmínkám v minulosti. V rámci experimentu byly prováděny pokusné výpaly keramiky v replice hrnčířské pece, probíhal výzkum trvanlivosti a klíčivosti obilí uloženého dlouhodobě v zásobních jamách. V obytných objektech byly zkoumány podmínky bydlení v letním i zimním období.

 

V archeologickém skanzenu se lze s výsledky těchto experimentů seznámit a nahlédnout tak do způsobu života našich dávných předků. Skanzen je nyní součástí Okresního muzea v Lounech, které Vás zde vítá a přeje Vám příjemné zážitky z této návštěvy dávné minulosti.

 

 

 

Expozice

  • Tzv. dlouhý dům z maldší doby kamenné (cca 4000 př. Kr., období kultury s vypíchanou keramikou) s kůlovou konstrukcí. Tento dům byl využit k experimentálnímu obývání s cílem ověřit tepelné poměry v takto rozměrném objektu v zimním období.

  • Časně slovanská chata ze 6. st.n.l., z části zahloubená do terénu (tzv. polozemnice), je postavena na obdélníkovém půdorysu se zaoblenými rohy. Stěny jsou uvnitř zpevněny výpletem z průtů a slabších větví. Sedlovou střechu krytou rákosovou krytinou pokrývají dva protilehlé kůly nesoucí slemeno a konstrukci krovu. Tato chata je první stavbou vybudovanou ve Březně počátkem osmdesátých let. Byla používána k experimentálnímu bydlení v zimních podmínkách.

  • Zásobní obilní jáma z časné slovanského období. Má válcovitý tvar a je chráněna sedlovitým přístřeškem. V takových jamách byly dlouhodobě uchovávány zásobí obilí určené jak ke spotřebě, tak pro setí. Vnitřek jámy byl vypálen a před uložením obilí vystlán slámou.

  • Germánská chata z doby stěhování národů ze 6. st.n. l. Tato obdélná stavba má kůlovou konstrukci a rákosovými došky krytou sedlovou střechu. Stěny jsou zhotoveny z tesaných fošen a omazány mazanicovou omítkou. 

  • Roubená slovanská chata z 9. st.n.l. má zhruba čtvercový půdorys a je mírně zahloubená do terénu. I tato chata sloužila k experimentálnímu bydlení rodiny s malými dětmi v letním období. Tento pokus umožnil nahlédnout do běžného chodu slovanské domácnosti v 9. st.n.l.

  • Slovanská hrnčířská pec z 9. st.n.l., vestavěná do svahu nad korytem potoka. Topeniště je umístěno na východní straně, kopule pece je opatřena komínovým otvorem a uzavíratelným otvorem v boku, určeným ke vkládání a vyjímání vypalované keramiky.

 

 Dlouhý dům z ml. doby kamenné    Slovanská chata ze 6. st.n.l            Zásobní obilní jáma

 

 

 

květen - září

úterý až neděle       09.00 - 17.00
pondělí Zavřeno

 

říjen - duben

úterý až neděle       09.00 - 16.00
pondělí Zavřeno

 

V nepříznivém počasí se prohlídky nekonají.

Bližší informace na: Tel. 415 652 456, 415 783 057

Výklad (pouze pro skupiny) si rezervujte na tel. čísle 415 783 057

 

 

Plné vstupné - dospělí 20 Kč
Poloviční vstupné - děti, studenti, učni, důchodci 10 Kč
Zdarma - děti do 6 let, pedagog.doprovod žáků a studentů, držitelé průkazu ZTP  
Fotografování 10 Kč

 

 

 

Akuální a podrobnější informace na   www.muzeumlouny.cz

 

Adresa:

Oblastní muzeum v Lounech  

Archeologický skanzen Březno

440 01      Březno

 

Telefon: 415 783 057,  415 652 456
Email: muzeumlouny@iol.cz

 

  Mapa - Severní Čechy - Lounsko a Žatecko - Arch. skanzen Březno u Loun

Fotogalerie: Archeologický skanzen Březno u Loun

/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/brezno-u-loun-jpg1/
/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/archeologicky-skanzen-brezno-u-loun5-jpg/
/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/archeologicky-skanzen-brezno-u-loun-jpg/
/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/archeologicky-skanzen-brezno-u-loun2-jpg/
/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/casne-slovanska-chata-ze-6-st-n-l-jpg1/
/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/t3-jpg/
/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/tzv-dlouhy-dum-z-maldsi-doby-kamenne-jpg1/
/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/zasobni-obilni-jama-z-casne-slovanskeho-obdobi-jpg1/
/album/fotogalerie-archeologicky-skanzen-brezno-u-loun/archeologicky-skanzen-brezno-u-loun-m-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

 Kinofilmy 2017      

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

200135330-927a893747/50000000.jpg

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPT - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

TOPlist