Výlety, zábava a atrakce po ČR

Digitální planetárium a hvězdárna v Hradci Králové

Digitální planetárium a hvězdárna v Hradci Králové

 

Hvězdárna a planetárium se nachází na jižním okraji metropole východních Čech - Hradce Králové. Pro stavbu hvězdárny bylo zvoleno jedno z nejkrásnějších míst - na hřebenu mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ do polabské nížiny a na jižní protáhlé údolí se zrcadly rybníků Datlíka a Roudničky.

 

Potřeba nového většího a modernějšího planetária, které by vyhovělo nejen formám moderní školní výuky, ale i současným požadavkům na názorné a atraktivní provedení programů pro veřejnost, již od počátku nového tisíciletí vedla ke hledání možností zásadní modernizace stávajícího přístrojového vybavení a zároveň zvýšení nedostatečných prostorových možností současného planetária.

 

 

Architektonické řešení

Nové planetárium se prezentuje jako architektonicky výrazný objekt, složený z rotačního elipsoidu posazeného na podstavu ve tvaru širokého kvádru. Kompozici lze chápat jako parafrázi přistávajícího fantaskního vesmírného korábu.

Dovnitř objektu je vložen válec, vymezující prostor pro nakloněný kruhový sál s 95 sklopnými sedadly, rozmístěnými v obloucích a orientovanými jedním směrem. Nad nimi je zavěšena polokulová projekční plocha o průměru 12 metrů, skloněná pod úhlem 17°. Centrálně umístěný sál je v přízemí a v patře obklopen tvarově netradičními prostory, pro jejichž ztvárnění byly inspirací časosběrné snímky noční oblohy a Saturnovy prstence.
 
Vzhledem k evidentní časové náročnosti projektu, dynamickému vývoji v oblasti digitálních technologií a snaze získat zařízení na co nejvyšší technické úrovni, byl projekt rozdělen na část stavební a část technologickou. V projektu byl navržen čistě digitální systém s více dataprojektory, umístěnými okolo sálu těsně pod spodní hranou projekční kopule, tzn. bez opticko-mechanického projektoru, který by zabíral místo uprostřed sálu.

 

 

Technologické řešení 

Technologické řešení hradeckého planetária obsahuje více částí, nicméně nejdůležitější je vytváření obrazu v planetáriu, pro které je použito pěti projektorů VELVET.

Jedná se o unikátní projektory vyvinuté a vyráběné německou společností ZEISS v Jeně speciálně pro účely projekce noční oblohy na polokouli. Tyto projektory kromě jiného disponují extrémně vysokým statickým (nativním) kontrastním poměrem, dosaženým bez použití clon snižujících jas promítaného obrazu. Úroveň promítané černé umožňuje kvalitní a výhradně elektronické napojení obrazů z jednotlivých video kanálů, při zachování věrného zobrazení temné noční oblohy.
 
Hradecké planetárium je jediné zařízení svého druhu v České republice, kde jsou tyto vysokokontrastní špičkové projektory instalovány.

Pro každý z projektorů je obraz vytvářen samostatným výkonným počítačem, jehož činnost je s ostatními synchronizována společným řídícím počítačem. Výsledný obraz na projekční ploše je tedy složen z pěti oblastí, vzájemně napojených bez viditelných přechodů. Projektory jsou vybaveny speciálními objektivy, navrženými pro ostré zobrazení na sféře. Instalovaný projekční systém tak zobrazuje hvězdnou oblohu s maximální digitálně dosažitelnou věrností.
 


 

Planetárium je vybaveno také přídavným projekčním systémem, který prostřednictvím samostatného projektoru zobrazuje data z jiných zdrojů, například z robotického dalekohledu na jižní terase budovy.
 
Nezbytnou podmínkou pro projekci je prakticky bezešvá kopule z kvalitativně nejvyšší řady NanoSeam americké firmy Spitz. Panely opatřené práškovým nástřikem a vzájemně sesazené bez přesahů se submilimetrovou přesností vytvářejí předpoklady pro celoplošnou projekci v maximální možné kvalitě.
 
Systém ozvučení v konfiguraci 5.1 zahrnuje reproduktory umístěné v prostoru za projekční kopulí a výkonný subwoofer ve spodní části sálu. Výsledkem kombinace komplexního akustického řešení prostoru sálu, včetně stropu nad průzvučnou kopulí, a instalované aparatury Crown a Yamaha je vysoce kvalitní zvuk s výraznou hloubkou a nízkou úrovní šumu v sále. Digitální ovládání je integrováno do řídícího systému planetária. 
 
Celooblohové osvětlení je realizováno lineárními zdroji LED RGBW, umístěnými v zastiňujícím žlábku po celém dolním kruhovém obvodu projekční kopule. Plynulá regulace barevnosti a světelného výkonu je rovněž řízena systémem planetária.

 

 

Interaktivní expozice

Kromě technologií a prostor nezbytných pro funkci planetária jsou v objektu instalovány dvě výstavy. Sál je v přízemí obklopen prostorným foyer s interaktivní expozicí „Mikrosvět – makrosvět“, která znázorňuje obrovský rozsah měřítek, s nimiž se v přírodě setkáváme. Je tvořena exponáty (mj. mlžnou komorou, plazmovou koulí nebo modelem vesmíru) a světelnými panely doplněnými několika velkoplošnými dotykovými monitory.  

V patře je okolo sálu kruhový ochoz s interaktivní expozicí „Energie – formy a přeměny“, kde se návštěvníci mohou stručně a přehledně seznámit s některými základními fyzikálními zákony. Tvoří ji efektně nasvětlené panely, dotykové monitory a exponáty (je zde například model konvekce, infrakamera nebo spektrální lampa). Na terasách pak expozice doplňují meteorologická stanice a robotický dalekohled – exponát, který demonstruje možnosti pozorování oblohy prostřednictvím vzdáleně řízeného teleskopu.

Ačkoliv projekční systém umožní speciální simulace z oboru astronomie, astrofyziky, kosmologie, kosmonautiky i dalších oborů přírodních a technických věd, dokonalé a co možná nejvěrnější zobrazení noční hvězdné oblohy bylo a je jedním z hlavních cílů.

 

Sáhněte si na plazmovou kouli


Životní prostředí většiny obyvatel České republiky již neposkytuje mnoho příležitostí pro pozorování noční oblohy neovlivněné světelným znečištěním. Někdy je čas vymezený lidskému životu příliš krátký pro vnímání dějů na obloze, jindy je to nepříznivá meteorologická situace, která pozorování jedinečných úkazů znemožní.

Plně digitální systém však umožní pohled na oblohu bezprostředně doplnit a prolnout se snímky reálných vesmírných objektů, pořízených pozemskými a kosmickými dalekohledy, nebo názornými audiovizuálními schématy prezentujícími výsledky špičkové vědy a výzkumu, což jistě přispěje ke snadnějšímu pochopení výkladu a ukáže neuvěřitelné pokroky v našem poznávání vesmíru.

 

 

Pořady v planetáriu

Vytvoření správné představy o postavení Země, Slunce a Galaxie ve vesmíru je nesmírně důležité. Využijeme přitom virtuálních letů ke hvězdám i k samotným hranicím pozorovatelného vesmíru – pohled na „plochou“ noční oblohu je prostřednictvím programu Uniview obohacen o třetí prostorový rozměr při simulovaném pohybu mezihvězdným a mezigalaktickým prostorem.

Tři odborné astronomické pořady z produkce American Museum of Natural History pořízené v rámci projektu – konkrétně filmy „Cosmic Collisions“, „Passport to the Universe“ a „The Search of Life: Are we alone?“  – v českém znění, budou v následujících letech průběžně doplňovány dalšími vhodnými pořady určenými pro celoplošnou projekci.

 

 

 

Program pro veřejnost

Otvírací dny pro veřejnost jsou středa, pátek a sobota. V období září až březen se ve všední dny od 18:30 koná specializovaný pořad v digitálním planetáriu s filmem. Jeho součástí je též prohlídka interaktivní expozice v budově planetária. Ve 20:30 pak začíná Večerní pozorování na hvězdárně. V sobotu je od 14:00 na hvězdárně program zaměřený na pozorování Slunce a od 15:00 program pro děti (vhodný pro děti od 5 let v doprovodu dospělé osoby) s pohádkou v digitálním planetáriu a prohlídkou hvězdárny. Od 18:00 a 19:30 běží pořady v digitálním planetáriu, ve 20:45 pak za příznivého počasí začíná Večerní pozorování na hvězdárně pomocí dalekohledů v kopuli a na terase - při zatažené obloze se po ukázce dalekohledů koná prohlídka umělé hvězdné oblohy v historickém Zeissově malém planetáriu. Od dubna do srpna (včetně) začínají všechny programy o hodinu později: tj. ve středu a pátek v 19:30 a 21:30, v sobotu od 15:00, 16:00, 19:00, 20:30 a pozorování ve 21:45. Podrobnosti o jednotlivých programech viz níže v tabulce. Vstupné 30,- až 90,- Kč podle druhu programu a věku návštěvníka. Změna programu vyhrazena. */

Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů není možné vstupovat do sálu digitálního planetária po začátku programu.

 

 

 ROK 2017
Pozorování Slunce   (hvězdárna) soboty ve 14:00
  • Projekce Slunce dalekohledem, sluneční skvrny, protuberance, informace o sluneční aktivitě. Při nepříznivém počasí ze záznamu (délka programu 60 minut).
Ptačí ostrov pořad vhodný pro diváky od 5 let (digitální planetárium a hvězdárna) soboty v 15:00
  • Čím drží svět pohromadě? Kde najdeme Ptačí ostrov? Má Měsíc skutečně tisíc tváří? Kam ukazuje Severní hvězda? Podaří se Tomášovi s Katkou napravit celou neplechu a zachránit kouzelnou říši za knihovnou? Na tyto ale i další otázky odpoví nejmenším divákům dobrodružný příběh Ptačí ostrov. Po pohádce následuje ukázka dalekohledů, při jasné obloze pozorování Slunce (délka programu 90 minut, vstupenky je možné rezervovat a zakoupit předem).
Cestovní pas do vesmíru   (digitální planetárium) soboty v 18:00
  • Digitální planetárium nám umožní vydat se na největší cestu, jakou můžeme podstoupit. Od naší rodné planety přes Galaxii Mléčnou dráhu až po nejvzdálenější kouty známého vesmíru, v průběhu filmu urazíme nepředstavitelné vzdálenosti nepředstavitelnou rychlostí. Dokument Cestovní pas do vesmíru nám ukáže vnitřní stavbu Saturnových prstenců, seznámí nás s úžasnou líhní hvězd v podobě mlhoviny v Orionu a nakonec nás vezme až na samotný okraj pozorovatelného vesmíru. Dokument byl vytvořen Americkým přírodovědným muzeem (AMNH) ve spolupráci s NASA. Součástí pořadu je ukázka hvězdné oblohy v planetáriu a prohlídka interaktivní expozice v budově digitálního planetária(délka programu 70 minut, vstupenky je možné rezervovat a zakoupit předem).
Podvečerní program   (digitální planetárium) středy a pátky v 18:30
  • Pořad moderovaný odborníkem doplněný celooblohovou filmovou projekcí. Hvězdná obloha a virtuální vesmír v digitálním planetáriu, aktuální informace z astronomie a kosmonautiky prohlídka interaktivní expozice v budově digitálního planetária. Součástí pořadu je film Cestovní pas do vesmíru. Digitální planetárium nám umožní vydat se na největší cestu, jakou můžeme podstoupit. Od naší rodné planety přes Galaxii Mléčnou dráhu až po nejvzdálenější kouty známého vesmíru, v průběhu filmu urazíme nepředstavitelné vzdálenosti nepředstavitelnou rychlostí. Dokument Cestovní pas do vesmíru nám ukáže vnitřní stavbu Saturnových prstenců, seznámí nás s úžasnou líhní hvězd v podobě mlhoviny v Orionu a nakonec nás vezme až na samotný okraj pozorovatelného vesmíru. Dokument byl vytvořen Americkým přírodovědným muzeem (AMNH) ve spolupráci s NASA(délka programu 90 minut, vstupenky je možné rezervovat a zakoupit předem).
Večerní program   (digitální planetárium) soboty v 19:30
  • Pořad moderovaný odborníkem doplněný celooblohovou filmovou projekcí. Hvězdná obloha a virtuální vesmír v digitálním planetáriu, aktuální informace z astronomie a kosmonautiky. Film Buňka! Buňka! Buňka! nás zavede do nitra lidského těla, které se skládá z téměř 40 bilionů drobných buněk. Jsou všude. V našich očích, v kostech, v mozku... Pracují. Mluví. Myslí. Díky nim jsme takoví, jací jsme. Podnikneme fantastickou a mírně ztřeštěnou cestu k těmto drobným stavebním dílkům lidského těla. Poznáme, jak důmyslnou skládačku vytvářejí. Budeme sledovat vznik a vývoj nového lidského života od okamžiku stvoření, tedy splynutí prvních dvou buněk, až do doby těsně před jeho narozením. Prozkoumáme buňky zevnitř, odhalíme tajemství dědičnosti a rozpleteme šifru jménem DNA(délka programu 70 minut, vstupenky je možné rezervovat a zakoupit předem).
Večerní pozorování   (hvězdárna) středy a pátky ve 20:30, soboty ve 20:45
  • Pozorování zajímavých objektů večerní oblohy dalekohledy v kupoli a na terase hvězdárny. Při nepříznivém počasí hvězdná obloha v historickém Malém Zeissově planetáriu (délka programu 60 minut).
Přednášky (hvězdárna)    
  • sobota 14. ledna v 17:00 - Královská klička - Úžasné zjevy nebeské v roce 2017 - přednáší: Mgr. Jan Veselý – HPHK
  • sobota 28. ledna v 17:00 - Kosmonautika 2016 - Co bude s tím Marsem? - přednáší: Mgr. Karel Bejček - HPHK
Výstavy (hvězdárna)   pracovní dny 9 - 12 a 13 - 15 h;
při programech, které se konají na hvězdárně
  • 250 let od založení Nového Hradce Králové - výstava vznikla z iniciativy Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové
  • Toulky noční oblohou - krásy noční oblohy v roce 2017

 

 

 

Vstupné na hvězdárnu a do digitálního planetária od 1. 1. 2016 (za 1 návštěvníka)
druh programu základní (Kč) snížené (Kč)*
Pozorování (Slunce, večerní obloha) 50,- 30,-
Program pro děti (jednotné snížené vstupné) 70,- 70,-
Program - pořad (dle názvu projekce) 90,- 70,-
Podvečerní / Večerní program 90,- 70,-
Přednáška 70,- 50,-
Výstava (na hvězdárně) 30,- 30,-
Objednaný program(pro skupinu nad 20 osob) 90,- 70,-
Výukový program pro školy (2 učitelé na třídu zdarma)   60,-

 

* Snížené vstupné (o 22 % až 40 %) je určeno pro děti do 16 let, studenty, držitele průkazek ZTP-P, seniory od 60 let.

 

Akuální a podrobnější informace na www.planethk.cz

 

ADRESA:

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Zámeček 456/30

500 08 Hradec Králové

Česká Republika

 

 

NÁZEV MÍSTA Digit. planetárium Hradec Králové
   
REGION: Východní Čechy – Hradec Králové
ADRESA:

Zámeček 456/30

500 08 Hradec Králové

Česká Republika

WEB MÍSTA: www.planethk.cz
KATEGORIE: Planetárium
   
OTEVÍRACÍ DOBA: OD 15 HODIN - DO  22 HODIN 
Středa - Pátek - Sobota
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti )
  (50 - 90 KČ/ 30 - 70 KČ / 30 -70 KČ )
   
TELEFON:

+420 495 264 087 , +420 455 270 959

mobil: +420 737 456 777

E-MAIL:

astrohk@astrohk.cz

                                                                                                                                               

 

 Mapa - Východní Čechy – Digitální planetárium a hvězdárna v Hradci Králové

Fotogalerie: Digitální planetárium a hvězdárna v Hradci Králové

/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-jpg1/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove33-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-interier-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-interier2-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-interier4-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove11-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove22-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-interier3-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-interier9-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-interier5-jpg1/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-expozice-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-expozice2-jpg1/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-expozice3-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-interier8-jpg1/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-v-hradci-kralove1-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/hvezdarna-a-digitalni-planetarium-v-hradci-kralove-jpg/
/album/fotogalerie-digitalni-planetarium-a-hvezdarna-v-hradci-kralove/digitalni-planetarium-hradec-m-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

 Kinofilmy 2017      

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

200135330-927a893747/50000000.jpg

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPT - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

TOPlist