Výlety, zábava a atrakce po ČR

Příběh o zbohatnutí s nehmotným dědictvím výroby »starožitného« čaje

11.03.2023 21:00

Městečko Liubao (Liou-pao) se nachází na západě města Wuzhou (Wu-čou) v čínské Zhuangské (Čuangské) autonomní oblasti Guangxi (Kuang-si). Zdejší známý čaj Liubaocha (Liou-pao-čcha) má historii výroby více než 1500 let. Už od starověku byl prodáván do zahraničí prostřednictvím »starověké námořní čajové stezky« a patří mezi známé čínské čaje prodávané do zahraničí.

Shi Rufei (Š‘ Žu-fej) se narodila v roce 1987 a tato »dívka z Liubao« byla nedávno zvolena zástupkyní 14. Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ). Shi Rufei žije od svého dětství s čajem a už 16 let se zabývá čajem Liubao. Je dědičkou nehmotného dědictví technologie výroby čaje Liubao na úrovni Zhuangské autonomní oblasti Guangxi a také tajemnicí pobočky Komunistické strany Číny (KS Číny) v čajové továrně Heishishan (Chej-š‘-šan) v městečku Liubao ve městě Wuzhou v Zhuangské autonomní oblasti Guangxi.

Dobře vyrábět čaj Liubao, skvěle vyprávět příběhy čaje Liubao a přinášet bohatství pěstitelům čaje, to je její největší touha během jejího funkčního období jako zástupkyně VSLZ.

V 70. letech minulého století byl čaj Liubao ekonomickým produktem, na kterém záviselo živobytí místních lidí, skoro každá rodina měla čajovou zahradu a pěstovala a vyráběla čaj. Dnes se čaj Liubao stal symbolickým produktem s čínským Národním zeměpisným označením, místní vizitkou a také čajem, který bývá nazýván »starožitností, kterou lze pít«.

»Oživená cesta starožitného« čaje, revitalizace, která přináší bohatství pěstitelům čaje

V roce 2004 byl oficiálně zahájen provoz čajové továrny Heishishan, kterou založili rodiče Shi Rufei. Čajová továrna přísně kontrolovala surový materiál a trvala na absolutně ruční výrobě, čímž zajistila přírodní vůni čaje, a obchod byl stále dobrý. Bohužel, o dva roky později zemřel otec Shi Rufei v důsledku nemoci a její matka také trpěla zdravotními problémy. 19letá Shi Rufei se rozhodla vrátit do svého rodného města, aby převzala továrnu a pokračovala ve výrobě čaje Liubao.

Přestože od dětství sbírala čaj a vyráběla čaj se svými rodiči, skutečně systematicky studovala a naučila se výrobní dovednosti čaje až poté, co oficiálně převzala továrnu. Proces učení se tradičním výrobním technikám čaje Liubao je dost dlouhý a náročný. Výroba čaje Liubao zahrnuje 16 procesů, od sběru čerstvých listů, sušení čerstvých listů, změkčování listů až po hnětení, vysušení a stárnutí, přičemž všechny se provádějí ručně a během každého procesu je třeba usilovat o dokonalost. »Tento čaj vyrábíme v propojeném procesu. Suroviny, nadmořská výška, půda, kvalita, počasí, teplota, období atd., to vše způsobuje velmi jemné rozdíly,« řekla Shi Rufei.

Shi Rufei vyrábí čaj v továrně.

Wei Jiequn (Wej Ťie-čchün), matka Shi Rufei, je národní reprezentativní dědička dovedností výroby čaje Liubao, reprezentativní položky národního nehmotného kulturního dědictví. Shi Rufei cestovala se svou matkou na každou čajovou horu a do každé vesnice pod správou městečka Liubao, aby se dozvěděla o vlastnostech půdy, teplotě a vlhkosti v každém slunečním období a o výrobních technikách čaje v každé vesnici. Během sezóny sběru čaje vystoupala s čajovými farmáři do hor, pak doma společně pražila a hnětla čaj a opakovaně procvičovala dovednosti výroby čaje. Díky neutuchajícímu úsilí si Shi Rufei postupně osvojila různé vazby a tradiční techniky výroby čaje Liubao, jako je pěstování, řízení, sběr, výroba, hodnocení, balení, skladování, prodej a další, a stala se odbornicí v tomto oboru. Poté vybudovala novou továrnu a založila značku prostřednictvím jednotné standardní výroby a jednotného balení, díky čemuž byla kvalita ručně vyráběného čaje stabilnější a produkce výrazně vzrostla. Obchod její vlastní čajové továrny vzkvétá, ale Shi Rufei nezapomíná pohánět místní vesničany k rozvoji tohoto odvětví a společnému zbohatnutí.

Shi Rufei učí dovednosti výroby čaje.

V roce 2009, aby se více vesničanů naučilo tradiční techniky výroby čaje Liubao a aby byli vzděláni a rozpoznáni talentovaní lidé pro výrobu čaje Liubao, začala Shi Rufei sestavovat tradiční techniky do učebních materiálů. Každý rok pořádá výuku, aby naučila vesničany Liubao dovednosti výroby čaje, jako je sázení, sběr čaje, správa čajové zahrady a výroba čaje. Dosud bylo proškoleno více než 6000 lidí. Nejenže hledá talenty pro výrobu čaje, ale také poskytuje velké množství pracovních míst pro místní vesničany. 

»Nakupujeme čerstvé čajové lístky od pěstitelů čaje a vedeme je k tomu, aby společně zbohatli. Každý rok kupujeme více než 150 000 kilogramů čerstvých čajových lístků od pěstitelů čaje,« řekla Shi Rufei.

Předtím neměl čaj Liubao jednotný standard, někdy byl čaj vyráběný mnoha vesničany hořký a svíravý a nedal se prodat za dobrou cenu. Po vzdělání se cena čaje u vesničanů zdvojnásobila. V současnosti má čajová továrna Shi Rufei k dispozici prostřednictvím spolupráce s pěstiteli čaje a družstvy čajové zahrady o rozloze 800 hektarů a přinesla bohatství více než 180 rodinám pěstitelů čaje, z nichž 80 rodin tvoří ženy, protože členové jejich rodiny odešli za prací do jiných oblastí. Měsíční příjem z prodeje čaje na obyvatele se zvýšil o více než 1500 jüanů.

»Nehmotné kulturní dědictví« prolomilo blokádu, inovativní způsoby pomáhají pokračování kulturního dědictví

V listopadu 2022 byly »tradiční čínské techniky výroby čaje a související zvyky« zařazeny na seznam reprezentativních děl nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. To velmi potěšilo dědice nehmotného kulturního dědictví, včetně Shi Rufei. Aby více lidí věnovalo pozornost »dovednostem výroby čaje Liubao«, Shi Rufei tvrdě pracovala na zkoušení různých inovativních způsobů, jak »prolomit blokádu« nehmotného kulturního dědictví. Jak umožnit, aby tato »starožitnost, kterou lze pít« žila přítomností a byla oblíbená u současných lidí, to je »prolomení blokády«. »Nehmotné kulturní dědictví technika výroby našeho čaje Liubao je velmi dobrá věc, ale každá dobrá věc, každá dobrá technika, každá dobrá kultura musí být přijata současnými lidmi a musí být ochotni za to zaplatit, na základě toho se může odvětví rozvíjet a kultura může být pokračována a rozvíjena,« řekla Shi Rufei.

Od balení čaje přes chuť čaje až po model prodeje čaje Liubao, Shi Rufei směle inovuje a zdokonaluje na základě trvání na tradičních technikách výroby čaje. Díky skvělému balení a rustikální a jemné chuti už čaj Liubao nevypadá jako spící starožitnost, ale je plný mladistvé vitality. Čaj Liubao je čaj, který lze sbírat po celý rok, a jeho produkce je extrémně vysoká. Aby bylo možné vše co nejlépe využít, objevuje se čaj Liubao také v potravinách, jako jsou různá rychlá občerstvení a zmrzlina. Čaj Liubao lze dokonce nalézt v různých nečekaných produktech, jako jsou pleťové masky a sprchové gely. »Myslím, že integrace čaje Liubao do všech aspektů dnešního života lidí je největším respektem a nejlepším pokračováním této tradiční dovednosti,« řekla Shi Rufei, »náš čaj Liubao by se měl více objevovat u příležitostí, které jsou oblíbené mezi lidmi, aby se o tomto čaji dozvědělo více mladých lidí.«

Čajová zahrada v městečku Liubao ve městě Wuzhou v Zhuangské autonomní oblasti Guangxi.

Od roku 2022 dosáhla celková plocha čajových zahrad v oblasti pod správou města Wuzhou 15 000 hektarů. V roce 2022 přesáhla produkce čaje Liubao v celé oblasti 30 000 tun s celkovou výstupní hodnotou asi 16 miliard jüanů. Více než 200 administrativních vesnic investovalo do výroby čaje Liubao, zaměstnávalo více než 50 000 zaměstnanců a přineslo prospěch asi 240 000 vesničanům, to pokrývá 91 vesnic postižených chudobou a přineslo to prospěch asi 35 000 lidem, kteří se vymanili z chudoby. Výstavba čajových zahrádek umožňuje pěstitelům čaje zvýšení jejich průměrného ročního příjmu o 3 000 jüanů. Zároveň čaj Liubao pokračuje v integraci na mezinárodní trh. V roce 2022 vyvezlo Wuzhou čaj Liubao v celkové hodnotě 7,4178 milionu jüanů.

Sun Benxu (Sun Pen-sü), vedoucí služebního střediska pro rozvoj čajového průmyslu ve Wuzhou, řekl: »Město Wuzhou zavádí model ‚podnik + kolektivní ekonomika + velké domácnosti‘ a postupně tvoří strukturu čajové zahrady pod vedením čajových podniků, s charakterem kolektivní ekonomiky na vesnické úrovni, a s doplňujícími se velkými pěstiteli a běžnými farmáři. Dále bude město Wuzhou pokračovat ve zvyšování uznání čajové značky Wuzhou Liubao na mezinárodním trhu a napomáhat vysoce kvalitnímu rozvoji čajového průmyslu Wuzhou Liubao.«

Shi Rufei, zástupkyně 14. VSLZ na místě dvou zasedání.

Když byla Shi Rufei poprvé zvolena zástupkyní VSLZ, byla nadšená i nervózní: »Mám pocit, že na sebe beru očekávání a důvěru pěstitelů čaje v čajové oblasti Liubao a kolegů v čajovém průmyslu.« Během letošních dvou zasedán se Shi Rufei nejvíce zaměřuje na téma, jak zdědit, chránit a rozvíjet nehmotné kulturní dědictví výrobní techniky čaje Liubao, a jak vybudovat vliv značky čaje Liubao. »Můj návrh na tomto zasedání je především o zvýšení vysoce kvalitního rozvoje čaje Liubao v Guangxi, pomoci v revitalizaci venkova a podpoře vstupu našeho čínského čaje do světa,« řekla Shi Rufei.

»Myslím si, že v budoucnu by náš čaj Liubao měl integrovat primární, sekundární a terciární sféru a vydat se cestou vysoce kvalitního rozvoje.« Když hovořila o budoucím plánování čajového průmyslu Liubao, Shi Rufei řekla: »Jako mladší generace dědiců nehmotného kulturního dědictví je pro nás velmi důležité zdědit dovednosti a je také velmi důležité chránit historii a kulturu čaje Liubao. Jak toto odvětví rozvíjet, jak ho inovovat a rozvíjet, jak do něj integrovat více současných prvků, aby toto prastaré tradiční nehmotné kulturní dědictví žilo v současnosti, myslím si, že to je to, co by měla naše generace dělat.«

(pr)

 

FOTO – CRI

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (512)
8%

STAROPRAMEN (381)
6%

KOZEL (446)
7%

KRUŠOVICE (369)
6%

GAMBRINUS (1 063)
17%

BERNARD (1 093)
18%

SVIJANY (395)
6%

ZLATOPRAMEN (350)
6%

BRANÍK (367)
6%

BIRELL (876)
14%

REGENT (359)
6%

Celkový počet hlasů: 6211

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...