Výlety, zábava a atrakce po ČR

Slovenský prezidentský kandidát Štefan Harabin: USA zničily německou ekonomiku teroristickým útokem

24.08.2023 23:31

 

Štefan Harabin, bývalý předseda Nejvyššího soudu SR, bývalý místopředseda vlády a bývalý ministr spravedlnosti a současný kandidát na prezidenta SR, odpovídal na otázky týkající se hospodářské krize na Slovensku, nadcházejících parlamentních voleb a trestního řízení, které je proti němu na Slovensku vedeno za jeho výroky na Twitteru.

Pán Harabin, 30. Septembra sa konajú predčasné voľby, samozrejme je ťažko predvídať, aký bude výsledok pre jednotlivé politické subjekty, ktoré kandidujú. Ale dá sa do určitej miery prognózovať, už len na základe toho, aké sú v spoločnosti nálady.  Čo vy očakávate od parlamentných volieb? Bude to zloženie parlamentu a vlády také, ktoré diametrálne zmení vnútroštátnu ale aj tú zahraničnú politiku?

Predčasné parlamentné voľby sú vyvolané veľko nespokojnosťou a rozpormi v samotnej vládnej koalícii, samozrejme aj posudzovaním politiky vlády zo strany verejnosti, teda voličov. Ak by som mal vysloviť svoju prognózu na základe nálad v spoločnosti, potom by veľmi pravdepodobne  zvíťazila súčasná najsilnejšia opozičná strana SMER. A myslím, že s dobrým výsledkom cez 25% by sa mohla uchádzať o zloženie novej vlády. Dôvodom na nespokojnosť verejnosti je množstvo protiprávnych aktov vlády, počnúc podporou vojny proti Ruskej federácii na Ukrajine a končiac nerešpektovaním Ústavy a zákonov zo strany vedúcich predstaviteľov štátu. Ústava na Slovensku umožňuje prezidentovi po ukončení volieb poveriť zostavením novej vlády ktorúkoľvek politickú stranu, nielen víťaza volieb.  Súčasne s tým existujú v spoločnosti mnohé negatívne skúsenosti s často úspešnými pokusmi manipulovať výsledky volieb, ktoré sú podporované zo strany USA a iných. Silná propaganda médií sa snaží ovplyvniť mladú generáciu, aby volila extrémne, liberálne politické subjekty a rovnako vyzýva k voľbám Slovákov žijúcich v zahraničí, aby volili poštou, čo môže byť nepriehľadné a základom manipulácie. Niektorí predstavitelia extrémnych liberálov , dokonca lživo (klamlivo) presviedčajú verejnosť, že pokiaľ by vyhrala súčasná opozícia, tak všetci mladí ľudia na Slovensku nebudú mať žiadnu perspektívu a budú musieť emigrovať do zahraničia. Z mojich osobných stretnutí , lebo stretávam sa s občanmi, teda aj s mladou generáciou....naopak, vychádza pozitívne vnímanie (pozn. red. TV OTV - opozičných subjektov) a akútnosť výmeny liberálnej vlády, ktorá je známa okrem nesplnenia sľubov, aj svojou vysokou neodbornosťou, doslova dilentantizmom v riadení štátu. Pokiaľ bude Slovenská republika stále závislá od členstva v NATO a EÚ, predpokladám, že zmeny štýlu vládnutia novej vlády, napríklad aj pod vedením strany SMER sa nezaobídu bez silných politických a možno aj ekonomických tlakov zo strany týchto medzinárodných a iných subjektov. Napriek tomu, vzhľadom na vysokú odbornosť a skúsenosti vedenia tejto politickej strany...ja osobne zostávam optimistom.

Na Slovensku súčasná vláda ale aj tá predchádzajúca vláda bojovala proti šíreniu dezinformácií. Na Slovensku máme aj portál „Hoaxy a podvody – Slovenská polícia“, ktorá denne zdieľa na sociálnej sieti Facebook, čo je podľa nich dezinformácia a čo je klamstvo. Ako príklad uvediem veľmi citlivú tému pre slovenských občanov a to je mobilizácia slovenských občanov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Túto správu, ktorá sa už mesiace šíri na Slovensku, označila naša vláda za hoax a za šírenie nepravdy. Sú podľa Vás tieto informácie opodstatnené, majú svoje opodstatnenie v tomto zmysle?

V prvom rade je potrebné pripomenúť, že Vami uvedené aktivity vlády a jej inštitúcií sú v hrubom rozpore s našou Ústavou, zákonmi ale aj medzinárodným právom v oblasti slobody príjmania a šírenia informácií. Cenzúra je u nás Ústavou zakázaná, takisto Chartou práv Európskej únie. Cenzúru zakazuje aj Európsky dohovor Rady Európy o ochrane základných ľudských práv a slobôd, aj zmluvy EÚ a ďalšie právne predpisy , ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Ešte raz opakujem, priamo zakazujú akékoľvek miešanie sa štátu do slobody slova, príjmania a šírenia informácií. Protizákonné aktivity vlády Slovenskej republiky sú jedným z dôvodov, ktoré viedli k vyhláseniu predčasných parlamentných volieb. Samotná sieť Facebook je dobre známa svojimi protiprávnymi aktivitami a manipuláciou s verejnou mienkou po celom svete. Mne osobne zrušili Facebook pretože som tam mal už viac ako 240 tisíc sledovateľov a báli sa pravdy. Pokiaľ mi je známe, žiadne oficiálne vyhlásenie mobilizácie slovenských občanov v súvislosti s vojenskou operáciou Ruskej federácie na Ukrajine neexistuje. Domnievam sa, že už len z dôvodu vyhlásenia predčasných volieb si to v súčasnosti nikto nedovolí navrhovať.

 

Členské štáty Európskej únie sa nachádzajú v hlbokej recesii. Aké konkrétne dôsledky má táto hospodárska kríza v Európe na samotné Slovensko?

Pozrite sa, Slovenská republika je priamo naviazaná na ekonomiku Nemecka a iných členských štátov Európskej únie. Likvidácia nemeckej ekonomiky prostredníctvom teroristického aktu zničenia plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2)  zo strany USA a Nórska a pravdepodobne aj ďalších štátov úplne jasne preukázala nedôveryhodnosť partnerstva s USA. Obrat myslenia a spoliehania sa európskych štátov na akúsi pomoc alebo priateľstvo s USA sa tak stáva tvrdou realitou. Ľudia už to chápu. To sa postupne prejaví aj v konaní jednotlivých štátov. Dá sa predpokladať, že rovnako by to bolo aj s často uvádzaným článkom 5 Zmluvy o NATO, o akejsi vzájomnej pomoci pri vojenskom napadnutí. Je jasné, že nikto sa nemôže spoliehať na žiadne dobromyseľné partnerstvo či zmysluplnosť slepého plnenia agresívnych svetovládnych ambícií a želaní Spojených štátov amerických. Nová vláda na Slovensku podľa môjho názoru musí začať vykonávať vážne kroky k náprave, k čo najširšiemu odstraňovaniu závislosti slovenskej ekonomiky od západných štátov. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že Slovensko doposiaľ využíva lacnú a stabilnú energiu z Ruskej federácie. Jej zachovanie bude pre novú vládu určite zásadnou prioritou.

 

Slovenská republika uvalila sankcie proti Rusku z dôvodu akejsi európskej solidarity a jednoty. Myslíte si, že sú tieto protiruské sankcie v národnom záujme Slovenska?

Ste spomínali, že som bývalý predseda Najvyššieho súdu, Súdnej rady. Okrem ministra spravodlivosti som bol aj podpredseda vlády pre legislatívu, takže môžem si dovoliť tvrdiť, že všetky ekonomické sankcie  alebo politické sankcie, pokiaľ nebudú vopred schválené Bezpečnostnou radou OSN, tak sú protiprávne. To si dovolím tvrdiť, nesporne je to tak. Slovenská republika (pripojením sa k sankciám proti Ruskej federácii a iným štátom) tak jasne porušila platné medzinárodné právo a svoje záväzky. V tejto súvislosti pripomínam, že o žiadnej solidarite alebo jednote zahraničnej politiky v EÚ nemôže byť ani reči. Pri vymedzovaní právomocí platných zmlúv ako EÚ, zostala zahraničná politika vo výlučnej kompetencii členských štátov. To znamená, že iba členské štáty sú zodpovedné za svoju zahraničnú politiku.  A vyhováranie sa na akúsi solidaritu alebo jednotu plnenia zahraničnej politiky podľa článku 24, odsek 3 Zmluvy o EÚ je nezmysel. Takýto záväzok podľa zmlúv platí iba v prípade, že Európska únia dodržiava medzinárodné právo. Slovensko ak si chce udržať vlastnú existenciu, štátnu suverenitu a dôveryhodnosť vo vzťahu s partnermi, musí bezvýhradne rešpektovať medzinárodné právo.

 

V apríli tohto roku bol dovoz obilia zastavený z dôvodu zistenia pesticídov ale transport cez Slovensko bol umožnený. Aká je momentálna situácia s dovozom či transportom ukrajinského obilia cez slovenské územie?

Podľa môjho názoru dovoz obilia z Ukrajiny nebol z hľadiska jeho kvality vôbec prípustný. Išlo pravdepodobne o akési zvyšky, ktoré boli zdravotne nespôsobilé a neboli vhodné na spracovanie a konzumáciu. USA sa snažili vývozom obilia z Ukrajiny aspoň čiastočne hradiť svoje náklady na fungovanie úzkej fašistickej skupinky nelegitímneho kyjevského režimu. Pod nátlakom USA vedenia EÚ sa má umožniť aspoň transport obilia z Ukrajiny a aj cez Slovenskú republiku do iných štátov. Pokiaľ mne je známe, tak k tomu ešte nedochádza. Pritom pôvodná dohoda o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more bola zneužívaná. To je nesporné dnes a to západnými štátmi a to na transport zbraní a útočných dronov , čo bolo okrem nedodržania samotnej  aj jasným porušením vzájomnej dôvery zmluvných strán. Preto ja osobne s pocitom spravodlivého zadosťučinenia prijal kroky Ruskej federácie na zastavenie a nepredlžovanie takejto podvodnej dohody.

Najnovšie máme problém s ukrajinskými potravinami v našich obchodoch. Štátna veterinárna a potravinová správa SR totiť zistila zvýšené množstvo mykotoxínu v kukuričnej krupici. Vzhľadom na tieto negatívne skúsenosti s ukrajinským obilím a potravinami, nebolo by lepšie z dôvodu upokojenia slovenských spotrebiteľov ale aj zabezpečenia ochrany ich zdravia , aby bol akýkoľvek dovoz ukrajinských potravín zakázaný?

V tejto otázke je dôležité, aby zodpovedné orgány objektívne rozhodovali v súlade s našim právnym poriadkom a platnými normami v potravinárskom priemysle. Myslím si, že je v podstate jedno, či ide o poľské, ukrajinské alebo iné alebo aj naše slovenské domáce výrobky. Ak nie sú vhodné na konzumáciu pre ľudí, tak treba verejnosť pred takýmito potravinami dôsledne chrániť. Rovnako to bolo aj v známych trestných prípadoch  jedovatého alkoholu, mäsa, či motorového oleja prilievaného oleja do stolného oleja a podobne. Dovolím si tvrdiť, že tu nesmie rozhodovať politika alebo nejaké nátlaky zo strany EÚ či vlády. Zdravie ľudí je prvoradé.

 

Slovenská republika ako bezprostredný sused Ukrajiny sa mohla postaviť do úlohy sprostredkovateľa pre mierové riešenie konfliktu. Slovenská republika sa však naopak postavila na stranu tých, ktorí tento konflikt ešte viac eskalujú. Rovnaká či podobná situácia je aj s Európskou úniou ako celkom. Ako vy hodnotíte kroky Európskej únie, zabezpečil nám postup Bruselu bezpečnosť?

Pozrite, prípravy na vojnu Ukrajiny proti Ruskej federácii boli začaté dávno pred napadnutím kyjevským fašistických bánd a vojska na Doneckú a Luhanskú republiku, teda na vlastných ukrajinských občanov.  USA, Nemecko, Poľsko, Francúzsko a ďalšie štáty Západu sa nijako neskrývali vo svojich zámeroch prostredníctvom Ukrajiny zlikvidovať vojensky a politicky Ruskú federáciu a jej občanov. Od začiatku financovali vyzbrojovali a cvičili fanatických ukrajinských extrémistov  a mediálne masírovali občanov Ukrajiny k nenávisti proti všetkému, čo je ruské a presviedčali ich o akomsi poslaní  (poslanie= významná úloha , poznámka redakcie TV OTV) Ukrajiny zničiť Rusko v záujme západných hodnôt. Nikto zo západných štátov nikdy nemal reálny záujem o mierové riešene situácie. Sabotovanie Minských dohôd bolo podľa otvoreného vyhlásenia nemeckej kancelárky a francúzskeho prezidenta iba prostriedkom na získanie času na plné vyzbrojovanie ukrajinskej strany na vojnu proti Ruskej federácii. V tejto súvislosti sa jasne prejavila totálna závislosť Bruselu a žiaľ aj slovenských politikov  na príkazoch USA, Spojeného kráľovstva a ďalších západných štátov.  Ja si preto myslím, že reálne Slovensko žiaľ nikdy nebolo v pozícii, že by mohlo sprostredkovať nejaké mierové rokovania strán. Aj keby sa niektorí z našich politikov pokúsil niečo podobné navrhnúť, tak USA by to nedovolili.

 

Európska únia už dávno nie je hospodárske spoločenstvo, tak ako rozprávate. Povedala by som, že už má vojenský charakter, vzhľadom na to, že financuje dodávky zbraní na Ukrajinu  a dodávky zbraní zabezpečujú jednotlivé členské krajiny EÚ. Militarizuje sa Európska únia podľa Vás?

Súhlasím s týmto Vašim názorom, že Európska únia sa militarizuje a to nie v záujme vlastnej obrany , ako je to napísané v zmluvách, ale naopak v záujme agresívnych plánov USA. To musí skončiť. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje nástup skutočne pronárodných politických síl s jasnou víziou mierového vývoja nášho štátu. Nikto nám v tom zaručene nepomôže. Nikomu inému na nás nezáleží. My to musíme spraviť samy. Medzinárodné právo nedovoľuje štátom posielať  zbrane do oblasti vojenských akcií žiadnej zo strán konfliktu. Preto s tým nikdy nebudem súhlasiť. Významné ustanovenia, ktoré obsahuje Charta OSN a sú základným medzinárodným právnym dokumentom, záväzným pre všetky štáty to nedovoľuje, najmä jej články o pôsobnosti a právomociach Bezpečnostnej rady. Rovnako aj článok 103, ktorý stanovuje prednosť záväzkov vyplývajúca z Charty OSN pred  akýmikoľvek inými zmluvami, ktoré nie sú v súlade s Chartou OSN. Slovensko je dokonca členským štátom takzvaného Wassenaarskeho usporiadania so sídlom vo Viedni, ktoré bolo vytvorené práve  z dôvodu kontroly vývozu zbraní.  Od roku 2008  je právne záväzný kódex EÚ o zákaze vývozu zbraní a materiálu do oblastí konfliktov, ktorý stanovuje spoločné pravidlá tejto oblasti. A Slovensko je rovnako aj zmluvnou stranou všetkých medzinárodných zmlúv o nešírení jadrových, chemických a iných druhov zbraní.

 

Slovenská špeciálna prokuratúra Vás 1. Júna obvinila podľa viacerých paragrafov, vrátane schvaľovania trestného činu, za čo Vám hrozí až trojročné väzenie. Ako tieto obvinenia ovplyvnia Vaše plány kandidovať kandidovať za prezidenta v roku 2024?

To je podobná situácia  ako v USA s kandidátom na prezidenta Trumpom. Ak Vás nejaký štátny orgán chce prenasledovať za vyjadrenie názoru a navyše ak môj názor je v plnom súlade s ustanoveniami Charty OSN, tak to len potvrdzuje, že niečo v tomto štáte rozhodne nie je poriadok. A to niečo je práve porušovanie Ústavy a platných zákonov zo strany štátnych inštitúcii , ktoré by mali naopak dôsledne dbať o ich dodržiavanie.  Len veľmi stručne vysvetlím, že moje vyjadrenie, že na mieste Putina by som urobil to isté, čo urobil v súvislosti so začatím Špeciálnej vojenskej operácie, pretože je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov na Ukrajine, ktorí zavraždili vyše 14 tisíc obyvateľov. No na Donbase nie je nijakých schvaľovaním trestného činu.  Pokiaľ Bezpečnostná rada  OSN neoznačila Špeciálnu vojenskú operáciu Ruskej federácie za akt agresie, tak žiaden iný orgán, žiadna iná inštitúcia alebo žiadna iná osoba nemôže právoplatne tvrdiť , že o takýto čin ide.  Moje rozhodnutie kandidovať  na post prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 to nijako neoplyvní.  Obsahom môjho programu je konsolidácia a stabilizácia spoločnosti, práva, ekonomiky a morálky. Ak ma občania zvolia za prezidenta Slovenskej republiky, tak budem v rámci môjho programu okrem iného podporovať dodržiavanie demokratických princípov slobody slova. V tejto súvislosti podporím právne prehodnotenie všetkých doteraz prijatých opatrení  na obmedzenie slobody slova na Slovensku a snahy o zakotvenie cenzúry, či akejsi nedotknuteľnosti médií.

 

Myslíte si, že počas súdneho procesu budú prokurátori dodržiavať medzinárodné právo alebo by mohlo ísť o nejaký ukážkový proces na zastrašenie opozície na Slovensku?

Harabin: Arogancia extrémnej liberálnej moci nepozná žiadne hranice. Napriek tomu som presvedčený, že nie každý prokurátor , sudca alebo úradník v našej spoločnosti je skorumpovaný personálno-politicky . Naopak, som presvedčený, že absolútne prevažná väčšina našich odborníkov z oblasti práva a pracujúcich v orgánoch činných v trestnom konaní, vrátane sudcu na Špecializovanom trestnom súde vie, kde je pravda a nebudú ochotní sa slepo spreneveriť morálnym a profesionálno –odborným hodnotám, ktorými sa  v živote riadia. Neodradí ma to od kandidatúry  za prezidenta, lebo to je jediná alternatíva na záchranu slovenskej štátnosti a slovenského národa.

Lenka Zlatev

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (1 088)
10%

STAROPRAMEN (816)
7%

KOZEL (842)
7%

KRUŠOVICE (800)
7%

GAMBRINUS (1 514)
13%

BERNARD (1 560)
14%

SVIJANY (871)
8%

ZLATOPRAMEN (828)
7%

BRANÍK (835)
7%

BIRELL (1 296)
11%

REGENT (931)
8%

Celkový počet hlasů: 11381

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...