Výlety, zábava a atrakce po ČR

Atrakce pro děti

Zoo, parky, zahrady

Zámky

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

04.11.2022 19:59

Průmysloví giganti ze 145 zemí, regionů a mezinárodních organizací se sjeli do Šanghaje

V Šanghaji začíná 5. ročník čínského mezinárodního veletrhu dovozu (CIIE). Letos se výstavy zúčastní 145 zemí, regionů a mezinárodních organizací. Akce se účastní více než 280 podniků z 500 nejlepších světových firem a průmyslových gigantů.

Akce se koná v šanghajské čtvrti Lujiazui, která se nachází na břehu řeky Huangpu v nové oblasti Pudong, je jedním z nejvlivnějších finančních center v Číně. Sídlí zde několik nadnárodních korporací a ikonických budov, včetně šanghajské rozhlasové a televizní věže Oriental Pearl, šanghajské věže Jinmao a šanghajského Světového finančního centra. Slavnostní zahájení je možné sledovat zde.

Od roku 2018 slouží tento každoroční veletrh jako otevřený kanál pro mezinárodní investice a zakázky, což je součástí snahy Číny otevřít svůj trh světu.

Vystavovatelé na předchozích čtyřech veletrzích uvedli podle čínského ministerstva obchodu více než 1500 nových produktů, technologií a služeb a získali předběžné nabídky v hodnotě více než 270 miliard amerických dolarů.

Mnoho špičkových výrobků zde bude mít debut, včetně humanoidního robota Tesla Optimus, který používá výkonnou technologii počítačového vidění konzistentní s automobily, a fotopolymerových 3D tiskáren Evonik Industries AG, které jsou vhodné pro výrobu pevných materiálů odolných proti nárazům.

www.youtube.com/watch?v=m2nQzbOzEKI&feature=emb_imp_woyt 

Koberce z Íránu, lampy z Turecka, whisky z Irska a zrnková káva z Mexika. Na CIIE v Šanghaji jsou nabízeny výrobky z více než 20 zemí a regionů, včetně některých, které mají v Číně premiéru, a spotřebitelé si tak mohou koupit »exponáty« z předchozích a dokonce i z tohoto brzy otevřeného veletrhu CIIE.

Rostoucí spotřebitelský trh

CIIE otevírá společnostem po celém světě příležitosti vstoupit na čínský trh, který rychle roste v důsledku rostoucích příjmů a větší kupní síly čínských spotřebitelů. V průběhu roku 2021 se podle oficiálních údajů HDP Číny na hlavu zvýšil na asi 81 000 jüanů (11 203 amerických dolarů) a disponibilní příjem na hlavu se od roku 2012 více než zdvojnásobil.

Současně s tím vstupuje více lidí do třídy se středními příjmy s velikostí 400 milionů lidí v roce 2022 oproti 100 milionům před deseti lety. Rostoucí kupní síla ukazuje na potenciál čínského trhu, ke kterému mohou firmy, ať už velké nadnárodní společnosti nebo malé start-upy, získat přístup.

Čínský obchod se zbožím a službami se zvýšil ze 4,4 bilionu amerických dolarů v roce 2012 na 6,9 bilionu v roce 2021 a zaujal první místo na světě.

Ve stejném období se skutečné využití zahraničních investic Čínou zvýšilo téměř o 63 procent. Podle oficiálních údajů bylo založeno více než 47 000 podniků se zahraničními přímými investicemi (bez bankovnictví, cenných papírů a pojišťovnictví).

Optimalizace podnikatelského prostředí

V posledních několika letech Čína dosáhla zlepšení svého podnikatelského prostředí zlepšením služeb regulace trhu. Ve zprávě Světové banky v roce 2020 o snadnosti podnikání se Čína zařadila na 31. místo ze 190 zemí a regionů, což je zlepšení ze 78. místa v roce 2018.

V roce 2019 Čína vydala nařízení o optimalizaci podnikatelského prostředí, první oficiální dokument, který objasnil souvislost mezi ochranou práv duševního vlastnictví a podnikatelským prostředím.

V rámci nařízení jsou chráněni tuzemští investoři a tržní subjekty, a zahraniční fyzické osoby a korporace mohou získat platný patent nebo ochrannou známku od čínských úřadů pro správu duševního vlastnictví, pokud splňují zákonná pravidla zákona o duševním vlastnictví.

V roce 2021 bylo vybráno šest ekonomicky rozvinutých měst, aby převzala vedení při rozvoji mezinárodních center spotřeby. Vláda také v roce 2022 zveřejnila novou směrnici, která má zmírnit tlak na malé podniky a chránit legitimní práva tržních subjektů.

Od doby, co byl v roce 2020 zaveden zákon o zahraničních investicích, Čína přijala opatření na podporu zahraničních investic a podporu otevírání na vyšší úrovni, včetně usnadnění přístupu na trh obchodu se službami a investic a zvýšení podílu obchodu se zbožím s nulovým clem.

Podle oficiálních údajů Čína zatím podepsala 19 dohod o volném obchodu s 26 zeměmi a regiony a objem obchodu mezi Čínou a jejími partnery volného obchodu tvoří asi 35 procent celkového zahraničního obchodu země.

V roce 2017 vydala Čína první negativní seznam zahraničních investic, na který byla zapsána odvětví, ve kterých jsou investice soukromých společností zakázány nebo omezeny.

Nejnovější verze negativního seznamu zveřejněná v roce 2021 snížila počet omezujících opatření z 33 na 31 a pro zóny volného obchodu z 30 na 27. Zkracování seznamu je součástí úsilí Číny o usnadnění otevírání na vyšším stupni za účelem přilákání zahraničních investic.

»Během posledního desetiletí Čína plně využila domácí a zahraniční trhy a zdrojů na nich, aby rozšířila svůj zahraniční obchod a hospodářskou spolupráci a vytvořila nové paradigma otevírání se vnějšímu světu,« řekl CGTN Chen Jian’an, místopředseda Čínské rady pro podporu mezinárodního obchodu. »Pořádání významných výstav, jako je CIIE, ukazuje čínskou iniciativu otevřít svůj trh světu,« dodal.

FOTO – CRI

Čínský prezident Si Ťin-pching k příležitosti zahájení veletrhu v Šanghaji zdůraznil, že Čína bude podporovat různé strany a země při sdílení příležitostí velkého čínského trhu, urychlí výstavbu silného domácího trhu, bude podporovat aktualizaci a modernizaci obchodu se zbožím, inovovat rozvojový mechanismus obchodu se službami, rozšíří dovoz kvalitních produktů, založí demonstrační zónu spolupráce v elektronickém obchodu. »V rámci Hedvábné stezky Čína vybuduje národní demonstrační zónu inovačního rozvoje pro obchod se službami, podpoří inovační rozvoj obchodu a podpoří společné budování iniciativy Pásmo a stezka s vysokou kvalitou,« uvedl Si.

Čína bude podle něj podporovat různé strany a země při sdílení příležitostí systematického otevírání, bude neustále rozšiřovat systematické otevírání z hlediska pravidel, řízení a standardů, bude dobře implementovat novou verzi »Katalogu na podporu zahraničních investic«, prohlubovat výstavbu národní demonstrační zóny inovačního rozvoje pro obchod se službami, přijme strategii testovací zóny volného obchodu, zrychlí výstavbu přístavu volného obchodu na ostrově Chaj-nan a bude hrát roli komplexní a testovací platformy pro reformy.

»Čína bude podporovat různé strany a země při sdílení příležitostí na posílení mezinárodní spolupráce, bude se komplexně podílet na vyjednávání o reformě Světové obchodní organizace, bude podporovat usnadnění a liberalizaci obchodu a investic, bude podporovat koordinaci mezinárodních makroekonomických politik, společně kultivovat novou energii pro globální rozvoj, bude společně podporovat přistoupení ke Komplexní a progresivní dohodě o Transpacifickém partnerství a Dohodě o partnerství v digitální ekonomice, bude rozšiřovat síť zón volného obchodu s vysokými standardy pro svět, bude pevně podporovat a pomáhat rozvojovým zemím v urychlení rozvoje a bude podporovat budování společenství osudu lidstva,« konstatoval čínský prezident.

(pr)

02.11.2022 21:08

Maják z problémů světa po nesmyslné a překonané neoliberální politice

Přestože jsme v současné době v nikoli nejlepších obchodních vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou, existují síly, které mají v úmyslu to zvrátit a jít znovu cestou rozšíření těchto vztahů. Česko–čínská smíšená obchodní a průmyslová komora je na toto zlepšování vzájemných vztahů připravena. Existují i mediální prostředky, které jsou schopny v ČR šířit objektivní informace o Číně, což o sdělovacích prostředcích hlavního proudu nemůžeme říct. Takový je závěr dnešního kulatého stolu na téma »Význam XX. sjezdu Komunistické strany Číny«, který se konal v prostorách čínského velvyslanectví v Praze.

Ve shrnutíakce dále předseda Česko–čínské smíšené obchodní a průmyslové komory Vojtěch Filip mj. uvedl: »Chtěl bych poděkovat čínským partnerům za poskytování těchto informací. Společným úkolem je využít ten prostor, který máme, abychom každý na svém místě udělali kroky k tomu, že se ta spolupráce opravdu rozšíří, že o ní bude dostatek informací a že najdeme další trvale spolupracující kolegy, subjekty, firmy a že se zpátky dostane na vzestupnou cestu rozvoje. Vždycky jsem připomínal, abychom nezapomínali, že v Číně je základním lidským právem právo na rozvoj, které v Číně preferují a usilují o to. Dokládá to hodnocení, kolik lidí v Čině zbavili chudoby. A i to je pro nás to zásadní, co si můžeme brát jako to pozitivní pro naši práci.«

Téměř 100 milionů chudých lidí na venkově se vymanilo z chudoby

V úvodním vystoupení nový mimořádný zplnomocněnec a velvyslanec velvyslanectví ČLR v ČR Feng Biao shrnul čínské úspěchy při zlepšení živobytí lidí za posledních deset let. Připomenul, co generální tajemník Ústředního výboru (ÚV) KS Číny Si Ťin-pching přednesl ve zprávě jménem 19. ÚV KS Číny. Zaznělo, že Čína si také v posledním desetiletí vedla dobře. V období let 2012–2021 tj. po globální finanční krizi v roce 2008, Čína nadále překonává očekávání ve většině ukazatelů.

Země stále rychle roste. Průměrný roční růst HDP byl 6,7 procenta, více než dvojnásobek globálního průměru 3,1 procenta. Čína je druhá největší ekonomika na světě. Z pohledu parity kupní síly (PPP) se podíl Číny na globální produkci zvýšil z 15 procent (v roce 2012) na 18,6 procenta (v roce 2021), což je o něco více než Spojené státy (15,7 procenta).

Čína podle odhadů představovala třetinu globálního růstu. V průměru Čína během tohoto období přispívala ke globálnímu růstu více než třiceti procentními body. To je nejvíce ze všech zemí během stejného období.

Země zvýšila životní úroveň svých lidí. Jedním ze způsobů, jak to měřit, je porovnat HDP Číny na osobu s HDP vyspělých ekonomik, opět pomocí PPP. HDP na osobu se v Číně přiblížil z asi 60 procent HDP světových ekonomik na asi 103 procent.

»Téměř 100 milionů chudých lidí na venkově se vymanilo z chudoby,« uvedl mj. velvyslanec.

Od HDP na obyvatele ve výši 12 500 amerických dolarů až po více než čtyři miliony lidí ve skupině středních příjmů. Od dodržování principu lidé na prvním místě a životy na prvním místě, přes dosažení významných pozitivních úspěchů v koordinaci prevence a kontroly epidemie a hospodářského a sociálního rozvoje, až po vybudování největšího světového vzdělávacího systému, systému sociálního zabezpečení a zdravotnického systému.

Během posledního desetiletí se Čína stala klíčovým hráčem při poskytování většího financování rozvojovým zemím. Peking je velkým věřitelem, který v případě potřeby hraje důležitou roli při zajišťování odpočtu dluhů a 60 procent zemí s nízkými příjmy je ve vysokém riziku dluhů. Vytvoření společného rámce G20 s podporou Číny na podporu řešení dluhu zemí s nízkými příjmy bylo vítaným krokem. Prioritou je poskytnout rychlejší úlevu a dosáhnout předvídatelnějších výsledků.

V neposlední řadě je velká čínská ekonomika klíčovým hráčem v boji proti změně klimatu. Čínské klimatické cíle dosáhnout uhlíkového vrcholu před rokem 2030 a uhlíkové neutrality před rokem 2060 jsou vysoce oceňovány. Dosažení těchto cílů a ideálně jejich překonání může zajistit blaho současných i budoucích generací.

Kromě toho jsou působivé čínské hospodářské výsledky. Do budoucna může Čína díky robustnímu, udržitelnému, ekonomickému a ekologickému růstu i nadále zvyšovat životní úroveň doma a poskytovat vítanou podporu pro uspokojení globální poptávky.Motor a vlajková loď světové ekonomiky

Za obsáhlý a dobrý analytický rozbor výsledků XX. sjezdu KS Číny poté poděkoval Vojtěch Filip a pogratuloval k úspěchům, které Čína dosahuje ve svém ekonomickém rozvoji a který posiluje její postavení v ekonomice celého světa. »Sjezd mohl konstatovat, že Čína je skutečným motorem a vlajkovou lodí světové ekonomiky. Zvlášť musím ocenit, jak vaše mírová politika a její důraz na odpovědnost za sdílený osud lidstva je majákem pro směřování správné cesty pro každého, kdo vnímá složitost problémů, do kterých se svět dostal nesmyslnou a překonanou neoliberální politikou. Zde chci zdůraznit a ocenit i slova prezidenta Si Ťin-pchinga o tom, že by Tchaj-wan měl směřovat do domovského přístavu,« uvedl mj. Filip.

»Vojenská řešení, kterých jsme byli anebo jsme svědky v posledních letech, ať jde o Libyi, Sýrii, Irán, Afghánistán či Ukrajinu a v dalších zemích světa, vedou spíše k dalším tragédiím, lidským obětem, nesmírným ekonomickým, společenským a kulturním škodám a že právě nabídka socialistické cesty rozvoje je mnohem lepším modelem pro příští uspořádání společnosti a soužitím národů celého světa. Je jisté, že závěry sjezdu jasně ukazují, že bývalý bipolární svět, který se zhroutil, a který se na krátký čas přeměnil v jednopolární svět vedený USA, se nemůže vrátit,« řekl dále Filip.

Model socialismu s čínskými rysy

»Studium dokumentů právě proběhlého sjezdu Komunistické strany Číny si pochopitelně vyžádá ještě určitý čas. Už teď je ovšem zřejmé, že čínští komunisté si uvědomují závažnost historické situace ve světě. Nejedná se jen o jednu z mnoha krizí, ale o zcela zásadní souboj o budoucí směřování lidské civilizace. Model socialismu s čínskými rysy přitom už zcela prakticky prokázal plnou životaschopnost. Právě konkrétní výsledky společenského rozvoje v Číně logicky vyvolávají na jedné straně až téměř hysterickou nenávist, na druhé straně ale rostoucí zájem myslících lidí ve světě. Chtějí vědět, jak je možné, že Čína se v historicky krátké době změnila ze zaostalé země v jednu z vedoucích politických a ekonomických mocností světa. Kladou si oprávněně otázky po způsobu řízení společnosti a po vedoucích silách a elitách. Myslím si, že bude velmi důležité tento zájem uspokojit kvalitními a srozumitelnými informacemi. Jak aktuálními, tak i analytickým,« řekl vydavatel Literárních listů Pavel Miroslav.

(zmk)

FOTO – iportaL24.cz/Martin Kalous

31.10.2022 17:58

Čína završila budování Tchien-kung, k vesmírné stanici vyslala poslední modul

Čína dnes vyslala poslední, třetí modul k budované vesmírné stanici Tchien-kung. Agentura AP napsala, že tím končí desetiletí budování stanice, na níž chce mít Čína trvale posádku.

Modul Meng-tchien byl vyslán ke stanici dnes odpoledne místního času (8.39 SEČ) z kosmického střediska v Chaj-nanu za přítomnosti davu amatérských fotografů a zájemců o vesmír.

K základní sekci stanice tak budou přičleněny dva laboratorní moduly, takže Tchien-kung získá konečnou podobu ve tvaru písmena T.

Meng-tchien by měl po 13hodinovém letu dorazit ke stanici, na níž jsou nyní tři astronauti – dva muži a žena. Jsou tam od června a mají za úkol dokončit kompletaci stanice a provézt výzkumy; mají za sebou už také výstup do vesmíru. Příští měsíc má ke stanici zamířit loď s nákladem, noví astronauté pak v prosinci. Podle AP je na stanici prostor pro šestičlennou posádku.

Jak informovala agentura AP, čínský vesmírný program řídí čínská armáda. Stanice Tchien-kung vzniká bez pomoci jiných států. USA vyřadily Čínu kvůli napojení vesmírného programu na armádu z projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

(jb)

29.10.2022 18:50

Péče o občana je podstatnou náležitostí čínských ekonomických úvah

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny Si Ťin-pching nedávno v Pekingu na 20. národním sjezdu KSČ přednesl zprávu objasňující nové myšlenky a strategie domácí i zahraničí politiky této země. Jak chápat význam Siovy zprávy pro Čínu a svět a jakou lze očekávat budoucnost čínsko-českých vztahů? Nejen o tom mluví v exkluzívním rozhovoru pro CMG předseda představenstva smíšené Česko-čínské obchodní komory a někdejší 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Zpráva 20. národního sjezdu KSČ vytvořila strategický plán budování moderní socialistické země všestranným způsobem a diskutovala o důležitých charakteristikách a základních požadavcích modernizace v čínském stylu, která vzbudila velkou pozornost mezinárodního společenství. Jaký význam má podle vás tato zpráva pro Čínu a svět?

Pro Čínskou lidovou republiku je to strategická směrnice, jak dál postupovat, a její naplňování budeme vidět každý měsíc až do jarního zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců, tedy parlamentu, který poté i dokončí personální obsazení jednotlivých funkcí podle rozhodnutí 20. národního sjezdu Komunistické strany Číny. Pro svět to znamená, že Čína upevnila své postavení na mezinárodní politické i ekonomické scéně a bude silou stálého člena Rady bezpečnosti Organizace spojených národů prosazovat základní lidské právo na mírový rozvoj.

Siova zpráva vykládá nové myšlenky, nové plány a nové strategie pro budoucí rozvoj Číny. Jak bychom podle vás měli chápat a interpretovat tuto zprávu?

Tato zpráva byla určena nejen delegátům sjezdu a čínské veřejnosti, ale samozřejmě I mezinárodnímu společenství a pro její pochopení nemusíme hledat žádná vzletná slova, stačí, že prioritou čínské politiky bude zájem o občana, zájem o jeho rozvoj, a to jak v Číně, tak v rámci mezinárodního společenství. Člověk na prvním místě.

Které kapitoly v této zprávě Vás nejvíce zaujaly? Jaké další výrazy ve vás zanechaly hluboký dojem?

Na první pohled jsem si všiml výrazů, které president Si Ťin-pching používal již v roce 2018 na velké mezinárodní konferenci všech významných politických stran světa, a to jsou slova »sdílený osud lidstva«. Tedy důraz na diplomatická mírová řešení sporů a odpovědnost politických stran za řešení jak národních zájmů, tak udržování principů mezinárodní politiky. Co mě zaujalo, byl důraz na ekonomickou stabilitu a rozvoj, tedy trvání na udržitelném rozvoji. Je evidentní, že historická zkušenost Číny při odstraňování chudoby a následků válečných konfliktů vede čínské komunisty k tomu, že pro udržení rozvoje je potřeba nejen míru, ale I nutnost mít pro to připravené osobnosti na jednotlivých stupních řízení.

Údaje ukazují, že za posledních deset let se HDP Číny zvýšil z 53,9 bilionů juanů na 114,4 bilionů juanů, její podíl ve světové ekonomice se zvýšil z 11,3 % na 18,5 % a její průměrný příspěvek k růstu světové ekonomiky dosáhl 38,6 %, což je více než součet příspěvků zemí G7. Kromě toho Čína dosáhla velkých úspěchů ve vědeckých a technologických inovacích, vymýcení absolutní chudoby, zaměření se na zelený rozvoj a také v dalších oblastech. Která oblast čínských rozvojových úspěchů je podle vás nejpůsobivější? Které čínské zkušenosti mohou být poučením pro rozvoj České republiky?

Obrovský a zároveň inspirativní rozvoj Číny ukázal, že je nejen nejsilnější ekonomikou světa, ale že péče o občana je podstatnou náležitostí jejích ekonomických úvah. Nejperspektivněji vnímám kroky, které vedou k využití technického rozvoje a vědy a výzkumu, jako nejvýznamnější součásti růstu ekonomiky. A pak také mezinárodní projekty, ať už jde o Pásmo a stezku jako investičně obchodní projekt, nebo investice do rozvoje některých oblastí Asie a Afriky. Ty mají význam pro odstraňování chudoby právě v takzvaných Třetích zemích. A to je jistě velmi chvályhodné!

Čínský modernizační proces poskytl obrovskou příležitost rozvoje pro všechny země na světě a dodal světové ekonomice velkou vitalitu. Dosáhla podle VáČína, největší rozvojová země světa, v posledních deseti letech trvalého a stabilního rozvoje? Jaký pozitivní význam to má pro země světa včetně České republiky?

Počet registrovaných patentů a vynálezů, který eviduje Čínská lidová republika, ukazuje, že věda a výzkum jsou skutečným motorem její ekonomiky, a tedy – což s tím velmi úzce souvisí – i ekonomiky ostatních zemí světa. Využívání čínského vědeckého potenciálu je ale závislé na národních vládách, a proto má například u nás, v České republice, bohužel menší význam než třeba v sousedním Německu, který potenciál Číny využívá mnohem efektivněji.

Žádná země nemůže samostatně vyřešit množství problémů a výzev, kterým dnešní svěčelí. Ve kterých oblastech by podle vás v dnešní stále složitější světové situaci měly Čína a Česká republika dále posilovat dialog a komunikaci, aby dosáhly vzájemného prospěchu a společného rozvoje?

Výzev, které mají jednotlivé státy před sebou, je opravdu mnoho, ale pokud jde o společné postupy, v nichž by měly Česká republika a ČLR spolupracovat bez ohledu na ideologické spory, je zejména oblast životního prostředí, výzkumu vesmíru a již zmíněného využívání věděckých poznatků a nových technologií. Je mi líto, že tomu tak doposud není.

Siova zpráva poukázala na to, žČína vždy dodržovala účel zahraniční politiky, kterým je zachování světového míru a podpora společného rozvoje, a je odhodlána podporovat budování společenství pro společnou budoucnost lidstva. Čína navrhla globální rozvojovou iniciativu a globální bezpečnostní iniciativu a je ochotna spolupracovat s mezinárodním společenstvím na jejich realizaci. Číňané jsou ochotni spojit ruce s lidmi na světě, aby vytvořili lepší budoucnost pro lidstvo. Jak hodnotíte vývoj čínsko-českých vztahů za poslední desetiletí? Jakou očekáváte budoucnost čínsko-českých vztahů po 20. celostátním sjezdu Komunistické strany Číny?

Musím potvrdit, že prezident Si Ťin-pching stanovil správnou strategii, která bohužel nemá u některých lidí správnou odezvu. V České republice jsme zažili za posledních deseti let období jak růstu a pozitivních výsledků vzájemné spolupráce, zejména po prezidentově návštěvě v Praze, tak i ochlazení vztahů, které přinesla přílišná ideologizace české politiky. To je mi líto, přesto jsem optimista a věřím, že opět přijde nejen doba růstu vzájemné obchodní výměny, ale I zlepšení vztahů mezi členy obou zemí.

27.10.2022 20:18

V Africe probíhá Svátek čínských dokumentárních filmů

V Africe byl oficiálně zahájen Svátek čínských dokumentárních filmů. Prostřednictvím afrických mainstreamových mediálních platforem a zahraničních institucí se filmy jako NavigaceOdhalení tajemství deseti let, Velké odhodlání a další jedinečné a okouzlující filmy a dokumenty oficiálně setkají s africkým publikem. Rwandská národní televize, Gabonská africká televize a další hlavní africká média zaujala vedení při vysílání filmu Odhalení tajemství deseti let v místním večerním hlavním vysílacím čase.

Celosvětovou akci Svátek čínských dokumentárních filmů společně pořádají čínská mediální skupina China Media Group (CMG) a čínské ministerstvo kultury a cestovního ruchu. Za čtyři měsíce se akce zúčastnilo více než sedmdesát médií a zahraničních institucí z více než čtyřiceti zemí. Mnoho úředníků na ministerské úrovni, zástupců médií a diplomatů využilo příležitost Svátku čínských dokumentárních filmů, vyjádřilo nejlepší přání pro čínsko-africké přátelství a ocenilo, že nový vývoj Číny přináší nové příležitosti pro svět.

Shen Haixiong, ředitel CMG, řekl, že Svátek čínských dokumentárních filmů v Africe je první taková akce v tomto regionu a je to další úspěch čínsko-africké mediální spolupráce a kulturní výměny. Tváří v tvář současné složité a nestabilní mezinárodní situaci bude CMG vždy plnit poslání odpovědného média doby. Bude brát kulturu jako most k překonání bariér a k posílení porozumění a bude držet krok s dobou a snažit se prezentovat krásu světové civilizace, harmonii a společný pokrok.

Kamerunský státní ministr cestovního ruchu Bello Bouba Maigari uvedl, že tím, že Čína věnuje pozornost kulturním hodnotám, plně prokázala, že kultura je základním kamenem prosperující a zdravé společnosti. Čínský dokumentární festival je globální akce a příležitost k podpoře kulturní výměny mezi Čínou a Afrikou. Svátek čínských dokumentárních filmů inspiruje africkou mládež a přináší jí inspiraci a naději.

Státní tajemník komorského ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Kassim Loutfi uvedl, že 20. sjezd Komunistické strany Číny má významný dopad i na další regiony světa. Afrika se z tohoto sjezdu může hodně naučit. Více než padesát dokumentárních filmů vybraných v rámci této akce jim umožňuje poznat Čínu z nové perspektivy.

 

Ministr Cote d’Ivoire pro integraci a národní jednotu Bertin Kouadio Konan ve svém projevu uvedl, že Svátek čínských dokumentárních filmů umožňuje Cote d’Ivoire dále prohloubit kulturní výměnu a spolupráci s Čínou. Přivítal kulturní výměnu mezi Čínou a Afrikou.

Senegalský ministr kultury a historického dědictví Aliou Sow ve svém projevu uvedl, že vztah mezi Čínou a Senegalem je víceúrovňový a multidimenzionální. Obě země se vzájemně oceňují a podporují z hlediska kultury a hodnot. Senegalští a čínští občané se navzájem respektují a důvěřují si. Čína je velmi populární v Africe, zejména v Senegalu.

Tahar Fattani, programový ředitel alžírské Echourouk TV, vyjádřil ocenění akci Svátek čínských dokumentárních filmů. Doufá, že výměna mezi čínskými a alžírskými televizními stanicemi a spolupráce mezi čínskou a alžírskou vládou se budou nadále prohlubovat.

Reeya Rambojun, moderátorka Mauricijské národní televize, řekla, že Svátek čínských dokumentárních filmů umožnil Mauriciu objevit rozmanitou Čínu z oblasti kultury, jídla a dalších aspektů.

Hlavní televizní média v afrických zemích, jako je Konžská demokratická republika, Konžská republika, Kamerun, Benin a Burkina Faso, budou postupně vysílat pořady jako Navigace Odhalení tajemství deseti let. Akce Svátek čínských dokumentárních filmů potrvá v Africe až do prosince.

(pr)

27.10.2022 20:12

Čínská Globální rozvojová iniciativa vs. americká globální dolarová manipulace

Čína se ve snaze o svůj rychlý rozvoj čím dál více soustřeďuje na snahy o prudký rozvoj zbytku světa, neboť rychlý rozvoj Číny při její velikosti není možný bez dostatku obchodních a investičních partnerů v globálním měřítku. Proto pomáhá s rozvojem mnoha zemím a rozeběhla iniciativu pásma a stezky přezdívanou též Nová hedvábná stezka, v níž vzniká globální pletivo koridorů dopravních a dalších infrastruktur vytvářející pásy prostoru investičních příležitostí rostoucích z mezinárodní tržní spolupráce. Pokouší se tím budovat globální komunitu sdílené prosperity lidstva a v poslední době mj. rozběhla Globální rozvojovou iniciativu (GDI).

Všechny tyto snahy obvykle naráží mezi geopolitickými jestřáby washingtonské hegemonie na očerňování jako snaha o zrušení mezinárodního řádu a nastolení jiného nepatřičného světového uspořádání. Na GDI se jim např. nelíbí, že spolupráce mezi národy by měla být čistě pragmaticky obchodní bez vnucování nějakých »hodnot« a jedině přípustných kulturních a sociálních uspořádání zúčastněných zemí bez něčího vylučování, sankčních režimů aj. iniciativu pásma a stezky pak označují za neo-koloniální projekt a dluhovou past, ač v podstatě nejde o čínský projekt, nýbrž kolektivní projekt přediva národů, jehož je Čína jen iniciátorem, do kterého se všichni účastníci sami zapojují, protože se jim vyplatí, a soustřeďuje se na investice s vysokou návratností táhnoucí ekonomický rozvoj a schopnost investiční vklady splatit spolu s dosažením značných vlastních zisků.

Čína prostě chce ve světě iniciovat globální prosperitu, která potáhne i její růst, pomocí instrumentů jako je pásmo a stezka.

Ale čeho oproti tomu chtějí pomocí takových instrumentů, jako je globální měna US dolar, dosáhnout USA? Zatím všechno naznačuje, že chtějí pomocí dolaru, energetické a tržní krize uměle vyvolané pomocí Ukrajinské konfliktní situace iniciovat globální propad, při němž svět vykrvácí USA do chřtánu.

USA zvyšováním úrokových sazeb poněkud tlumí domácí inflaci, ač na úkor zbytku světa, a posilují dolar, takže nákupy zahraničního zboží jsou pro Američany levnější, má to ale globální dopady ještě větší než nedostatek energií i některých jiných klíčových komodit v důsledku obchodní války kolem Ukrajiny. Jedním z nejhroznějších důsledků je vzestup reálné hodnoty v dolarech denominovaných dluhů, což jsou globálně skoro všechny mezinárodní úvěry. Zvláště zdrcující dopad to má na rozvojové země, které se během recese spojené s pandemií covid dostaly do potíží se splácením, kdy však následně, místo aby světová ekonomika zažila zotavení, přichází krize energií, hnojiv a co horší, umělé zvyšování jejich dluhů, aniž by si musely brát úvěry nové. OSN během pandemie vyhodnotilo 54 rozvojových zemí jako v těžkých problémech se zadlužením.

Je přitom směšné, že USA se snaží z této hororové situace obviňovat mj. Čínu, neboť u té je řada rozvojových zemí silně zadlužená a dluhy jsou denominované v dolarech. Čína jim ale reálnou hodnotu jejich dluhů nenavýšila. A také podle Světové banky na konci roku v 82 nízkopříjmových zemích světa a zemích se středním nižším příjmem připadalo z veřejného zahraničního dluhu jen 10 procent na Čínu. Čína má své zahraniční úvěry převážně v komerčních rozvojových projektech s dobrou návratností, jen málo je úvěrů vládám.

Čína též vede politiku, že prvořadým účelem úvěru není nahrabat si na úrocích z úvěru, nýbrž že úvěr má být tahounem rozvoje a hlavní výnosy mají spočívat v tom, že zrychlení ekonomického růstu u dlužníků přinese více výnosů z nových obchodních a investičních příležitostí při spolupráci s nimi. Proto také dost často přistupuje k programům částečného odpouštění dluhů. Není to z čirého altruismu. Ty odpustky se Číně vyplatí, když u jejího partnera přivodí rychlejší hospodářský růst a tudíž lepší business pro čínské podniky.

Čína tedy v rámci G20 prosazuje obdobný přístup, aby se na Američany zvýšené reálné zadlužení rozvojového světa reagovalo kolektivně suspendováním dluhové služby rozvojovým zemím. Ale zatím s tím moc nepochodila a USA, které zase zvedly úrokové sazby, se těší, jak jim světová ekonomika včetně rozvojových zemí, ale i jejich spojenců včetně Evropy vykrvácí do chřtánu díky posilování dolaru, které je pro zbytek světa zdrcující, spolu s prodeji předraženého kapalného plynu z USA do Evropy, jejíž ekonomika se hroutí se pod energetickou krizí.

Zejména v rozvojovém světě, ale i ve zbytku Západu tedy USA umělým posilováním dolaru zhoršují inflaci, ekonomikou krizi, dluhové břemeno a dostupnost kapitálu pro ekonomické zotavení a rozvoj. Lze tedy říci, že zatímco Čína se pokouší ekonomicky sílit z podněcování globálního rozvoje světa svými celosvětovými rozvojovými iniciativami, tak se USA momentálně snaží ekonomicky sílit ze zasazování ran světové ekonomice, včetně nejchudších rozvojových zemí i svých spojenců jako Evropa, aby všechny tyto oběti jejich globálních ekonomických instrumentů jako světová měna dolar krvácely Americe do chřtánu. A to je údajně ten globální řád svobodného světa, za který by se mělo bojovat a nedopustit, aby nakonec převážila nějaká Globální rozvojová iniciativa a provázání světa k vzájemně výhodné spolupráci předivem Nové hedvábné stezky.

V důsledku toho musí teď i všechny rozvinuté ekonomiky přistoupit ke kvantitativnímu utahování, aby utlumily inflaci a podržely svoji měnu, kdy v Japonsku a v Británii už to má dost katastrofické důsledky. Není vůbec nadsázkou, řekneme-li, že současná britská politická krize s pádem nejkratší vlády v britské historii je důsledkem této politiky, když v Británii se kvůli tomu např. prakticky zhroutil trh s podnikovými dluhopisy a na pokraji krachu jsou tam veřejné penzijní fondy.

Nedělejme si však iluze, že EU je na tom nějak lépe než Británie. Situace v EU postupuje díky energiím ruku v ruce s nutností reagovat na posilování dolaru zvyšováním úrokových měr v Evropě v naprosto stejném kurzu jako v Británii. Tedy v těžké době, kdy ekonomiku drtí energetická aj. krize, navíc v podstatě díky monetární politice americké centrální banky klesá dostupnost kapitálu tolik potřebného k překonání těžkých časů a k adaptabilním investicím. Kdyby někdo chtěl např. v EU vybudovat kapacity pro odběr, opětovné zplynování a rozvod kapalného zemního plynu z lodí, tak by to bylo nemožné, kvůli příliš drahému kapitálu a hroutícímu se trhu korporátních dluhopisů. Krvácíme tedy Americe do chřtánu také a nemáme ani na nouzové adaptace, natož abychom měli na rozvoj.

A to jsme na tom vlastně ještě relativně dobře proti rozvojovým zemím. Ovšem perspektiva alternativy ke Globální rozvojové iniciativě v podobě globální manipulace světového trhu pomocí dolaru se tím jasně odhaluje.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG

27.10.2022 19:55

Průzkum: Mladí lidé uznávají čínské pojetí rozvoje

Průzkum veřejného mínění mezi 4 700 mladými lidmi do věku 30 let v 30 zemích světa ukázal, že 84,7 procenta respondentů uznává, že rozvojová cesta by měla být na základě reálné skutečnosti, a domnívá se, že modernizace není možná jen podle jediného modelu s jediným standardem. Více než 80 procent mladých lidí po celém světě souhlasilo s konceptem rozvoje »zájmy lidí jsou na prvním místě« a obecně oceňuje to, že čínská modernizace je modernizací společného bohatství všech lidí

Globální průzkum veřejného mínění nazvaný »Čína na nové cestě« byl společně sponzorován think-tankem CGTN (China Global Television Network) a institutem pro národní správu a ekosystém veřejného mínění na Čínské lidové univerzitě. 4700 respondentů pochází ze 30 zemí na pěti kontinentech. Rozvinuté země jako USA, Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Austrálie a další představují 40 procent a rozvojové země jako Keňa, Nigérie, Pákistán, Indonésie, Peru, Argentina a další představují 60 procent.

Světová mládež podle průzkumu vysoce hodnotila vývoj Číny za poslední desetiletí. Mezi nimi 78,9 procenta mladých lidí vysoce oceňuje úspěchy v čínském hospodářském rozvoji. 83,1 procenta respondentů se domnívá, že Čína dosáhla velkých pokroků v oblasti vědy a technologie. 74,1 procenta respondentů věří, že čínská mezinárodní pozice nadále roste. 79,1 procenta dotázaných mladých se domnívá, že Komunistická strana Číny si zaslouží důvěru Číňanů.

V současné době se navzájem překrývají stoleté změny a epidemie covid-19. Na pozadí kontinuálních geopolitických konfliktů a neustálého zhoršování prostředí globálního rozvoje bezpečnosti svět očekává, že uslyší více čínských návrhů a čínských moudrostí. Ve zprávě pro 20. sjezd KS Číny se zdůrazňuje, že Čína bude aktivně podporovat budování společenství osudu lidstva. Úroveň uznání tohoto pojetí představuje 84,2 procenta v rozvinutých zemích a 79,5 procenta v rozvojových zemích.

S běžnými hodnotami »míru, rozvoje, rovnosti, spravedlivosti, demokracie a svobody« a Globální rozvojovou iniciativou předloženou Čínou souhlasí 83,5 procenta a 84,5 procenta globálních respondentů. Kromě toho 84,2 procenta respondentů podporuje stanovisko ve zprávě pro 20. sjezd KS Číny »rozhodně se postavit proti hegemonismu a mocenské politice ve všech formách«.

V souvislosti s rostoucí nejistotou globálního rozvoje a poklesem světové ekonomiky zůstává 71,1 procenta dotazovaných mladých lidí z celého světa optimistických ohledně udržitelného růstu čínské ekonomiky a 68 procenta respondentů se domnívá, že vliv čínské kultury se současně také zvýší. Navzdory zadržování, blokádě a potlačování Spojenými státy v oblasti vědy a technologie je 79,3 procenta světových dotazovaných mladých lidí optimistických ohledně vývoje čínské technologie v příštích pěti letech.

(pr)

09.03.2018 14:56

Florencie – dokument od Radynacestu.cz

09.03.2018 14:55

Barcelona – dokument od Radynacestu.cz

09.03.2018 14:53

Benátky – dokument od Radynacestu.cz

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

Extra Zprávy - ROK 2015

17.12.2015 18:32

Zázvorové pivo ve 2 874 metrech - čepují ho na kopci vedle nejvyšší hory jihu Afriky

Zdroj: www.cestovinky.cz

Thabana Ntlenyana, nejvyšší hora státu Lesotho a obecně i celých Dračích hor, se nachází ve výšce 3 482 m. A 608 m od ní níže leží také nejvýše položený africký hostinec Sani Top Chalet, kde zázvorové pivo klidně zaplatíte kreditkou VISA či MasterCard.

Datum článku : 17.12.2016

 

13.12.2015 15:32

Gambijci rozdávají za peníze víc než úsměv. Evropanky o tom vědí své

Zdroj: www.cestovinky.cz

Zdá se, že vůbec nejoblíbenější je Gambie u Britek ve středním věku. Do země úsměvů, jak se nudli zakousnuté do Senagalu přezdívá, jezdí většinou samy. Strach ale nemají, mladí Gambijci je rádi ochrání.

Datum článku : 13.12.2016

 

11.12.2015 15:29

Grenada umí ukázat, co je ráj, ale i hurikán

Zdroj: www.cestovinky.cz

Jeden z nejmenších nezávislých států na světě se ke své svobodě musel pořádně probojovat. Místa jako z kýčovité pohlednice kdysi smáčela krev. Dnes je přebila vůně koření, rumu a sem tam i přicházející bouře. Ale pořádné.

Datum článku : 11.12.2016

 

09.12.2015 17:47

11 důvodů, proč je Turecko lepším místem k životu než Česko

Zdroj: www.g.cz

Dnes je Turecko hospodářsky na stejné úrovni jako třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Lotyšsko – a to Turci v práci tráví méně času a mají vyšší produktivitu než Češi. Turecko nás rychle dotahuje a brzy Čechy ekonomicky předběhne. To se pak budeme divit!

Datum článku : 09.12.2016

 

03.12.2015 15:47

Zuckerberg dá 99 % majetku na charitu! Kdo z miliardářů je takhle štědrý?

Zdroj: www.g.cz

Není jich zrovna málo, takže jsme náš žebříček největších chlebodárců z dřívějška trochu aktualizovali. Všichni rozdávají minimálně půlku svého jmění! Zuckerberg moc dobře ví, že si potřebuje nějakou tou charitou vylepšit image. Proto věnoval necelou miliardu na rozvoj mladých talentů v Silicon Valley.

Datum článku : 03.12.2016

 

01.12.2015 17:02

Komunistický Kesong: Město, kde se smířili nepřátelé

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kesong, to jméno zní pro české uši poněkud zvláštně. Však se také nachází v jedné z nejzvláštnějších zemí světa, Severní Koreji. V tomto státě musí turista ze Západu absolvovat všechny výlety pouze s průvodcem, ani jedno z tamních nejzajímavějších míst – Kesong – není výjimkou.

Datum článku : 01.12.2016

 

25.11.2015 18:52

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Zdroj: www.cestovinky.cz

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Datum článku : 25.11.2015

 

11.11.2015 18:44

Národní park Pirin: 176 jezer, 500 let staré borovice a pár kádí červeného pro Churchilla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na jihozápadě Bulharska se nachází pohoří Pirin se stejnojmenným národním parkem. Alpské klima pod majestátními horskými vrcholky a nádherná panenská příroda. Ta je tvořena hlubokými kotlinami s ledovcovými jezery, vápencovými jeskyněmi a divokými lesy. Od roku 1983 ji najdeme na seznamu UNESCO.

Datum článku : 11.11.2015

 

09.11.2015 18:40

Z domu ve finském Beverly Hills se stalo muzeum hudebního génia

Zdroj: www.cestovinky.cz

Největší Čech je Jára Cimrman. Tedy alespoň podle celostátní ankety, z níž byl pro údajnou neexistenci vyřazen. Na osmém místě finské obdoby této ankety skončil Jean Sibelius, světoznámý skladatel vážné hudby. Hudebník žil  a skládal 53 let v domě, které dnes slouží jako jeho muzeum.

Datum článku : 09.11.2015

 

03.11.2015 18:30

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015
Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015

 

01.11.2015 16:00

9 zasněných pohledů na okolí zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou

Zdroj: www.g.cz

K podzimu patří barevné listí, procházky v přírodě a také chov zvěře. Podívejte se, jak vypadá obora šlechtického rodu Kinských z výšky. Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Úžasný barokní zámek, na jehož realizaci se podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel a neméně slavný stavitel František Maxmilian Kaňka.

Datum článku : 17.12.2015

 

29.10.2015 19:19

7 důvodů, proč se vydat v zimě na Jamajku

Zdroj: www.g.cz

Jamajka je malý ostrov v Karibiku. Pulzující i poklidný. Klidný i divoký. Neopakovatelný. Skutečný tavící kotlík různých vlivů a kultur. Země tří R – reggae, rumu a rastafariánství – má co nabídnout jak vyznavačům all inclusive radovánek tak i nezávislým cestovatelům.

Datum článku : 29.10.2015

 

27.10.2015 19:25

Les mrtvých Skogskyrkogarden: Když povýšíte hřbitov na umění

Zdroj: www.cestovinky.cz

V jižní části Stockholmu fascinuje turisty, ale i místní obyvatele. Řeč je o tak trochu neobvyklém hřbitově. Švédský Skogskyrkogarden čili lesní hřbitov je působivou a harmonickou koexistencí dvou mocných sil – spontánní přírody a umělecké vize člověka. Proto se také od roku 1994 řadí mezi chráněné památky organizace UNESCO.

Datum článku : 27.10.2015

 

21.10.2015 19:27

Súr: 1000 let ústně předávané tajemství unikátních lodí

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na severovýchodě Ománu leží překrásné rybářské městečko Súr. Odsud prý na svých 7 heroických výprav vyplouval legendární námořník Sindibád. Pokud je to pravda, pak jistě plul na lodi jménem dau (dhow). Súr je totiž jediné místo v zemi, kde dnes přežívá jejich výroba. A třeba i plul kolem „konce světa“, kde mají obrovskou želví porodnici.

Datum článku : 21.10.2016

 

13.10.2015 19:30

Ve druhém největším klášteře v Gruzii šlapou. Víno

Zdroj: www.cestovinky.cz

Působivý Alaverdský klášter z 6. století leží v regionu Kachetie ve východní Gruzii. Mezi jeho zdmi se nachází i místní katedrála z 11. století - s 55 m do výšky čnějící kupolí se 16 okny. A od roku 1011 zde skromní mniši už celá staletí udržují půvabnou tradici - 100% ruční výrobu vína v Gruzii zvanou "kvevri". 

Datum článku : 13.10.2015

 

09.10.2015 19:33

Na Tarawě se lidé zabíjeli po tisících, dnes je z atolu tichomořský ráj

Zdroj: www.cestovinky.cz

Rakety létají z kanónů a hvízdají ve vzduchu, země je rozrytá, ozývá se sténání umírajících. Tarawa se bohužel zařadila mezi místa, kde se odehrávaly nejtěžší střety amerického a japonského loďstva za druhé světové války. Dnes je bojiště zase idylickým tichomořským rájem a místem pro odpočinek při letní dovolené.

Datum článku : 09.10.2015

 

TOPlist

Vyhledávání

Ledové království od Disney

Film s živým orchestrem

27. listopadu 2022

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (481)
8%

STAROPRAMEN (366)
6%

KOZEL (426)
7%

KRUŠOVICE (357)
6%

GAMBRINUS (1 045)
17%

BERNARD (1 072)
18%

SVIJANY (381)
6%

ZLATOPRAMEN (341)
6%

BRANÍK (357)
6%

BIRELL (864)
14%

REGENT (349)
6%

Celkový počet hlasů: 6039

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, cestopisy, články a fotoreportáže

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

  Hrad Trosky patří svou siluetou k nejzajímavějším hradům vůbec. Nezvyklý tvar tvořený dvěma čedičovými sopouchy, spousta legend, podzemní labyrint a díra do pekla. Trosky jsou zkrátka po všech stránkách mysteriózním místem, které cestovatel Alexander Humboldt dokonce označil za osmý div...