Výlety, zábava a atrakce po ČR

Atrakce pro děti

Zoo, parky, zahrady

Zámky

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

23.03.2023 23:00

Dvě zasedání

Dvě zasedání jsou z mého pohledu opět potvrzením správnosti čínské cesty k prosperitě a blahobytu. Líbí se mi snaha sjednotit různé aspekty společenských poměrů a vnímat potřeby lidí v co nejširším měřítku. Přiznám se, že čínská cesta k socialismu podtržená obrovským ekonomickým rozmachem, za kterým stojí trh a jeho přednosti, je mi nesmírně sympatická. U nás se dává do kontrastu kapitalismus a tržní ekonomika s cestou socialismu. Čína ale dokazuje, že to nejsou protiklady a že jde obě cesty úspěšně skloubit. Vše samozřejmě demokratickou cestou, čehož důkazem jsou ona dvě zasedání.

Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR v letech 2017-2021

23.03.2023 22:49

Přeji úspěch v jednání

Především západní svět se snaží ignorovat samotný význam a to i globální, Čínské lidové republiky. To je velmi nesprávné jelikož to značí o tom, že Západ nemá přesný reálný vhled do procesů, nebo je z určitých příčin ignoruje. Lze ale ignorovat více jednu miliardu voličů, kteří vlastně zvolí 2,62 miliónů zastupitelů. To je na poměry takzvané Evropské zastupitelské demokracie opravdu jiný pohled. Zvlášť s tím jakým způsobem participuje čínský občan na řízení ať už státu, provincie, regionu, města a obce. Přitom stabilita a progres evropského rozvoje a stabilita a progresivní rozvoj v ČLR je nepřímo úměrný. Takže za mne jednak mám určitý obdiv i v tomto vůči Číně a také jim přeji úspěch v jednání, neboť vím, že toho k projednání je mnoho a mnoho důležitého. Jako například, návrhy zákonů bylo téměř 4 648 a doporučení bylo 84 028, což je podle mne až neuvěřitelné. To je celkový počet za posledních pět let od tohoto zasedání. Takže ještě jednou, úspěch v jednání.

Roman Blaško, generální tajemník Komunistické strany Československa

23.03.2023 22:37

Pro sdílené hodnoty lidstva: V Pekingu bylo zahájeno Fórum o demokracii

Před americkým »Summitem pro demokracii« začalo dnes v Pekingu druhé mezinárodní Fórum o demokracii: Sdílené hodnoty lidstva, kde se více než 300 hostů z více než 100 zemí a regionů zapojilo do rozsáhlých diskusí o různých formách demokracie a kritizovalo monistickou a hegemonickou rétoriku na toto téma.

Hlavní řečníci při slavnostním zahájení diskutovali o původu, formách a efektivitě mnoha demokratických systémů a shodli se na tom, že skutečnou demokracii charakterizuje dialog, vzájemný respekt a vzájemné učení. Zdůraznili nezbytnost koexistence různých systémů v komunitě zavázané ke společné budoucnosti lidstva.

Dialog o demokracii

Fórum nabízí platformu pro všechny země, aby se podělily o své myšlenky, zkušenosti a praktiky související s demokracií, spíše než aby vychvalovaly univerzální model demokracie.

Li Šu-lej, člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a vedoucí oddělení publicity Ústředního výboru Komunistické strany Číny, ve svém úvodním projevu řekl, že demokracie je sdílená hodnota lidstva a univerzální cíl, který sledují všechny země, které usilují o modernizaci, a základ, na kterém je založeno budování globální komunity sdílené budoucnosti.

Dodal, že k vytvoření takového společenství by všechny země měly dodržovat princip demokracie, obhajovat demokracii v mezinárodních vztazích a podporovat právní stát v mezinárodní správě.

Li Shulei také zdůraznil, že země by měly hledat společnou řeč, odkládat rozdíly a respektovat cestu každé země k demokracii, a dodal, že zda je země demokratická či nikoli, by mělo být uznáno mezinárodním společenstvím, nikoli svévolně několika samozvanými soudci.

Kao Siang, prezident Čínské akademie sociálních věd, konstatoval, že svět prochází změnami nevídanými za celé století, řekl, že k řešení společných výzev, kterým lidstvo čelí, musí být všechny země otevřené a zapojit se do dialogu, aby zajistily, že globální pokrok řídí různé modely demokracie.

Někteří lidé v USA stylizují svou zemi jako »maják demokracie«, zatímco Sing Po, viceprezidentka čínské mediální skupiny China Media Group (CMG), řekla, že incidenty, jako je vykolejení vlaku převážejícího toxické látky v Ohiu, dětská práce a policejní násilí proti Afroameričanům ukazují, že USA se odchylují od demokracie.

Sing Po vyzvala k prolomení hegemonie západního diskurzu a poskytnutí více pozitivní energie pro globální vládnutí a řekla, že CMG je otevřená vzájemnému učení a kráčení ruku v ruce s přáteli z jiných zemí s cílem šířit demokracii jako důležitý úspěch lidské politické civilizace.

CRI

23.03.2023 22:33

Průzkum CGTN: Nejlepší demokracie je ta, která vyhovuje konkrétní situaci každé země

Globální průzkum veřejného mínění zahájený Think-tankem CGTN a Institutem veřejného mínění Čínské lidové univerzity ukazuje, že respondenti kladou vysokou prioritu na základní lidská práva, jako je právo na přežití a rozvoj. 84,8 procenta respondentů se domnívá, že žádná nadřazená demokracie neexistuje. Nejlepší demokracie je ta, která vyhovuje konkrétní situaci každé země.

Právo na přežití a rozvoj je primárním základním lidským právem

Pokud jde o důležitost v rámci demokratického systému, respondenti zařadili na první místo »základní právo na život« (40,7 procenta), po kterém následovalo právo na právní stát (29,3 procenta), což znamená »rovnost pro všechny«. Na třetím a čtvrtém místě je právo na rozvoj reprezentované »ekonomickým rozvojem« (29 procenta) a »zlepšením životní úrovně« (28,4 procenta). Při hlasování o prioritách demokratického systému se západní demokratické koncepty »pravidlo jedna osoba – jeden volební hlas« a »rozdělení státní moci« nedostaly do první desítky žebříčku. Z toho »pravidlo jedna osoba – jeden volební hlas« podpořilo pouze 2,8 procenta dotázaných, zatímco »rozdělení státní moci« zvolilo pouze 2,6 procenta respondentů.

Podle průzkumu se 84,3 procenta respondentů domnívá, že demokracie není univerzální. V různých zemích a kulturách má různé podoby. Neexistuje žádná nadřazená demokracie ani neexistuje univerzální vzorec demokracie. 84,8 procenta respondentů se domnívá, že při volbě politického systému by měla být zohledněna historie země, její kultura a národní podmínky. 86,8 procenta respondentů se domnívá, že země by se měly navzájem respektovat a hledat společné body při vzájemném vyhrazování si rozdílů.

Respondenti velmi chválili myšlenku celoprocesové lidové demokracie

Čína vždy trvala na tom, že demokracie není ozdobou na vystavování, ale nástrojem k řešení problémů, které se týkají lidí. Během několika posledních desetiletí Čína komplexně podporovala budování celoprocesové lidové demokracie a dosáhla široké a trvalé účasti velké většiny lidí. V průzkumu byl také obecně uznán základní koncept celoprocesové lidové demokracie.

88,3 procenta dotázaných se domnívá, že demokracie by měla být pro vládní představitele způsobem, jak se přizpůsobit vůli lidu, sloužit lidem a podrobit se lidové kontrole. Tento názor zastávalo 91,2 procenta respondentů v severoamerických zemích. Současně 81,5 procenta respondentů věří, že demokracie by měla pokrývat všechny aspekty života lidí. Všechny věci veřejné lze řešit demokraticky. Kromě toho se 86,7 procenta respondentů domnívá, že demokratický systém by měl zohledňovat spíše zájmy všech lidí než zvláštní zájmové skupiny. Zejména by se měly řešit oprávněné obavy znevýhodněných a marginalizovaných skupin a měly by být rozšířeny kanály pro jejich účast. Podle průzkumu se 87,3 procenta dotázaných domnívá, že je třeba klást důraz jak na demokratické volby, tak na povolební vládnutí. Obojí je stejně důležité a jedno nemůže být bez druhého.

Čínská celoprocesová lidová demokracie je cestou k demokracii, která se značně liší od západních politických, historických a kulturních tradic. Podle průzkumu se 75,4 procenta respondentů domnívá, že světově proslulé rozvojové úspěchy Číny jsou způsobeny tím, že Čína přijala jiný politický systém než Evropa a Spojené státy. Tento názor byl ještě vyšší u respondentů z afrických zemí – 83,1 procenta. Stojí za zmínku, že respondenti z afrických zemí se domnívají, že ze všech zemí světa stojí nejvíce za poučení čínský politický systém a demokratická zkušenost

Zahraniční průzkum »Globální demokratický systém« obdržel 3776 platných dotazníků z 35 zemí světa. Respondenti pocházejí z rozvinutých zemí, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie a Německo, a také z rozvojových zemí, jako je Namibie, Nigérie a Pákistán.

iportal24.cz/CRI

23.03.2023 22:25

Ať slunce budování společenství se sdílenou budoucností lidstva září

»Lidské bytosti žijí ve stejné globální vesnici, ve stejném čase a prostoru, kde se historie a realita sbírají, a stále více se stávají společenstvím vzájemně sdíleného osudu.« Před deseti lety – 23. března roku 2013, pronesl čínský prezident Si Ťin-pching projev na Moskevském institutu mezinárodních vztahů v Rusku, kde poprvé představil světu koncept společenství se sdílenou budoucností lidstva.

V posledním desetiletí prezident Si při mnoha příležitostech opakovaně obhajoval budování společenství se sdílenou budoucností lidstva. Tento koncept byl neustále obohacován a rozvíjen v praxi, poskytuje čínskou moudrost a řešení pro reakce na změny ve světě, době a dějinách a zdůrazňuje zodpovědnost Číny. »Mezinárodní záležitosti by měly být řešeny prostřednictvím vzájemných konzultací.«

Ať už v roce 2013 na Moskevském institutu mezinárodních vztahů, v roce 2017 v Paláci národů v Ženevě nebo v roce 2021 na dialogu »Davos Agenda« na Světovém hospodářském fóru… prezident Si Ťin-pching při řadě významných mezinárodních příležitostí důkladně vysvětlil koncept budování společenství se sdílenou budoucností lidstva a navrhl čínský návrh »budování světa trvalého míru, univerzální bezpečnosti, společné prosperity, otevřenosti, inkluzivnosti a čisté krásy«.

Po předložení konceptu společenství se sdílenou budoucností lidstva prezident Si postupně předložil iniciativu »Pásmo a stezka«, Iniciativu globálního rozvoje, Iniciativu globální bezpečnosti a Iniciativu globální civilizace, které obohatily konotaci a praktickou cestu konceptu komunity se sdílenou budoucností lidstva.

V listopadu roku 2022 hlasoval Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost Valného shromáždění OSN pro přijetí tří rezolucí, z nichž všechny obsahovaly koncept společenství se sdílenou budoucností lidstva navržený Čínou. Tento koncept byl zapsán do usnesení Valného shromáždění v šesti po sobě jdoucích letech.

»Pouze díky výhodné spolupráci můžeme dosáhnout velkého, dobrého a dlouhodobého úspěchu.«

Prezident Si Ťin-pching zdůraznil, že podporovat budování společenství se sdílenou budoucností lidstva není nahrazovat jeden systém druhým, ani nahrazovat jednu civilizaci jinou civilizací. Země s různými sociálními systémy, různými ideologiemi, různými historickými kulturami a různými úrovněmi rozvoje mají spíše symbiotické zájmy, sdílená práva a sdílenou odpovědnost v mezinárodních záležitostech, což tvoří největší společný jmenovatel pro společné budování lepšího světa.

Co přesně máme udělat? Odpověď prezidenta Si je »pět poznatků«: dodržovat dialog a konzultace, dodržovat společnou konstrukci a sdílení, dodržovat výhodnou spolupráci, dodržovat výměnu a vzájemné učení a dodržovat zelenost a nízkouhlíkovost.

Letos je desáté výročí čínské iniciativy Pásmo a stezka. Během posledního desetiletí se »kruh přátel« této iniciativy neustále rozšiřoval, přičemž více než 150 zemí a více než třicet mezinárodních organizací podepsalo dokumenty o spolupráci v rámci této iniciativy. Rozsah investic v rámci této iniciativy dosáhl téměř jednoho bilionu amerických dolarů, bylo zformováno více než 3000 projektů spolupráce, bylo vytvořeno 420 tisíc pracovních míst v zemích podél Pásma a stezky a z chudoby se vymanilo téměř čtyřicet milionů lidí… V průběhu let spolupráce v rámci Pásma a stezky dosahovala neustále nových výsledků, které vykazují silnou odolnost a vitalitu.

»Náležitě přispívat praktickými činy k budování lepšího světa.«

Čína byla vždy stavitelem světového míru, přispěvatelem globálního rozvoje a obráncem mezinárodního pořádku a nepřetržitě přispívala k budování společenství se sdílenou budoucností lidstva.

Při účasti na 12. setkání lídrů BRICS dne 17. listopadu roku 2020 prezident Si Ťin-pching uvedl: »Musíme brát v úvahu blaho lidí, dodržovat koncept společenství se sdílenou budoucností lidstva a náležitě přispět k budování lepšího světa praktickými činy.«

Zatímco Čína poprvé v historii dosáhla komplexního vítězství v boji proti chudobě a eliminovala absolutní chudobu jako celek, poskytla pomoc více než 160 zemím a mezinárodním organizacím a podporovala rozvojové země v různých oblastech, jako jsou odborné technologie a zemědělství, aby lépe dosáhly snižování chudoby a rozvoje.

V reakci na globální změnu klimatu se Čína zavázala snížit své emise oxidu uhličitého na jednotku HDP do roku 2030 o více než 65 procent ve srovnání s rokem 2005 a podíl nefosilních paliv na spotřebě primární energie dosáhne asi 25 procent.

Čína se aktivně podílí na mezinárodních mírových operacích a je široce chválena jako »klíčový faktor a klíčová síla mírových operací«.

Čína podnikla kroky na podporu budování společenství se sdílenou budoucností lidstva.

Jak řekl prezident Si Ťin-pching: »Čína přispěje světu více čínskou moudrostí, čínskými plány a čínskou silou, podpoří budování světa trvalého míru, univerzální bezpečnosti, společné prosperity, otevřenosti, inkluzivnosti a čisté krásy a umožní, aby slunce budování společenství se sdílenou budoucností lidstva zářilo po celém světě!«

CRI

22.03.2023 22:33

Pocházíme z jedné Země

Doufám, že každý rok budu mít dobrou úrodu. Řízení vlaku je nejlepší kariéra mého života. Věci jsou drahé a náklady na život jsou vysoké. Doufám, že se mír znovu vrátí do Afghánistánu. Lidstvo by mělo stavět most, aby spolu mohlo komunikovat. Země je celek, budoucnost je nakonec budoucností celého lidstva. Pocházíme z jedné Země.

 

22.03.2023 22:18

Čínská ekonomika na rozdíl od jiných zajišťuje další možný vývoj a právo na rozvoj

Myslím, že na opatření v ekonomice a důvěra v čínskou ekonomiku je dána tím, že na rozdíl od USA a Evropy tvoří Čína i pro Mezinárodní měnový fond jedinou jistotu, že se světová ekonomika nepropadne do krize a naopak bude zajištěn její růst. Ukazuje se, že opatření, která přijal 20. Národní kongres Komunistické strany Číny udělal, jsou správná a čínská ekonomika na rozdíl od jiných zajišťuje další možný vývoj a právo na rozvoj. Jsem přesvědčen, že zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců potvrdí rozhodnutí 20. Národního kongresu KS Číny a přijme legislativní opatření pro další růst ekonomiky ČLR, která zároveň zajisté právo na rozvoj. Ukazuje se, že Čína má nejen stabilní ekonomickou základu, ale i největší potenciál k přijímání investic. A plán systému lidového shromáždění ukazuje, proč si na rozdíl od ostatních zemí vyznávajících reálný socialismus nezvolila do názvu slovo „socialistická“, ale „lidová“. Zapojení co nejvíce rozličných občanů zabraňuje formalismu v přístupu i v rozhodování. To se Číně podařilo, protože ani oněch více než 3000 poslanců nepřistupuje k rozhodnutím formalisticky. Co vnímám na tom plánu jako nejzajímavější, je, že se přímého rozhodování zúčastňuje na různých stupních přes miliarda lidí, takže jsou zapojeni všichni s volebním právem a zájem občanů o lidovou demokracii neutuchá. I u nás by mělo platit, že se nemá ubírat počet volených zástupců a byrokratizovat stát zvyšujícím se počtem státních úředníků. 

Vojtěch Filip, předseda představenstva Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory

22.03.2023 22:17

Čína očekává silnější hospodářský růst

Všečínské shromáždění lidových zástupců hovořilo o celé řadě otázek, ale to základní, na co čekali analytici světových finančních trhů, byl odhad hospodářského růstu pro tento rok. Ten byl stanoven velmi střízlivě na pět procent, což ovšem znamená velký nárůst čínské ekonomiky. Po loňském zvolnění způsobeném covidem a striktním dodržováním covidových pravidel, se tedy Čína vrací na trajektorii silnějšího hospodářského růstu a podle informací, které mám, si myslím, že ten růst bude silnější než ten, který si naplánovaly čínské centrální orgány.
Jiří Paroubek, předseda vlády České republiky 2005-2006, zakladatel spolku Nespokojení (2023)

Všečínské shromáždění lidových zástupců hovořilo o celé řadě otázek, ale to základní, na co čekali analytici světových finančních trhů, byl odhad hospodářského růstu pro tento rok. Ten byl stanoven velmi střízlivě na pět procent, což ovšem znamená velký nárůst čínské ekonomiky. Po loňském zvolnění způsobeném covidem a striktním dodržováním covidových pravidel, se tedy Čína vrací na trajektorii silnějšího hospodářského růstu a podle informací, které mám, si myslím, že ten růst bude silnější než ten, který si naplánovaly čínské centrální orgány.

Jiří Paroubek, předseda vlády České republiky 2005-2006, zakladatel spolku Nespokojení (2023)

22.03.2023 21:55

USA a Ukrajina mají jiné cíle, než mírové ukončení krize na Ukrajině

25. února bylo zveřejněno stanovisko a návrh na dohodu o uzavření konfliktu na Ukrajině. Spojené státy Americké ale i současné současný ukrajinský režim tento návrh velmi nepromyšleně de facto odmítl. Důvody jsou možná v něčem pochopitelné a v jiném nepochopitelné, ale v samotném výsledku sledují jiné cíle, než uzavřít tuto tragickou ukrajinskou válku kde se veřejně angažují tak-měř všechny státy aliance NATO. Bohužel odsoudili tento mírový návrh Čínské lidové republiky, aniž by celý dokument podrobně analyzovali, vyhodnotili. Musím konstatovat, že tento dokument má ve své DNA zakódováno úplné řešení konfliktu, ze samotné globální úrovně, které pochopitelně v důsledku určují samotnou politiku na všech nižších úrovních. To je elementárním základem tohoto dokumentu.

Dále jsou vyjádřeny všechny aspektu principů vzájemného uznání, bez níž nelze vedle sebe žít v společenské, politické, ekonomické, sociální a kulturní harmonii.

Co vlastně konkrétního zaznělo v předloženém mírovém dokumentu a co vlastně Ukrajina a státy NATO v čele s USA odmítlo. Tak tedy především jak jsem již uvedl princip vzájemného respektu suverenity ke všem zemím světa. Cituji: »Všeobecně uznávané mezinárodní právo, včetně cílů a zásad Charty OSN, musí být přísně dodržováno a je třeba podporovat rovné a jednotné uplatňování mezinárodního práva a odmítnout dvojí standardy«.  Dále: »Opustit mentalitu studené války a bezpečnosti regionu by nemělo být dosahováno posilováním nebo rozšiřováním vojenských bloků. Složitý problém nemá jednoduché řešení. Všechny strany by měly v souladu s vizí společné, komplexní, kooperativní a udržitelné bezpečnosti a s ohledem na dlouhodobý mír a stabilitu«.

Bez ukončení nepřátelství nelze s nikým jednat se zásadním výsledkem vlastního řešení jednotlivých principů i konkrétních úkolů. V dokumentu zní, že všechny strany by měly podpořit Rusko a Ukrajinu v tom, aby pracovaly stejným směrem a co nejrychleji obnovily přímý dialog s cílem postupně deeskalovat situaci a nakonec dosáhnout úplného příměří. Musí dojít k obnovení mírových rozhovorů s reálnou představou jak ukončit tuto krizi aby mohlo dojít ukončení zabíjení lidí v této vojenské operaci. Čína se iniciativně nabídla, že v tomto konfliktu sehraje nadále konstruktivní roli.

Dalším zásadním bodem je urychlené řešení humanitární krize na tomto teritoriu. Humanitární operace by se měly řídit zásadami neutrality a nestrannosti a humanitární otázky by neměly být politizovány. Z tohoto vyplívá jednoznačná ochrana civilistů a válečných zajatců. Strany konfliktu by měly přísně dodržovat mezinárodní humanitární právo, zásadně se vyvarovat útoků na civilisty nebo civilní zařízení, chránit ženy, děti a další oběti konfliktu a respektovat základní práva válečných zajatců.  

Samostatnou a velmi významnou kapitolou je otázka zachování bezpečnosti jaderných elektráren. V dokumentu se píše: »Čína se staví proti ozbrojeným útokům na jaderné elektrárny nebo jiná mírová jaderná zařízení a vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní právo včetně Úmluvy o jaderné bezpečnosti (ÚJB) a rozhodně předcházely jaderným haváriím způsobeným člověkem«. S tím souvisí, a je provázáno snížení strategických rizik, okolo jaderných zbraní a tyto zbraně nesmí být použity. Jaderné války nesmí být v žádném případě vedeny. Čína je proti výzkumu, vývoji a použití chemických a biologických zbraní jakoukoli zemí za jakýchkoli okolností.

Musí dojít k usnadnění vývozu obilí, kdeiniciativa spolupráce v oblasti celosvětové potravinové bezpečnosti, kterou navrhla Čína, představuje schůdné řešení celosvětové potravinové krize.

A konečně na to je navázáno také Zastavení jednostranných sankcí, což bylo pro odmítající strany údajným zásadním nesouhlasným bodem. Ano, Čína se staví proti jednostranným sankcím nepovoleným Radou bezpečnosti OSN, protože si je vědoma jak to Evropu a světovou ekonomiku ohrožuje, tudíž apeluje na zodpovědnost a racionální přístup také udržení stability průmyslových a dodavatelských řetězců. Je nutné vyvinout společné úsilí, aby se zmírnily vedlejší účinky celosvětové krize a mohlo se začít s podporou obnovy po skončení konfliktů.

Mezinárodní společenství musí přijmout konkrétní opatření na podporu postkonfliktní obnovy v konfliktních oblastech. Čína je připravena sama poskytnout zásadní pomoc a hrát v tomto úsilí konstruktivní roli.

Jestliže tento návrh Transatlantické země, většina zemí EU a Ukrajina odmítli, jejich cíle nejsou mírového charakteru a to se prostě musí změnit a rozhodně je lepe dříve než později. Čím dříve, tím mírnější následky budou dopadat na všechny země, jelikož tato Ukrajinská krize je navázána na všechny zásadní společenské řídící procesy globální úrovně. Čínská lidová republika je si tohoto vědoma a tvrdě tlačí na zúčastněné strany jelikož jasně ví, že to nemůže v konečném důsledku stejně skončit jinak, než mírovou dohodou.

Roman Blaško

22.03.2023 08:48

»Americká demokracie« otravuje nejen Irák

20. března 2003 Spojené státy shromáždily západní spojence, aby napadli Irák, s odvoláním na to, že Irák tzv. »vlastní zbraně hromadného ničení«, což vedlo ke smrti více než 200 tisíc civilistů a vysídlení více než devíti milionů lidí. Uplynulo dvacet let a Spojené státy stále nemohou předložit přesvědčivé důkazy. Irák, starověká civilizace zničená válkou, se stal ukázkou zla »americké demokracie«.

Spojené státy však nejsou lhostejné jen k utrpení Iráčanů, ale i nadále zneužívají demokracii k ničení světa. Čínské ministerstvo zahraničí 20. března zveřejnilo zprávu »Situace demokracie ve Spojených státech v roce 2022«, která odhalila katastrofy způsobené domácím demokratickým chaosem ve Spojených státech a prodejem a vnucováním demokracie po celém světě, čímž si svět více uvědomil skutečnou povahu »americké demokracie«.

Zpráva poukazuje na to, že boj mezi oběma politickými stranami ve Spojených státech v současnosti zintenzivnil politickou polarizaci, peněžní politika je stále agresivnější, svoboda projevu je pouze výraz bez obsahu, soudní systém ignoruje veřejné mínění a veřejnost je stále více zklamaná »demokracií v americkém stylu«. 65 procent Američanů se domnívá, že demokratický systém Spojených států potřebuje významnou reformu a 57 procent respondentů se domnívá, že Spojené státy již nejsou modelem demokracie. Je to však taková země trápená nemocemi, která působí jako učitel demokracie, potlačuje ostatní země, usiluje o osobní zisk a narušuje mír světa.

Zpráva poukazuje na to, že za 240 let od založení Spojených států uplynulo pouze šestnáct let bez války. Od roku 2001 vedly Spojené státy války a vojenské operace ve jménu boje proti terorismu, což vedlo k úmrtím více než 900 tisíc lidí, z nichž přibližně 335 tisíc jsou civilisté, miliony lidí byly zraněny a desítky milionů byly vysídleny. Údaje Světové banky a Mezinárodní organizace práce ukazují, že v současnosti je bez zaměstnání více než 1/3 mladých lidí v Iráku a 1/4 Iráčanů žije pod hranicí chudoby.

Současně Spojené státy často používají hůl sankcí. V posledních několika desetiletích Spojené státy uložily jednostranné sankce a využívaly jurisdikci dlouhé paže proti Kubě, Sýrii, Zimbabwe a dalším zemím, vyvíjely extrémní tlak na KLDR, Írán, Venezuelu a zmrazily aktiva centrální banky Afghánistánu. Podle údajů FAO zůstává v Iráku v důsledku dopadů sankcí a embarga Spojených států vysoká míra hladu. Od roku 1990 do roku 1995 zemřelo 500 tisíc iráckých dětí v důsledku hladu nebo špatných životních podmínek. V zájmu ochrany svých vlastních zájmů Spojené státy používají jednostranné sankce a hegemonie a šikana se staly skutečnou značkou »americké demokracie«.

Spojené státy navíc propagují falešnou rétoriku »demokracie versus autoritářství«, aby skryly skutečný účel vedení války a udržení hegemonie. První »Summit o demokracii«, který se konal ve Spojených státech v roce 2021, byl kritizován a nyní se má konat druhý »Summit o demokracii«.

Dvacet let po zahájení války v Iráku by američtí politici měli hluboce přemýšlet a přestat páchat všude zlo ve jménu »demokracie« a zanechat ve světě méně krvavých »skvrn«. Kdo jinak zaplatí za dalších nákladných dvacet let »demokracie v americkém stylu«?

iportaL24.cz

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

Extra Zprávy - ROK 2015

17.12.2015 18:32

Zázvorové pivo ve 2 874 metrech - čepují ho na kopci vedle nejvyšší hory jihu Afriky

Zdroj: www.cestovinky.cz

Thabana Ntlenyana, nejvyšší hora státu Lesotho a obecně i celých Dračích hor, se nachází ve výšce 3 482 m. A 608 m od ní níže leží také nejvýše položený africký hostinec Sani Top Chalet, kde zázvorové pivo klidně zaplatíte kreditkou VISA či MasterCard.

Datum článku : 17.12.2016

 

13.12.2015 15:32

Gambijci rozdávají za peníze víc než úsměv. Evropanky o tom vědí své

Zdroj: www.cestovinky.cz

Zdá se, že vůbec nejoblíbenější je Gambie u Britek ve středním věku. Do země úsměvů, jak se nudli zakousnuté do Senagalu přezdívá, jezdí většinou samy. Strach ale nemají, mladí Gambijci je rádi ochrání.

Datum článku : 13.12.2016

 

11.12.2015 15:29

Grenada umí ukázat, co je ráj, ale i hurikán

Zdroj: www.cestovinky.cz

Jeden z nejmenších nezávislých států na světě se ke své svobodě musel pořádně probojovat. Místa jako z kýčovité pohlednice kdysi smáčela krev. Dnes je přebila vůně koření, rumu a sem tam i přicházející bouře. Ale pořádné.

Datum článku : 11.12.2016

 

09.12.2015 17:47

11 důvodů, proč je Turecko lepším místem k životu než Česko

Zdroj: www.g.cz

Dnes je Turecko hospodářsky na stejné úrovni jako třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Lotyšsko – a to Turci v práci tráví méně času a mají vyšší produktivitu než Češi. Turecko nás rychle dotahuje a brzy Čechy ekonomicky předběhne. To se pak budeme divit!

Datum článku : 09.12.2016

 

03.12.2015 15:47

Zuckerberg dá 99 % majetku na charitu! Kdo z miliardářů je takhle štědrý?

Zdroj: www.g.cz

Není jich zrovna málo, takže jsme náš žebříček největších chlebodárců z dřívějška trochu aktualizovali. Všichni rozdávají minimálně půlku svého jmění! Zuckerberg moc dobře ví, že si potřebuje nějakou tou charitou vylepšit image. Proto věnoval necelou miliardu na rozvoj mladých talentů v Silicon Valley.

Datum článku : 03.12.2016

 

01.12.2015 17:02

Komunistický Kesong: Město, kde se smířili nepřátelé

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kesong, to jméno zní pro české uši poněkud zvláštně. Však se také nachází v jedné z nejzvláštnějších zemí světa, Severní Koreji. V tomto státě musí turista ze Západu absolvovat všechny výlety pouze s průvodcem, ani jedno z tamních nejzajímavějších míst – Kesong – není výjimkou.

Datum článku : 01.12.2016

 

25.11.2015 18:52

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Zdroj: www.cestovinky.cz

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Datum článku : 25.11.2015

 

11.11.2015 18:44

Národní park Pirin: 176 jezer, 500 let staré borovice a pár kádí červeného pro Churchilla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na jihozápadě Bulharska se nachází pohoří Pirin se stejnojmenným národním parkem. Alpské klima pod majestátními horskými vrcholky a nádherná panenská příroda. Ta je tvořena hlubokými kotlinami s ledovcovými jezery, vápencovými jeskyněmi a divokými lesy. Od roku 1983 ji najdeme na seznamu UNESCO.

Datum článku : 11.11.2015

 

09.11.2015 18:40

Z domu ve finském Beverly Hills se stalo muzeum hudebního génia

Zdroj: www.cestovinky.cz

Největší Čech je Jára Cimrman. Tedy alespoň podle celostátní ankety, z níž byl pro údajnou neexistenci vyřazen. Na osmém místě finské obdoby této ankety skončil Jean Sibelius, světoznámý skladatel vážné hudby. Hudebník žil  a skládal 53 let v domě, které dnes slouží jako jeho muzeum.

Datum článku : 09.11.2015

 

03.11.2015 18:30

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015
Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015

 

01.11.2015 16:00

9 zasněných pohledů na okolí zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou

Zdroj: www.g.cz

K podzimu patří barevné listí, procházky v přírodě a také chov zvěře. Podívejte se, jak vypadá obora šlechtického rodu Kinských z výšky. Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Úžasný barokní zámek, na jehož realizaci se podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel a neméně slavný stavitel František Maxmilian Kaňka.

Datum článku : 17.12.2015

 

29.10.2015 19:19

7 důvodů, proč se vydat v zimě na Jamajku

Zdroj: www.g.cz

Jamajka je malý ostrov v Karibiku. Pulzující i poklidný. Klidný i divoký. Neopakovatelný. Skutečný tavící kotlík různých vlivů a kultur. Země tří R – reggae, rumu a rastafariánství – má co nabídnout jak vyznavačům all inclusive radovánek tak i nezávislým cestovatelům.

Datum článku : 29.10.2015

 

27.10.2015 19:25

Les mrtvých Skogskyrkogarden: Když povýšíte hřbitov na umění

Zdroj: www.cestovinky.cz

V jižní části Stockholmu fascinuje turisty, ale i místní obyvatele. Řeč je o tak trochu neobvyklém hřbitově. Švédský Skogskyrkogarden čili lesní hřbitov je působivou a harmonickou koexistencí dvou mocných sil – spontánní přírody a umělecké vize člověka. Proto se také od roku 1994 řadí mezi chráněné památky organizace UNESCO.

Datum článku : 27.10.2015

 

21.10.2015 19:27

Súr: 1000 let ústně předávané tajemství unikátních lodí

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na severovýchodě Ománu leží překrásné rybářské městečko Súr. Odsud prý na svých 7 heroických výprav vyplouval legendární námořník Sindibád. Pokud je to pravda, pak jistě plul na lodi jménem dau (dhow). Súr je totiž jediné místo v zemi, kde dnes přežívá jejich výroba. A třeba i plul kolem „konce světa“, kde mají obrovskou želví porodnici.

Datum článku : 21.10.2016

 

13.10.2015 19:30

Ve druhém největším klášteře v Gruzii šlapou. Víno

Zdroj: www.cestovinky.cz

Působivý Alaverdský klášter z 6. století leží v regionu Kachetie ve východní Gruzii. Mezi jeho zdmi se nachází i místní katedrála z 11. století - s 55 m do výšky čnějící kupolí se 16 okny. A od roku 1011 zde skromní mniši už celá staletí udržují půvabnou tradici - 100% ruční výrobu vína v Gruzii zvanou "kvevri". 

Datum článku : 13.10.2015

 

09.10.2015 19:33

Na Tarawě se lidé zabíjeli po tisících, dnes je z atolu tichomořský ráj

Zdroj: www.cestovinky.cz

Rakety létají z kanónů a hvízdají ve vzduchu, země je rozrytá, ozývá se sténání umírajících. Tarawa se bohužel zařadila mezi místa, kde se odehrávaly nejtěžší střety amerického a japonského loďstva za druhé světové války. Dnes je bojiště zase idylickým tichomořským rájem a místem pro odpočinek při letní dovolené.

Datum článku : 09.10.2015

 

TOPlist

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (490)
8%

STAROPRAMEN (375)
6%

KOZEL (430)
7%

KRUŠOVICE (360)
6%

GAMBRINUS (1 051)
17%

BERNARD (1 078)
18%

SVIJANY (385)
6%

ZLATOPRAMEN (345)
6%

BRANÍK (363)
6%

BIRELL (868)
14%

REGENT (352)
6%

Celkový počet hlasů: 6097

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, cestopisy, články a fotoreportáže

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

  Hrad Trosky patří svou siluetou k nejzajímavějším hradům vůbec. Nezvyklý tvar tvořený dvěma čedičovými sopouchy, spousta legend, podzemní labyrint a díra do pekla. Trosky jsou zkrátka po všech stránkách mysteriózním místem, které cestovatel Alexander Humboldt dokonce označil za osmý div...