Výlety, zábava a atrakce po ČR

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Dům přírody Litovelského Pomoraví

 

Navštivte unikátní galerii v přírodě  v Horce nad Moravou. Stavby a instalace slouží jako místa setkání s přírodou i s dalšími lidmi a jsou otevřené pro vaše prožitky. Místa v galerii navrhli známí čeští výtvarníci jako František Skála a Miloš Šejn. Přírodní galerie je přirozená vstupní brána do přírody Litovelského Pomoraví.

 

 

 • Projděte si galerii v přírodě jen tak sami nebo se zastavte na informačním centru pro klíče od Rajské zahrady a Sluneční hory.

 • Odhalte tajemství galerie v přírodě v jedné z pátracích her.

 • Vybaveni badatelskou taškou se vydejte na průzkum života v okolí.

 • Přjďte na některou z akcí pro rodiče s dětmi nebo besedu

 • Objednejte si komentovanou prohlídku nebo dokonce celodenní výlet.

 • Galerie v přírodě jako vstupní brána do Litovelského Pomoraví

 

 

Vydejte se na výlet do Litovelského Pomoraví do krajiny lužních lesů, bílých sněženek, medvědích česneků a temných, bahnem vonících říčních vod řeky Moravy. Vítejte v labyrintu koryt, propojených říčními rameny a tůněmi, ve kterých žijí skutečné zvířecí zvláštnosti podobající se prvohorním trilobitům. Doprovází je pestrobarevný svět vodních rostlin, křičících vodních ptáků, sov a bobřích kolonistů. Vítejte v říční krajině, ze které vystupuje vápencový vrch Třesín, v jehož nitru se skrývají Mladečské jeskyně s největší hadí jeskyní v Evropě. Navštivte také informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví na Šargouně nedaleko Litovle. Podívejte se zden na 3D film o Litovelském Pomoraví a prohlédněte expozici o včelařství.

 

 

Zážitková Prohlídka - Novozámecký romantický areál

Podíváme se jinýma očima na známá místa kolem zámku v okolí Mladečských jeskyní a zkusíme si představit krajinu jak o ní přemýšleli krajinní architekti před dvěma sty lety. Novozámecký park nám poskytne kontext pro hlubší pochopení smyslu galerie Domu přírody Litovevelského Pomoraví.

 

 • trvání 7 hodin (dopolední výlet, oběd, přestávka, komentovaná prohlídka)

 • pěší trasa 3 km dopoledne +1 km odpoledne, lze přizpůsobit

 • cena 270 Kč/os zahrnuje služby průvodce po celý den a oběd (menu dle domluvy)

 • počet účastníků 18–50, nad 40 účastníků program se dvěma průvodci

 

 

Novozámecký romantický areál

Anglický romantický park v Nových Zámcích vystavěli Lichtenšteinové na přelomu 18. a 19. století. Podoba areálu vznikla podle záměru stejných tvůrců, kteří vytvářeli známější a rozsáhlejší prostor v Lednicko – Valtickém areálu. Přestože byl park u Nových Zámků drobnější a je také méně zachovalý, každého návštěvníka překvapí, s jakou silou romantické stavby dodnes působí. Procházka po tomto areálu patří i dnes k největ ším zážitkům při putování jedinečnou přírodou Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

 

 

Zážitková Prohlídka - Galerie v přírodě

Budeme vám vyprávět příběh galerie v přírodě. Přiblížíme jak uvažovali autoři staveb a možná i jejich předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další.

 

 

Rajská zahrada

Rajská zahrada rostlin a živočichů Františka Skály je místem určeným k rozjímání. Pootevření kormidla se návštěvníkům odhalí svět veřejnosti přístupné klášterní zahrady, rajský dvůr s kašnou a s bronzovou fontánou ve tvaru větve, s květinovými kruhy a celou řadou dalších stavebních detailů. V druhé nepřístupné části je vesnický dvorek s jezírkem pro vážky, žáby, čolky a potápníky. U zdi vpravo za jabloní je písek pro údržbu mlatové plochy. V zadní části je chlév pro ovce a kozy, slepičárna. Pastva je plánována vně objektu díky průchodu s okenicí a dřevěným můstkům. Nad chlévem je mnišská cela správce, který prostor neustále střeží. Na dvorku je studna pro napájení kašny. Vedle ní je ve zdi luxusní nezařízená nora. Na tyči je krmítko pro ptáky s pěveckými tribunami, houpačkami, větrnou vrtulkou a budkou. Veškeré výklenky a místa na trámech pod střechou jsou určena výhradně ptákům a záleží na jejich vzájemné dohodě. Přednost v podloubí mají vlaštovky. V objektu je umístěno pět houpaček pro mouchy, na trámech a na zdi spí pět baboček. Na jižní straně zahrady je pět otvorů pro netopýry, na severní pak ubytovna s bidýlkem pro menší sovu. Keře, popínavé rostliny a trvalky jsou dílem Jiřího Sádla a Ondřeje Fouse.

 

 

Zahrada slunce a stínu. Zahrada trvale udržitelného rozkladu. Harmonie původních stavebních materiálů a estetiky lidových staveb s přírodou. Hold ruční práci proti diktátu technologií. Prostor, proporce, nepřesnosti, život, detail, vůně, zvuk, ticho, oblaka, vlající prapory, hra života, stínů a slunce na reliéfu zdí, siluety rostlin na zdech, vážky a bubliny na jezírku, pohyb a zpěv ptáků, křivky tekoucí vody, tančící kapky, železitý povlak na kašně, vůně květin, je Zde možno ležet, sedět, postávat, Zírat do prázdná, vkládat ruce do otvorů ve zdi, Zírat střílnou na strohý nízkoenergetický dům, promlouvat k motýlům, vytvářet stereo zvuk a naslouchat mu u vchodu, tančit a objímat sloupy.

 

 

Sluneční hora

Sluneční hora Miloše Šejna je umělý krajinný útvar nabízející průnik do pritmí jejího nitra či vystoupáni na travnatý vrchol. Z vrcholu je možné se rozhlédnout po okolí historické krajiny Pomoraví. Hora překrývá potok a obsahuje labyrintické přístupové chodby k jeskyni se studnou a řadou míst a objektů, určených k nejrůznějším způsobům rozhovorů. Čtyři živly, čtyři osobité niky v okolí centrální studny, příležitosti pro snové vnímání podob.

 

 

Nad vodní hladinou Studnice a nad vrcholem celé hory jsou zavěšeny dva zvony, vnitřní věnovaný Zemi a vodě, horní odkazující ke slunci a větru. Podzemní prostory jsou místem intimního setkání člověka a Země. S pomocí uměleckého ztvárnění probouzí lidskou představivost, dotyky těla a Země poskytují zcela zásadní vizuální, hmatové, sluchové, čichové, chuťové a další Zkušenosti. Přítmí, tma, vlhkost, chlad, šumění pramene, pableskující odrazy světel, tušení tvarových siluet i mnohonásobná echa - to vše má sílu vést návštěvníka ke zdroji vlastního dětství i dětství světa.

 

 

Procházíme-li nitrem hory od jižního vstupu přes jeskyni po výstup severní chodbou, míjíme Luční bránu, Místo prvních rozhovorů červeného jaspisu, Karneolové opření, Černé zrcadlo, Růženínové srdce /Studniční zvon, Křeslo snění, Lože zářivé noci, Sluneční poklek, Místa pro prst, Místo tichého stání, Chalcedonový hlas, Křišťálové čelo, Niku země / Niku větru/ Niku vod/ Niku slunečního ohně, Klenbu ametystu, Lesní bránu, Sluneční Zvon. Sluneční hora je horou otázek, které člověka napadají: Kdo jsem, co dělám, kam směřuji?.

 

 

Svět hory za kamennými portály Z vápence lomu Vitoul ukrývá plno tajemství. Každý vstup do hory je neopakovatelný, vždy odhaluje specifickou situaci při setkání s živly. Studna hory je srdcem celého areálu, v chodbách lze nalézt krápníkové útvary pocházejících Z lomu Vítošov a také kameny sluňáky, které kdysi dávno byly inspirací pro název Sluňákov.

 

 

Lesní chrám

Lesní chrám Miloslava Fekara je součástí severní části areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví. Vystavěn Z dubových sloupů je místem zasvěceným Slunci, jeho putování po obloze. Nejblíže ke Slunci je vrcholová vyhlídka v podobě koše. Na její podlaze je umístěn obrazec poukazující k síle Slunce a jeho významu pro lidský život. Vnitřní prostor chrámu pak propojuje dráhu Slunce s životními osudy a povahou každého Z nás. Od východu po západ, od světla po tmu, od zrození po smrt. 

 

 

Čtyři lavice Zde tvoří kruh, ve kterém lze rozpoznat čtyři roční období, čtyři světové strany, čtyři přírodní živly. Podle data narození tak můžeme zkoumat svou povahu, přiřadit k ní znamení klasického zvěrokruhu nebo ,,sluňákovského zvěrokruhu", který využívá živočichy typické pro Litovelské Pomoraví. Lze se zamyslet také nad významem Keltského stromového kalendáře a nad hlavními rysy našich povah. Vertikální tyče ukazují pozici letního a Zimního slunovratu a rovnodennosti.

 

 

Chrám slouží jako přírodní učebna a také k relaxaci v objektu Zasvěcenému přírodě. Vybízí všechny návštěvníky k živelné hravosti v otevření se přírodním živlům v jeho okolí. Miloslav Fekar je také autorem Kouzelného lesa v okolí chrámu, mostů, posezení, dřevěného ohniště, posezení k odpočinku před nízkoenergetickým domem a před kolárnou.

 

 

Kouzelný les poznání

V prvním laloku jsou umístěny převážně objekty ze dřeva. S jejich pomocí lze vnímat odstíny zvuků, tvarů a barev, poznávat dřeviny Litovelského Pomoraví, stáří stromů, rozpad hmoty, vznik a zánik jako součást přírodních přirozených koloběhů. Jsou zde umístěny objekty: stromovník, stromový xylofon, rozpad a stáří stromu, stromový telefon.

 

 

Kouzelný les zvuků

Kovové a kombinované objekty pro prožití pohybu ptáků, zvěře, vody a větru. Jsou Zde kovové píšťaly pro zachycení zvuku větru. Na dalším kovovém objektu je možno napodobit rukama pohyb křídel při ptačím letu. A jeden hravý prvek vypráví o důležitosti zadržování vody v krajině.

 

 

Kouzelný les pocitů

Pocitová stezka, která je tvořena proměnou živé hmoty stromu. Procházka mezi stromy a v jejich úkrytu umožňuje pocítit jejich přírodní sílu, stín, vůni, barevnost. Část stezky je tvořena tunelem Z ohýbaných stromků.

 

 

Ohniště zlaté spirály

Ohniště Marcela Hubáčka je obkroužené kamennou zdí s půdorysem ve tvaru „Zlatého řezu". Na zdi lze v blízkosti ohniště sedět, zeď' se postupně zvedá, aby na svém konci směřovala ke kořenům vysazené lípy, jako symbolu sepětí tepla ohně s tepem života. Prostor pro rozhovory, vyprávění příběhů, zpěvy, tance, který umocňuje spirála, jejíž tvar vidíme nejen kolem sebe, ale také v řadě tvarů u rostlin i živočichů a dokonce ve strukturách vesmíru. Rozhovory a sdílení příběhů mezi lidmi, a také mezi lidmi a přírodou, umocňují ve zdi vytvořená kamenná okna.

 

 

Oheň a ohniště jako symbol lidské činnosti v krajině. Byl od nepaměti součástí lidských rituálů, posvátných obřadů a iniciačních procesů. Podvědomě si ho každý nese v sobě, patří k počátkům člověka a často je také spojován s jeho koncem. Oheň, který je umístěn v „oku“ spirály, evokuje v malém mléčnou dráhu a potvrzuje stálé opakování se mikrokosmu v makrokosmu. Jak dole, tak nahoře. Spirálu tvoří kompaktní a značně tvrdé kameny z Kamenolomu Bělkovice, který leží Zhruba 17 kilometrů severně od Olomouce a je Známý jako místo jedněch Z nejkvalitnějších drob na Moravě. Kámen byl zvolen vzhledem k jeho dřívějšímu použití u obou vstupů nízkoenergetického domu.

 

 

Ovce v přírodní galerii

Na pozemcích přírodní galerie Domu přírody Litovelského Pomoraví můžete potkat stádečko ovcí. Ovečky obvykle putují po rezervacích na Střední Moravě a starají se tak o zachování lučních společenstev v dobrém stavu. Když mají zrovna „volno“ potkáte je u nás v přírodní galerii. Bývá to přes léto nepravidelně a v zimě tu naopak stráví většinu času. Ovečky vlastní a starají se i ně lidé ze sdružení Saggitaria.

 

 

Otevírací doba:

 • duben–září: pracovní dny 9–17 hodin

 • duben–září: víkendy a svátky 9–17 hodin (červen–srpen 9–18 hodin)

 • říjen–březen: pracovní dny 10–15 hodin

 • V otevírací době informačního centra si lze také zapůjčit klíče od uzamčených objektů galerie v přírodě, a to Rajské zahrady Františka Skály a Sluneční hory Miloše Šejna.

 

 

 

Vstup do galerie v přírodě:

 

 • Vstupné 30 až 50 Kč

 • Přijměte pozvání k návštěvě unikátní galerie pod širým nebem.

 • Areál přírodní galerie je volně přístupný. 

 • Pouze vnitřních prostory Rajské zahrady a Sluneční hory snů jsou uzavřené a pro vstup je třeba vyzvednout klíče na informačním centru (vstupné 50/30 Kč). 

 

 

Akuální a podrobnější informace na  www.dumprirody.cz/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/

 

 

Adresa:

Dům přírody Litovelského Pomoraví

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Skrbeňská 669/70

783 35 Horka nad Moravou

 

 

NÁZEV MÍSTA Dům Přírody Litovelského Pomoraví
   
REGION: SEVERNÍ MORAVA - Horka nad Moravou
ADRESA:

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Skrbeňská 669/70

783 35 Horka nad Moravou

WEB MÍSTA: www.dumprirody.cz/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi
KATEGORIE: Muzea a expozice
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně OD 9 HODIN - DO (17h) 18 HODIN  Letní sezona
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti)
  (50 KČ / 30 KČ / 30 KČ )
   
TELEFON: +420 585 154 711
E-MAIL:

info@slunakov.cz

 

 

 Mapa - S.Morava – Horka nad Moravou - Dům přírody Litovelského Pomoraví

Fotogalerie: Dům přírody Litovelského Pomoraví

/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi6-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-herni-prvky-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-kouzelny-les-poznani-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-kouzelny-les-zvuku-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-lesni-chram-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-komin-k-vetrnemu-zvonu-ve-slunecni-hore-snu-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-rajska-zahrada2-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/lesni-chram-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/ohniste-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi2-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi1-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-lesni-chram2-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-ohniste-zlate-spiraly-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-podium-pro-ptaky-v-rajske-zahrade-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-posezerni-u-infocentra-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-rajska-zahrada-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-rajska-zahrada3-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-rajska-zahrada4-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-rajska-zahrada5-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-slunecni-hora-snu-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-umela-jeskyne-v-slunecni-hore-snu-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi-vodni-zvon-ve-slunecni-hore-snu-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi8-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/dum-prirody-litovelskeho-pomoravi13-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/kouzelny-les-pocitu-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/ovce-v-prirodi-galerii-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/planek-galerie-v-prirode-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/slunecni-hora-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/zazitkova-prohlidka-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/zazitkova-prohlidka2-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/zazitkova-prohlidka3-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/zazitkova-prohlidka4-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/zazitkova-prohlidka5-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/zazitkova-prohlidka6-jpg1/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/zazitkova-prohlidka7-jpg/
/album/fotogalerie-dum-prirody-litovelskeho-pomoravi/zazitkova-prohlidka8-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu      

 Extra zprávy       

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce      

 

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (844)
9%

STAROPRAMEN (669)
7%

KOZEL (723)
7%

KRUŠOVICE (663)
7%

GAMBRINUS (1 405)
14%

BERNARD (1 425)
15%

SVIJANY (734)
8%

ZLATOPRAMEN (666)
7%

BRANÍK (678)
7%

BIRELL (1 147)
12%

REGENT (776)
8%

Celkový počet hlasů: 9730

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...