Výlety, zábava a atrakce po ČR

Státní hrad a zámek Velhartice - národní kulturní památka

Státní hrad a zámek Velhartice - národní kulturní památka

 

Hrad Velhartice (původně Vilhartice) stojí na ostrohu nad levým břehem řeky Ostružná v obci Velhartice (okres Klatovy). Byl založen na přelomu 13. a 14. století pány z Velhartic. Dominanty hradu tvoří zříceniny gotického paláce zvaného Rajský dům (mělo se v něm žít jako v Ráji), který sloužil k obývání a jeho spodní patro jako sýpka a naproti stojící věží Putnou, která měla obytný i obranný charakter. Své jméno dostala Putna od podobnosti s nádobou na vodu – putnou.

 

 

Obě části hradu jsou spojeny světově unikátním gotickým kamenný mostem se čtyřmi lomenými oblouky. Most pravděpodobně nechal postavit Menhart z Hradce. Ten měl v úmyslu uschovat zde korunovační klenoty v době, kdy byl Karlštejn ohrožen husity. Ty sem nakonec byly dopraveny v době Menhartových sporů s Jiřím z Poděbrad a byly zde uschovány po dobu pěti let. Zajímavostí tohoto mostu je, že nedoléhá ani k jedné budově, budovy totiž byly s kamenným tělem mostu spojeny dřevěnými padacími můstky, což bylo součástí obranných opatření.

 

 

Po mnohaletém úsilí byly postupně zpřístupněny pro veřejnost jednotlivé partie hradních staveb i zámku s netradičně pojatými instalacemi. Návštěvník se může dle své volby věnovat středověku v prohlídkovém okruhu hradním, či se nechat pozvat do atmosféry života šlechtické rodiny v době pozdní renesance v okruhu zámeckém.

 

 

Poetická audiovizuální projekce nabízená mimo rámec zmíněných okruhů seznámí zájemce netradiční formou s historií, stavebním vývojem i obnovou tohoto památkového areálu. Od roku 2009 je také zpřístupněn nový prohlídkový okruh vně hradního areálu. Jedná se o volnou prohlídku souboru staveb lidové architektury – skanzenu. Všechny prohlídkové okruhy jsou podrobněji popsány v sekci prohlídkové okruhy.

 

 

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

 

Okruh hrad

Hradní prohlídka začíná na horním nádvoří, kde jsou návštěvníci stručně seznámeni s historií a stavebním vývojem hradu. Následuje prohlídka hradní cisterny, potravinových sklepů a vstup do impozantních bývalých interiérů Rajského paláce. Nezapomenutelná pro Vás bude vyhlídka z velkého kamenného mostu, na který přejdete po úzkém padacím můstku. Po podobném můstku pokračujete do obranné věže Putny. Tento hradní okruh Vás seznámí nejen s celkovou historií hradu, ale umožní Vám také nahlédnout do středověkého života prostřednictvím šachové hry podle Tomáše Štítného ze Štítného.

Délka prohlídky 50 minut

 

 

Okruh zámek

Prohlídka zámeckých renesančních interiérů. V zámku na Vás čeká renesanční zázemí šlechtické rodiny žijící v polovině 17. století. Rodinná místnost, šatna šlechtičny, komůrka komorné, jídelna, herna, taneční sál, lovecká chodba.
Ne zcela tradičně pojatá expozice Vás blíže seznámí se všedním i společenským životem šlechtické rodiny na venkovském sídle. Dozvíte se o filosofii jejich života, jak lidé pozdní renesance trávili svůj volný čas, a také něco o hrách, které se v tomto období hrály.

Délka prohlídky 40 minut.

 

 

Volná prohlídka

Volná prohlídka, při které Vás jistě upoutá impozantní dvouštítová budova bývalého hradního pivovaru (příležitostně využívaná k různým interaktivním expozicím či výstavám), zbytky vinopalny, hradební okruh spodního nádvoří, i zadního parkánu, či vyhlídka do přenádherného údolíčka říčky Ostružné obtékající hrad (údolíčko hodnoceno jako jedno z nejhodnotnějších v oblasti Šumavy - z větší části chráněno rezervací). Rozhodně nepřehlédnete několik her rozmístěných volně po areálu, které Vás (či Vaše děti) budou lákat nejen svým ztvárněním, ale i možností si je zahrát.

 

 

Skanzen lidové architektury

Před hradem vyrůstá na plochách starých základů původních staveb zaniklého předhradí soubor staveb lidové architektury. Tento soubor je tvořen hodnotnými stavbami transferovanými do předpolí hradu z pošumavského předhůří z důvodu nemožnosti jejich záchrany v původním umístění. V rámci těchto záchranných prací byly často použity unikátní způsoby transportu částí nebo celých budov. Konkrétní podrobnosti o historii staveb i technické detaily jejich záchrany – transferů - jsou popsány u jednotlivých staveb. Od roku 2009 je tento okruh oficiálně zpřístupněn pro návštěvníky, prozatím jako prohlídka exteriérů. Prohlídka je volná.

 

 

 

duben        so – ne 10:00 - 15:00
květen út - ne 10:00 - 16:00
červen      út - ne 10:00 - 16:00
červenec út - ne 10:00 - 17:00
srpen út - ne 10:00 - 17:00
září út - ne 10:00 - 16:00
říjen so – ne 10:00 - 15:00

 

 

 

 

NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH

VÝKLAD V ČESKÉM JAZYCE

 

PLNÉ

SNÍŽENÉ

RODINNÉ*

Gotický HRAD

90,-KČ

60,-KČ

240,-KČ

Renesanční ZÁMEK

90,-KČ

60,-KČ

240,-KČ

Volná prohlídka

60,-KČ

40,-Kč

160,-KČ

 
 
 

Akuální a podrobnější informace na  www.hrad-velhartice.cz

 

ADRESA:

Hrad a zámek Velhartice

341 42  Kolinec 

 

 

NÁZEV MÍSTA Hrad a zámek Velhartice
   
REGION: ZÁPADNÍ ČECHY - Kolinec  
ADRESA:

341 42  Kolinec  

WEB MÍSTA:

www.hrad-velhartice.cz

KATEGORIE: Hrady a tvrze
   
OTEVÍRACÍ DOBA: DENNĚ OD 10 HODIN - DO (15h) 17 HODIN letni sezona
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let / Rodinné)
  (90 KČ/ 60 KČ / zdarma / 240 KČ)
   
TELEFON: Informace a rezervace prohlídek:
+420 376 583 315
E-MAIL:

velhartice@npu.cz , info@hradvelhartice.cz

  

Mapa - Záp. Čechy - Šumava - Kolinec - Hrad a zámek Velhartice

Fotogalerie: Hrad a zámek Velhartice - národní kulturní památka

/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/a55-hrad-velhartice-foto-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice33333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/a6cs-24-big-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-a-hrad-velhartice333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice-zrekonstruovana-budova-hradniho-pivovaru-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-a-hrad-velhartice33333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-a-hrad-velhartice333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-a-hrad-velhartice3333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/hrad-velhartice2-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-a-hrad-velhartice3232-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/a6cs-1-big-png1/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice4-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/a6cs-6-big-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/hrad-velhartice-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/hrad-velhartice3-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/hrad-velhartice4-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/hrad-velhartice5-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/hrad-velhartice6-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/skanyen2-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/skanzen-jpg2/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/skanzen3-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/velhartice-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice-interier-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice2-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice3-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice5-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-velhartice6-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-a-zamek-velhartice-narodni-kulturni-pamatka/zamek-jpg3/

 

Vodní Hrad Švihov

 

Vodní Hrad Švihov

Hrad Švihov nechal zbudovat na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších můžu rodu Rýzmberků. Obratně se pohyboval na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského a nabyl nemalého vlivu a majetku. Kromě hradu Švihova připojil Půta k rýzmberskému panství také hrady Rábí, Horažďovice a Prácheň.

   

 

Státní hrad Rabí - národní kulturní památka

 

Státní hrad Rabí

Rabí je nejrozsáhlejší česká hradní zřícenina, jež se může pyšnit jedním z nejvyspělejších obranných systémů své doby v Evropě. Přijeďte navštívit sídlo jednoho z nejmocnějších rodů pozdně gotických Čech, pánů z Rýzmberka. Ostatně je vám známo, v jakých místech a proč přišel nejznámější husitský vojevůdce, Jan Žižka z Trocnova, o svoje jediné zdravé oko? Máte představu, jaký výhled skýtá pohled z hradní věže?

   

 

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

200135330-927a893747/50000000.jpg

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?