Výlety, zábava a atrakce po ČR

Hrad Bítov - Znojmo

Hrad Bítov - Znojmo

 

Hrad je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Hrad Bítov patří k nejstarším hradům u nás. Tyčí se na ostrohu nad Vranovskou přehradou. V jedenáctém století byl v historických prameneh zmiňován jako královský hrad. Obydlen byl soustavně až do konce druhé světové války. Na hradě nejdeme též kuriózní sbírku různých plemen vycpaných psů. Interiéry hradu jsou převážně novogotické, hrad je přístupný veřejnosti.

 

 

Lesopark

Hrabata Daunové (1755-1904) zbudovali nad hradem rozsáhlý hradní lesopark s velkým množstvím saletů (staveb), zastavení a vyhlídek na hrad a soutok řek Želetavky a Dyje. Daunové v lesoparku kompozičně vysázeli různé, mnohdy i cizokrajné stromy a dřeviny a stavebně je doplnili množstvím malých staveb určených k odpočinku, zastavení a romantickému rozjímání.

 

 

Z dochovaných je třeba jmenovat zejména hradní studánku – Burgquelle s Lurdskou Madonou, na hraběcí stezce v těsné blízkosti hradu. Jezírko lásky s altánem uprostřed vody. Bylo cílem častých romantických vycházek panstva. Jezdilo se k němu přes jeden z nejstarších kamenných mostů u nás tzv. Slaměný most - most, původně románský byl za Daunů přebudován a mezi románské pilíře byl vložen lomený oblouk. Mostu se říká slaměný údajně proto, že v dobách válek byl krytý slaměnou střechou, kterou bylo možno zapálit a tak nepříteli znemožnit přístup dále k hradu. V dnešní době je v majetku Lesů ČR a byl v r. 2010 opraven. Červená kaplička na stezce směrem k novému Bítovu v někdejší hradní oboře je postavena v novogotickém stylu z režných pálených cihel (1885). Uvnitř je krásný reliéf s motivem Korunování Panny Marie.

 

 

Hradní zahrady

Na hradě se nacházejí dvě hradní zahrady.

 

Velká hradní zahrada „Burggarden“ se nachází v dolní části hradu, kde stával původní dřevěný hrad (11.stol.) a byla zde byla zřízena hospodářská část hradu s chovem domácího zvířectva. Později byla přebudována na odpočinkovou hradní zahradu. Poslední majitel (1914 - 1945), baron Jiří Haas zde nechal postavit velké množství voliér a výběhů a proměnil zahradu a celý hrad v soukromou ZOO, jednu z největších v té době u nás. V letech 1998 - 2010 byla soukromou firmou hradní ZOO obnovena. Od roku 2011 byl provoz ZOO na hradě zrušen a firma přesunula zvířata do sousedství hradního parkoviště nad hradem.

 

Druhá Parkánová hradní zahrada

se nachází za budovou paláce, v horní části hradu a je přístupná přes dříve - padací most a jednu z hranolových věží. Zahrada byla za hrabat Daunů (1755-1904) udržována v romantickém duchu a byly zde vysazeny cenné exotické dřeviny, z kterých se dnes dochovaly pouze Tisy a stromy Jinanu dvoulaločného. Zahrada bývá přístupná pouze při konání různých kulturních a společenských akcí a rautů.

 

 

  • Duben a říjen                9,00 do 16,00 hodin.

  Pouze o sobotách, nedělích a svátcích. Ve všední dny jen pro předem ohlášené, rezervované výpravy.

  Začátek prohlídek v každou celou hodinu, první prohlídka v 10,00 hod.. V 15,00 hod. začátek poslední prohlídky.      

                 

  • Květen, červen a září    9,00 do 17,00 hodin.       kromě pondělí         

  • Červenec a srpen          9,00 do 18,00 hodin.       kromě pondělí 

        Poslední prohlídka začíná vždy 1 hodinu před koncem otevírací doby.

 

 

Prohlídkové okruhy s průvodcem:

I. okruh  Palác

II. okruh  Zbrojnice

III. okruh  Hladomorna, mučírna

IV. okruh Vstup do hradu

 

  

Palác - okruh I. (hlavní prohlídkový okruh)

 Palácové interiéry Vás upoutají rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbou jednotlivých sálů a salonků v přízemí a v prvním patře. Výmalba k nerozeznání napodobuje obklady stěn dřevem, kamenem či štukem. Místnosti jsou vybaveny stylovým, historickým nábytkem, odrážejícím jednotlivá období slohů. V přízemí saly terreny uvidíte atypickou kolekci osvětlovadel, vyrobených z kolorovaného plechu. Ve druhém patře se nachází rozsáhlá zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných zvířat a trofejí, založená bratry Vladimírem a Otakarem z Daunu, kteří procestovali velkou část světa. Poslední soukromý majitel hradu (do roku 1945) velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Hasenfelsu byl také velkým milovníkem zvířat a kromě toho, že na hradě založil soukromou zoologickou zahradu (jednu z největších v té době na kontinentě), rozšířil také sbírku obou bratrů, zejména o největší sbírku vycpaných psů na světě, čítající 51 psů nejrůznějších ras. Na závěr prohlídky je připojena hradní panská kuchyně, provozovaná od 19. století v severním křídle hradu. Natáčela se zde pohádka Tajemství staré bambitky (2011).

 

 

Organizace prohlídky: prohlídka s průvodcem, skupiny 25 – 30 osob (na objednání lze i 45 osob), délka prohlídky 60 - 70 minut. Prohlídku si lze rezervovat. Cizincům na požádání zapůjčíme tištěné texty v anglickém a německém jazyce. V letních měsících bývá prohlídka doplněna o vystoupení skupin historické hudby.

  

Plné vstupné

130,-Kč

Snížené vstupné - senioři od 65 let, děti 6-15 let, studenti, ZTP

 90,-Kč

Rodinné vstupné - 2+2-3 děti

350,-Kč

Hromadné, organizované výpravy MŠ 

 20,-Kč

Fotografování a natáčení v interiéru při prohlídce

zdarma

   

Děti do 6 let zdarma

 

Rezervovat si lze prohlídku telefonicky a e-mailem.

 

 

Zbrojnice - okruh II., speciální

Zbrojnice se nachází v původních prostorách, kde byly zbraně uloženy již v 18.století. Jádrem sbírky jsou zbraně nashromážděné zejména v době, kdy hrad náležel rodině Jankovských z Vlašimi (1612-1752). Vedle starších prací význačných zbrojířů z konce 16. století, představuje také zejména vynikající uměleckořemeslná díla puškařů 17. století. Vedle zájmu o umělecky řemeslně zpracované zbraně reprezentační povahy měli příslušníci rodu zájem o technicky nové, nezvyklé řešení palných zbraní. Opakovací zbraně, zadovky, vzduchovky, větrovky. Zbrojnice obsahuje také výběr středověkých zbraní, jako kopí /11.stol./, meče /15.stol./, hradební pušky. Jádrem orientální části jsou předměty zejména z islámské oblasti. Zbrojnice je charakteristická svým romantickým uspořádáním navozujícím iluzi rytířských síní středověkých hradů. Návštěvníkům vřele doporučujeme prohlídku tohoto unikátu naší minulosti.

 

 

Organizace prohlídky: Prohlídky jsou zde pouze v červenci a srpnu. Ostatní měsíce jen na objednání od 10 osob. Prohlídka s průvodcem, skupiny do 20 osob, délka prohlídky 30 minut. Prohlídku si lze rezervovat. Cizincům na požádání zapůjčíme tištěné texty v anglickém a německém jazyce.

 

Plné vstupné

130,- Kč

Snížené vstupné – senioři od 65 let            

  90,-Kč

Snížené vstupné - děti 6-15 let,studenti, ZTP

  90,-Kč

Rodinné vstupné 2+2-3 děti

 350,- Kč

   

Děti do 6 let zdarma

 
   

Fotografování a natáčení v interiérech zbrojnice je přísně zakázáno.

 

 

Hradní vězení, hladomorna, mučírna - okruh III.

Prohlídkový okruh naleznete v nejstarší dochované kamenné stavbě hradu Břitové věži z první poloviny 13. století. Jako obranná věž chránila svým břitem jediný přístup do tehdejšího dřevěného hradního opevnění. Původně byla věží obytnou (pro hradní posádku), v pozdějších dobách, kdy ztratila svůj význam (na přelomu 13. a 14. století) sloužila věž jako skladiště střelného prachu (říkalo se jí prašná). Od roku 1679 bylo ve věži zřízeno hradní vězení s hladomornou. Bývali zde vězněni neposlušní poddaní a lapkové. Kromě hladomorny uvidíte vězeňské kobky a jednu z mála mučíren u nás, vybavenou replikami nástrojů, které si může návštěvník na vlastní kůži vyzkoušet.

 

 

Organizace prohlídky: prohlídka s průvodcem, okruh je otevřen pouze v červenci a srpnu, skupiny do 15 osob, délka prohlídky 30 minut. Prohlídku si lze rezervovat. Cizincům na požádání zapůjčíme tištěné texty v anglickém a německém jazyce.

 

Plné vstupné:                                     

      100,- Kč

Snížené vstupné - děti, studenti,

        80,- Kč

Snížené vstupné - senioři od 65 let, ZTP

        80,- Kč

Rodinné vstupné 2+2-3 děti:

       280,- Kč

   

 Fotografování a natáčení zdarma.

 

 

VSTUP DO HRADU - okruh IV., bez průvodce

Vstup do hradu zahrnuje prohlídku nádvoří, novogotické kaple s nejstarší movitou památkou Bítovskou Madonou /z roku 1334/, hradní zahrady barona Jiřího Haase s panely o historii rodu Haasů a panely s hradními pověstmi. Dále můžete vidět dva výstavní sály s výstavami "Za Kašpárkem na hrad Bítov" a "Figury a kresby Marty Valáškové". V prostorách sklepení bývalého pivovaru máme expozici na téma "Erbovní bestie" určenou hlavně dětem.

 

 

V hradním sklepení děti uvidí postavy mýtických postav používané v erbech šlechtických rodů jako saň, Pegase, draka, Kentaury, bazilišky a další, doplněné zvukovou kulisou a popiskami. V hradní zahradě můžete vidět panel s fotografiemi ze zatopené obce pod hradem.

V ceně tohoto okruhu uvidíte také obě naše sezónní výstavy "Za Kašpárkem na hrad Bítov", kde uvidíte domácí loutková divadla včetně loutek a výroby. Výstava je doplněna také dílnou pro děti, kde si mohou vyrobit sami svoji loutku. Druhou výstavou jsou "Figury a kresby Marty Valáškové", jde především o obrazy malované suchým pastelem, krom jiných také s tématem Afriky.

 

Dospělí, senioři, studenti, ZTP

               70,- Kč

Děti do 15 let                 

              ZDARMA             

 

Akuální a podrobnější informace na  www.hradbitov.cz

 

ADRESA:

Státní hrad Bítov                                                 

Bítov 1

671 07 pošta Uherčice

 

 

NÁZEV MÍSTA HRAD BÍTOV - ZNOJMO
   
REGION: JIŽNÍ MORAVA - Uherčice
ADRESA:

Bítov 1

671 07 pošta Uherčice

WEB MÍSTA: www.hradbitov.cz
KATEGORIE: Hrady a tvrze
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně OD 9 HODIN - DO  18 (17,16) HODIN  mimo Pondělí
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let / Rodinné)
  (130 KČ/ 90 KČ / zdarma /350 KČ)
   
TELEFON: +420 515 294 622 , +420 515 294 736
+420 728 779 105
E-MAIL:

bitov@npu.cz - kastelán: Jan Binder

 

 

Mapa - Jižní Morava - Podyjí - Znojmo - Hrad Bítov

ADRESA:

Fotogalerie: Hrad Bítov - Znojmo

/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/bitov-3-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov2-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/zahrada-bitov-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/slameny-most-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/zbrojnice-3-jpeg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/palac-tanecni-sal-jpeg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/palac-sbirka-vycpanych-psu-barona-haase-nejvetsi-na-svete-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hladomorna-mucirna-4-jpeg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hradni-kuchyne-2-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/palac-kuracky-salonek-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/kaple-na-nadvori-1-vstup-na-hrad-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-34-park-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3-park-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-334-britova-vez-hladomorna-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-344-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3333-vyhled-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33333-olbram-kostel-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-333333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3333333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33333333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33-kaple-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/p11bitov-cervena-kaplicka-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/bitov-hradni-pramen-burgquelle-jpg1/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (21)
25%

STAROPRAMEN (9)
11%

KOZEL (11)
13%

KRUŠOVICE (7)
8%

GAMBRINUS (3)
4%

BERNARD (8)
9%

SVIJANY (3)
4%

ZLATOPRAMEN (3)
4%

BRANÍK (8)
9%

BIRELL (5)
6%

REGENT (7)
8%

Celkový počet hlasů: 85

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

EXTRA ZPRÁVY ZE SVĚTA

 

Danky Mňamky - Hlavní jídla

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

SMAŽENÁ NIVA A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S RESTOVANOU CIBULKOU

SMAŽENÁ NIVA A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S RESTOVANOU CIBULKOU

Ingredience: Nivu nakrájíme na cca 1cm silné trojúhelníky   DOMÁCÍ MAJONÉZA: 220ml oleje (já použila slunečnicový) 1 celé vejce 1 lžíce plnotučné hořčice 1 lžička krystalu 1 lžička octa 1/2 lžičky soli špetka mletého černého pepře   Příprava:  Nivu nakrájíme na cca...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Palačinky z tvarohu s kokosem

Palačinky z tvarohu s kokosem

Ingredience: 400 ml mléka 100 ml perlivé minerálky (klidně slazené) 125 g tučného tvarohu z kelímku 1 vejce 2-3 lžíce cukru+ vanilkový 1 lžíce oleje 1 lžíce rumu 8-10 plných lžic hladké mouky 1 plná lžíce jemného kokosu špetka soli, olej   Příprava:  Z...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

VOŇAVĚ KUŘE NA PAPRICE

VOŇAVĚ KUŘE NA PAPRICE

Ingredience: 4 kuřecí stehna 2 lžíce tuku (sádlo, nebo máslo) 2 cibule 2 lžičky mleté červené sladké papriky Špetku mleté pálivé papriky 250 ml sladké smetany 1 lžíci hladké mouky 1 plátek másla Drůbeží nebo zeleninový vývar Nové koření Celý pepř Bobkový list Citrón Sůl 150 g...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...