Výlety, zábava a atrakce po ČR

Hrad Bítov - Znojmo

Hrad Bítov - Znojmo

 

Hrad je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Hrad Bítov patří k nejstarším hradům u nás. Tyčí se na ostrohu nad Vranovskou přehradou. V jedenáctém století byl v historických prameneh zmiňován jako královský hrad. Obydlen byl soustavně až do konce druhé světové války. Na hradě nejdeme též kuriózní sbírku různých plemen vycpaných psů. Interiéry hradu jsou převážně novogotické, hrad je přístupný veřejnosti.

 

 

Lesopark

Hrabata Daunové (1755-1904) zbudovali nad hradem rozsáhlý hradní lesopark s velkým množstvím saletů (staveb), zastavení a vyhlídek na hrad a soutok řek Želetavky a Dyje. Daunové v lesoparku kompozičně vysázeli různé, mnohdy i cizokrajné stromy a dřeviny a stavebně je doplnili množstvím malých staveb určených k odpočinku, zastavení a romantickému rozjímání.

 

 

Z dochovaných je třeba jmenovat zejména hradní studánku – Burgquelle s Lurdskou Madonou, na hraběcí stezce v těsné blízkosti hradu. Jezírko lásky s altánem uprostřed vody. Bylo cílem častých romantických vycházek panstva. Jezdilo se k němu přes jeden z nejstarších kamenných mostů u nás tzv. Slaměný most - most, původně románský byl za Daunů přebudován a mezi románské pilíře byl vložen lomený oblouk. Mostu se říká slaměný údajně proto, že v dobách válek byl krytý slaměnou střechou, kterou bylo možno zapálit a tak nepříteli znemožnit přístup dále k hradu. V dnešní době je v majetku Lesů ČR a byl v r. 2010 opraven. Červená kaplička na stezce směrem k novému Bítovu v někdejší hradní oboře je postavena v novogotickém stylu z režných pálených cihel (1885). Uvnitř je krásný reliéf s motivem Korunování Panny Marie.

 

 

Hradní zahrady

Na hradě se nacházejí dvě hradní zahrady.

 

Velká hradní zahrada „Burggarden“ se nachází v dolní části hradu, kde stával původní dřevěný hrad (11.stol.) a byla zde byla zřízena hospodářská část hradu s chovem domácího zvířectva. Později byla přebudována na odpočinkovou hradní zahradu. Poslední majitel (1914 - 1945), baron Jiří Haas zde nechal postavit velké množství voliér a výběhů a proměnil zahradu a celý hrad v soukromou ZOO, jednu z největších v té době u nás. V letech 1998 - 2010 byla soukromou firmou hradní ZOO obnovena. Od roku 2011 byl provoz ZOO na hradě zrušen a firma přesunula zvířata do sousedství hradního parkoviště nad hradem.

 

Druhá Parkánová hradní zahrada

se nachází za budovou paláce, v horní části hradu a je přístupná přes dříve - padací most a jednu z hranolových věží. Zahrada byla za hrabat Daunů (1755-1904) udržována v romantickém duchu a byly zde vysazeny cenné exotické dřeviny, z kterých se dnes dochovaly pouze Tisy a stromy Jinanu dvoulaločného. Zahrada bývá přístupná pouze při konání různých kulturních a společenských akcí a rautů.

 

 

  • Duben a říjen                9,00 do 16,00 hodin.

  Pouze o sobotách, nedělích a svátcích. Ve všední dny jen pro předem ohlášené, rezervované výpravy.

  Začátek prohlídek v každou celou hodinu, první prohlídka v 10,00 hod.. V 15,00 hod. začátek poslední prohlídky.      

                 

  • Květen, červen a září    9,00 do 17,00 hodin.       kromě pondělí         

  • Červenec a srpen          9,00 do 18,00 hodin.       kromě pondělí 

        Poslední prohlídka začíná vždy 1 hodinu před koncem otevírací doby.

 

 

Prohlídkové okruhy s průvodcem:

I. okruh  Palác

II. okruh  Zbrojnice

III. okruh  Hladomorna, mučírna

IV. okruh Vstup do hradu

 

  

Palác - okruh I. (hlavní prohlídkový okruh)

 Palácové interiéry Vás upoutají rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbou jednotlivých sálů a salonků v přízemí a v prvním patře. Výmalba k nerozeznání napodobuje obklady stěn dřevem, kamenem či štukem. Místnosti jsou vybaveny stylovým, historickým nábytkem, odrážejícím jednotlivá období slohů. V přízemí saly terreny uvidíte atypickou kolekci osvětlovadel, vyrobených z kolorovaného plechu. Ve druhém patře se nachází rozsáhlá zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných zvířat a trofejí, založená bratry Vladimírem a Otakarem z Daunu, kteří procestovali velkou část světa. Poslední soukromý majitel hradu (do roku 1945) velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Hasenfelsu byl také velkým milovníkem zvířat a kromě toho, že na hradě založil soukromou zoologickou zahradu (jednu z největších v té době na kontinentě), rozšířil také sbírku obou bratrů, zejména o největší sbírku vycpaných psů na světě, čítající 51 psů nejrůznějších ras. Na závěr prohlídky je připojena hradní panská kuchyně, provozovaná od 19. století v severním křídle hradu. Natáčela se zde pohádka Tajemství staré bambitky (2011).

 

 

Organizace prohlídky: prohlídka s průvodcem, skupiny 25 – 30 osob (na objednání lze i 45 osob), délka prohlídky 60 - 70 minut. Prohlídku si lze rezervovat. Cizincům na požádání zapůjčíme tištěné texty v anglickém a německém jazyce. V letních měsících bývá prohlídka doplněna o vystoupení skupin historické hudby.

  

Plné vstupné

130,-Kč

Snížené vstupné - senioři od 65 let, děti 6-15 let, studenti, ZTP

 90,-Kč

Rodinné vstupné - 2+2-3 děti

350,-Kč

Hromadné, organizované výpravy MŠ 

 20,-Kč

Fotografování a natáčení v interiéru při prohlídce

zdarma

   

Děti do 6 let zdarma

 

Rezervovat si lze prohlídku telefonicky a e-mailem.

 

 

Zbrojnice - okruh II., speciální

Zbrojnice se nachází v původních prostorách, kde byly zbraně uloženy již v 18.století. Jádrem sbírky jsou zbraně nashromážděné zejména v době, kdy hrad náležel rodině Jankovských z Vlašimi (1612-1752). Vedle starších prací význačných zbrojířů z konce 16. století, představuje také zejména vynikající uměleckořemeslná díla puškařů 17. století. Vedle zájmu o umělecky řemeslně zpracované zbraně reprezentační povahy měli příslušníci rodu zájem o technicky nové, nezvyklé řešení palných zbraní. Opakovací zbraně, zadovky, vzduchovky, větrovky. Zbrojnice obsahuje také výběr středověkých zbraní, jako kopí /11.stol./, meče /15.stol./, hradební pušky. Jádrem orientální části jsou předměty zejména z islámské oblasti. Zbrojnice je charakteristická svým romantickým uspořádáním navozujícím iluzi rytířských síní středověkých hradů. Návštěvníkům vřele doporučujeme prohlídku tohoto unikátu naší minulosti.

 

 

Organizace prohlídky: Prohlídky jsou zde pouze v červenci a srpnu. Ostatní měsíce jen na objednání od 10 osob. Prohlídka s průvodcem, skupiny do 20 osob, délka prohlídky 30 minut. Prohlídku si lze rezervovat. Cizincům na požádání zapůjčíme tištěné texty v anglickém a německém jazyce.

 

Plné vstupné

130,- Kč

Snížené vstupné – senioři od 65 let            

  90,-Kč

Snížené vstupné - děti 6-15 let,studenti, ZTP

  90,-Kč

Rodinné vstupné 2+2-3 děti

 350,- Kč

   

Děti do 6 let zdarma

 
   

Fotografování a natáčení v interiérech zbrojnice je přísně zakázáno.

 

 

Hradní vězení, hladomorna, mučírna - okruh III.

Prohlídkový okruh naleznete v nejstarší dochované kamenné stavbě hradu Břitové věži z první poloviny 13. století. Jako obranná věž chránila svým břitem jediný přístup do tehdejšího dřevěného hradního opevnění. Původně byla věží obytnou (pro hradní posádku), v pozdějších dobách, kdy ztratila svůj význam (na přelomu 13. a 14. století) sloužila věž jako skladiště střelného prachu (říkalo se jí prašná). Od roku 1679 bylo ve věži zřízeno hradní vězení s hladomornou. Bývali zde vězněni neposlušní poddaní a lapkové. Kromě hladomorny uvidíte vězeňské kobky a jednu z mála mučíren u nás, vybavenou replikami nástrojů, které si může návštěvník na vlastní kůži vyzkoušet.

 

 

Organizace prohlídky: prohlídka s průvodcem, okruh je otevřen pouze v červenci a srpnu, skupiny do 15 osob, délka prohlídky 30 minut. Prohlídku si lze rezervovat. Cizincům na požádání zapůjčíme tištěné texty v anglickém a německém jazyce.

 

Plné vstupné:                                     

      100,- Kč

Snížené vstupné - děti, studenti,

        80,- Kč

Snížené vstupné - senioři od 65 let, ZTP

        80,- Kč

Rodinné vstupné 2+2-3 děti:

       280,- Kč

   

 Fotografování a natáčení zdarma.

 

 

VSTUP DO HRADU - okruh IV., bez průvodce

Vstup do hradu zahrnuje prohlídku nádvoří, novogotické kaple s nejstarší movitou památkou Bítovskou Madonou /z roku 1334/, hradní zahrady barona Jiřího Haase s panely o historii rodu Haasů a panely s hradními pověstmi. Dále můžete vidět dva výstavní sály s výstavami "Za Kašpárkem na hrad Bítov" a "Figury a kresby Marty Valáškové". V prostorách sklepení bývalého pivovaru máme expozici na téma "Erbovní bestie" určenou hlavně dětem.

 

 

V hradním sklepení děti uvidí postavy mýtických postav používané v erbech šlechtických rodů jako saň, Pegase, draka, Kentaury, bazilišky a další, doplněné zvukovou kulisou a popiskami. V hradní zahradě můžete vidět panel s fotografiemi ze zatopené obce pod hradem.

V ceně tohoto okruhu uvidíte také obě naše sezónní výstavy "Za Kašpárkem na hrad Bítov", kde uvidíte domácí loutková divadla včetně loutek a výroby. Výstava je doplněna také dílnou pro děti, kde si mohou vyrobit sami svoji loutku. Druhou výstavou jsou "Figury a kresby Marty Valáškové", jde především o obrazy malované suchým pastelem, krom jiných také s tématem Afriky.

 

Dospělí, senioři, studenti, ZTP

               70,- Kč

Děti do 15 let                 

              ZDARMA             

 

Akuální a podrobnější informace na  www.hradbitov.cz

 

ADRESA:

Státní hrad Bítov                                                 

Bítov 1

671 07 pošta Uherčice

 

 

NÁZEV MÍSTA HRAD BÍTOV - ZNOJMO
   
REGION: JIŽNÍ MORAVA - Uherčice
ADRESA:

Bítov 1

671 07 pošta Uherčice

WEB MÍSTA: www.hradbitov.cz
KATEGORIE: Hrady a tvrze
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně OD 9 HODIN - DO  18 (17,16) HODIN  mimo Pondělí
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let / Rodinné)
  (130 KČ/ 90 KČ / zdarma /350 KČ)
   
TELEFON: +420 515 294 622 , +420 515 294 736
+420 728 779 105
E-MAIL:

bitov@npu.cz - kastelán: Jan Binder

 

 

Mapa - Jižní Morava - Podyjí - Znojmo - Hrad Bítov

ADRESA:

Fotogalerie: Hrad Bítov - Znojmo

/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/bitov-3-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov2-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/zahrada-bitov-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/slameny-most-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/zbrojnice-3-jpeg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/palac-tanecni-sal-jpeg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/palac-sbirka-vycpanych-psu-barona-haase-nejvetsi-na-svete-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hladomorna-mucirna-4-jpeg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hradni-kuchyne-2-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/palac-kuracky-salonek-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/kaple-na-nadvori-1-vstup-na-hrad-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-34-park-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3-park-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-334-britova-vez-hladomorna-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-344-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3333-vyhled-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33333-olbram-kostel-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-333333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-3333333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33333333333-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/hrad-bitov-znojmo-33-kaple-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/p11bitov-cervena-kaplicka-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-bitov-znojmo/bitov-hradni-pramen-burgquelle-jpg1/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?

 

 

Danky Mňamky - Hlavní jídla

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

KUŘECÍ BÁBOVKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ BÁBOVKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 6 kuřecích stehenních řízků 300g anglické slaniny (plátky) 2 paprikové klobásy 5 celých syrových vajec 250g strouhaného Eidamu něco zeleného (já dala dvě hrsti mraženého hrášku, ale můžete použít třeba listový špenát) sůl, pepř grilovací...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Zelníky s kuřecím masem

Zelníky s kuřecím masem

Ingredience: 150-200 g vymačkaného kysaného zelí 1 větší brambor cca 150 g kuřecího masa (měla jsem stehenní) 2 vejce 4-5 lžic mléka 4-5 lžic hladké mouky (nevrchovaté) lžička sušeného česneku kmín, pepř, sůl olej nebo sádlo na...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

POMALENÉ KRŮTÍ MASO NA PAPRICE S TĚSTOVINOU

POMALENÉ KRŮTÍ MASO NA PAPRICE S TĚSTOVINOU

Ingredience: Cca 1kg krůtího stehenního masa (na větší kostky) 2 středně velké cibule (nadrobno) 4 stroužky česneku (nadrobno) olej 2 lžíce mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička sušeného tymiánu 10 kuliček černého pepře 6 kuliček nového koření 2 bobkové...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

Žampiony na uzené paprice

Žampiony na uzené paprice

Ingredience: Žampiony Slanina 1 šalotka 1 paprika 1 vývar koření 1 smetana mouka těstoviny - gnochi   Příprava:  Žampiony očistíme a nakrájíme na větší kousky (neloupala jsem). Slaninu nakrájíme na kostičky a šalotku nadrobno. Slaninu rozpustíme a...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Holandské řízky - odlehčené

Holandské řízky - odlehčené

Ingredience: 500 g mletého bůčku 150 g uvařených brambor (cca 2 střední) 150 g strouhaného sýru Gouda 100 ml studeného mléka sůl, pepř 1 vejce hladká mouka strouhanka olej na smažení   Příprava:  Bůček smícháme s mlékem a dáme na dvě hodinky do...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

Pikantní dušený bůček s houbami

Pikantní dušený bůček s houbami

Ingredience: 700 g bůčku hrst sušených hub 4-5 žampionů 3-5 dlouhých feferonů (beraní rohy) 1 velká cibule 3 stroužky česneku lžíce kremžské hořčice lžíce dobré sojové omáčky lžička mleté papriky kousek...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

OBRÁCENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

OBRÁCENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 2 velká kuřecí prsa sůl 2-3 vejce strouhanka sádlo nebo olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Maso naplocho rozřízneme na dvě poloviny, všechny 4 plátky lehce naklepeme a z obou stran osolíme. Poté vložíme do strouhanky a důkladně zamačkáme dlaní...

HOUBOVÝ KUBA

HOUBOVÝ KUBA

Ingredience: 2-3 hrsti sušených hub 300 g krupek 3 lžíce sádla + trochu na vymazání pekáče 2 velké cibule 3-4 stroužky česneku 1 lžička kmínu 3 lžíce majoránky 1 lžička tymiánu Zeleninový vývar (bujón) Sůl Pepř   Příprava:  Sušené houby zalijeme horkou...

Kuřecí směs s játry a jablky

Kuřecí směs s játry a jablky

Ingredience: 300 g kuřecího masa (stehenní nebo prsní) 300 g drůbežích jater 1 kyselé jablko 1 cibule 2 stroužky česneku 4 lžíce rajčatového pyré 1-2 lžičky dobré sojové omáčky hrst mraženého hrášku kajenský pepř podle chuti cca...

Špagety vařené s houbami ve vývaru

Špagety vařené s houbami ve vývaru

Ingredience: 300 g špaget malá cibule 2-3 stroužky česneku hrst i dvě sušených hub cca 1200-1300 ml vývaru z kostí nebo masa 1/2 hrnku mléka 3 lžíce strouhaného sýru (Gouda, Niva, parmazán) lžíce másla smetana na zjemnění sůl, pepř,...

VOŇAVÉ VEPŘOVÉ PLÁTKY S RÝŽÍ

VOŇAVÉ VEPŘOVÉ PLÁTKY S RÝŽÍ

Ingredience: 4 plátky vepřové pečeně 4 velké cibule 150 - 200 g špeku 1 rajčatový protlak (70 g) 1 – 2 lžíce hladké mouky Sladká uzená paprika Sušený česnek Vývar (bujón) Olej Sůl Pepř   Příprava:  Vepřové plátky naklepeme, osolíme a opepříme. Do hrnce nalijeme olej a...

VEPŘOVÉ SLEZINKY NA SMETANĚ S KYNUTÝM KNEDLÍKEM

VEPŘOVÉ SLEZINKY NA SMETANĚ S KYNUTÝM KNEDLÍKEM

Ingredience: Cca 500g vepřové sleziny (je to asi tak 6 kousků) 200g uzené slaniny bez kůže (na kostičky) 1 větší cibule (na kostičky) olej 2 bobkové listy 1 lžička drceného kmínu asi 250ml vývaru 200g zakysané smetany 1 vrchovatá lžíce hladké mouky 1 lžíce sušené...