Výlety, zábava a atrakce po ČR

Městské Muzeum Rýmařov

Městské Muzeum Rýmařov

 

Muzeum se nachází na Náměstí míru, 50 m od radnice. Městské muzeum v Rýmařově založil místní podnikatel a představitel města Wilhelm Ludwig (1853 - 1943) v roce 1901. Sbírky vzešly z darů obyvatel města a blízkého okolí, jakož i z darů bohatých mecenášů a krajanů v cizině (např. Afrika, Amerika, Orient).

 

 

Základ sbírkového fondu Městského muzea Rýmařov tvoří výsledky geologického a archeologického výzkumu, sběry a hojné dary občanů města. V současné době nabízí muzeum řadu zajímavých expozic o Rýmařovsku: historie regionu od pravěku do 19. století, textilnictví, dobývání kovů, geologie jižního Jesenicka. V expozicích lze najít řadu unikátů, např. destičky na tavení zlata, keramiku z kaolinitu, zlatem tkaný církevní brokát. Součástí muzea je též Galerie Octopus, která vystavuje práce regionálních i předních českých výtvarníků, v menší míře též pořádá výstavy historické, přírodovědné či uměleckořemeslné. 

 

 

Krátkodobých výstav pořádá muzeum kolem 20 ročně. Od roku 2011 muzeum zpřístupňuje v letních měsících (květen – září) také skvostnou barokní kapli V Lipkách, ve které zaujmou především nádherné fresky. Nepravidelně probíhají prohlídky zámku v Janovicích nedaleko Rýmařova.

 

 

Výstavy a expozice

 

Stálé expozice

Stálé expozice Městského muzea Rýmařov představují historii města od 13. do 20. století, geologii jižního Jesenicka (část se nachází přímo v muzeu a část ve venkovní expozici v lokalitě Hrádek), textilnictví a dolování na Rýmařovsku. V galerii Octopus a galerii Pranýř, které náleží k muzeu, probíhá ročně kolem 20 výstav na jejichž tvorbě se podílí Městské muzeum Rýmařov a volné sdružení OCTOPUS.

 

 

 

Historie Rýmařova

V prvním sále muzea si návštěvník může prohlédnout několik nálezů vztahujících se k době kamenné, bronzové a železné. Ty však povětšinou nepatří svou proveniencí k Rýmařovu, nýbrž pocházejí z různých částí severní Moravy. Nejstarším prokazatelně v Rýmařově nalezeným předmětem je římská mince z 1. století n. l. Ve stejné místnosti se představují návštěvníkům  také nálezy z tzv. předměstské osady. Tato část je přehledně rozdělena na předměty vztahující se k jednotlivým fázím osídlení - slovanské a pozdější německé.
 
 
Historie Rýmařova pokračuje v dalším sále, kde jsou prezentovány nálezy z doby od založení města (70. léta 13. století) po 15. století. Mimo jiné jsou zde vitríny věnované počátkům města, rýmařovskému Hrádku, ale i nedalekému hradu Strálek.
Ve třetím sále se návštěvník může seznámit s obdobím renesance na Rýmařovsku. Většina exponátů se týká zámku v Janovicích a jsou nám představeni i tehdejší majitelé janovického panství - rod Hoffmannů z Grünbüchlu. Expozice dále pokračuje 18. a 19. stoletím v prostorách chodby.


 

Geologie jižního Jesenicka

Předvádí pestrost nerostů, minerálů a hornin Jesenicka. Nově také přibyla vitrína s ukázkami prvo-, druho- a třetihorních schránek měkkýšů a zkamenělých otisků rostlin. Geologická expozice pokračuje volně přístupnou externí expozicí v lokalitě Hrádek nedaleko náměstí. 

 

Textilnictví na Rýmařovsku

V expozici je možno zhlédnout ukázku vzorů církevních hedvábných brokátů, prohlédnout si kněžské ornáty, část produkce Hedvy Rýmařov (dnes Hedva a. s.) a řadu nástrojů a strojů pro zpracování textilu a textilní suroviny. Návštěvník se seznámí s historií textilnictví na Rýmařovsku od jeho počátků v 18. stol. až k dnešním dnům.

 

 

Dolování na Rýmařovsku

V expozici jsou vystaveny nálezy od 14. do 20. století, například hornická kladívka, mlátky, kahany, vrtáky a celá řada dalších předmětů týkajících se dolování. Stěny zdobí erby okolních vsí a měst s důlní tématikou (např. Horní Město, Skály, Bruntál) a kopie ilustrací ke kapitolám o rýžování zlata z Agricolových Dvanácti knih o hornictví a hutnictví (originál knihy pochází z poloviny 16. století). Expozici uzavírá podrobná mapa okolí města Rýmařova, na které jsou vyznačena místa těžby kovů, které se zde dobývaly v průběhu 13. - 20. stol.

 

 

Externí expozice - expozice Hrádek

Lokalita Hrádek, která se nachází nedaleko od nám. Míru v Rýmařově, je využívána jako externí součást geologické expozice Městského muzea Rýmařov a expozice představující historii tohoto místa. Již před rokem 1250 na tomto místě vzniklo opevněné správní centrum. Pod jeho ochranou pak bylo v 70. letech 13. století založeno město Rýmařov a Hrádek se stal po zbudování městských hradeb nejvýznamnějším strategickým místem jeho obrany. Na přelomu 13. a 14. století se zde tavilo zlato, později železná ruda. Od poloviny 14. století působila pevnost jako sídlo královského fojta, které však roku 1405 lehlo popelem a nebylo již obnoveno.

 

 

 

 

Pondělí  a státní svátky  zavřeno  
Úterý - Pátek 9 - 12 hod 13 - 17 hod
Sobota  9 - 12 hod 13 - 16 hod
Neděle   13 - 16 hod

 

 

dospělí                                         30 Kč
studenti, děti do 15 let, důchodci     20 Kč
hromadné vstupné (nad 5 osob)        10 Kč

 

 

 

Akuální a podrobnější informace na  www.muzeumrymarov.cz

 

Adresa:

Městské muzeum Rýmařov          

nám Míru 6

Rýmařov 79 501

 

 

NÁZEV MÍSTA Městské muzeum Rýmařov
   
REGION: SEVERNÍ MORAVA - Rýmařov
ADRESA:

nám Míru 6

Rýmařov 79 501

WEB MÍSTA: www.muzeumrymarov.cz
KATEGORIE: Muzea a expozice
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně OD 10 HODIN - DO  (16h) 17 HODIN
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 1M / Hromadné)
  (30 KČ/ 20 KČ / 20 KČ / 10KČ)
   
TELEFON: +420 554 254 382
E-MAIL:

muzeum@inforymarov.cz

 

 

 Mapa - S. Morava a Slezsko - N. Jeseník a Zlatohorská – Muzeum Rýmařov

Fotogalerie: Městské Muzeum Rýmařov

/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/rymarov-muzeum-jpg1/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/full-4316b7-rymarovmuzeumexponatyatomzuzka-jpg/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/rymarov3-jesenicko-jpg/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/mestske-muzeum-rymarov-jpg/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/full-03d4c0-rymarovmuzeumexponaty7-jpg/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/a1667-jpg/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/rymarov3-omaty-jpg/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/rymarov33-jpg1/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/zbrane-jpg/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/mestske-muzeum-rymarov3-jpg/
/album/fotogalerie-mestske-muzeum-rymarov/rymarov3exterier-jpg1/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

200135330-927a893747/50000000.jpg

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?