Výlety, zábava a atrakce po ČR

Prácheňské muzeum v Písku

Prácheňské muzeum v Písku

 

Písecké muzeum vzniklo v roce 1884 v období celkového vzestupu české národní společnosti. Zprvu bylo umístěno v různých prostorách ve městě a po roce 1902, kdy objekt bývalého královského hradu opustilo vojsko, přestěhovalo své sbírky sem. V té době byl jeho ředitelem prof. August Sedláček, věhlasný historik, autor monumentálního patnáctisvazkového díla Hrady, zámky a tvrze Království českého. Ten nejen řídil muzeum, ale též v jeho rámci uspořádal městský archiv, z něhož vytěžil fakta pro své Dějiny královského krajského města nad Otavou.

 

 

Muzeum užívalo zpočátku pouze gotický hradní sál, kancelář a šest místností. Postupným rozšiřováním získalo v bývalém hradu a vojenských kasárnách desítky místností, které dnes slouží expozicím, výstavám, depozitářům i jako zázemí pro odborné pracovníky a technický personál. Srdečně zveme k návštěvě  stálých expozic, krátkodobých výstav, přednášek, knihovny (internet) a dalších kulturních a přírodovědných akcí. 

 

 

Když výbor při Radě Evropy ocenil v roce 1996 Prácheňské muzeum v Písku čestnou cenou "Evropské muzeum roku", konstatovala naprostá většina českých i zahraničních návštěvníků, že se tak stalo oprávněně. Vzorně upravené, moderně navržené expozice poskytují plastický obraz píseckého regionu v širším kontextu někdejšího prácheňského kraje. 

 

 

STÁLÉ EXPOZICE

Návštěvníka čekají témata Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku. Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (což je ojedinělá expoziceživých tvorů v muzeu). V roce 2010 přibyly k tomuto výčtu další dvě zajímavé expozice: Písecký venkov v 19. století a Obrazová galerie českých panovníků. Kromě toho disponuje muzeum prostorami pro krátkodobé výstavy. Jsou jimi především rozlehlá Galerie ve druhém patře křídla nad řekou a Malé výstavní síně v přízemí, pro drobnější výstavy je pak využívána chodba podél muzejní knihovny.

 

 

Počátky hradu a města Písku

V expozici - umístěné v rytířském sále (unikátní dochovaná část gotického hradu z 13. století) - lze najít údaje o původním charakteru hradu i poznatky o vzniku města. Ve vitrínách jsou vystaveny různé sbírkové předměty, které toto téma ilustrují. Zajímavé jsou vystavené modely hradu, kreré vznikaly při různých stádiích jeho výzkumu.

 

 

Dějiny regionu

Expozice navazuje kontinuálně na celek "Počátky hradu a města Písku", kde se návštěvník informuje o historii regionu od poloviny 13. století až do nedávných událostí roku 1989. Nejbohatší zastoupení sbírkovými předměty různého charakteru nabízí všechna dokumentovaná období. Zájemce o historii zde nachází ukázky různých zbraní, keramiky, uměleckých předmětů a nábytku. Oblíbené jsou ukázky dobových platidel, městská pokladna a vybavení lékárny z období baroka.

 

 

Kulturní tradice Písecka

Toto široké téma - nedílná organická součást celkové historie města Písku a jeho okolí - je pojato v celcích : Jan Zachariáš Quast, malíř na porcelán, osobnosti (spisovatelé, další malíři aj.), hudba a školství na Písecku. Všechny tyto celky jsou zpracovány volným náhledem do historie hlavně od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století. Osobnosti jsou dokumentovány jak ilustrativními texty, tak i osobními předměty v symbolicky vytvořených celcích ve vitrínách navozujících svou architektonikou atmosféru měšťanských domů z výše uvedeného období. Celky dokresluje velké množství vystavených předmětů z období tzv. "krásného měšťanského slohu"...

Před vstupem do expozice "Kulturní tradice" návštěvníka jistě upoutá funkční stroj věžních hodin (z místní radnice) ze druhé poloviny 18. století. Jejich pohybující se kyvadlo vítá příchozího již o patro níže hned naproti schodišti.

 

 

Nerostné bohatství

Expozice návštěvníky seznamuje s geologií a mineralogií Písecka. Je členěna chronologicky podle geologických jednotek a minerálních paragenezí, které jsou ve vitrínách dokumentovány ukázkami nejvýznamnějších hornin a nerostů. Na panelech je expozice doplněna geologickými mapami a fotografiemi jednotlivých geologických lokalit. Velká pozornost je věnována významnému fenoménu -  píseckým pegmatitům, kterými Písek získal v mineralogii světovou proslulost. V samostatné vitríně jsou prezentovány i ukázky populárních vltavínů z lokalit v okolí Písku.

 

 

Chráněná území

V této expozici je prezentováno 30 chráněných území okresu Písek, která patří do tří ochranářských kategorií: jedná se o 1 národní přírodní rezervaci, 6 přírodních rezervací a 23 přírodních památek Podle typu chráněného prostředí jsou v expozici chráněná území rozdělena na 6 celků.

 

 

Zlato v Pootaví

Expozice seznamuje návštěvníky s historií těžby zlata na Písecku. Podrobně je dokumentována technologie pravěké a středověké těžby - na kresbách, snímcích, modelech i konkrétních sbírkových předmětech.Ústředním exponátem je přírodní zlato, nalezené roku 1927 u Křepic na Vodňansku. Vystaveny jsou též kopie pravěkých zlatých předmětů nalezených na Písecku. Páteř expozice tvoří nálezy ze středověkých zlatorudných mlýnů, ve kterých se zpracovávala místní ruda. Starší mlýny byly poháněny ručně, mladší vodním proudem. Další exponáty pocházejí z archeologických výzkumů rýžovišť a zlatodolů.

 

 

Ryby a rybářství

Expozice prezentuje ryby českých řek, rybníků a přehradních nádrží v sedmi akváriích o objemu 2 000 litrů, dvou akvárií o objemu 2 500 litrů a jedné průhledové nádrži o objemu 130 litrů. Pravidelně zde bývá vystaveno 16 až 20 druhů ryb, přičemž některé exempláře dosahují značných rozměrů (sumec, kapři, štika). Expozice živých ryb je doplněna ukázkou historického vybyvení používaného dříve v rybničním rybářství a dále výstavkou říčních perel místního původu.

 

 

Pravěk a doba slovanská

Expozice svou bohatou dokumentací ukazuje historii počátků osídlení území města a jeho okolí. Jsou zde prezentovány výsledky dlouholetých výzkumů, které jsou podloženy bohatým materiálem z různých oblastí Písecka. Vystaveny jsou štípané kamenné nástroje ze starší a střední doby kamenné a broušené nástroje prvních zemědělců z mladší a pozdní doby kamenné. Doba bronzová je zastoupena výrobky z bronzu a keramikou ze sídlišť, hradišť a pohřebišť. Podobně je tomu s nálezy ze starší doby železné - halštatské kultury – kdy se navíc objevují železné předměty. Zde převažuje pohřební výbava z mohyl. Mladší dobu železnou reprezentují výrobky Keltů.

 

 

Ostatní Expozice

 • Písecký venkov v 19. Století

 • Obrazová galerie českých panovníků

 • Galerie muzea

 

 

OTEVÍRACÍ DOBA

 

březen - září

 • pondělí            zavřeno

 • úterý - neděle  9-18 hod

 

říjen - prosinec

 • pondělí            zavřeno

 • úterý - neděle  9-17 hod

 

 

 • * Muzeum je z části přístupné vozíčkářům 

 • * Pro matky s malými dětmi je nově k dispozici přebalovací pult

 • * V muzejním obchodě možnost občersvení /káva, čaj.../

 

 

vstupné:

 • děti, studenti, důchodci    20 Kč

 • dospělí  40 Kč

 • turistické   fotografování  20 Kč

 

 

Akuální a podrobnější informace na  www.prachenskemuzeum.cz

 

ADRESA:

Prácheňské muzeum

Velké náměstí 114

397 24 Písek

 

 

NÁZEV MÍSTA Prácheňské muzeum v Písku
   
REGION: Jižní Čechy  – Písek
ADRESA:

Velké náměstí 114

397 24 Písek

WEB MÍSTA: www.prachenskemuzeum.cz
KATEGORIE: Muzea a expozice
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  09:00-18:00 Březen - Září mimo pondělí
CENÍK: (Dospělí / Studenti, Senioři / Děti )
  (40 Kč / 20 Kč / 20 Kč)
   
TELEFON:

+ 420 382201111

E-MAIL:

e-mail: info@prachenskemuzeum.cz

 

 

  Mapa - Jižní Čechy – Písek - Prácheňské muzeum

Fotogalerie: Prácheňské muzeum v Písku

/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/prachenske-muzeum-uvod-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/prachenske-muzeum-uvod2-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/prachenske-muzeum-uvod3-jpg/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/obrazova-galerie-ceskych-panovniku-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/galerie-muzea-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/chranena-uzemi-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/kulturni-tradice-pisecka-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/nerostne-bohatstvi-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/pocatky-hradu-a-mesta-pisku-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/prachenske-muzeum-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/pravek-a-doba-slovanska-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/ryby-a-rybarstvi-jpg1/
/album/fotogalerie-prachenske-muzeum-v-pisku/zlato-v-pootavi-jpg1/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?