Výlety, zábava a atrakce po ČR

Státní hrad Nové Hrady

Státní hrad Nové Hrady

 

Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem zřejmě v první polovině 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1279, kdy se hrad stal majetkem Vítkovce Ojíře. Roku 1358 panství kupují bratři Jan, Petr, Jošt a Oldřich z Rožmberka. Z nich zde pobýval delší dobu pouze Oldřich. Další Rožmberkové hrad většinou obývali pouze dočasně.

 

 

Průchozí hrad se dvěma protilehlými branami a hlubokým příkopem byl založen Vítkovci ve 2. polovině 13. století. K hradnímu opevnění se přimykaly městské hradby, chránící obyvatele přilehlého městečka. Za Rožmberků byla po zásahu bleskem zničena výbuchem střelného prachu mohutná hradní věž, přispěním italského stavitele Antonia Canevalla byl hrad za posledního Rožmberka Petra Voka opraven. Roku 1620 získal Nové Hrady hrabě Karel Bonaventura Buquoy, jehož rodu panství patřilo až do roku 1945. 

 

 

Starý hrad sloužil po dostavbě klasicistního zámku pro správu panství a chátral. Po rekonstrukci je v prostorách hradu možné procházet buquoyskými interiéry s množstvím rodových portrétů a upomínek na válečnou slávu rodu, hojně navštěvovaný je i byt panského úředníka s ukázkou měšťanského bydlení na přelomu 19. a 20. století. Pod hradem se rozkládá přírodně krajinářský park Tereziino údolí s romantickými stavbami a umělým vodopádem.

 

 

I. trasa - HRAD

Expozice připomíná historii rodu Buquoyů od příchodu zakladatele rodové větve v Čechách Karla Bonaventury Buquoye až po výstavbu nového zámku na předměstí Nových Hradů a založení přírodně krajinářského parku v Tereziině údolí. Většina místností byla rekonstruována na základě kvašů se zobrazením interiérů nového zámku z poloviny 19. století. Prohlídka možná pouze s průvodcem.

 

 

Nejrozsáhlejší portrétní galerie Buquoyského rodu v Čechách, soubor kvašů z poloviny devatenáctého století od B. Strobela zachycující interiéry novohradského zámku a dalších buquoyských staveb a dále pak poměrně rozsáhlá kolekce kvašů od J. Schulze z poloviny devatenáctého století - Nové Hrady a okolí, včetně pohledů na hrad, Tereziino údolí, Žofínský zámeček a další. Autentické prostory rodové síně slávy tzv. „Buquoyského archivu“ lze stále shlédnout v 1. poschodí věže nad vstupní branou. V horním patře věže je dále původní rodová knihovna čítající více jak 15 000 svazků a expozice buquoyského sklářství budovaná ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, jak s exponáty z čirého skla zdobeného řezbou či brusem, tak s ukázkami unikátního černého či červeného neprůsvitného hyalitu, nebo barevného agatinu a lithyalinu.

 

 

II. trasa - ZA ČASŮ PANA SPRÁVCE

Pohled do bytu panského úředníka, časově situovaného do počátku dvacátého století. Sedm místností bytu instalovaných v autentických prostorách paláce, jenž byl v 19. století adaptován na byty pro panské zaměstnance. Prohlídka možná pouze s průvodcem.

 

 

Expozice je vybavena exponáty z devatenáctého a počátku dvacátého století. Za zmínku stojí ucelený soubor nábytku z pozůstalosti novohradského lékárníka z počátku dvacátého století, sbírka většinou impresionistických krajin z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Na konci prohlídkové trasy jedinečná možnost výhledu na nádvoří hradu a město z dřevěných pavlačí.

 

 

III. trasa - VEŽ S VYHLÍDKOU

I letos máte výjimečnou příležitost vystoupat do podkroví věže s vyhlídkou na město Nové Hrady, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům. Prohlídka věže je možná pro fyzicky zdatné návštěvníky, kteří jsou starší čtyř let. V případě nepříznivého počasí, zejména za deště, mlhy nebo vysokých teplot, je návštěvnický okruh uzavřen.. Prohlídka možná pouze s průvodcem.

 

 

Věž hradu je druhou nejvyšší v  Nových Hradech hned po věži kostela Sv. Petra a Pavla. Ta je ale veřejnosti nepřístupná. Do současné výšky byla věž postavena ve druhé polovině 18. století, zprávy o stavební činnosti na hradě v této době máme až z let 1792-98, ale dřevo na nejstarší části krovu bylo pokáceno podle dendrochronologického průzkumu již v zimě let 1749/50 a 1752/53. Na věž vede z nádvoří 82 schodů, nejvyšší bod krovu je bez 2 centimetrů 20 metrů nad úrovní nádvoří, dno příkopu je pod předním mostem necelých 14,5 metrů pod úrovní nádvoří.

 

 

 

I. trasa - HRAD    
     
duben a říjen denně mimo pondělí  9.30-15.30
květen denně mimo pondělí  9.30-16.00
červen a září denně mimo pondělí  9.30-16.00
červenec a srpen denně 9.30-17.00
listopad       středy a pátky Prohlídky ve 13.00 v českém jazyce a ve 14.00 v německém jazyce.

 

 

 

II. trasa - ZA ČASŮ PANA SPRÁVCE

     
duben, květen, říjen pouze soboty, neděle a svátky Prohlídka pouze ve 14.00 (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě).
červen a září denně mimo pondělí Prohlídka pouze ve 14.00 (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě).
červenec a srpen denně mimo pondělí Prohlídky v předem stanovené časy: 11.00, 13.00 a 15.00 (skupiny návštěvníků i jindy po předchozí domluvě).
listopad    zavřeno  

prosinec  

adventní víkendy adventní prohlídky v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin

 

 
 
 

III. trasa - VEŽ S VYHLÍDKOU

 
     
květen, červen a září     pouze soboty, neděle a svátky  10.20-16.00
červenec a srpen   denně mimo pondělí  10.20-16.00

 

 

 

Vstupné na I. a II. Trasu:

 • Český výklad

 • Plné vstupné * 90 Kč

 • Snížené vstupné ** 60 Kč

 • Rodinné vstupné (2 dospělí + 1-3 děti) 240 Kč

 • * základní

 • ** děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let po předložení průkazu ISIC, senioři starší 65 let, držitelé průkazu ITIC, EYCA, Eurobeds, KČT, držitelé karty ZTP od 18 let

 •  

Vstupné na III. Trasu - VEŽ S VYHLÍDKOU:

 • Český výklad

 • Plné vstupné * 40 Kč

 • Snížené vstupné ** 30 Kč

 • Rodinné vstupné (2 dospělí + 1-3 děti) 110 Kč

 • * základní

 • ** děti od 6 do 18 let, studenti do 26 let po předložení průkazu ISIC, senioři starší 65 let, držitelé průkazu ITIC, EYCA, Eurobeds, KČT, držitelé karty ZTP od 18 let

 

 

Akuální a podrobnější informace na www.hrad-novehrady.cz

 

ADRESA:

Státní hrad Nové Hrady

Komenského 33

373 33 Nové Hrady

 

 

NÁZEV MÍSTA Hrad NOVÉ HRADY
   
REGION: Jižní Čechy  – Nové Hrady
ADRESA:

Komenského 33

373 33 Nové Hrady

WEB MÍSTA: www.hrad-novehrady.cz
KATEGORIE: Hrady a tvrze
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně od 9:30 hodin (do 16h) 17 hodin Letní sezona
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let / ZTP nad 18 let)
  (90 KČ/ 60 KČ / zdarma / 240 KČ)
 

 

TELEFON:

VEDOUCÍ SPRÁVY HRADU: Mgr. Jan Smolík  +420 724 663 554

+420 386 362 135, +420 724 331 336

E-MAIL:

novehrady@npu.cz

                                                                           

 

Mapa - Jižní Čechy – Třeboňsko - hrad Nové Hrady

Fotogalerie: Státní hrad Nové Hrady

/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/kultura-hrad-nove-hrady-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nh-slavnosti-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady-uvod-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady-uvod2-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady-uvod3-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady-uvod4-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady-vez-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady22-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady33-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady44-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady55-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady66-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady76-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady89-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady-schody-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady222-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady223-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady333-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady444-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/nove-hrady893-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-1-hrad-jpeg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-1-hrad2-jpeg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-1-hrad3-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-1-hrad4-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-1-hrad5-jpeg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-2-za-casu-pana-spravce-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-2-za-casu-pana-spravce2-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-2-za-casu-pana-spravce3-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-2-za-casu-pana-spravce4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-2-za-casu-pana-spravce5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/trasa-2-hrad-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-hrad-nove-hrady/a3-trasa-vez-s-vyhlidkou-jpeg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

200135330-927a893747/50000000.jpg

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?