Výlety, zábava a atrakce po ČR

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Státní zámek Rájec nad Svitavou

 

Na území Rájce stály již ve středověku dvě gotické tvrze, které byly zničeny v domácích válkách mezi markrabaty Joštem a Prokopem koncem 14.století. Rájec pak často měnil majitele, až se v roce 1464 dostal do držení pánů Drnovských z Drnovic. 

 

 

Ti obnovili jednu z tvrzí, kterou následně za vlády Bernarda Drnovského v roce 1570 kompletně přestavavěli na renesanční zámek. V roce 1763 kupuje Rájec  zakladatel nynějšího zámku Antonín Karel ze Salm-Reiffercheidtu (1720-1769).

 

 

Panství získal v době, kdy zde již žádný zámek nebyl. Renesanční stavba Drnovských kompletně vyhořela v roce 1757, a proto bylo nutné postavit zámek nový. Antonín Karel si vybral velice moderní plány od italského architekta francouzského původu Isidora Amanda Marcela Canevala ve stylu rokokového klasicismu, který je syntézou forem pozdního baroka a francouzského klasicismu.

 

 

Zámek patřil knížecí rodině Salmů až do roku 1945. Po zestátnění byly na zámku i jeho okolí provedeny mnohé úpravy a restaurátorské práce. v letech 2001-2002 probíhalo zrestaurování a obnovení zámecké kaple a zároveň bylo založeno lapidárium pro pískovcové náhrobky rodiny Drnovských z Drnovic. Již roku 1949 bylo přízemí zpřístupněno veřejnosti. 

 

 

V 50. letech byla v prvním patře instalována obrazárna z nashromážděných uměleckých sbírek šlechtického rodu Salmů. Sbírce bylo roku 1955 vyhrazeno celé první poschodí. Odborně ji zpracoval a posléze i nainstaloval doc. dr. Oldřich Jakub Blažík.

 

 

V roce 2011 byla tako instalace změněna na privátní a hostinské apartmány z 2.poloviny 19. století. V roce 1952 bylo veřejnosti umožněno shlédnout sbírky Moravského krasu, které byly v pozdějších letech  zrušeny. Dnes je státní zámek Rájec nad Svitavou Národní kulturní památkou. 

 

 

V součastnosti jsou na zámku přístupné:

 • reprezentační přízemí s jednou z největších zámeckých knihoven na Moravě.

 • první poschodí se soukromými apartmány z 2. pol. 19. stol.

 • kaple

 
 

Zámecké zahradnictví se od roku 1973 specializuje na pěstování kamelií, v uvedeném roce tam byla převezena vzácná sbírka kamélií z Průhonic u Prahy, čítající dnes čtyři sta odrůd, z nichž některé byly vyšlechtěny rájeckým zámeckým zahradníkem Janem Dvořákem. Dnes jsou rájecké kamélie v péči zámeckého zahradníka Evžena Kopeckého.

 

 

 

I. Reprezentační prostory (základní okruh)

V původních interiérech přízemí se nachází typické místnosti pro reprezentační účely rodiny Salmů. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Okruh představuje původní interiéry přízemí s typickými reprezentačními místnostmi, z nichž některé prošly v 70. - 80. letech 19. století různými interiérovými změnami. Nejzajímavější jsou bohatě vyřezávané kazetové stropy.

 

Okruh

I. Reprezentační prostory (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Další zajímavosti:

 • honosná jídelna

 • kabinet rytin ze 17.století od P. P. Rubense, Rafaela Santiho a Ch. le Bruna,

 • knihovna s 60 000 svazky (nejstarší jsou rukopisy ze století 14. století, dále prvotisky 15.století a další knihy až po 20.století).

 

 

II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní okruh)

Od roku 2011 se v prvním patře zámku nachází nově otevřené soukromé obytné apartmány a hostinské pok Okruh představuje soukromé a hostinské apartmány, jejichž instalace je situována do druhé třetiny 19. století, kdy zámek vlastnil Hugo Karel František III. kníže ze Salm-Reifferscheidtu a jeho manželka Alžběta, rozená princezna z Liechtensteinu.

 

Okruh

II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Zajímavosti:

 • lovecké trofeje z původních revírů rodiny Salmů

 • objevy z Moravského krasu - lebky jeskynních medvědů, stalaktity, aj.,

 • originální soukromé ložnice, pracovny, salóny

 • klenotnice knížat ze Salm-Reiffercheidtu, kde je představen zcela unikátní soubor uměleckých předmětů z  horského křišťálu. oje s unikátní klenotnicí. Okruh je přístupný pouze s průvodcem.

 

 

III. Kaple (základní okruh)

Zařízena v prostém klasicistním stylu s náběhem na blížící se empír. Kaple je přístupná pouze s průvodcem. Kaple se původně nacházela v hlavní budově zámku. Z prostorových důvodu byla přemístěna do jednoho z pavilonů na nádvoří, a to Karlem Josefem I. knížetem ze Salm-Reifferscheidtu.Roku 1782 ji vysvětil kardinál Franz Xaver, bratr Karla Josefa. Zařízena je v prostém klasicisním stylu blížícího se k empíru.

 

Okruh

III. Kaple (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky Uzavřen
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Zajimavosti:

 • dochovaná oratoř pro panstvo, dříve propojenou s knížecími pokoji,

 • lapidárium představující náhrobky rodiny Drnovských z Drnovic, dřívějších majitelů panství Rájec

 

 

IV. Velký okruh (výběrový okruh)

Prohlídka všech přístupných interiérů zámku. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Prohlídky okruhu se uskuteční při minimálním počtu 4 osob.

Okruh zahrnuje prohlídkové trasy :

 • reprezentační přízemí + privátní a hostinské apartmány, klenotnice + kaple.

 

 

 

Vstupné I. a II. Okruh:

 • Dospělí   120 Kč

 • Děti do 6 let    zdarma

 • Děti 6–15 let    80 Kč

 • Studenti s průkazkou 15–26 let  80 Kč

 • Senioři nad 65 let    80 Kč

 • Rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)  320 Kč

 • ZTP do 18 let     zdarma

 • ZTP nad 18 let   80 Kč

 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P    zdarma

 

 

Vstupné III. Okruh - kaple:

 • Dospělí    40 Kč

 • Rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)  110 Kč

 • Studenti, senioři nad 65 let   30 Kč

 • Děti 6–15 let    30 Kč

 • Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P     zdarma

 

 

Akuální a podrobnější informace na   www.zamekrajec.cz

 

ADRESA:

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Blanenská 1

679 02 Rájec-Jestřebí

 

 

NÁZEV MÍSTA Státní zámek Rájec nad Svitavou
   
REGION: Východní Čechy – Blansko
ADRESA:

Blanenská 1

679 02 Rájec-Jestřebí

WEB MÍSTA: www.zamekrajec.cz
KATEGORIE: Zámky a panství
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  OD 9 (10h) HODIN - DO  16:30 HODIN - Letni sezona
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let a ZTP / Rodinné)
  (120 KČ/ 80 KČ / zdarma / 320 KČ)
   
TELEFON:

Rezervace prohlídek +420 516 432 013

E-MAIL:

rajec@npu.cz

 

 

Mapa - Jižní Morava – Blansko - Rájec-Jestřebí  - Rájec nad Svitavou

Fotogalerie: Státní zámek Rájec nad Svitavou

/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou7-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou10-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou6-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou2-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou1-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou3-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou8-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/i-reprezentacni-prostory-zakladni-okruh-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/ii-privatni-a-hostinske-apartmany-klenotnice-zakladni-okruh-pracovna-knizete-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/iii-kaple-zakladni-okruh-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-chodba-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-22-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier2-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier3-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier5-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-jidelna-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park2-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park3-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park6-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park7-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-vstup-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2019-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?

 

 

Danky Mňamky - Hlavní jídla

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

SMAŽENÁ NIVA A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S RESTOVANOU CIBULKOU

SMAŽENÁ NIVA A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S RESTOVANOU CIBULKOU

Ingredience: Nivu nakrájíme na cca 1cm silné trojúhelníky   DOMÁCÍ MAJONÉZA: 220ml oleje (já použila slunečnicový) 1 celé vejce 1 lžíce plnotučné hořčice 1 lžička krystalu 1 lžička octa 1/2 lžičky soli špetka mletého černého pepře   Příprava:  Nivu nakrájíme na cca...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Palačinky z tvarohu s kokosem

Palačinky z tvarohu s kokosem

Ingredience: 400 ml mléka 100 ml perlivé minerálky (klidně slazené) 125 g tučného tvarohu z kelímku 1 vejce 2-3 lžíce cukru+ vanilkový 1 lžíce oleje 1 lžíce rumu 8-10 plných lžic hladké mouky 1 plná lžíce jemného kokosu špetka soli, olej   Příprava:  Z...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

VOŇAVĚ KUŘE NA PAPRICE

VOŇAVĚ KUŘE NA PAPRICE

Ingredience: 4 kuřecí stehna 2 lžíce tuku (sádlo, nebo máslo) 2 cibule 2 lžičky mleté červené sladké papriky Špetku mleté pálivé papriky 250 ml sladké smetany 1 lžíci hladké mouky 1 plátek másla Drůbeží nebo zeleninový vývar Nové koření Celý pepř Bobkový list Citrón Sůl 150 g...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

Koprové nočky - halušky s brynzou

Koprové nočky - halušky s brynzou

Ingredience: 2 hrnky polohrubé mouky 1 vejce 3/4-1 hrnek mléka 3 lžíce jemně nasekaného kopru sůl 100-120 g brynzy slanina podle chuti   Příprava:  Mouku, vejce, sůl a kopr smícháme a postupně přidáváme mléko až do požadované konzistence. Těsto by mělo...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ MASO V BRAMBORÁKU A SALÁT COLESLAW

KUŘECÍ MASO V BRAMBORÁKU A SALÁT COLESLAW

Ingredience: Těsto na bramborák:  5 stehenních KUŘECÍCH řízků 5 větších brambor (najemno nastrouhat) 1 mladá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat) 1 středně velká cibule (nadrobno) 4 stroužky česneku (prolisovat) 4 vejce polohrubá mouka mléko (množství dle hustoty těsta) sůl, mletý...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

ZAPEČENÉ BRAMBORY S ŘAPÍKATÝM CELEREM A PEPŘOVÝ KUŘECÍ STEAK

ZAPEČENÉ BRAMBORY S ŘAPÍKATÝM CELEREM A PEPŘOVÝ KUŘECÍ STEAK

Ingredience: Maso: 4 Stehenní kuřecí řízky sůl grilovací koření čerstvě mletý "čtyřpepř" olej 1 sojová omáčka trocha vody 1 hotová světlá jíška   Brambory:  cca 1,5kg brambor (oloupat, omýt, nakrájet na cca 2-3mm silné plátky) 6 stonků řapíkatého celeru (na 1cm silné...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...