Výlety, zábava a atrakce po ČR

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Státní zámek Rájec nad Svitavou

 

Na území Rájce stály již ve středověku dvě gotické tvrze, které byly zničeny v domácích válkách mezi markrabaty Joštem a Prokopem koncem 14.století. Rájec pak často měnil majitele, až se v roce 1464 dostal do držení pánů Drnovských z Drnovic. 

 

 

Ti obnovili jednu z tvrzí, kterou následně za vlády Bernarda Drnovského v roce 1570 kompletně přestavavěli na renesanční zámek. V roce 1763 kupuje Rájec  zakladatel nynějšího zámku Antonín Karel ze Salm-Reiffercheidtu (1720-1769).

 

 

Panství získal v době, kdy zde již žádný zámek nebyl. Renesanční stavba Drnovských kompletně vyhořela v roce 1757, a proto bylo nutné postavit zámek nový. Antonín Karel si vybral velice moderní plány od italského architekta francouzského původu Isidora Amanda Marcela Canevala ve stylu rokokového klasicismu, který je syntézou forem pozdního baroka a francouzského klasicismu.

 

 

Zámek patřil knížecí rodině Salmů až do roku 1945. Po zestátnění byly na zámku i jeho okolí provedeny mnohé úpravy a restaurátorské práce. v letech 2001-2002 probíhalo zrestaurování a obnovení zámecké kaple a zároveň bylo založeno lapidárium pro pískovcové náhrobky rodiny Drnovských z Drnovic. Již roku 1949 bylo přízemí zpřístupněno veřejnosti. 

 

 

V 50. letech byla v prvním patře instalována obrazárna z nashromážděných uměleckých sbírek šlechtického rodu Salmů. Sbírce bylo roku 1955 vyhrazeno celé první poschodí. Odborně ji zpracoval a posléze i nainstaloval doc. dr. Oldřich Jakub Blažík.

 

 

V roce 2011 byla tako instalace změněna na privátní a hostinské apartmány z 2.poloviny 19. století. V roce 1952 bylo veřejnosti umožněno shlédnout sbírky Moravského krasu, které byly v pozdějších letech  zrušeny. Dnes je státní zámek Rájec nad Svitavou Národní kulturní památkou. 

 

 

V součastnosti jsou na zámku přístupné:

 • reprezentační přízemí s jednou z největších zámeckých knihoven na Moravě.

 • první poschodí se soukromými apartmány z 2. pol. 19. stol.

 • kaple

 
 

Zámecké zahradnictví se od roku 1973 specializuje na pěstování kamelií, v uvedeném roce tam byla převezena vzácná sbírka kamélií z Průhonic u Prahy, čítající dnes čtyři sta odrůd, z nichž některé byly vyšlechtěny rájeckým zámeckým zahradníkem Janem Dvořákem. Dnes jsou rájecké kamélie v péči zámeckého zahradníka Evžena Kopeckého.

 

 

 

I. Reprezentační prostory (základní okruh)

V původních interiérech přízemí se nachází typické místnosti pro reprezentační účely rodiny Salmů. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Okruh představuje původní interiéry přízemí s typickými reprezentačními místnostmi, z nichž některé prošly v 70. - 80. letech 19. století různými interiérovými změnami. Nejzajímavější jsou bohatě vyřezávané kazetové stropy.

 

Okruh

I. Reprezentační prostory (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Další zajímavosti:

 • honosná jídelna

 • kabinet rytin ze 17.století od P. P. Rubense, Rafaela Santiho a Ch. le Bruna,

 • knihovna s 60 000 svazky (nejstarší jsou rukopisy ze století 14. století, dále prvotisky 15.století a další knihy až po 20.století).

 

 

II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní okruh)

Od roku 2011 se v prvním patře zámku nachází nově otevřené soukromé obytné apartmány a hostinské pok Okruh představuje soukromé a hostinské apartmány, jejichž instalace je situována do druhé třetiny 19. století, kdy zámek vlastnil Hugo Karel František III. kníže ze Salm-Reifferscheidtu a jeho manželka Alžběta, rozená princezna z Liechtensteinu.

 

Okruh

II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Zajímavosti:

 • lovecké trofeje z původních revírů rodiny Salmů

 • objevy z Moravského krasu - lebky jeskynních medvědů, stalaktity, aj.,

 • originální soukromé ložnice, pracovny, salóny

 • klenotnice knížat ze Salm-Reiffercheidtu, kde je představen zcela unikátní soubor uměleckých předmětů z  horského křišťálu. oje s unikátní klenotnicí. Okruh je přístupný pouze s průvodcem.

 

 

III. Kaple (základní okruh)

Zařízena v prostém klasicistním stylu s náběhem na blížící se empír. Kaple je přístupná pouze s průvodcem. Kaple se původně nacházela v hlavní budově zámku. Z prostorových důvodu byla přemístěna do jednoho z pavilonů na nádvoří, a to Karlem Josefem I. knížetem ze Salm-Reifferscheidtu.Roku 1782 ji vysvětil kardinál Franz Xaver, bratr Karla Josefa. Zařízena je v prostém klasicisním stylu blížícího se k empíru.

 

Okruh

III. Kaple (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky Uzavřen
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Zajimavosti:

 • dochovaná oratoř pro panstvo, dříve propojenou s knížecími pokoji,

 • lapidárium představující náhrobky rodiny Drnovských z Drnovic, dřívějších majitelů panství Rájec

 

 

IV. Velký okruh (výběrový okruh)

Prohlídka všech přístupných interiérů zámku. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Prohlídky okruhu se uskuteční při minimálním počtu 4 osob.

Okruh zahrnuje prohlídkové trasy :

 • reprezentační přízemí + privátní a hostinské apartmány, klenotnice + kaple.

 

 

 

Vstupné I. a II. Okruh:

 • Dospělí   120 Kč

 • Děti do 6 let    zdarma

 • Děti 6–15 let    80 Kč

 • Studenti s průkazkou 15–26 let  80 Kč

 • Senioři nad 65 let    80 Kč

 • Rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)  320 Kč

 • ZTP do 18 let     zdarma

 • ZTP nad 18 let   80 Kč

 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P    zdarma

 

 

Vstupné III. Okruh - kaple:

 • Dospělí    40 Kč

 • Rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)  110 Kč

 • Studenti, senioři nad 65 let   30 Kč

 • Děti 6–15 let    30 Kč

 • Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P     zdarma

 

 

Akuální a podrobnější informace na   www.zamekrajec.cz

 

ADRESA:

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Blanenská 1

679 02 Rájec-Jestřebí

 

 

NÁZEV MÍSTA Státní zámek Rájec nad Svitavou
   
REGION: Východní Čechy – Blansko
ADRESA:

Blanenská 1

679 02 Rájec-Jestřebí

WEB MÍSTA: www.zamekrajec.cz
KATEGORIE: Zámky a panství
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  OD 9 (10h) HODIN - DO  16:30 HODIN - Letni sezona
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let a ZTP / Rodinné)
  (120 KČ/ 80 KČ / zdarma / 320 KČ)
   
TELEFON:

Rezervace prohlídek +420 516 432 013

E-MAIL:

rajec@npu.cz

 

 

Mapa - Jižní Morava – Blansko - Rájec-Jestřebí  - Rájec nad Svitavou

Fotogalerie: Státní zámek Rájec nad Svitavou

/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou7-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou10-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou6-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou2-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou1-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou3-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou8-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/i-reprezentacni-prostory-zakladni-okruh-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/ii-privatni-a-hostinske-apartmany-klenotnice-zakladni-okruh-pracovna-knizete-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/iii-kaple-zakladni-okruh-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-chodba-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-22-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier2-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier3-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier5-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-jidelna-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park2-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park3-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park6-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park7-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-vstup-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?

 

 

Danky Mňamky - Hlavní jídla

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Holandské řízky - odlehčené

Holandské řízky - odlehčené

Ingredience: 500 g mletého bůčku 150 g uvařených brambor (cca 2 střední) 150 g strouhaného sýru Gouda 100 ml studeného mléka sůl, pepř 1 vejce hladká mouka strouhanka olej na smažení   Příprava:  Bůček smícháme s mlékem a dáme na dvě hodinky do...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

Pikantní dušený bůček s houbami

Pikantní dušený bůček s houbami

Ingredience: 700 g bůčku hrst sušených hub 4-5 žampionů 3-5 dlouhých feferonů (beraní rohy) 1 velká cibule 3 stroužky česneku lžíce kremžské hořčice lžíce dobré sojové omáčky lžička mleté papriky kousek...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

OBRÁCENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

OBRÁCENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 2 velká kuřecí prsa sůl 2-3 vejce strouhanka sádlo nebo olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Maso naplocho rozřízneme na dvě poloviny, všechny 4 plátky lehce naklepeme a z obou stran osolíme. Poté vložíme do strouhanky a důkladně zamačkáme dlaní...

HOUBOVÝ KUBA

HOUBOVÝ KUBA

Ingredience: 2-3 hrsti sušených hub 300 g krupek 3 lžíce sádla + trochu na vymazání pekáče 2 velké cibule 3-4 stroužky česneku 1 lžička kmínu 3 lžíce majoránky 1 lžička tymiánu Zeleninový vývar (bujón) Sůl Pepř   Příprava:  Sušené houby zalijeme horkou...

Kuřecí směs s játry a jablky

Kuřecí směs s játry a jablky

Ingredience: 300 g kuřecího masa (stehenní nebo prsní) 300 g drůbežích jater 1 kyselé jablko 1 cibule 2 stroužky česneku 4 lžíce rajčatového pyré 1-2 lžičky dobré sojové omáčky hrst mraženého hrášku kajenský pepř podle chuti cca...

Špagety vařené s houbami ve vývaru

Špagety vařené s houbami ve vývaru

Ingredience: 300 g špaget malá cibule 2-3 stroužky česneku hrst i dvě sušených hub cca 1200-1300 ml vývaru z kostí nebo masa 1/2 hrnku mléka 3 lžíce strouhaného sýru (Gouda, Niva, parmazán) lžíce másla smetana na zjemnění sůl, pepř,...

VOŇAVÉ VEPŘOVÉ PLÁTKY S RÝŽÍ

VOŇAVÉ VEPŘOVÉ PLÁTKY S RÝŽÍ

Ingredience: 4 plátky vepřové pečeně 4 velké cibule 150 - 200 g špeku 1 rajčatový protlak (70 g) 1 – 2 lžíce hladké mouky Sladká uzená paprika Sušený česnek Vývar (bujón) Olej Sůl Pepř   Příprava:  Vepřové plátky naklepeme, osolíme a opepříme. Do hrnce nalijeme olej a...

VEPŘOVÉ SLEZINKY NA SMETANĚ S KYNUTÝM KNEDLÍKEM

VEPŘOVÉ SLEZINKY NA SMETANĚ S KYNUTÝM KNEDLÍKEM

Ingredience: Cca 500g vepřové sleziny (je to asi tak 6 kousků) 200g uzené slaniny bez kůže (na kostičky) 1 větší cibule (na kostičky) olej 2 bobkové listy 1 lžička drceného kmínu asi 250ml vývaru 200g zakysané smetany 1 vrchovatá lžíce hladké mouky 1 lžíce sušené...

Játrovo-kuřecí směs na slanině

Játrovo-kuřecí směs na slanině

Ingredience: 400 g krůtích jater 300 g kuřecího masa (prsa, stehenní ) 120-150 g slaniny (špeku) velká cibule 3 stroužky česneku 1 paprika 1-2 sterilované okurky lžíce mleté papriky lžíce hladké mouky 1-2 lžičky kremžské hořčice kmín pepř sůl vývar nebo...

PLNĚNÝ PAPRIKOVÝ LUSK S TOMATOVOU OMÁČKOU

PLNĚNÝ PAPRIKOVÝ LUSK S TOMATOVOU OMÁČKOU

Ingredience: 500 g vepřového mletého masa 1/2 lžíce soli 1/2 lžíce cukru 100 ml vody 1 vejce 1 lžíce strouhanky 1 hrst hrubé mouky 1 větší cibule 1 stroužek česneku Pepř Sladká mletá paprika Čerstvé oregano   Tomatová omáčka: 2 - 3 lžíce sádla 1...

Kuřecí maso v okurkové omáčce s mrkví

Kuřecí maso v okurkové omáčce s mrkví

Ingredience: 3 vykostěná kuřecí stehna 1 cibule 2 střední mrkve 5-6 nakládaných okurek plná lžíce hladké mouky olej + máslo vývar masový nebo zeleninový 2 lžíce zakysané smetany sůl, pepř  voda z okurek nebo cukr podle chuti   Příprava:  Maso...

Rybí filé na zeleném pepři

Rybí filé na zeleném pepři

Ingredience: 3 porce rybího filé 1 lžíce másla 2 lžíce oleje 2 stroužky česneku 1-2 lžíce zeleného pepře 100 ml smetany + mléko 1 lžička hrubozrnné hořčice hladká mouka mletá paprika pepř, sůl citronová šťáva nasekaná hladkolistá...

Kolínková směs s masovými kuličkami

Kolínková směs s masovými kuličkami

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa nebo mix 1 cibule 1 vejce 2 lžičky mleté papriky mletý kmín sůl pepř nasekaná petrželka strouhanka podle potřeby 1 velká cibule 3 žampiony 1 mrkev lžíce dobré sojové omáčky cca hrnek masového vývaru 50-70 ml smetany...

Petrželková omáčka s květákem

Petrželková omáčka s květákem

Ingredience: 1 menší květák 2 šalotky 50 g másla 2 plné lžíce hladké mouky 1 hrnek mléka smetana na zjemnění (nemusí být)  svazek hladkolisté petrželky pepř, sůl   Příprava:  Květák rozebereme na růžičky a uvaříme ve slané vodě na skus. Vývar uchováme....

Vepřové maso v cuketové omáčce

Vepřové maso v cuketové omáčce

Ingredience: 600 g vepřové plece nebo krkovice 250 g čisté oloupané cukety 2 cibule 1 lžíce hrubozrnné hořčice 1 rovná lžíce sladké papriky 1 lžíce sádla 100 ml smetany mletý kmín 5 kuliček nového koření 1 bobkový list sůl, pepř vývar nebo voda +...

ZNOJEMSKÁ OMÁČKA S RÝŽÍ

ZNOJEMSKÁ OMÁČKA S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězího zadního 1 – 2 lžíce hladké mouky 3 -4 velké cibule Nakládané okurky v nálevu Vývar (bujón) Olej Sůl Pepř   Příprava:  Cibuli nakrájíme najemno a na oleji osmahneme do hněda. Hovězí maso naklepeme, osolíme a opepříme. Plátky masa dáme na cibuli,...

Pečené brambory ve smetanovém pestu ze sušených rajčat

Pečené brambory ve smetanovém pestu ze sušených rajčat

Ingredience: 5-6 brambor 5 žampionu 3 lžičky rajčatového pesta 120-150 ml smetany 31% mletý kmín sůl trošku oleje   Pesto:  100 g sušených rajčat 1 stroužek česneku 50 ml olivového oleje 30 g piniových ořechů 50 g čerstvé bazalky 2 lžíce...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU TROCHU JINAK

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU TROCHU JINAK

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule 1 lžička mleté skořice Špetka badyánu Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího...

KRUPICOVÁ KAŠE

KRUPICOVÁ KAŠE

Ingredience: 1 l mléka 8 - 10 lžic dětské krupičky Špetka soli 4 lžíce másla 4 lžíce cukru   Příprava:  Mléko nalijeme do hrnce, přidáme špetku soli a přidáme krupičku. Počet lžic záleží na velikosti lžíce a také na požadované hustotě kaše. Takto připravenou krupičku v mléce,...