Výlety, zábava a atrakce po ČR

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Státní zámek Rájec nad Svitavou

 

Na území Rájce stály již ve středověku dvě gotické tvrze, které byly zničeny v domácích válkách mezi markrabaty Joštem a Prokopem koncem 14.století. Rájec pak často měnil majitele, až se v roce 1464 dostal do držení pánů Drnovských z Drnovic. 

 

 

Ti obnovili jednu z tvrzí, kterou následně za vlády Bernarda Drnovského v roce 1570 kompletně přestavavěli na renesanční zámek. V roce 1763 kupuje Rájec  zakladatel nynějšího zámku Antonín Karel ze Salm-Reiffercheidtu (1720-1769).

 

 

Panství získal v době, kdy zde již žádný zámek nebyl. Renesanční stavba Drnovských kompletně vyhořela v roce 1757, a proto bylo nutné postavit zámek nový. Antonín Karel si vybral velice moderní plány od italského architekta francouzského původu Isidora Amanda Marcela Canevala ve stylu rokokového klasicismu, který je syntézou forem pozdního baroka a francouzského klasicismu.

 

 

Zámek patřil knížecí rodině Salmů až do roku 1945. Po zestátnění byly na zámku i jeho okolí provedeny mnohé úpravy a restaurátorské práce. v letech 2001-2002 probíhalo zrestaurování a obnovení zámecké kaple a zároveň bylo založeno lapidárium pro pískovcové náhrobky rodiny Drnovských z Drnovic. Již roku 1949 bylo přízemí zpřístupněno veřejnosti. 

 

 

V 50. letech byla v prvním patře instalována obrazárna z nashromážděných uměleckých sbírek šlechtického rodu Salmů. Sbírce bylo roku 1955 vyhrazeno celé první poschodí. Odborně ji zpracoval a posléze i nainstaloval doc. dr. Oldřich Jakub Blažík.

 

 

V roce 2011 byla tako instalace změněna na privátní a hostinské apartmány z 2.poloviny 19. století. V roce 1952 bylo veřejnosti umožněno shlédnout sbírky Moravského krasu, které byly v pozdějších letech  zrušeny. Dnes je státní zámek Rájec nad Svitavou Národní kulturní památkou. 

 

 

V součastnosti jsou na zámku přístupné:

 • reprezentační přízemí s jednou z největších zámeckých knihoven na Moravě.

 • první poschodí se soukromými apartmány z 2. pol. 19. stol.

 • kaple

 
 

Zámecké zahradnictví se od roku 1973 specializuje na pěstování kamelií, v uvedeném roce tam byla převezena vzácná sbírka kamélií z Průhonic u Prahy, čítající dnes čtyři sta odrůd, z nichž některé byly vyšlechtěny rájeckým zámeckým zahradníkem Janem Dvořákem. Dnes jsou rájecké kamélie v péči zámeckého zahradníka Evžena Kopeckého.

 

 

 

I. Reprezentační prostory (základní okruh)

V původních interiérech přízemí se nachází typické místnosti pro reprezentační účely rodiny Salmů. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Okruh představuje původní interiéry přízemí s typickými reprezentačními místnostmi, z nichž některé prošly v 70. - 80. letech 19. století různými interiérovými změnami. Nejzajímavější jsou bohatě vyřezávané kazetové stropy.

 

Okruh

I. Reprezentační prostory (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Další zajímavosti:

 • honosná jídelna

 • kabinet rytin ze 17.století od P. P. Rubense, Rafaela Santiho a Ch. le Bruna,

 • knihovna s 60 000 svazky (nejstarší jsou rukopisy ze století 14. století, dále prvotisky 15.století a další knihy až po 20.století).

 

 

II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní okruh)

Od roku 2011 se v prvním patře zámku nachází nově otevřené soukromé obytné apartmány a hostinské pok Okruh představuje soukromé a hostinské apartmány, jejichž instalace je situována do druhé třetiny 19. století, kdy zámek vlastnil Hugo Karel František III. kníže ze Salm-Reifferscheidtu a jeho manželka Alžběta, rozená princezna z Liechtensteinu.

 

Okruh

II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Zajímavosti:

 • lovecké trofeje z původních revírů rodiny Salmů

 • objevy z Moravského krasu - lebky jeskynních medvědů, stalaktity, aj.,

 • originální soukromé ložnice, pracovny, salóny

 • klenotnice knížat ze Salm-Reiffercheidtu, kde je představen zcela unikátní soubor uměleckých předmětů z  horského křišťálu. oje s unikátní klenotnicí. Okruh je přístupný pouze s průvodcem.

 

 

III. Kaple (základní okruh)

Zařízena v prostém klasicistním stylu s náběhem na blížící se empír. Kaple je přístupná pouze s průvodcem. Kaple se původně nacházela v hlavní budově zámku. Z prostorových důvodu byla přemístěna do jednoho z pavilonů na nádvoří, a to Karlem Josefem I. knížetem ze Salm-Reifferscheidtu.Roku 1782 ji vysvětil kardinál Franz Xaver, bratr Karla Josefa. Zařízena je v prostém klasicisním stylu blížícího se k empíru.

 

Okruh

III. Kaple (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky Uzavřen
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Zajimavosti:

 • dochovaná oratoř pro panstvo, dříve propojenou s knížecími pokoji,

 • lapidárium představující náhrobky rodiny Drnovských z Drnovic, dřívějších majitelů panství Rájec

 

 

IV. Velký okruh (výběrový okruh)

Prohlídka všech přístupných interiérů zámku. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Prohlídky okruhu se uskuteční při minimálním počtu 4 osob.

Okruh zahrnuje prohlídkové trasy :

 • reprezentační přízemí + privátní a hostinské apartmány, klenotnice + kaple.

 

 

 

Vstupné I. a II. Okruh:

 • Dospělí   120 Kč

 • Děti do 6 let    zdarma

 • Děti 6–15 let    80 Kč

 • Studenti s průkazkou 15–26 let  80 Kč

 • Senioři nad 65 let    80 Kč

 • Rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)  320 Kč

 • ZTP do 18 let     zdarma

 • ZTP nad 18 let   80 Kč

 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P    zdarma

 

 

Vstupné III. Okruh - kaple:

 • Dospělí    40 Kč

 • Rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)  110 Kč

 • Studenti, senioři nad 65 let   30 Kč

 • Děti 6–15 let    30 Kč

 • Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P     zdarma

 

 

Akuální a podrobnější informace na   www.zamekrajec.cz

 

ADRESA:

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Blanenská 1

679 02 Rájec-Jestřebí

 

 

NÁZEV MÍSTA Státní zámek Rájec nad Svitavou
   
REGION: Východní Čechy – Blansko
ADRESA:

Blanenská 1

679 02 Rájec-Jestřebí

WEB MÍSTA: www.zamekrajec.cz
KATEGORIE: Zámky a panství
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  OD 9 (10h) HODIN - DO  16:30 HODIN - Letni sezona
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let a ZTP / Rodinné)
  (120 KČ/ 80 KČ / zdarma / 320 KČ)
   
TELEFON:

Rezervace prohlídek +420 516 432 013

E-MAIL:

rajec@npu.cz

 

 

Mapa - Jižní Morava – Blansko - Rájec-Jestřebí  - Rájec nad Svitavou

Fotogalerie: Státní zámek Rájec nad Svitavou

/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou7-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou10-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou6-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou2-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou1-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou3-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou8-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/i-reprezentacni-prostory-zakladni-okruh-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/ii-privatni-a-hostinske-apartmany-klenotnice-zakladni-okruh-pracovna-knizete-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/iii-kaple-zakladni-okruh-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-chodba-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-22-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier2-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier3-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier5-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-jidelna-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park2-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park3-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park6-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park7-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-vstup-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2019-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?

 

 

Danky Mňamky - Hlavní jídla

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ MASO V BRAMBORÁKU A SALÁT COLESLAW

KUŘECÍ MASO V BRAMBORÁKU A SALÁT COLESLAW

Ingredience: Těsto na bramborák:  5 stehenních KUŘECÍCH řízků 5 větších brambor (najemno nastrouhat) 1 mladá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat) 1 středně velká cibule (nadrobno) 4 stroužky česneku (prolisovat) 4 vejce polohrubá mouka mléko (množství dle hustoty těsta) sůl, mletý...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

ZAPEČENÉ BRAMBORY S ŘAPÍKATÝM CELEREM A PEPŘOVÝ KUŘECÍ STEAK

ZAPEČENÉ BRAMBORY S ŘAPÍKATÝM CELEREM A PEPŘOVÝ KUŘECÍ STEAK

Ingredience: Maso: 4 Stehenní kuřecí řízky sůl grilovací koření čerstvě mletý "čtyřpepř" olej 1 sojová omáčka trocha vody 1 hotová světlá jíška   Brambory:  cca 1,5kg brambor (oloupat, omýt, nakrájet na cca 2-3mm silné plátky) 6 stonků řapíkatého celeru (na 1cm silné...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

FAVORIT neboli VAŘENÁ SEKANÁ

FAVORIT neboli VAŘENÁ SEKANÁ

Ingredience: 750g vepřového boku bez kosti a kůže 500g jemného salámu (typu Junior) 4 vařená vejce (na kostičky) 4 syrová vejce 1 červená kapie (na malé kostičky) 2 hrsti mraženého hrášku 1 lžička Vegety 1 lžička soli 1 lžička mletého černého pepře   Příprava:  Maso a salám...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZAPÉKANÁ ZELENINA

ZAPÉKANÁ ZELENINA

Ingredience: 3 štíhlé cuketky 2 obří mrkve (oloupat) 200g zakysané smetany 100g olomouckých tvarůžků (najemno nastrouhat) 6 vajec sušený česnek sůl, mletý černý pepř máslo na vymazání pekáčku   Příprava:  Jednu cuketu i se slupkou nakrájíme na cca 0,5cm silná...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

KUŘECÍ BÁBOVKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ BÁBOVKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 6 kuřecích stehenních řízků 300g anglické slaniny (plátky) 2 paprikové klobásy 5 celých syrových vajec 250g strouhaného Eidamu něco zeleného (já dala dvě hrsti mraženého hrášku, ale můžete použít třeba listový špenát) sůl, pepř grilovací...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Zelníky s kuřecím masem

Zelníky s kuřecím masem

Ingredience: 150-200 g vymačkaného kysaného zelí 1 větší brambor cca 150 g kuřecího masa (měla jsem stehenní) 2 vejce 4-5 lžic mléka 4-5 lžic hladké mouky (nevrchovaté) lžička sušeného česneku kmín, pepř, sůl olej nebo sádlo na...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

POMALENÉ KRŮTÍ MASO NA PAPRICE S TĚSTOVINOU

POMALENÉ KRŮTÍ MASO NA PAPRICE S TĚSTOVINOU

Ingredience: Cca 1kg krůtího stehenního masa (na větší kostky) 2 středně velké cibule (nadrobno) 4 stroužky česneku (nadrobno) olej 2 lžíce mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička sušeného tymiánu 10 kuliček černého pepře 6 kuliček nového koření 2 bobkové...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

Žampiony na uzené paprice

Žampiony na uzené paprice

Ingredience: Žampiony Slanina 1 šalotka 1 paprika 1 vývar koření 1 smetana mouka těstoviny - gnochi   Příprava:  Žampiony očistíme a nakrájíme na větší kousky (neloupala jsem). Slaninu nakrájíme na kostičky a šalotku nadrobno. Slaninu rozpustíme a...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...