Výlety, zábava a atrakce po ČR

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Státní zámek Rájec nad Svitavou

 

Na území Rájce stály již ve středověku dvě gotické tvrze, které byly zničeny v domácích válkách mezi markrabaty Joštem a Prokopem koncem 14.století. Rájec pak často měnil majitele, až se v roce 1464 dostal do držení pánů Drnovských z Drnovic. 

 

 

Ti obnovili jednu z tvrzí, kterou následně za vlády Bernarda Drnovského v roce 1570 kompletně přestavavěli na renesanční zámek. V roce 1763 kupuje Rájec  zakladatel nynějšího zámku Antonín Karel ze Salm-Reiffercheidtu (1720-1769).

 

 

Panství získal v době, kdy zde již žádný zámek nebyl. Renesanční stavba Drnovských kompletně vyhořela v roce 1757, a proto bylo nutné postavit zámek nový. Antonín Karel si vybral velice moderní plány od italského architekta francouzského původu Isidora Amanda Marcela Canevala ve stylu rokokového klasicismu, který je syntézou forem pozdního baroka a francouzského klasicismu.

 

 

Zámek patřil knížecí rodině Salmů až do roku 1945. Po zestátnění byly na zámku i jeho okolí provedeny mnohé úpravy a restaurátorské práce. v letech 2001-2002 probíhalo zrestaurování a obnovení zámecké kaple a zároveň bylo založeno lapidárium pro pískovcové náhrobky rodiny Drnovských z Drnovic. Již roku 1949 bylo přízemí zpřístupněno veřejnosti. 

 

 

V 50. letech byla v prvním patře instalována obrazárna z nashromážděných uměleckých sbírek šlechtického rodu Salmů. Sbírce bylo roku 1955 vyhrazeno celé první poschodí. Odborně ji zpracoval a posléze i nainstaloval doc. dr. Oldřich Jakub Blažík.

 

 

V roce 2011 byla tako instalace změněna na privátní a hostinské apartmány z 2.poloviny 19. století. V roce 1952 bylo veřejnosti umožněno shlédnout sbírky Moravského krasu, které byly v pozdějších letech  zrušeny. Dnes je státní zámek Rájec nad Svitavou Národní kulturní památkou. 

 

 

V součastnosti jsou na zámku přístupné:

 • reprezentační přízemí s jednou z největších zámeckých knihoven na Moravě.

 • první poschodí se soukromými apartmány z 2. pol. 19. stol.

 • kaple

 
 

Zámecké zahradnictví se od roku 1973 specializuje na pěstování kamelií, v uvedeném roce tam byla převezena vzácná sbírka kamélií z Průhonic u Prahy, čítající dnes čtyři sta odrůd, z nichž některé byly vyšlechtěny rájeckým zámeckým zahradníkem Janem Dvořákem. Dnes jsou rájecké kamélie v péči zámeckého zahradníka Evžena Kopeckého.

 

 

 

I. Reprezentační prostory (základní okruh)

V původních interiérech přízemí se nachází typické místnosti pro reprezentační účely rodiny Salmů. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Okruh představuje původní interiéry přízemí s typickými reprezentačními místnostmi, z nichž některé prošly v 70. - 80. letech 19. století různými interiérovými změnami. Nejzajímavější jsou bohatě vyřezávané kazetové stropy.

 

Okruh

I. Reprezentační prostory (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Další zajímavosti:

 • honosná jídelna

 • kabinet rytin ze 17.století od P. P. Rubense, Rafaela Santiho a Ch. le Bruna,

 • knihovna s 60 000 svazky (nejstarší jsou rukopisy ze století 14. století, dále prvotisky 15.století a další knihy až po 20.století).

 

 

II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní okruh)

Od roku 2011 se v prvním patře zámku nachází nově otevřené soukromé obytné apartmány a hostinské pok Okruh představuje soukromé a hostinské apartmány, jejichž instalace je situována do druhé třetiny 19. století, kdy zámek vlastnil Hugo Karel František III. kníže ze Salm-Reifferscheidtu a jeho manželka Alžběta, rozená princezna z Liechtensteinu.

 

Okruh

II. Privátní a hostinské apartmány, klenotnice (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Zajímavosti:

 • lovecké trofeje z původních revírů rodiny Salmů

 • objevy z Moravského krasu - lebky jeskynních medvědů, stalaktity, aj.,

 • originální soukromé ložnice, pracovny, salóny

 • klenotnice knížat ze Salm-Reiffercheidtu, kde je představen zcela unikátní soubor uměleckých předmětů z  horského křišťálu. oje s unikátní klenotnicí. Okruh je přístupný pouze s průvodcem.

 

 

III. Kaple (základní okruh)

Zařízena v prostém klasicistním stylu s náběhem na blížící se empír. Kaple je přístupná pouze s průvodcem. Kaple se původně nacházela v hlavní budově zámku. Z prostorových důvodu byla přemístěna do jednoho z pavilonů na nádvoří, a to Karlem Josefem I. knížetem ze Salm-Reifferscheidtu.Roku 1782 ji vysvětil kardinál Franz Xaver, bratr Karla Josefa. Zařízena je v prostém klasicisním stylu blížícího se k empíru.

 

Okruh

III. Kaple (základní okruh)

duben soboty, neděle a svátky Uzavřen
květen a červen denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
červenec a srpen denně mimo pondělí 09.00 - 16.30
září denně mimo pondělí 09.00 - 16.00
říjen soboty, neděle a svátky 09.00 - 15.00

 

Zajimavosti:

 • dochovaná oratoř pro panstvo, dříve propojenou s knížecími pokoji,

 • lapidárium představující náhrobky rodiny Drnovských z Drnovic, dřívějších majitelů panství Rájec

 

 

IV. Velký okruh (výběrový okruh)

Prohlídka všech přístupných interiérů zámku. Okruh je přístupný pouze s průvodcem. Prohlídky okruhu se uskuteční při minimálním počtu 4 osob.

Okruh zahrnuje prohlídkové trasy :

 • reprezentační přízemí + privátní a hostinské apartmány, klenotnice + kaple.

 

 

 

Vstupné I. a II. Okruh:

 • Dospělí   120 Kč

 • Děti do 6 let    zdarma

 • Děti 6–15 let    80 Kč

 • Studenti s průkazkou 15–26 let  80 Kč

 • Senioři nad 65 let    80 Kč

 • Rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)  320 Kč

 • ZTP do 18 let     zdarma

 • ZTP nad 18 let   80 Kč

 • Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P    zdarma

 

 

Vstupné III. Okruh - kaple:

 • Dospělí    40 Kč

 • Rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)  110 Kč

 • Studenti, senioři nad 65 let   30 Kč

 • Děti 6–15 let    30 Kč

 • Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P     zdarma

 

 

Akuální a podrobnější informace na   www.zamekrajec.cz

 

ADRESA:

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Blanenská 1

679 02 Rájec-Jestřebí

 

 

NÁZEV MÍSTA Státní zámek Rájec nad Svitavou
   
REGION: Východní Čechy – Blansko
ADRESA:

Blanenská 1

679 02 Rájec-Jestřebí

WEB MÍSTA: www.zamekrajec.cz
KATEGORIE: Zámky a panství
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  OD 9 (10h) HODIN - DO  16:30 HODIN - Letni sezona
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let a ZTP / Rodinné)
  (120 KČ/ 80 KČ / zdarma / 320 KČ)
   
TELEFON:

Rezervace prohlídek +420 516 432 013

E-MAIL:

rajec@npu.cz

 

 

Mapa - Jižní Morava – Blansko - Rájec-Jestřebí  - Rájec nad Svitavou

Fotogalerie: Státní zámek Rájec nad Svitavou

/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou7-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou10-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou6-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou2-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou1-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou3-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou8-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/i-reprezentacni-prostory-zakladni-okruh-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/ii-privatni-a-hostinske-apartmany-klenotnice-zakladni-okruh-pracovna-knizete-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/iii-kaple-zakladni-okruh-jpeg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-chodba-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-22-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier2-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier3-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-interier5-jpg1/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-jidelna-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park2-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park3-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park4-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park5-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park6-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-park7-jpg/
/album/fotogalerie-statni-zamek-rajec-nad-svitavou/rajec-nad-svitavou-vstup-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?