Výlety, zábava a atrakce po ČR

Vodní Hrad Švihov

Vodní Hrad Švihov

 

HISTORIE

Hrad Švihov nechal zbudovat na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších můžu rodu Rýzmberků. Obratně se pohyboval na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského a nabyl nemalého vlivu a majetku. Kromě hradu Švihova připojil Půta k rýzmberskému panství také hrady Rábí, Horažďovice a Prácheň. Od krále jako zástavu za půjčení jistého finančního obnosu dostal do vlastnictví také Roudnici nad Labem v Severních Čechách nebo knížectví Kozelské ve Slezsku.

 

 

Hrad Švihov byl od prvotní myšlenky komponován jako umělý ostrov. Budovy v centrální dispozici tvořily jádro hradu s paláci, kaplí a schodišťovou věží a uzavíraly tak čtverhranné vnitřní nádvoří. Chráněny byly pásem vnitřních hradeb se čtyřmi nárožními baštami a prvním vodním příkopem. Druhý pás hradeb také s vodním příkopem obkružoval jádro hradu a zesiloval tak možnosti obrany. Tato druhá stavební fáze byla však dokončena až po Půtově smrti (1504), tedy již na počátku 16. století. Na dostavbě se výrazně podílel i známý pozdně gotický architekt Benedikt Ried (Rejt). Oba vodní příkopy byly napájeny vodou z řeky Úhlavy. 

 

 

Architektura:

Hrad je tvořen dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí postavenou na baště. Pouze zčásti zůstala zachovaná hradba se čtyřmi baštami – Červenou, Bílou, Zelenou a Zlatou, jejíž pozůstatky byly vykopány v roce 1951. Okolo hradu jsou 2 vodní příkopy – vnitřní na místě dnešního vnitřního nádvoří a vnější mezi vnitřní a pobořenou vnější hradbou. V případě potřeby mohly být velmi rychle naplněny ze 3 okolních rybníků napájených kanály z řeky Úhlavy. Z vnějšího opevnění se do současnosti zachovala pouze 1 válcová bašta.

 

     

V hradních interiérech najdeme vybavení typické pro období renesance – nábytek, gobelíny, cínové a olověné nádobí, keramiku, zbraně a brnění. V Červené baště, kapli i v jiných prostorách hradu se zachovaly cenné nástěnné malby z 16. století. Přístupná je hradní zbrojnice, kuchyně s originálním vybavením, kaple, fraucimor nebo velký sál s dřevěným renesančním kazetovým stropem původem z dobrovického zámku.

 

 

Současnost:

Dnes je hrad pod správou Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Přístupné jsou 2 prohlídkové okruhy – vlastní hrad a hradní kuchyně, délka prohlídky trvá 60, resp. 50 min. Základní vstupné do hradu činí 100 Kč. Hrad je také využíván jako středisko kultury – pořádají se zde svatby, výstavy, plesy nebo koncerty. Je oblíbený také filmaři – v roce 1973 se zde např. natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku.

 

 

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY 

Pro návštěvníky hradu jsou připraveny dva běžné prohlídkové okruhy.

 

1. Hrad – život na šlechtickém sídle

Tato prohlídková trasa seznamuje návštěvníky s historií a stavebním vývojem švihovského hradu. Představuje reprezentační prostory a podobu života na šlechtickém sídle v 16. století. Čeká je návštěva ložnice hradní paní, kaple Panny Marie, ale též taneční sál či hodovní síň. Nejprve se návštěvníci podívají do prostor Červené bašty, kde uvidí historický model hradu i zařízenou písárnu. Přes parkán se přesunou do severního paláce, aby postupně prošli soukromými i společenskými místnostmi. V závěru zavítají do zbrojnice, kde je vystaveno mnoho druhů chladných i palných zbraní, zbrojí a dalších zajímavostí.

 

 

Místnosti, které při prohlídce navštívíte:

 • Červená bašta

 • Vstupní síň

 • Ložnice hradní paní

 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie

 • Taneční sál

 • Hodovní síň

 • Zbrojnice

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
Červenec a Srpen út–ne 9.30–17.00
Září út–pá 10.00–15.00
Září so–ne 10.00–16.00
Říjen so–ne 10.00–15.00
Duben so 10.00–10.00
Duben sone 10.00–15.00
Květen út–pá 10.00–15.00
Květen so–ne 10.00–16.00
Červen út–pá 10.00–16.00
Červen so–ne 10.00–17.00

 

 

2. Kuchyně – zázemí šlechtického sídla

V rámci druhého prohlídkového okruhu návštěvníci zavítají do provozně-hospodářského zázemí hradu. Nejprve se podívají do sklepů jižního paláce, aby si udělali představu, kde se skladovaly rychle se kazící potraviny, mléko a víno. Ve sklepích severního paláce naopak uvidí pozůstatek filmového vězení. V nově otevřeném chlebovém sklepě jsou k vidění potřeby pro výrobu a uskladňování pečiva. Přes strážnici projdou návštěvníci do hejtmanské kanceláře a dále přes severovýchodní parkán až do černé kuchyně, kde prohlídka končí.

 

 

Místnosti, které při prohlídce navštívíte:

 • Západní parkán

 • Sklepy jižního paláce

 • Sklepy severního paláce

 • Chlebový sklep

 • Podklaplí - strážnice a hejtmanská kancelář

 • Severozápadní parkán

 • Černá kuchyně

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
Červenec a Srpen út–ne 10.30–16.00
Září so–ne 10.30–15.30
Květen a Červen so–ne 10.30–15.30

 

 

3. Věž – od zříceniny k památce

Třetí prohlídkový okruh zavede návštěvníky do tajů památkové obnovy hradu. Ukáže jim mnoho dochovaných a dosud nespatřených stavebních prvků věže. Z nejvyššího patra se jim nakonec otevře nečekaný rozhled na město a údolí řeky Úhlavy. Tento okruh bude přístupný od července 2016.

 

 

Místnosti, které při prohlídce navštívíte:

 • Průjezd vstupní věže

 • První patro věže (památková obnova hradu)

 • Druhé patro věže (dochované stavební prvky)

 • Čtvrté patro věže (jak se stavěla věž)

 • Páté patro věže (jak se hrad bránil – pohled do okolí)

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
Červenec a Srpen út–ne 10.00–16.00
Říjen so–ne 10.00–15.00
Duben až Červen so–ne 11.00–11.00

 

 

4. Prohlídka pro děti

Tento prohlídkový okruh je určen pro rodiče s dětmi od 4 do 10 let. Při dětské prohlídce uvidíte parkán, vstupní síň, ložnici hradní paní, zbrojnici, kuchyň a sklepy. Každé dítě dostane omalovánku s vyplňovačkou, kterou může aktivně používat při prohlídce nebo třeba až doma.

 

 

Místnosti, které při prohlídce navštívíte:

 • Západní parkán

 • Vstupní síň

 • Ložnice hradní paní

 • Zbrojnice

 • Černá kuchyně

 • Sklepy jižního paláce

 

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1.7.–21.7. út–ne 10.30–13.00
27. 7.–31. 8. út–ne 10.30–13.00

 

 

5. Nabídka didaktických programů pro skupiny

Nabídka programů pro školní skupiny je zaměřen na různé věkové skupiny žáků. Podle věku jsou programy navrženy mimo jiné s ohledem na probírané učivo. Úroveň obornosti se také stupňuje, žáci tak mohou během základní školní docházky navštívit hrad opakovaně a vždy s jiným prožitkem. Poprvé jako rytíři, podruhé jako architekti a potřetí již jako správci památky.

 

6. Výstava palných zbraní „Hlavně že se kouří z hlavně!“

Přijďte si prohlédnout nově otevřenou výstavu s názvem „Hlavně že se kouří z hlavně!“ o palných zbraní od doby Husitů až po Třicetiletou válku. Čekají na Vás nádrherné kousky zbraní opatřené řezbou a vykládané kostí od Martina Škoula nebo současná výroba kolečkových zámky od Svatopluka Krmáška. O výrobu do děje vtahujících kulis se postarali Harcíři z Rokycan.

 

7. Oživená noční prohlídka

Noční prohlídky vodního hradu Švihov se letos v srpnu opět ponesou v duchu středověké detektivky. Po úspěchu představení Případ mrtvého purkrabího z roku 2010 se do chodeb a sálů Švihova opět vrátí napínavé i vtipné vyšetřování tajemného případu, který budou luštit návštěvníci v doprovodu hradního pána Půty Švihovského.

 

 

 

NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH VÝKLAD V ČESKÉM JAZYCE
  PLNÉ DĚTI OD 6 DO 15 LET STUDENTI a SENIOŘI RODINNÉ
HRAD 110,- KČ 80,- KČ 80,- KČ 300,- KČ
KUCHYNĚ 80,- KČ 60,- KČ 60,- KČ 220,- KČ
VĚŽ 80,- KČ 60,- KČ 60,- KČ -
Prohlídka pro děti 150,- KČ 80,- KČ 80,- KČ -


 

 

Akuální a podrobnější informace na  www.hradsvihov.cz

 

ADRESA:

Státní hrad Švihov

Žižkova 1

34012 Švihov

 

 

NÁZEV MÍSTA Státní Hrad Švihov
   
REGION: ZÁPADNÍ ČECHY -  Švihov
ADRESA:

Žižkova 1

34012 Švihov

WEB MÍSTA:

www.hradsvihov.cz

KATEGORIE: Hrady a tvrze
   
OTEVÍRACÍ DOBA: DENNĚ OD 9:30 HODIN - DO (16h) 17 HODIN letni sezona
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let / Rodinné)
  (110 KČ/ 80 KČ / zdarma / 300 KČ)
   
TELEFON: +420 376 393 378
E-MAIL:

svihov@npu.cz 

  

Mapa - Západní Čechy - Šumava - Švihov - Vodní Hrad Švihov

DĚTI OD 6 DO 15 LET

 

Fotogalerie: Vodní Hrad Švihov

/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/hrad-svihov2-jpg/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/svihov-1-jpg1/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/vodni-hrad-svihov-celni-pohled-na-hrad-z-nadvori-jpg/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/vodni-hrad-svihov-celni-pohled-na-hrad-z-nadvori2-jpg/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/a05gotickysal-jpg/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/hrad-svihov-pohled-do-hradni-kaple-jpg/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/vodni-hrad-svihov-jizni-palac-s-bastou-a-kapli-jpg/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/vodni-hrad-svihov-vodni-prikop-na-zapadni-strane-hradu-jpg/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/vodni-hrad-svihov-vodni-prikop-s-vezi-zvanou-kasperka-jpg/
/album/fotogalerie-vodni-hrad-svihov/a112cs-5-big-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

200135330-927a893747/50000000.jpg

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?