Výlety, zábava a atrakce po ČR

Zámek a regionální muzeum Mikulov

Zámek a regionální muzeum Mikulov

 

Někdejší liechtensteinský a později dietrichsteinský zámek, stojící na výrazném skalním útesu tvoří již několik století nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen v léno Liechtensteinům. Ty na konci 16. století vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. 

 

 

V roce 1945 při ústupu německé armády zámek do základů vyhořel, avšak díky péči Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. letech náročně opraven. K nejzajímavějším součástem zámku patří zámecká knihovna a sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově a naleznete zde hned několik zajímavých expozic.

 

 

Expozice Regionálního muzea:

 

Okruh A - Od gotiky po empír - Expozice, připravená v roce 1997 Moravskou galerií v Brně z jejích sbírek pro výstavní prostory Regionálního muzea v Mikulovském zámku. Záměrem tvůrců bylo prostřednictvím nejhodnotnějších a nejzajímavějších muzejních exponátů představit vývoj životního stylu od gotiky po počátek 19. století. Na rozdíl od klasických zámeckých instalací, jejichž cílem je vytvořit iluzi úplného zámeckého interiéru, jedná se o muzejní pojetí, vyzdvihující jednotlivé umělecké předměty, charakterizující výtvarný sloh dané doby. Slohové rozpětí expozice se váže k historii zámku (od gotického hradu přes renesanční období s kardinálem Františkem Dietrichsteinem, barokní s častými návštěvami Marie Terezie v Mikulově po připomenutí pobytu Napoleona Bonaparte). V rámci těchto období expozice tvoří reprezentativní obraz uměleckého řemesla a vývoje bydlení, vítaný návštěvníky zámku a využívaný školami pro svoji vzdělávací kvalitu.

 

 

Okruh A - Oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové

 

 

Okruh A - Galerie Dietrichsteinů - Galerie významného moravského šlechtického rodu, jehož někteří představitelé spoluvytvářeli evropské dějiny, prezentuje v příbězích osobností rodu historii zdejšího kraje. Dietrichsteinové udržovali svůj dvůr v Mikulově od roku 1570 do konce druhé světové války. S jejich společenskými, politickými a hospodářskými úspěchy byl vždy svázán rozvoj či úpadek Mikulova. V expozici jsou vystaveny obrazy ze 17.-20. století, souvislá galerie portrétů majorátních pánů a jejich dětí. Instalaci doplňují exponáty související s dějinami zámku, města a panství Mikulov. Součástí expozice je unikátní ženské renesanční roucho - oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové.

 

 

Okruh B - Zámecká knihovna - Zámecká knihovna patří k nejvýznamnějším dochovaným celkům na mikulovském zámku, který nebyl zničen požárem v roce 1945 a až na menší změny si zachoval podobu z 18. století. Nachází se v barokní budově, sevřené dvěma gotickými věžemi, při vstupu do zámeckého areálu. Její historické prostory tvoří tzv. studovna a velký knihovní sál. Zde je v původních barokních skříních z 1. poloviny 18. století uloženo přes 11 000 svazků knih dietrichsteinské knihovny a další svazky ze šlechtických knihoven z Jaroslavic, Moravských Budějovic a Plavče. Základ knihovny položil Adam z Dietrichsteina (1527 - 1590), císařský vyslanec na španělském dvoře, rozmnožil ji pak především kardinál František z Dietrichsteina (1570 - 1636), jehož mocenský vzestup do úřadu moravského zemského mu umožnil shromáždit jednu z největších evropských knihoven své doby. Tato knihovna (kolem 10 000 svazků), obohacená četnými konfiskacemi knihoven protestantů, byla odvezena v r. 1645 Švédy. Jádrem dnešního knižního celku jsou rodové knihovny, které další Dietrichsteinové získali koupí nebo dědictvím.

 

 

Okruh B - Piaristické školy v Mikulově a jejich vědecké přístroje

 

 

Okruh C - Obří sud - Bezkonkurenčně nejstarším sbírkovým předmětem ve vinařské sbírce Regionálního muzea je renesanční obří sud na víno z roku 1643. Jeho stavbu si objednal majitel mikulovského panství Maximilián kníže z Dietrichsteina (1596 - 1655), nástupce Františka kardinála Dietrichsteina (1570-1636). Do sudu hodlal ukládat víno, vybrané jako daň od poddaných, kteří měli pronajaté jeho vinice.

 

 

 • délka: 6,2 metru

 • největší průměr: 5,2 metru

 • nejmenší průměr: 4,5 metru

 • váha: 26,1 tuny

 • obsah - starý údaj: 1736 věder a 9 mázů, v přepočtu 1010 hektolitrů 81 litrů (101 081 litrů)

 • obsah - po novém měření: 1014 hektolitrů (101 400 litrů)

 • počet obručí: 22

 • váha jedné obruče: 390 kg

 

Okruh C - Tradiční vinařství na Moravě - V roce 2000 byla otevřena první část nové vinařské expozice - "Tradiční vinařství na Moravě". Návštěvník je informován o historii pěstování révy vinné, výroby vína a jeho prodeje od prvních zmínek až do začátku 20. století, graf mu přiblíží historické kolísání plochy moravských vinic. Vysvětleno je tradiční pěstování révy a předvedena celoroční práce na vinici. Názorně je vysvětlen tradiční řez révy a pozornost je věnována základnímu nástroji vinaře - vinařskému noži. Zmíněni jsou také škůdci révy a vývoj jejich potírání. Vystaveno je nářadí k obdělávání půdy ve vinici, pocházející z 19. století a primitivní zařízení k chemické ochraně před škůdci ze začátku 20. století. 

 

 

Dále má návštěvník možnost seznámit se s principem práce kládového a vřetenového lisu a poučí se o tradičním postupu při výrobě vína. Expozice ukazuje také základní typy vinařských staveb, všímá si různých vinařských nádob a vysvětluje specifické vinařské výrazy, názvy a míry, provázející v minulosti běžný život vinaře, dnes již většinou zapomenuté. Pro lepší představu o organizaci tradičních sklepních prací je jedna z místností zařízena jako lisovna z 19. století.

 

 

Okruh C - Galerie vinných lisů

 

 

Okruh D - Římané a Germáni v kraji pod Pálavou - Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, umístěná ve veřejnosti dosud nepřístupných sklepních prostorách zámku, přibližuje prostřednictvím archeologických nálezů život na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu. Její první část představuje kulturu Římanů, kterou ilustrují výrobky římskoprovinciálních dílen. Nechybí ani ukázky předmětů, které jsou spojeny s pobytem římských legií na našem území. Součástí expozice je také rekonstrukce podpodlažního vytápění - hypokausta. Ve druhé části jsou prezentovány nálezy, které dokumentují kulturu místního obyvatelstva v době římské na našem území - germánského kmene Svébů.

 

 

Okruh E - Víno napříč staletími - Nová vinařská expozice Víno napříč staletími byla v Regionálním muzeu v Mikulově otevřena 1. června 2012. Pro mikulovské muzeum ji realizovala firma Praga Mystica s. r. o., za podpory Jihomoravského kraje a Vinařského fondu. Expozice, neobvyklá svým výtvarným pojetím, souhrnně zpracovává historii a vývoj vinohradnictví a vinařství na našem území v kontextu evropských dějin. Atmosféru dýchající vínem a historií podporuje citlivé nasvícení a komponovaná dobová hudba. V nově zrekonstruovaných a veřejnosti dosud nepřístupných prostorách bývalých barokních zámeckých koníren se před návštěvníkem otevírají vhledy do různých dob i zemí, v nichž víno mělo své nezastupitelné místo.

 

 

Okruh F - Zámecká kaple

 

 

Zajímavosti

 

Čestný dvůr - Čestný dvůr v nejnižší úrovni zámeckého komplexu vznikl během stavebních úprav zámku po zhoubném požáru v roce 1719. Sochařská výzdoba čestného dvora je dílem Ignáce Lengelachera, autorem dvoukřídlé kované brány do zámecké zahrady je umělecký zámečník Heinrich Gottfried Forster. Čestný dvůr, důležitý prostor novověkých šlechtických sídel, přímo navazoval na nástupní prostor na cestě do zámku, který se svými výstavnými domy představovalo náměstí s radnicí a kostelem sv. Anny.

 

 

Hlavní věž - Štíhlá věž, stojící na skalisku mezi prvním a druhým nádvořím, patří mezi nejstarší stavby na hradním vrchu. Před rokem 1380 v ní Lichtensteini zřídili osmibokou kapli Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Za přestaveb zámku byla věž opatřena štíhlou jehlanovitou střechou, teprve během rekonstrukce po požáru roku 1945 ji nahradila dnešní barokní báň.

 

 

 

Otevírací doba 24. března–25. listopadu:
     
duben, říjen, listopad pátek–neděle 09.00-16.00
květen, červen, září denně mimo pondělí  09.00-17.00
červenec–srpen pondělí–neděle  09.00-18.00

 

 

 

 

Vstupné Komentované prohlídky:

 • Komentované prohlídky

 • A – Historie / plné vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 260 Kč

 • B – Zámecká knihovna / plné vstupné 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 140 Kč

 • C – Zámecký sklep s obřím sudem / plné vstupné 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 140 Kč

 

 

Vstupné Nekomentované prohlídky:

 • D – Římané a Germáni v kraji pod Pálavou / plné vstupné 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 120 Kč

 • E – Víno napříč staletími / plné vstupné 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 120 Kč

 • F – Zámecká kaple / plné vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 80 Kč

 • G – Výstava I. / plné vstupné 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné 120 Kč

 

 

Akuální a podrobnější informace na  www.rmm.cz

 

ADRESA:

ZÁMEK A Regionální muzeum v Mikulově

Zámek 22/1

692 01 Mikulov

 

 

NÁZEV MÍSTA ZÁMEK MIKULOV A regionální muzeum
   
REGION: Jižní Čechy  – Mikulov
ADRESA:

Zámek 22/1

692 01 Mikulov

WEB MÍSTA:

www.rmm.cz

KATEGORIE:

Zámky a panství

   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně od 09:00 hodin (do 17h) 18 hodin Letní sezona 
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let / ZTP nad 18 let)
  (120 KČ/ 60 KČ / zdarma / 260 KČ)
 

 

TELEFON:

+420 519 309 014, +420 519 309 019

E-MAIL:

pokladna@rmm.cz, rmm@rmm.cz

                                                                           

 

Mapa - J. Morava – Břeclavsko – Zámek a regionální muzeum Mikulov

Fotogalerie: Zámek a regionální muzeum Mikulov

/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov5-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/regionalni-muzeum-v-mikulove-zamek-mikulov-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-cestny-dvur-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov4-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov2-foto-jan-miklin-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov2-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-galerie-dietrichsteinu-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-galerie-vinnych-lisu-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-britova-vez-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-hlavni-vez-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-kaple-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-knihovna-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-obri-sud-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-odev-markety-frantisky-lobkowiczove-rozene-dietrichsteinove-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-piaristicke-skoly-v-mikulove-a-jejich-vedecke-pristroje-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-rimane-a-germani-v-kraji-pod-palavou-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-tradicni-vinarstvi-na-morave-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-zamecky-sklep-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov-vino-napric-staletimi-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov2-galerie-vinnych-lisu-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov2-od-gotiky-po-empir-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/mikulovsko-zamek-mikulov3-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/piaristicke-skoly-v-mikulove-a-jejich-vedecke-pristroje-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/pronajem-salu-o-kongresy-o-svatby-o-rauty-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-a-regionalni-muzeum-mikulov/regionalni-muzeum-v-mikulove-zivot-pod-palavou-mikulov-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?