Výlety, zábava a atrakce po ČR

Zámek Jezeří se strašidelným sklepením

Zámek Jezeří se strašidelným sklepením

 

Zámek Jezeří byl kdysi považován za nejvýznamnější barokní stavbu v Evropě. Dnes je spíš známý jako příklad toho, jak se minulý režim choval historickým památkám. Zámek stojí ve výšce 387 m na skalnatém ostrohu nad těžní jámou velkolomu Československé armády, přibližně 3 km západně od Černic. Ze zámeckých teras kdysi býval skvělý výhled na krásnou zemědělskou krajinu rozprostírající se od úpatí hor směrem k Mostu. Pohled dnes je úplně jiný, ale při nejmenším poučný: ukazuje to, jak snadno lze krajinu zlikvidovat povrchovou těžbou uhlí.

 

 

Historie a současnost

Původní středověký hrad byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek, který po bělohorských konfiskacích získal rod Lobkowiczů. V roce 1649 zámek vyhořel a byl poté v letech 1696 - 1713 přestavěn v raně barokním stylu. Kromě péče o zámek věnovali Lobkovicové nemalou pozornost i jeho okolí. Již v roce 1713 zde byla malá oranžerie, doložená ještě roku 1752. Na vyvýšené terase nad zámkem jsou dnes zbytky volně řešené parkové úpravy. Kdysi se v těchto místech rozkládala proslulá visutá zimní zahrada, založená v roce 1829. Známější ale býval rozsáhlý anglický park, tzv. jezeřské arboretum. K dalším památkám, které se nacházejí v bezprostředním okolí zámku, patří Hraběcí kaple a zaniklá myslivna. Za zmínku stojí též bývalá zámecká vodárna s přehradou na Šramnickém potoce v jezeřských lesích. V okolí zámku je rovněž několik pozůstatků po středověké těžbě železné rudy, např. historická štola u parkoviště.

 

 

Nová sezóna vás přivítá hned několika novinkami. Na zámku byla konečně dokončena celá střecha a krovy, postaven byl i nový plot a branka u Panského domu a též byla dokončena základní rekonstrukce druhé poloviny Kočárovny. Na návštěvníky bude jako stálá expozice čekat i výstava s pečetí a chybět nebude ani tajemná dílna našeho zámeckého alchymisty.

 

 

Zámecký park

Zahrady a parky jsou neodmyslitelnou součástí každého zámeckého komplexu. I na Jezeří byla zahrada místem, které reprezentovalo své majitele, odehrávala se v ní značná část společenského života obyvatel i návštěvníků panského sídla. Sloužila k odpočinku a provozování nejrůznějších her. Aby bylo učiněno zadost požadavkům kladených na pohodlí panstva, byly již od baroka zahrady často spojeny přímým vstupem z "piana nobile" tzv. salou terrenou. Barokní zahrada na Jezeří byla umístěna na vrchní terase, na kterou se vstupovalo přímo z tzv. lesního pokoje.

 

 

Zahrada měla květinový parter a byla zdobena loubím, špalíry a alejemi, které zasahovaly až do blízkých lesních porostů. Její výzdobu umocňovaly sochy s motivy z antické mytologie. Pro zpestření zde byla umístěna rozličná vodní díla, jako kaskády, různé bazénky a fontány. V zahradě zvané Lustgarten byla umístěna oranžérie a fíkovna. Zámek byl oceňován pro svoji polohu a malebné okolí, k jehož rozsáhlé krajinářské úpravě přistoupili Lobkowiczové v roce 1836. Byl založen rozlehlý anglický park, organicky související a místními proslulými okrasnými školkami ve spodní části a přirozeně navazující na rozlehlou oboru v části vrchní, to je v bezprostřední blízkosti zámku.

 

 

Spodní část, zvanou arboretum, tvořily rozsáhlé palouky, lemované či přerušované partiemi různých dřevin a doplněné třemi rybníky, napájenými vodou z Albrechtického a Šramnického potoka. Travnaté plochy byly oživeny četnými květinovými záhony, fontánami a vodotrysky. V blízkosti budovy zámeckého zahradnictví se nacházely vysoké skleníky, ve kterých byly umístěny palmy a jiné teplomilné rostliny, které se v teplých měsících umisťovaly ven a podél pěšin vysypaných bílým pískem. Mezi drobnými stavbami zahradní architektury vynikal romantický pavilon a dále pak tzv. švýcarský dům, postavený na břehu rybníčka s umělým vodopádem ve svahu pod zámkem. K zajímavým prvkům zámeckého parku patřila ptačí voliéra (Vogelhaus), vyhlídkové terásky, či pavilony, z nichž nejznámější Josefinina vyhlídka byla umístěna na svahu Svatojánského vrchu.

 

 

Jezeřské arboretum se mohlo pochlubit řadou velmi cenných exemplářů dřevin. Jednalo se o převislé buky, habry, jedlé kaštanovníky, zmaliničníky japonské, liliovník tulipánokvětý, platan pestrolistý, jeřáb břek a statné šácholany (magnolie). Raritou byl tzv. "Albrechtický dub", který rostl na spodní hranici zámeckého parku.

 

Spustit virtuální prohlídku - Zámecký park, Jezeří

 

Prohlídkové okruhy

V současné době prochází objekt celkovou rekonstrukcí, ale i přesto jsou k dispozici dva prohlídkové okruhy a výstavní prostor v zámecké stříbrnici.

 

I. okruh - zámecké interiéry (náznaková expozice)

Tento prohlídkový okruh Vás seznámí nejen s historií zámku a jeho nejbližšího okolí, ale i s průběhem rekonstrukce a výhledem do budoucnosti.Prohlídka zahrnuje průchod hlavní chodbou v přízemí do jižní části zámku, kde se nachází zámecká kaple a dva lovecké pokoje. Dále prohlídka pokračuje do prostoru hlavního reprezentativního schodiště a následně do hlavní chodby 1. patra, s přesunem do severozápadního křídla zámku. 

 

 

expozice loveckého pokoje

 

Zde je náznakově prezentováno apartmá kněžny, které je tvořeno tzv. "Malým" salonem, pracovnou, šatnou, koupelnou a samostatnou ložnicí kněžny. Případnou součástí prohlídky je i severní věž (podle časových, ale i fyzických možností návštěvníků) s pokoji služebnictva - pokoj služky případně chůvy a pokoj švadlenky. Délka této prohlídky je asi 50 minut. Začátek prohlídky je vždy v celou hodinu, poslední prohlídka je 60 minut před koncem otvírací doby.

 

malý salon lesní pokoj

 

II. okruh - sklepy (pohádkové bytosti a strašidla)

Sklepy původně určené pro skladování ovoce a zeleniny, dnes obývají pohádkové bytosti a strašidla. Tato prohlídka je určená především pro ty nejmenší návštěvníky a může se stát i příjemným zakončením prvního prohlídkového okruhu. Délka prohlídky je 5 až 10 minut. Začátek prohlídky je po domluvě s průvodcem.

 

 Expozice strašidel v zámeckém sklepení

 

Zámecká stříbrnice - výstavní prostor

Stříbrnice byla využívána jako prostor pro ukládání ceného stříbrného nádobí a dalších cenností. V současné době zde není instalována žádná výstava.

 

 

 

Období: duben

pondělí - pátek zavřeno
sobota - neděle 10:00 - 16:45


Období: květen - září

pondělí zavřeno
úterý - neděle 10:00 - 17:45


Období: říjen

pondělí - pátek zavřeno
sobota - neděle 10:00 - 15:45

 

 

Prohlídkové Okruhy

I. okruh - zámecké interiéry 

II. okruh - sklepy

Základní vstupné                                                                                    

80 Kč 30 Kč

Rodinné vstupné (tj. 2 dospělé osoby a max. 3 děti do 15 let)    

220 Kč 80 Kč

Snížené vstupné                                                                                    

   

- děti od 6 do 15 let

60 Kč 20 Kč

- studenti do 26 let po předložení platného dokladu o studiu

60 Kč 20 Kč

- senioři nad 65 let věku

60 Kč 20 Kč

Děti  do 6 let v doprovodu rodičů                                                  

zdarma zdarma
Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P                           zdarma zdarma

 

 

   Vyhlídka ze zámku

 

Akuální a podrobnější informace na  www.zamek-jezeri.cz

 

ADRESA:

Státní zámek Jezeří        

Horní Jiřetín        

435 43

 

 

NÁZEV MÍSTA Státní zámek Jezeří
   
REGION: SEVERNÍ ČECHY Horní Jiřetín
ADRESA:

Horní Jiřetín        

435 43

WEB MÍSTA: www.zamek-jezeri.cz
KATEGORIE: Zámky a panství
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  OD 10 HODIN - DO  17:30 HODIN mimo Pondělí
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti do 6 let / Rodinné)
  (80 KČ/ 60 KČ / zdarma /220 KČ)
   
TELEFON: +420 602 626 430 - Kastelán: Mgr. Hana Krejčová
E-MAIL:

jezeri@npu.cz , krejcova.hana@npu.cz

 

  Mapa - Sev. Čechy – Mostecko - Horní Jiřetín - Zámek Jezeří

Fotogalerie: Zámek Jezeří se strašidelným sklepením

/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/zamek-jezeri2-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statniho-zamku-jezeri-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/jezeri-afb-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/terasa-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/expozice-strasidel-v-zameckem-sklepeni-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/jezeri9-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/levne-osvetleni-zamek-jezeri-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/zrcadlovy-kabinet-naznakova-expozice-loveckeho-pokoje-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-zahrada-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri33-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri333-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3333-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri33333-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-audiencni-pokoj-lovecka-expozice-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-audiencni-pokoj-lovecka-expozice2-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-garderoba-satna-knezny-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-chodba-k-audiencnimu-pokoji-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-knizeci-koupelna-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-loznice-knezny-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-loznice-knizete-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-maly-salon-lesni-pokoj-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-maly-salon-s-pruhledem-do-pracovny-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-orator-zamecke-kaple-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-pokoj-knizete-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-psaci-kabinet-pracovna-knezny-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3-loznice-knezny2-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri334-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri3344-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-jezeri-se-strasidelnym-sklepenim/statni-zamek-jezeri33444-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?