Výlety, zábava a atrakce po ČR

Letohrádek a Obora Hvězda

Letohrádek a Obora Hvězda

 

Obora Hvězda je nejen lesem a přírodní památkou, ale především národní kulturní památkou. Nejspíš právě proto je oblíbeným místem mnoha Pražanů, i když se nachází poněkud stranou od velkých pražských sídlišť. Jen v roce 2004 ji navštívilo více než půl milionu návštěvníků.

 

 

Dominantou obory Hvězda je letohrádek ve tvaru šesticípé hvězdy v západní části. Charakteristické je také členění obory, které zaujme i šířkou hlavních cest. Vysoká ohradní zeď skrývá rozsáhlý les, ale také nový rybník a mnoho přírodních lákadel i zajímavostí z české historie. 

 

 

Skladba místního smíšeného lesa se velmi blíží přiřozenému složení lesa a les v oboře je útočištěm mnoha vzácných a ohrožených živočichů. Některé staré exempláře dubů, buků a jírovců jsou opravdu unikátní a patří mezi památné stromy.

 

 

Historie a současnost lesa

Obora Hvězda je nepochybně územím v Praze, které k sobě od nepaměti přitahuje mimořádnou pozornost. Na počátku snad byla pohanským obětištěm, později nevelkou tvrzí nad Litovickým potokem. Vlastní oboru založil roku 1534 císař Ferdinand I., který území odkoupil od Břevnovského kláštera. V 16. století se stala, nejspíše pro svou romantickou polohu, místem pro stavbu letohrádku. 

 

 

Od svého vzniku obora sloužila zejména jako královská honitba (zvěř byla dovážena z jiných větších obor), byla však také využívána při slavnostních příležitostech, jako byly korunovace nebo diplomatické návštěvy. Její dramatický vývoj v sobě zahrnoval nejen období slávy a lesku, ale také krušná období válek. Do historie obory významně zasáhla třicetiletá válka s bitvou na Bílé hoře, vpád Švédů v 17. století a v 18. století vpád francouzských a pruských vojsk, která v oboře vykácela většinu stromů.

 

 

Koncem 18. století se však v oboře začínají opět vysazovat dřeviny a lesnicky se zde hospodaří. Vysazuje se zejména dub, buk a habr. Z této doby pochází nejstarší duby v oboře, které jsou dnes vyhlášeny jako památné. Honitba se do obory již nevrátila, pouze v části obory vznikla bažantnice. Po roce 1847 se Obora Hvězda opět vrací veřejnosti. Po 1. světové válce Hvězdu spravuje Správa Pražského hradu. V oboře jsou obnoveny všechny tři aleje a upraven parter před letohrádkem. Po 2. světové válce přechází obora na hlavní město Prahu. V roce 1988 je obora Hvězda vyhlášena přírodní památkou.

 

 

Flóra a fauna

Geologickým podkladem lesů jsou bělohorské opuky, které zvětrávají v hlinitopísčité půdy, středně bohaté na živiny. Z dřevin zde převažuje dub, buk a habr. Najdeme zde také lípu, javor, jasan, břízu, modřín, borovici a smrk. Lesní porosty ve Hvězdě bývaly součástí rozsáhlých lesů severozápadního okolí Prahy, které však byly v minulosti několikrát zcela zničeny, zejména při vojenských taženích. Lesy byly později obnoveny výsadbou dubu, buku a habru, ale také nevhodnými jehličnatými dřevinami, například smrkem.

 

 

V Oboře Hvězda však stále zůstaly zachovány různé typy porostů, např. černýšová dubohabřina ve východní části, lipová doubrava ve střední části a biková bučina na severozápadním svahu. Keřové a bylinné patro se skládá převážně z nitrofilních druhů, jako je bez černý, ostružiník, kuklík městský a kerblík lesní. Luční porosty jsou kosené a skládají se z běžných druhů.

 

 

Nad loukami můžete spatřit motýly, například okáče (Lasiommata maera) nebo motýlka (Fabiola pokornyi), v hojném počtu tu žijí i můry (Dichonia aprilina). Z brouků střevlíkovitých možná zahlédnete Amara brunnea, Abax carinatus, z nosatcovitých Otiorhynchus porcatus, Barypeithes mollicomus a Acalles echinatus. Ve starých ztrouchnivělých stromech byl nalezen i vzácný brouk Eutheia scydmaenoides orientalis. Z plazů zde můžeme spatřit ještěrku obecnou a slepýše křehkého.

 

 

V mokřadu, který se nachází nedaleko nového rybníka Ve Hvězdě, žije vzácný měkkýš vrkoč útlý (Vertigo angustior). Mokřad je přirozenou součástí lužního lesa ve Hvězdě a řadí se do území evropsky významných lokalit Natura 2000. V oboře bylo zaznamenáno hnízdění asi 60 druhů ptáků. Mezi nejhojnější patří pěnkava obecná, drozd zpěvný, kos černý, červenka obecná, pěnice černohlavá, sýkory a budníčci. Hnízdí zde strakapoud velký a žluny. Ze savců se běžně vyskytuje ježek západní, rejsek obecný, netopýři, bělozubka šedá, veverka obecná, zajíc polní, plšík lískový, plch velký a šelmy liška obecná, kuna skalní a lasice kolčava.

 

 

Rekreace

Obora Hvězda je dnes hojně využívaná běžci, cyklisty a v zimě běžkaři. Tradičně se zde konají různé kulturní i sportovní akce. V roce 2016 zde byla vybudována nová naučná stezka o čtrnácti zastávkách, informující o přírodních i historických zajímavostech obory. V lese se také nachází dětská hřiště, pikniková místa a fitness prvky. Návštěvnost obory patří mezi nejvyšší v celé Praze a převyšuje milion návštěvníků za rok.

 

 

Vstupy do obory

 • Pražská (Břevnovská) brána: zastávka Vypich 

 • Bělohorská brána: zastávka Malý Břevnov 

 • Libocká brána: zastávka Petřiny

 

 

Základní charakteristiky:

 • Rozloha: 85,6 ha

 • Katastrální území: Liboc

 • Nejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, buk lesní a habr obecný

 • Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh

 • Věk porostů: nejvíce je zastoupena 8. věková třída, tedy věk nad 140 let

 • Lesní porosty: 76,2 ha

 • Nelesní plochy (louky, vodní plochy, cesty): 9,4 ha

 

 

 

Park otevřen Celoročně Denně

 

 

Památnik narodniho pisemnictvi otevřen 

 • Od 10 hodin do 18 hodin mimo pondělí

 

 

 

Vstupné zdarma

 

Akuální a podrobnější informace na  www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 

ADRESA:

Letohrádek a Obora Hvězda

Obora Hvězda

161 00 Praha 6 Liboc

 

Pamatník narodního pisemnictví

Nad alejí 1764/23, 162 00 Praha 6-Břevnov

 

 

 

NÁZEV MÍSTA Letohrádek a Obora Hvězda
   
REGION: PRAHA - Liboc
ADRESA:

Obora Hvězda

161 00 Praha 6 Liboc

WEB MÍSTA: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
KATEGORIE: Zoo, parky, skanzeny
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  OD 10 HODIN - DO  18 HODIN - mimo pondělí
Park otevřen celoročně denně
CENÍK: (Dospělí / Studenti, DĚTI / ZTP / Rodinné)
  (zdarma)
   
TELEFON:

+420 235 357 938, 731 448 573, 220 612 230

pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

E-MAIL:

lesakova@pamatnik-np.cz, 

pokladna.hvezda@pamatnik-np.cz

                                                                                   

 

Mapa - Praha 6 - Liboc - Letohrádek a Obora Hvězda

Fotogalerie: Letohrádek a Obora Hvězda

/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/hvezda-letohradek222-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-4-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-5-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-6-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-11-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-16-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-18-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-cesta-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-hlavni-cesta-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradek-hvezda-60-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-pamatnik-narodniho-pisemnictvi-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-23-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-24-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-26-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-30-jpg/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-36-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-111-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-bucina-jpg/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-22-jpg1/
/album/fotogalerie-letohradek-a-obora-hvezda/letohradeka-obora-hvezda-studanka-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?