Výlety, zábava a atrakce po ČR

Zámek Ctěnice

Zámek Ctěnice

 

Historie zámku Ctěnice

Zámek Ctěnice se nachází v obci stejného jména, která je od r. 1974 součástí Prahy 9. Najdeme ho v městské části Praha-Vinoř. První zmínka o zámku je již z roku 1372, kdy ji od Gery, vdovy po Volflinu Galmovi, koupil pražský měšťan Jan Zeiselmeister. Původně byl gotickou tvrzí, později (kolem r.1550) přestavěnou na renesanční zámek. V letech 1719-1724 byl opět přestavěn do nynější klasicistní barokní podoby Mikulášem Hrzánem z Harasova. Stavbu tvořil palác a hranolová věž s bránou, areál byl pětiúhelníkový, opevněný jednoduchou hradbou a příkopem. Od r. 1993 je objekt v majetku hlavního města Prahy a v současné době je již přístupný veřejnosti. Areál zahrnuje pěkný zámecký park, jízdárnu, expozici historických kočárů.

 

 

 

Zámecká expozice

Zámek nabízí unikátní sbírku kočárů a saní, expozici o životě Habsburků v českých zemích v letech 1791 – 1914, expozici o historii a rekonstrukci zámku a o historii a současnosti obce Vinoř. V areálu zámku je dále jízdárna, dětský koutek, stylová kavárna a zámecký park s rozlehlým lesoparkem v okolí. Ctěnický zámek patří mezi nejnavštěvovanější zámky v Praze.

Navštívit můžete i nedaleký Vinořský zámek.

 

 

Přestavby zámku

Zámek sám stojí z části na skále, z části na soklu z lomového zdiva, což je dodnes dobře patrné v nejhlubší části sklepení. Stavba gotické tvrze na původním skalnatém pískovcovém terénu byla svým rozsahem a kvalitou ojedinělá. Sklepní zdivo pochází většinou z počátku 14.století, sklepy jsou s valenými klenbami a mají tesané pískovcové detaily. Sklepy sloužily jako součást hospodářského zázemí a byly v různých dobách využívány především pro uložení potravin, nápojů a také jako lednice (mléčný sklep, pivní sklep, cihlami dlážděný kvelb na sůl, sklep na dřevo a kuchyňské potřeby). Sklepy byly také důležitým izolačním prvkem zejména proti pronikající vlhkosti.
 

 

Renesanční přestavba udělala z tvrze reprezentační zámek. Byla osazena nová okenní ostění, průčelí získala grafitovou úpravu, některé prostory prvního patra dostaly kvalitní malířskou výzdobu. V baroku byly vybudovány arkády a barokizováno průčelí, v interiéru bylo upraveno především první patro, dochovala se štuková výzdoba chodeb. Suterén i přízemí bylo nově zaklenuto. V první polovině 19. století proběhlo několik klasicistních úprav, větší změny byly provedeny na konci 19. Století, kdy byly osazeny nové dveře a špaletová okna, která velmi pozměnila původní vzhled zámku. Nově byly provedeny malby interiérů a patrně v té době byly zazděny i arkády. Stavba krásně dokumentuje postupné slohové proměny. Dochovaly se cenné interiéry s malířskou výzdobou od pozdně gotických fragmentů, přes renesanční a barokní nástěnné malby a řadu umělecko-řemeslných prvků.

 

 

Dobře dochovaný soubor hospodářských budov náležejících k zámku se rozkládá na jihovýchodě od zámku a tvoří ho sedm budov. Patrně nejcennější objekt je dvoupatrová mohutná stavba sýpky se sedlovou střechou. Obdélná stavba s předstupujícím portikem na podélné ose stojící na ose dvora je tzv. kočárovna. Za kočárovnou stojí samostatný hospodářský dvůr na půdorysu „U“, kde od r. 1998 sídlí Jezdecká společnost Ctěnice. Před areálem zámku stojí při Bohdanečské ulici cenná v jádru barokní stavba drábovny, která tvoří nedílnou součást celého areálu.

 

 

Zámecký park

Park má výměru 2,33 ha a navazuje na zámek ze severní a východní strany. Parkem protéká potok, který ho podélně dělí téměř na polovinu. Osnova parku byla barokní, z druhé poloviny 18. století. Současně se zámkem byla založena zahrada na pětiúhelníkovém půdorysu, tato osnova vydržela i v 19. století, kdy však byla pozměněna vnitřní náplň a park získal krajinářský charakter. Park je nyní komponován na podélnou osu s ovocnou alejí. V kompozici je využit protékající potůček s drobnými stavbami mostků a lávek. 

 

 

V severovýchodní části je novostavba altánu, za ním zahradnictví. Jihovýchodně od zámku je ve skalním masivu fortifikačního příkopu vytesaná místnost, uvnitř s křížovými klenbami a s hřebínky sklenutými do středního pilíře. Fortifikační příkop je částečně zděný, částečně kamenný, s pilířovým zábradlím a s mostem jsou cenné pozůstatky středověké tvrze. Při vstupu do parku z nádvoří areálu je vybudováno dětské hřiště. Celý areál parku a zámku s hospodářským dvorem obíhá mohutná kamenná zeď.

 

 

 

 

Zámecký areál:

úterý až neděle 10–18 hodin

 

Výstavy jsou přístupné:

od dubna do října:        

úterý až neděle  10:00–18:00

od listopadu do března: 

úterý až pátek:  10:00–16:00  

sobota–neděle:  10:00–18:00

 

Zámecký park je přístupný denně

od dubna do října:         8:00–22:00

od listopadu do března   8:00–18:00

 

 

Expozice a výstavy

Základní vstupné

 

dospělí 

100 Kč

školní skupiny

30 Kč /os.

Snížené vstupné

 

senioři, studenti, děti

50 Kč

Rodinné vstupné 

200 Kč

 

 

 

Akuální a podrobnější informace na   https://www.muzeumprahy.cz/zamecky-areal-ctenice/ 

 

ADRESA:

Zámek Ctěnice

Bohdanečská 259/1

190 17 Praha 9–Vinoř

 

 

NÁZEV MÍSTA Zámek Ctěnice
   
REGION: PRAHA - Vinoř
ADRESA:

Bohdanečská 259/1

190 17 Praha 9–Vinoř

WEB MÍSTA: www.muzeumprahy.cz
KATEGORIE: Zámky a panství
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně  OD 10 HODIN - DO  18 HODIN mimo pondělí
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti - škola / Rodinné)
  (100 KČ/ 50 KČ / 30 KČ /200 KČ)
   
TELEFON:

+420 286 001 366 - informace

+420 606 859 952  

E-MAIL:

ctenice@muzeumprahy.cz

                                                                                

 

Mapa - Praha 9 - Čakovice, Satalice, Vinoř, Miškovice - zámek Ctěnice

 

Základní vstupné

 

Fotogalerie: Zámek Ctěnice

/album/fotogalerie-zamek-ctenice/areal2-0-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/ctenice-zamek-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/ctenice-zamek-2-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/ctenice-zamek-4-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/a00002cac4-5baa44-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/hriste-u-zamku-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/p09-vinor-altan-01-001-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/restaurace-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice33-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice331-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice333-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice338-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice3311-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice3313-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice3316-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice3318-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice3322-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice3333-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice3334-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice3340-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice33224-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-ctenice/zamecky-areal-ctenice33333-jpg/

 

Jenštejn - vodní hrad a zřícenina

Hrad Jenštejn je kulturní památkou středověké architektury. Byl založen ve 14. století arcibiskupem Janem z Jenštejna. Hradní zřícenina je situována do středu dnešní obce Jenštejn rozložena na skalním výchozu, jehož dominantou zůstala kulatá, 22 metrů vysoká věž. Na severní a východní straně byla stavba chráněna uměle vyhloubeným vodním příkopem napouštěným z rybníka vzniklého přehrazením potoka.

 

Zámek Brandýs nad Labem - zámek císařů a králů

Zámek Brandýs nad Labem, původně gotický hrad ze 14. století, je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie. Zámek Brandýs byl oblíbené letní sídlo císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudový zámek císařovny Marie Terezie, sběratelské muzeum arcivévody Ludvíka Salvátora.

Zámek Brandýs nad Labem - zámek císařů a králů

Zámek Brandýs nad Labem, původně gotický hrad ze 14. století, je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie. Zámek Brandýs byl oblíbené letní sídlo císaře Rudolfa II., loveckým zámkem císaře Karla VI. a osudový zámek císařovny Marie Terezie, sběratelské muzeum arcivévody Ludvíka Salvátora.

 

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?