Výlety, zábava a atrakce po ČR

Zámek Lednice - památka UNESCO

Zámek Lednice - památka UNESCO

 

Zámek v Lednici je součástí Lednicko-valtického areálu - přírodně-krajinářského celku o rozloze skoro 300 km2. Především v 18. a 19. století jej ruku v ruce s přírodou budovali Lichtenštejnové. Od roku 1996 je tato "Zahrada Evropy" na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Není divu! 

 

 

Kromě čarokrásných zámků v Lednici a Valticích ji zdobí množství menších saletů: romantická zřícenina Janův hrad; klasicistní myslivna Lovecký zámeček; Apollónův chrám s dórským sloupořadím; Rybniční zámeček, jehož odraz zdobí hladinu Prostředního rybníka; Hraniční zámeček; Belvedér; vyhlídka Kolonáda na Reistně; Rendez-vous též zvaný Dianin chrám; prsaté Tři Grácie; Akvadukt; Obelisk; Vodárna a Minaret. Lichtenštejnové měli o zábavu postaráno. A není divu, že se i dnes najdou tací, kteří oželí letní koupání u moře a vydají se na několikatýdenní dovolenou právě sem.

 

 

Zámek nabízí svým návštěvníkům prohlídku několika okruhů:

 

I. Prohlídková trasa

Reprezentační sály v přízemí zámku - sloužily k pořádání společenských akcí, plesů a bálů... Na tomto okruhu uvidíte: vstupní halu, lovecký salonek, koupelnu, předpokoj, modrý pokoj, dámskou ložnici, čínský pokoj a kabinet, rytířský sál, jídelnu, knihovnu, tyrkysový společenský sál, červený kuřácký salon a modrý taneční sál.

 

 

II. Prohlídková trasa

Na II. trase uvidíte knížecí apartmány v prvním patře zámku. Zámecké pokoje sloužily knížecí rodině do roku 1945. Od 50.let 20. století, až do roku 2001 byly v těchto prostorách vystaveny exponáty zemědělského muzea. Od roku 2001 nově otevřený prohlídkový okruh s původním inventáem, instalovaný podle dobových soupisů. Navštívíte apartmán Sofie Esterházy, později pak Aloisie Fünfkirchen, rodinný sál, apartmán prinze Franze a apartmán manželky vládnoucího knížete Aloise II -Františky a z knížecí oratoře nahlédnete do zámecké kaple sv. Jakuba staršího.

 

 

III. Prohlídková trasa

- dětské pokoje princů a princezen a Muzeum loutek Milana Knížáka ve druhém patře zámku

Ve druhém patře zámku byly v roce 2011 otevřeny autenticky zařízené pokoje princů a princezen z Liechtensteina, vybavené původním nábytkem a historickými hračkami. Návštěvníci uvidí hernu a učebnu, salonky malých princezen a ložnici prince Johana II. Ve druhé části prohlídky je umístněno muzeum loutek Milana Knížáka - největší soukromá sbírka historických loutek v ČR.

 

 

IV. Prohlídková trasa

- Grotta - umělá barokní  krápníková jeskyně  s výstavou strašidel.

 

 

Skleník

- byl při zámku vybudován v letech 1843-45 podle projektu Jiřího Wingelmüllera.

Zámecký skleník byl postaven na části plochy bývalé dřevěné oranžerie založené už v roce 1717. V roce 1842 ruší kníže Alois II. Josef tuto stavbu a dává pokyn svému architektu Jiřímu Wingelmüllerovi, aby zahájil novou, ve své době moderní, provedenou mimo klasické stavební materiály v oceli, litině a skle. Na tomto díle se patrně podílel anglický konstruktér P. H. Desvignes. Stavba si vyžádala téměř 160 tisíc zlatých. Samonosná konstrukce skleníku je jištěna při zatíženi, železolitinové sloupy jsou opatřeny ozdobnými litinovými obaly. Skleník má délku 92 m a 13 m šířku, vysoký je 7,5 m.

 

 

Minaret

- zvaný též Turecká věž byl zbudován podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století.

Minaret nebo také Turecká věž, je nazývána stavba stojící v ose zámku. Toto atraktivní dílo bylo zbudované Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými téměř 60 metry patří na kontinentu mezi nejvyšší.

 

 

Z kamenných kvádrů, mnohdy těžších než 100 kg, byla vystavěna na močálovité půdě. Její zpevnění provedli najatí pracovníci pomocí 500 dřevěných kůlů, více než 17 m dlouhých. Pro rovnoměrné rozložení hmotnosti objektu, na tyto kůly položili rošt z 96 silných kmenů, sepjatých železnými sponami. Spodní část má osm místností, bohatě zdobených na stropech, stěnách i podlaze, orientálními ornamenty.

 

 

Janohrad

- romantická umělá zřícenina postavená v letech 1801 až 1808 podle plánů Josefa Hardtmutha.

Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi, jež jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi. Na jejich zevní straně pak arkády nesou ochozy, což jsou dlouhé spojovací balkony mezi jednotlivými věžemi. Čtvrtou stranu nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku. Ten sloužil jako lovecký, to znamená jako shromaždiště panstva před honem.

 


Uprostřed nádvoří je 7 metrů hluboká studna a vedle leží zbytek napajedla pro koně. Konírna pro koně hostí byla v přízemí Severní věže, ve Východní pak psinec. Tento lovecký zámeček byl postaven v letech 1801 až 1808 , tedy v období romantismu jako zřícenina, napodobenina starého, rozpadajícího se hradu, Aloisem Josefem I., knížetem z Liechtensteina. Plány vyhotovil slavný rakouský architekt Josef Hardtmuth, který rovněž projektoval vyhlídkovou věž minaret v lednickém zámeckém parku.

 

 

Apollonův chrám

- romantický zámeček z roku 1817 je dílem architekta Josefa Kornhäusela. Dnes slouží jako vyhlídková terasa.

Nad Mlýnským rybníkem stojí Chrám boha slunce Apollona. Pochází z roku 1817 a je dílem architekta Josefa Kornhäusela. Tato stavba, podobně jako řada dalších, vznikla díky mimořádnému citu Jana I. z Liechtensteinu, pro tuto zdánlivě málo atraktivní krajinu. Ve středu terasy nesené dórskými sloupy, je půlkruhový výklenek, v němž je zajímavý reliéf zpodobňující boha Apollona na slunečním voze. Výtvarná výzdoba je doplněna sochami symbolizujícími čtvero ročních období. V současné době slouží jako vyhlídková terasa.

 

 

Zámecký park

- prohlídka probíhá s odborníkem - zahradním architektem, který Vás seznámí s vývojem parku, a na grafických listech Vám přiblíží, jak park vypadal v historii. Průvodce Vás upozorní na významné rostliny na trase prohlídky, ukáže významné pohledy a představí probíhající obnovu parku.

 

 

 

Otevírací doba zámku:

leden - březen:
10:00 - 16:00 (pouze SO+NE)
duben a říjen:
9:00 - 16:00 (pouze SO+NE, ve všední dny pouze na objednávku)
květen a červen:
9:00 - 17:00 (denně mimo pondělí)
čerenec - srpen
9:00 - 17:00 (denně)
září
9:00 - 17:00 (denně mimo pondělí)
Listopad - Prosinec
10:00 - 16:00 (pouze SO+NE)

 

Otevírací doba skleníku:

Leden, únor, březen, listopad a prosinec:
pouze soboty a neděle   od 10 do 16 hodin
duben a říjen
denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin
květen, červen a září
denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin
červenec a srpen
denně od 9 do 17 hodin

 

 

 

Otevírací doba minaretu:

duben a říjen:
denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin
květen, červen a září:
denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin
červenec a srpen:
denně od 9 do 17 hodin

 

Otevírací doba Janohradu:

duben a říjen:
pouze soboty a neděle 9:00 - 16:15
květen - září:
denně mimo pondělí 9:00 - 16:15

 

 

 

 

Prohlídková trasa

Výklad v českém jazyce

Plné 

Snížené

Rodinné

I. Reprezentační sály

     180 Kč

       130 Kč

    490 Kč

II. Soukromé apartmány

     150 Kč

       110 Kč

    410 Kč

III. Dětské pokoje a Muzeum loutek Milana Knížáka **

     150 Kč

       110 Kč

410 Kč

IV. Grotta

       50 Kč

       40 Kč

140 Kč 

Skleník

       60 Kč

       40 Kč

160 Kč 

Průvodce parkem

     100 Kč

          /

300 Kč 

Minaret

       50 Kč

       40 Kč

140 Kč

Janohrad

       60 Kč

       40 Kč

160 Kč

 

 

 

 

 

Prohlídková trasa

Cizojazyčný výklad

Plné 

Snížené

Rodinné

I. Reprezentační sály

    320 Kč

     230 Kč

870 Kč

II. Soukromé apartmány

    260 Kč

     190 Kč

710 Kč 

III. Dětské pokoje a Muzeum loutek Milana Knížáka 

    260 Kč

     190 Kč

710 Kč 

 

 

 

English language video of Castle Lednice


Lednice Castle - Great Attractions (Lednice... by GeoBeats

 

Akuální a podrobnější informace na www.zamek-lednice.com

 

ADRESA:

Státní zámek Lednice       

Zámek 1       

691 44       Lednice

 

 

NÁZEV MÍSTA ZÁMEK LEDNICE
   
REGION: JIŽNÍ MORAVA - Lednice
ADRESA:

Zámek 1       

691 44       Lednice

WEB MÍSTA: www.zamek-lednice.com
KATEGORIE: Zámky a panství
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně OD 9 HODIN - DO  17 HODIN - Letní sezona
Zimní sezona
Sobota a Neděle OD 10 - 16 H
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti / Rodinné)
  (180 KČ/ 130 KČ / 130 KČ /490 KČ)
   
TELEFON: +420 519 340 128
E-MAIL:

lednice@npu.cz , bernad.oto@npu.cz

 

Mapa - Jižní Morava - Lednicko-valtický areál a Pálava – zámek Lednice

Fotogalerie: Zámek Lednice

/album/fotogalerie-zamek-lednice/lednice-zamek2-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/lednice-zamek-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/januv-hrad-lednice-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/zamek-lednice-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/zamek-lednice2-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/zamek-lednice3-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/cestne-nadvori111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/jizni-pruceli111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/vychodni-pruceli111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/zamek-lednice-od-lednickeho-nahonu-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/lednice-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/interier-skleniku111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/kvetinovy-sal111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/interier-skleniku222-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/minaret-zamek-park-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/zamecka-knihovna111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/jidelna-v-prvnim-patre-zamku-lednice-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/interiery-na-zamku-lednice-na-morave-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/barokni-kasna111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/loznice-frantisky111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/modry-sal111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/rytirsky-sal111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/minaret-v-parku111-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/minaret-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-lednice/strasidla-v-zamecke-grotte-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?