Výlety, zábava a atrakce po ČR

Zámek Sychrov - z pohádky Zlatovláska - NKP

Zámek Sychrov  - z pohádky Zlatovláska - NKP

 

Zámek Sychrov se nachází ve stejnojmenné obci v Libereckém kraji, 16 km jižně od Liberce a 6 km severozápadně od Turnova. Jedná se o státní zámek zpřístupněný veřejnosti od roku 1950; jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav. Zámecký komplex je unikátním příkladem novogotického šlechtického sídla druhé poloviny 19. století. Krom zámecké budovy s původním mobiliářem k areálu zámku patří i rozsáhlý zámecký park. Zámek je od roku 1995 národní kulturní památkou.

 

 

Novogotický zámek Sychrov, který sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Zámecké pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky; většina místností také vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Zámek je veřejnosti zpřístupněn ve značném rozsahu, takže jeho prohlídka poskytne návštěvníkům dokonalou představu, jak se ve 2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny.

 

 

Stavební vývoj

Barokní zámek byl vybudován v letech 1690 až 1693. Jednalo se o jednoduchou budovu, jejíž zdi jsou dodnes zachovány v parkovém křídle zámku. K ní byly během několika stavebních úprav v 19. století přistavěny další stavby, které vytvořily čestný dvůr a zámecké nádvoří.

 

 

První významná rekonstrukce zámku proběhla v první půli 30. let 19. století v empírovém stylu. V letech 1847 až 1862 následovala rozsáhlejší, romantická novogotická přestavba podle plánů Josefa Pruvota, jež dala zámku jeho dnešní podobu. Neopakovatelný ráz vtiskl Sychrovu řezbář Petr Bušek, který během řady let zhotovil ve své dílně dřevěné obložení stěn a stropů řady zámeckých salónů stejně jako téměř veškerý nábytek.

 

 

Ve 20. letech 20. století došlo k modernizaci ve stylu funkcionalismu, při kterém bylo odstraněno mnoho ze zastarale zdobného vybavení. Byly odstraněny některé Buškovy řezby z interiérů a z exteriérů novogotické arkýře. V této době bylo také odstraněno omítané zdivo na věžích a nahrazeno lomovým zdivem. Rekonstrukce, které započaly v 90. letech, směřují k navrácení podoby zámku z druhé poloviny 19. století.

 

 

Prohlídková trasa A - NOVOGOTICKÝ KLENOT ROHANŮ

Prohlídková trasa A začíná zámeckou kaplí Nanebevzetí Panny Marie (včetně souvisejících interiérů – předkaplí, sakristie), s monumentální sochou dávného rohanského předka, Gottfrieda z Bouillonu od Emanuela Maxe, unikátními sklomalbami Jana Zachariáše Quasta. Od firmy Prediger jsou varhany, jejichž manuál rozehrával za svých četných pobytů i génius české hudby,  Antonín Dvořák. 

 

 

Schodišťová hala plnila funkci rodové reprezentace, což zdůrazňují heraldické figury na stěnách, socha významného rohanského předka - Jindřicha II., vévody z Rohanů a prince z Leonu, který byl bratrancem francouzského krále Jindřicha IV. Hale vévodí mohutné mramorové schodiště se zábradlím z dílny Petra Buška. Schodišťová hala nás uvádí do interiérů piana nobile, prvními z nich je pět pokojů jižního křídla. 

 

 

První tři jsou součástí apartmá kněžny – matky (předpokoj, ložnice a salon), následují lovecký pokoj s trofejemi a dobovými rytinami Eliase Riediengera a tzv. rodové muzeum, kde nalezneme připomenuty nejenom nejvýznamnější členy rodu (např. vévoda z Enghienu, Jindřich II., vévoda z Rohanu, Kamil Rohan), ale i kolekci vzácných medailí a plaket domu Loraine, kamínky z Josselinu, rodového sídla Rohanů v Bretani. V chodbě jižního křídla jsou vyinstalovány portréty rohanských předků v životní velikosti, které jsou součástí tzv. rohanské portrétní galerie. Jedná se o největší středoevropskou sbírku francouzského portrétního malířství. Rohanům se podařilo získat a přivézt rodovou sbírku z Francie. Portréty byly v době francouzské revoluce ukryty v půdních prostorách paláce Soubise v Paříži.

 

 

Zámek Sychrov jako jediný v České republice má klasické královské apartmá, které bylo připraveno pro nejvýznamnější hosty. Královské apartmá je situováno do západního křídla a k jeho interiérům nás přivádí tzv. parohová chodba s trofejemi a střelnými zbraněmi. Vlastní apartmá tvoří předpokoj, královský salón s portréty francouzských panovníků Ludvíka XIII., Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. od významných dvorských malířů jakými byli Hyacinth Rigaud, Charles Le Brun, Pierre Mignard, od něhož jsou kvalitní olejomalby v sousední ložnici. Posledním pokojem královského apartmá je orientální salon s nábytkem červeně lakovaným a kvalitní kolekcí porcelánu. Do západního křídla jsou situovány i novogotický hostinský pokoj, garderoba a pokoj sluhy.

 

 

Severní křídlo tvoří pět pánských pokojů, které jsou vybaveny novogotickým nábytkem z dílny Petra Buška. Začínají pracovnou knížete Kamila, knížete z Rohanu, s předměty, které upozorňují na největší zálibu majitele zámku (botaniku) – např. mikroskop z 18. století. Malá jídelna s robustnějším novogotickým Buškovým nábytkem, kolekcí kvalitního cínu a anglické kameniny, je dekorována dvaceti dámskými portréty, které zachycují vývoj dámské módy od doby románské až po rokoko.

 

 

Prvním reprezentačním interiérem východního křídla je přijímací salón, do něhož se vstupovalo ze zámeckého parku po dvouramenném pískovcovém schodišti. Intarzované parkety, obložení stěn, výmalba na stěnách i kazetový strop zdobí rohanské erbovní figury (routy a hermelíny). Knihovna je jedním z nejlépe harmonicky sladěných novogotických interiérů zámku. Obsahuje přes 7.000 svazků, z toho devět rukopisů a 1.614 starých tisků do roku 1800. Ke skvostům patří především list z antifonáře s iniciálou Ukřižování z druhé poloviny 15. století.

 

 

V kulečníkovém salónu s pařížskými koženými tapetami se zlacenými rozetami je unikátní hráčský stůl s bohatými řezbami a intarzií, secesní kulečník a sedací souprava alžbětinských křesel s tlačenou kůží s rohanskými heraldickými motivy. Prohlídka zámku končí ve výchozí chodbě se sgrafitovou omítkou, do níž sestoupíme po točitém schodišti válcové Bretaňské věže.

 

 

Prohlídková trasa Klenotnice

V interiéru tzv. klenotnice prezentuje Národní památkový ústav – správa státního zámku Sychrov průřez tvorbou turnovského rodáka Františka Khynla (1907 – 2003). Dílo Františka Khynla dokládá vysokou uměleckořemeslnou úroveň klasického směru českého klenotnictví. Stylový charakter uměleckých děl bezpochyby velice vhodně koresponduje se stylovým prostředím sychrovského zámku. Kolekce 16 děl, které F. Khynl věnoval České republice, je velice různorodým souborem nejenom co se týče materiálové stránky ale i tématického zaměření a provedení (od bronzových reliéfů Apokalypsy, ke stříbrným a zlatým plastikám na plaketách nebo podstavcích až k robustním šperkům).

 

 

Anglický Park

Původní barokní zámek byl po roce 1840 přestavován v novogotickém slohu, jako rodové sídlo Rohanů. V těchto intencích byl knížetem Kamilem Rohanem založen i nový zámecký park, uspořádaný na trojici hlavních prostorových os, která se rozvíjí od parkového průčelí zámku. Centrální osa parku je ukončena zdobným portikem vzdálené oranžerie a je celkově koncipována jako široce rozvolněný luční průhled, lemovaný množstvím okrasných dřevin při okrajích prostor ohraničujících bosketů povětšině místních porostů. Parkové cesty navazující na příčné boční průhledy jsou vedeny v terénních prohlubních, aby svými liniemi nerušily hladinu lučních ploch, z nichž vyčnívají jen osově položené bazény s fontánami.

 

 

Unikátní příjezdová cesta lemovaná alejí pyramidálních dubů, která pokračuje za branou dále do krajiny a je pohledově ukončena věží kostela ve vzdálených Jenišovicích, tvoří druhou základní osu parku. K ní přiléhá po pravé straně prostor bývalého arboreta a pěstebních ploch s dnes již neexistujícími skleníky. Tento prostor je významný pro stále bohatou sbírku vzácných dřevin, zejména mnohých kultivarů dubů a buků, z nichž za nejvýznamnější lze pokládat červenolistý rohanský buk - Fagus silvatica_Rohanii_, či stříhanolistý buk - Fagus silvatica _Asplenifolia_. V současné době probíhá aktualizace stavu dendrologické sbírky a její odborné ošetření dřevin, stejně jako postupná výměna a doplňování dožívající dubové aleje.

 

 

 

Zámek Sychrov je pro návštěvníky otevřen celoročně a to každý den včetně pondělí.

 
leden - březen
10:00 – 14:00
duben
09:00 – 15:30
květen - srpen
09:00 – 16:30
září – říjen
09:00 – 15:30
listopad – prosinec
10:00 – 14:00

 

 

Trasa A: NOVOGOTICKÝ KLENOT ROHANŮ

Plné  180,- Kč
Snížené  130,- Kč
Děti do 6 let zdarma
 Rodina  490,- Kč

 

Klenotnice: ZLATÝ POKLAD

Plné  100,- Kč
Děti 6 – 15 let  100,- Kč
Děti do 6 let zdarma
 


Technopolis:

Plné 40,- Kč
Snížené 30,- Kč
Děti do 6-ti let zdarma
Rodinné vstupné (2 dosp+3 děti) 110,- Kč

 

Akuální a podyrobnější informace na  www.zamek-sychrov.cz

 

ADRESA:

Státní zámek Sychrov

463 44 Sychrov

 

 

NÁZEV MÍSTA ZÁMEK SYCHROV - z poh. Zlatovláska
   
REGION: Východní Čechy – Sychrov
ADRESA: 463 44 Sychrov
WEB MÍSTA: www.zamek-sychrov.cz
KATEGORIE:  Zámky a  Panství 
   
OTEVÍRACÍ DOBA:

Denně  Duben-Říjen 9–15:30 h

Letní měsíce do 16:30 h  

Listopad - Březen 10-14 h

CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti / Rodinné)
  (150  KČ/ 105 KČ / 105 KČ /405 KČ)
   
TELEFON: +420 482 416 011
E-MAIL:

sychrov@npu.cz

 

 

Mapa - Východní Čechy - Český ráj - Český ráj a okolí – zámek Sychrov

 

Fotogalerie: Zámek Sychrov - z pohádky Zlatovláska - NKP

/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/a11165-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/zamek-sychrov3-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/vychodni-kridlo-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/sychrov-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/zapadni-kridlo-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/cestny-dvur-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/hala-vedle-velke-oratore-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/hracsky-salon-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/kaple-jpg3/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/katalpa-trubacovita-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/knihovna-jpg3/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/lovecky-salon-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/loznice-knizete-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/loznice-kralovskeho-apartma-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/mala-jidelna-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/mramorovy-bazen-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/nadvori-s-bretanskou-vezi-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/normandska-vez-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/oval-pred-vychodnim-kridlem-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/pohled-k-oranzerii-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/pracovna-knizete-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/rakouska-vez-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/rohanova-alej-smerem-od-zamku-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/rudolfova-vyhlidka-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/salon-kralovskeho-apartma-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/schodistova-hala-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/sychrov2-jpg1/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/velka-jidelna-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/vodarenska-vez-jpg/
/album/fotogalerie-zamek-sychrov-z-pohadky-zlatovlaska-nkp/zamek-sychrov-v-jpg/

 

Zámek Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála, původním názvem hrad Skála byl postaven ve 14. století na mohutných pískovcových skalách. Název Hrubá Skála vznikl pro odlišení od Malé Skály. Po mnoha požárech byl původně gotický hrad přestavěn na renesanční zámek. Zámek byl v 60. letech 20. století přebudován v odborářskou ubytovnu a stal se tím na téměř 50 let zapomenutou kulturní památkou a bylo tak utlumeno jeho původní kouzlo.

 

Zámek Hrubý Rohozec

Státní čtyřkřídlý zámek Hrubý Rohozec, obklopený nevelkým anglickým parkem, nabízí svým návštěvníkům prohlídku více jak třiceti bohatě zařízených místností, které dříve sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode. Předchůdcem dnešního zámku byl raně gotický hrad postavený po roce 1300 na skále nad řekou Jizerou.

 

  

Státní zámek Lemberk

Lemberk (německy Lämberg) je zámek, který vznikl přestavbou hradu v 16. století. Nachází se 3 km severovýchodně od městečka Jablonné v Podještědí na katastru obce Lvová v okrese Liberec. Státní zámek je navštěvován veřejností každoročně od dubna do října. Je zajímavý také tím, že zde pobývala svatořečená Zdislava z Lemberka.

Zámek Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála, původním názvem hrad Skála byl postaven ve 14. století na mohutných pískovcových skalách. Název Hrubá Skála vznikl pro odlišení od Malé Skály. Po mnoha požárech byl původně gotický hrad přestavěn na renesanční zámek. Zámek byl v 60. letech 20. století přebudován v odborářskou ubytovnu a stal se tím na téměř 50 let zapomenutou kulturní památkou a bylo tak utlumeno jeho původní kouzlo.

 

Zámek Hrubý Rohozec

Státní čtyřkřídlý zámek Hrubý Rohozec, obklopený nevelkým anglickým parkem, nabízí svým návštěvníkům prohlídku více jak třiceti bohatě zařízených místností, které dříve sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode. Předchůdcem dnešního zámku byl raně gotický hrad postavený po roce 1300 na skále nad řekou Jizerou.

 

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?