Výlety, zábava a atrakce po ČR

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn

 

Historie a současnost

Valdštejn, nejstarší hrad Českého ráje, byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů v Valdštejna. Valdštejnové drželi hrad asi do roku 1380 a další majitelé páni z Vartenberka do počátku husitských válek. Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři, časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že se hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny.

 

 

Celý exteriér hradu, sklepení s expozicí archeologie a výstavou Chvála pískovci a biliárním sálem  procházejí návštěvníci samostatně. Interiéry klasicistního paláce a romantického paláce v zadní části hradu jsou přístupněny pouze s průvodcem. Na pokladně jsou k dispozici průvodcovské texty v několika jazykových mutacích. Na objednání je možné zajistit cizojazyčného průvodce.

 

 

Areál hradu se nachází na pískovcových skalách propojených mosty a je složen z několika částí.

Přední část hradu je hezbariérová, na druhém nádvoří je umístěno i sociální zařízení vhodné pro invalidy. Rovinné úseky v okolí  kaple sv. Jana Nepomuckého umožňují projížďky s invalidním vozíkem. Psům na vodítku je vstup do vnějších prostor hradu dovolen. V současné době je hrad Valdštejn v majetku Města Turnova, které se o svoji památku velmi dobře stará. Hrad navštěvuje ročně více než 60.000 turistů.

 

 

Expozice

 

Klasicistní palác

Expozice je připravena v prvním patře tohoto paláce a zahrnuje dvě místnosti, Slavnostní sál a salonek.

Součástí bohaté expozice je ucelená portrétní galerie posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu, kteří v 19. století vlastnili nejen hrad Valdštejn, ale i město Turnov a jeho okolí. Součástí jejich erbu jsou tři zlaté klasy obilí na modrém pozadí.

 

 

Romantický palác

Romantický palác se nachází na třetím skalním bloku. Palác nechal roku 1836 postavit Alois Lexa z Aehrenthalu na místě původního středověkého paláce. Expozice jednotlivých místností je věnována místní flóře a fauně – přírodě a lovu či  Albrechtovi z Valdštejna. V rytířském sále se nachází kromě erbů majitelů hradu i původní lustr s lukostřelci a litinová kamna. Součástí expozice je i bohatě vybavená kuchyně.

 

 

Biliární sál

V současné době se zde nachází jedinečná výstava modelů hradů a zámků Českého ráje. Najdete zde hrad Valečov, Kost, zámek Mnichovo Hradiště, Sychrov, Humprecht, Hrubý Rohozec či Hrubou Skálu. Autorem modelů je Ladislav Koutský, bývalý kastelán tohoto objektu a jsou v jednotném měřítku 1:125.

 

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kapli nechala postavit v 1. čtvrtině 18. stol. hraběnka Marie Markéta z Valdštejna z odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte z Valdštejna. Současná podoba kaple pochází z 19. století za Aloise Lexy z Aehrenthalu. Výmalbu provedl turnovský malíř Jan Prousek a Karel Zapp. Socha sv. Jana Nepomuckého na hlavním oltáři pochází od kosmonoského sochaře Josefa Jiřího Jelínka, autorem obrazu tohoto světce je pravděpodobně turnovský malíř Jan Jiří Hertl.

V interiéru kaple se nacházejí originály soch, které zhotovil Josef Jiří Jelínek z Kosmonos a původně byly součástí barokní výzdoby mostů. Sochy představují české patrony.Jedná se o: sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha, sv. Markétu, sv. Walburgu, sv. Prokopa, sv. Víta, sv. Josefa a bl. Ivana. Prostory kaple slouží ke koncertům i svatebním obřadům.

 

 

Středověké sklepení hradu

V prostorách středověkého sklepení hradu Valdštejn je instalována první stálá expozice v Čechách věnovaná pískovcům. Výstava přibližuje významný fenomén krajiny Českého ráje, seznamuje se vznikem pískovcových skalních měst, vznikem a vlastnostmi pískovců a dokládá jeho význam pro člověka. Expozice připomíná také dílo akad. sochaře Jiřího Nováka, autora kopií valdštejnských soch.Druhá výstava instalovaná ve sklepeních s eznamuje s archeologickými vykopávkami a historii hradu. Hrad Valdštejn byl zpřístupněn jako druhá památka v Čechách. Nachází se v Hruboskalském skalním městě na Zlaté stezce Českého ráje a stojí na mohutných pískovcových skalních blocích. Turistické cesty vznikly na Hruboskalsku již v první třetině 19. století.

 

Expozici připravili:

  • Geopark UNESCO Český ráj: RNDr. Tomáš Řídkošil, Doc.Dr.Václav Ziegler CSc. a Jiří Vlasák
  • Geologický ústav Akademie věd ČR: Jiří Adamovič CSc., RNDr. Radek Mikuláš CSc., RNDr. Václav Cílek CSc

 

Kočárovna

Prostory bývalé kočárovny na prvním nádvoří slouží k pořádání sezonních výstav.

 

 

Procházka hradem

Ke vstupní bráně hradu vede kamenný most ozdobený barokními sochami českých patronů. Jedná se o kopie soch kosmonoských Jelínků, které vytvořil místni akademický sochař Jiří Novák. Za vstupní branou se nachází první nádvoří hradu. Pod prvním nádvoří je zpřístupněné sklepení se sbírkou archeologických nálezů hradu a expozicí věnovanou pískovcům - fenoménu Českého ráje. Součástí prvního nádvoří je i malá kaple s údajným portrétem Karla Hynka Máchy.

 

 

Za druhým mostem, rovněž zdobeným sochami, stojí klasicistní dům. Pro návštěvníky je připravena expozice v prvním patře - Slavnostní sál a salonek s portrétní galerií posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu.

 

 

Na druhém nádvoří je kaple sv. Jana Nepomuckého, která je od 18. století zdaleka viditelnou dominantou hradu. V interiéru kaple našly své místo i originály sochařské výzdoby mostů. V sakristii je instalována expozice přibližující život a dílo zdejšího poustevníka a hudebního skladatele Václava Karla Holána Rovenského. Zajímavá je hladomorna, náhodně objevená při opravách objektu.

 

 

Ze druhého nádvoří vede romantické schodiště na terasu a do nejstarší části hradu. Pod terasou se nachází biliární sál, ve kterém jsou instalovány modely hradů a zámků Českého ráje. Tyto modely památkových objektů se mohou stát inspirací k dalším výletům po Českém ráji.

 

 

Na třetím skalním bloku najdeme zajímavé pozůstatky středověku. Skalní sklepení, středověká hradní lednice, ruiny, které ohraničují nerovná nádvoříčka a staleté borovice, tvoří romantické kulisy místa. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a blízké skalní město. Návštěvníky zaujme také prohlídka romantického paláce, jehož podstatnou částí je starobylý středověký palác pánů z Valdštejna.

 

 

Schody do sklepení a zazděná branka ke třetímu skalnímu bloku jsou pozůstatky vstupu a obranného systému do „skalního hradu” z 15. století. Na třetím skalním bloku se nachází středověké pozůstatky hradu. Skalní sklepení, středověká hradní lednice, ruiny, které ohraničují nerovná nádvoříčka a staleté borovice, tvoří romantické kulisy místa. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a blízké skalní město. Pro návštěvníky jsou připraveny expozice v romantickém paláci, vybudovaném na starobylém středověkém paláci pánů z Valdštejna.

 

 

 

 

Hrad Valdštejn má pro své návštěvníky mnoho zajímavostí. Rozmanitost je hlavním znakem hradu, který utvářela staletí. Bizardní skály na kterých hrad stojí uprostřed lesů, tichá pokora památky v krajině a nádherné výhledy jenom dojem umocňují. Návštěva hradu bývá spojována s výletem do blízkého Hruboskalského skalního města. Český ráj nabízí návštěvníkům ojedinělé spojení přírodních krás a neobvyklého množství historických památek, hradů a zámků, seskupených na velmi malém území.

 

 

Prohlídky pro školky a školy

Dětští návštěvníci budou s historii objektu seznámeni zajímavým způsobem. Výklad je přizpůsoben věku dětí ve skupině. Dětské skupiny může provést na Valdštejně dobrotivý a polepšený loupeživý rytíř Šof z Helfenburka, který se na hrad vrátil z 15. století. Poutavým způsobem přiblíží dětem život na hradech ve středověku i princip obrany hradů v pískovcích tzv. „mordovací soutěsku“. Děti si mohou pod verandu nebo na lavičky na nádvořích sednout, odpočinout a posvačit. Organizované skupiny dětí do šesti let platí vstupné 10,- Kč, školní děti a studenti do 26 let platí snížené vstupné 50,-Kč. Pedagogický dozor školních výprav – obvykle na 10 žáků 1 osoba též za snížené vstupné.

 

 

Hospůdka u hradu

Hospůdka U Hradu Vám nabízí pohoštění v příjemném prostředí Českého ráje v předhradí Valdštejna. V rámci jídelníčku je v nabídce langoš, obalovaný sýr, bramboráčky, kuřecí nugetky, výborné klobásy, horké maliny se zmrzlinou, pestrá nabídka nanuků a skvělá káva Lavazza. Hospůdka U Hradu nabízí také tradiční točené pivo z Malého Rohozce - regionální výrobek Českého ráje. Ochutnat můžete i místní pivní specialitu - malinové pivo. Součástí hospůdky je i stánek poblíž venkovního posezení, kde si můžete pochutnat na grilované klobásce nebo hermelínu.

 

 

Výlety do blízkého okolí

Návštěvu hradu Valdštejna je možné spojit s krásným výletem. Může být celodenní, půldenní, může to být jenom krátká hodinová vycházka do blízkého Skalního města. Popsané trasy lze podle času a vašich možností různě kombinovat. Předpolím hradu prochází nejznámější tzv. Zlatá stezka Českého ráje značená červeně. V našem úseku vede z Turnova přes Hlavatici a Valdštejn na Hrubou Skálu a na Trosky. Skalní rozhledna Hlavatice se nachází 1,5 km od hradu Valdštejna s výhledy na Turnov, Kozákov, Ještěd, Bezděz, Rálsko a kopce Českého středohoří.

 

 

 

Měsíc  Dny  Čas
 DUBEN soboty, neděle, svátky    10.00 - 17.00
 KVĚTEN denně mimo pondělí    9.30 - 17.00 
 ČERVEN - SRPEN denně    9.00 - 18.00 
 ZÁŘÍ denně   9.30 - 17.00
 ŘÍJEN soboty, neděle, svátky 10.00 - 17.00 

 

 

Plné vstupné  
s průvodcem 80,- Kč 
volná prohlídka 60,- Kč 
Snížené vstupné*  
s průvodcem 50,- Kč
volná prohlídka 40,- Kč 
Rodinné vstupné**  
s průvodcem 220,- Kč 
volná prohlídka 170,- Kč 
Organizované skupiny dětí do 6 let 10,- Kč/osoba 
Příplatek za prohlídku mimo stanovenou otevírací dobu 40,- Kč/osoba 
Příplatek za cizojazyčný výklad (pouze předem objednané skupiny)  40,- Kč/osoba
Příplatek za psa  20,- Kč

 

* Snížené vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti od 15 do 26 let s platným studentským průkazem, držitelé ZTP a ZTP/P, senioři nad 65 let

** Na rodinné vstupné mají nárok 2 dospělí a max. 3 děti do 15 let. Na kulturní akce rodinné vstupné neplatí.

V případě konání akce může být vstupné výjimečně navýšeno o 10,- Kč až 20,- Kč.

Zdarma je vstup na prohlídku umožněn dětem do 6 let v doprovodu rodičů a průvodcům držitelů průkazů ZTP/P.

NEPŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY!

 

Akuální a podrobnější informace na  www.hrad-valdstejn.cz/

 

ADRESA:

Hrad Valdštejn

Majitel: Město Turnov

Spravuje: Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města Turnova 

Adresa: Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 22 Turnov

 

 

NÁZEV MÍSTA HRAD VALDŠTEJN
   
REGION:  SEVERNÍ ČECHY  Turnov
ADRESA:

Kadeřavec 18, 

511 22 Turnov

WEB MÍSTA: www.hrad-valdstejn.cz
KATEGORIE: Hrady a tvrze
   
OTEVÍRACÍ DOBA: DENNĚ OD 9:30 (10) HODIN - DO  (17) 18 HODIN
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti / Rodinné)
  (60 KČ/ 40 KČ / 40 KČ /220 KČ)
   
TELEFON: +420 739 014 104, 733 565 254 
E-MAIL:

info@hrad-valdstejn.cz

 

  Mapa - Severní Čechy - Liberecký kraj  - Český Ráj - Hrad Valdštejn

 

Fotogalerie: Hrad Valdštejn

/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/a1-nadvori-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/brana-do-hradu-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/hospudka-u-hradu-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/hradozamecka-noc-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/kaple-z-nadvori-hrad-valdstejn-interier-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/kaple-z-nadvori-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier2-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier3-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier4-jidelna-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier5-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-a-kaple-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/kocarovna-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/letecky-pohled-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/nocni-pohled-na-kapli-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/podzimni-letecky-pohled-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/pohled-na-kapli-a-konirnu-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/pohled-z-terasy-ke-kapli-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/pohled-z-terasy-ke-kapli-hrad-valdstejn-jpg2/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/prohlidky-hradu-s-rytirem-sofem-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/pruchod-od-kaple-na-terasu-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/romanticky-palac-hrad-valdstejn-interier-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/romanticky-palac-hrad-valdstejn-interier2-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/romanticky-palac-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/rozhledna-hlavatice-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/sklepeni-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/slavnostni-sal-a-salonek-s-portretni-galerii-poslednich-majitelu-lexu-z-aehrenthalu-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/stredoveka-cast-hradu-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/sermiri-na-hrade-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/valdstejn-kostelik-kaple-sv-jana-nepomuckeho-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/valdstejnska-pout-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/vyhlidka-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/vystava-modelu-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/hrad-valdstejn-m-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2018-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?