Výlety, zábava a atrakce po ČR

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn

 

Historie a současnost

Valdštejn, nejstarší hrad Českého ráje, byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů v Valdštejna. Valdštejnové drželi hrad asi do roku 1380 a další majitelé páni z Vartenberka do počátku husitských válek. Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři, časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že se hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny.

 

 

Celý exteriér hradu, sklepení s expozicí archeologie a výstavou Chvála pískovci a biliárním sálem  procházejí návštěvníci samostatně. Interiéry klasicistního paláce a romantického paláce v zadní části hradu jsou přístupněny pouze s průvodcem. Na pokladně jsou k dispozici průvodcovské texty v několika jazykových mutacích. Na objednání je možné zajistit cizojazyčného průvodce.

 

 

Areál hradu se nachází na pískovcových skalách propojených mosty a je složen z několika částí.

Přední část hradu je hezbariérová, na druhém nádvoří je umístěno i sociální zařízení vhodné pro invalidy. Rovinné úseky v okolí  kaple sv. Jana Nepomuckého umožňují projížďky s invalidním vozíkem. Psům na vodítku je vstup do vnějších prostor hradu dovolen. V současné době je hrad Valdštejn v majetku Města Turnova, které se o svoji památku velmi dobře stará. Hrad navštěvuje ročně více než 60.000 turistů.

 

 

Expozice

 

Klasicistní palác

Expozice je připravena v prvním patře tohoto paláce a zahrnuje dvě místnosti, Slavnostní sál a salonek.

Součástí bohaté expozice je ucelená portrétní galerie posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu, kteří v 19. století vlastnili nejen hrad Valdštejn, ale i město Turnov a jeho okolí. Součástí jejich erbu jsou tři zlaté klasy obilí na modrém pozadí.

 

 

Romantický palác

Romantický palác se nachází na třetím skalním bloku. Palác nechal roku 1836 postavit Alois Lexa z Aehrenthalu na místě původního středověkého paláce. Expozice jednotlivých místností je věnována místní flóře a fauně – přírodě a lovu či  Albrechtovi z Valdštejna. V rytířském sále se nachází kromě erbů majitelů hradu i původní lustr s lukostřelci a litinová kamna. Součástí expozice je i bohatě vybavená kuchyně.

 

 

Biliární sál

V současné době se zde nachází jedinečná výstava modelů hradů a zámků Českého ráje. Najdete zde hrad Valečov, Kost, zámek Mnichovo Hradiště, Sychrov, Humprecht, Hrubý Rohozec či Hrubou Skálu. Autorem modelů je Ladislav Koutský, bývalý kastelán tohoto objektu a jsou v jednotném měřítku 1:125.

 

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kapli nechala postavit v 1. čtvrtině 18. stol. hraběnka Marie Markéta z Valdštejna z odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte z Valdštejna. Současná podoba kaple pochází z 19. století za Aloise Lexy z Aehrenthalu. Výmalbu provedl turnovský malíř Jan Prousek a Karel Zapp. Socha sv. Jana Nepomuckého na hlavním oltáři pochází od kosmonoského sochaře Josefa Jiřího Jelínka, autorem obrazu tohoto světce je pravděpodobně turnovský malíř Jan Jiří Hertl.

V interiéru kaple se nacházejí originály soch, které zhotovil Josef Jiří Jelínek z Kosmonos a původně byly součástí barokní výzdoby mostů. Sochy představují české patrony.Jedná se o: sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha, sv. Markétu, sv. Walburgu, sv. Prokopa, sv. Víta, sv. Josefa a bl. Ivana. Prostory kaple slouží ke koncertům i svatebním obřadům.

 

 

Středověké sklepení hradu

V prostorách středověkého sklepení hradu Valdštejn je instalována první stálá expozice v Čechách věnovaná pískovcům. Výstava přibližuje významný fenomén krajiny Českého ráje, seznamuje se vznikem pískovcových skalních měst, vznikem a vlastnostmi pískovců a dokládá jeho význam pro člověka. Expozice připomíná také dílo akad. sochaře Jiřího Nováka, autora kopií valdštejnských soch.Druhá výstava instalovaná ve sklepeních s eznamuje s archeologickými vykopávkami a historii hradu. Hrad Valdštejn byl zpřístupněn jako druhá památka v Čechách. Nachází se v Hruboskalském skalním městě na Zlaté stezce Českého ráje a stojí na mohutných pískovcových skalních blocích. Turistické cesty vznikly na Hruboskalsku již v první třetině 19. století.

 

Expozici připravili:

  • Geopark UNESCO Český ráj: RNDr. Tomáš Řídkošil, Doc.Dr.Václav Ziegler CSc. a Jiří Vlasák
  • Geologický ústav Akademie věd ČR: Jiří Adamovič CSc., RNDr. Radek Mikuláš CSc., RNDr. Václav Cílek CSc

 

Kočárovna

Prostory bývalé kočárovny na prvním nádvoří slouží k pořádání sezonních výstav.

 

 

Procházka hradem

Ke vstupní bráně hradu vede kamenný most ozdobený barokními sochami českých patronů. Jedná se o kopie soch kosmonoských Jelínků, které vytvořil místni akademický sochař Jiří Novák. Za vstupní branou se nachází první nádvoří hradu. Pod prvním nádvoří je zpřístupněné sklepení se sbírkou archeologických nálezů hradu a expozicí věnovanou pískovcům - fenoménu Českého ráje. Součástí prvního nádvoří je i malá kaple s údajným portrétem Karla Hynka Máchy.

 

 

Za druhým mostem, rovněž zdobeným sochami, stojí klasicistní dům. Pro návštěvníky je připravena expozice v prvním patře - Slavnostní sál a salonek s portrétní galerií posledních majitelů Lexů z Aehrenthalu.

 

 

Na druhém nádvoří je kaple sv. Jana Nepomuckého, která je od 18. století zdaleka viditelnou dominantou hradu. V interiéru kaple našly své místo i originály sochařské výzdoby mostů. V sakristii je instalována expozice přibližující život a dílo zdejšího poustevníka a hudebního skladatele Václava Karla Holána Rovenského. Zajímavá je hladomorna, náhodně objevená při opravách objektu.

 

 

Ze druhého nádvoří vede romantické schodiště na terasu a do nejstarší části hradu. Pod terasou se nachází biliární sál, ve kterém jsou instalovány modely hradů a zámků Českého ráje. Tyto modely památkových objektů se mohou stát inspirací k dalším výletům po Českém ráji.

 

 

Na třetím skalním bloku najdeme zajímavé pozůstatky středověku. Skalní sklepení, středověká hradní lednice, ruiny, které ohraničují nerovná nádvoříčka a staleté borovice, tvoří romantické kulisy místa. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a blízké skalní město. Návštěvníky zaujme také prohlídka romantického paláce, jehož podstatnou částí je starobylý středověký palác pánů z Valdštejna.

 

 

Schody do sklepení a zazděná branka ke třetímu skalnímu bloku jsou pozůstatky vstupu a obranného systému do „skalního hradu” z 15. století. Na třetím skalním bloku se nachází středověké pozůstatky hradu. Skalní sklepení, středověká hradní lednice, ruiny, které ohraničují nerovná nádvoříčka a staleté borovice, tvoří romantické kulisy místa. Při úpravách v 19. století byla na konci hradu vybudována vyhlídka na Trosky a blízké skalní město. Pro návštěvníky jsou připraveny expozice v romantickém paláci, vybudovaném na starobylém středověkém paláci pánů z Valdštejna.

 

 

 

 

Hrad Valdštejn má pro své návštěvníky mnoho zajímavostí. Rozmanitost je hlavním znakem hradu, který utvářela staletí. Bizardní skály na kterých hrad stojí uprostřed lesů, tichá pokora památky v krajině a nádherné výhledy jenom dojem umocňují. Návštěva hradu bývá spojována s výletem do blízkého Hruboskalského skalního města. Český ráj nabízí návštěvníkům ojedinělé spojení přírodních krás a neobvyklého množství historických památek, hradů a zámků, seskupených na velmi malém území.

 

 

Prohlídky pro školky a školy

Dětští návštěvníci budou s historii objektu seznámeni zajímavým způsobem. Výklad je přizpůsoben věku dětí ve skupině. Dětské skupiny může provést na Valdštejně dobrotivý a polepšený loupeživý rytíř Šof z Helfenburka, který se na hrad vrátil z 15. století. Poutavým způsobem přiblíží dětem život na hradech ve středověku i princip obrany hradů v pískovcích tzv. „mordovací soutěsku“. Děti si mohou pod verandu nebo na lavičky na nádvořích sednout, odpočinout a posvačit. Organizované skupiny dětí do šesti let platí vstupné 10,- Kč, školní děti a studenti do 26 let platí snížené vstupné 50,-Kč. Pedagogický dozor školních výprav – obvykle na 10 žáků 1 osoba též za snížené vstupné.

 

 

Hospůdka u hradu

Hospůdka U Hradu Vám nabízí pohoštění v příjemném prostředí Českého ráje v předhradí Valdštejna. V rámci jídelníčku je v nabídce langoš, obalovaný sýr, bramboráčky, kuřecí nugetky, výborné klobásy, horké maliny se zmrzlinou, pestrá nabídka nanuků a skvělá káva Lavazza. Hospůdka U Hradu nabízí také tradiční točené pivo z Malého Rohozce - regionální výrobek Českého ráje. Ochutnat můžete i místní pivní specialitu - malinové pivo. Součástí hospůdky je i stánek poblíž venkovního posezení, kde si můžete pochutnat na grilované klobásce nebo hermelínu.

 

 

Výlety do blízkého okolí

Návštěvu hradu Valdštejna je možné spojit s krásným výletem. Může být celodenní, půldenní, může to být jenom krátká hodinová vycházka do blízkého Skalního města. Popsané trasy lze podle času a vašich možností různě kombinovat. Předpolím hradu prochází nejznámější tzv. Zlatá stezka Českého ráje značená červeně. V našem úseku vede z Turnova přes Hlavatici a Valdštejn na Hrubou Skálu a na Trosky. Skalní rozhledna Hlavatice se nachází 1,5 km od hradu Valdštejna s výhledy na Turnov, Kozákov, Ještěd, Bezděz, Rálsko a kopce Českého středohoří.

 

 

 

Měsíc  Dny  Čas
 DUBEN soboty, neděle, svátky    10.00 - 17.00
 KVĚTEN denně mimo pondělí    9.30 - 17.00 
 ČERVEN - SRPEN denně    9.00 - 18.00 
 ZÁŘÍ denně   9.30 - 17.00
 ŘÍJEN soboty, neděle, svátky 10.00 - 17.00 

 

 

Plné vstupné  
s průvodcem 80,- Kč 
volná prohlídka 60,- Kč 
Snížené vstupné*  
s průvodcem 50,- Kč
volná prohlídka 40,- Kč 
Rodinné vstupné**  
s průvodcem 220,- Kč 
volná prohlídka 170,- Kč 
Organizované skupiny dětí do 6 let 10,- Kč/osoba 
Příplatek za prohlídku mimo stanovenou otevírací dobu 40,- Kč/osoba 
Příplatek za cizojazyčný výklad (pouze předem objednané skupiny)  40,- Kč/osoba
Příplatek za psa  20,- Kč

 

* Snížené vstupné: děti od 6 do 15 let, studenti od 15 do 26 let s platným studentským průkazem, držitelé ZTP a ZTP/P, senioři nad 65 let

** Na rodinné vstupné mají nárok 2 dospělí a max. 3 děti do 15 let. Na kulturní akce rodinné vstupné neplatí.

V případě konání akce může být vstupné výjimečně navýšeno o 10,- Kč až 20,- Kč.

Zdarma je vstup na prohlídku umožněn dětem do 6 let v doprovodu rodičů a průvodcům držitelů průkazů ZTP/P.

NEPŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY!

 

Akuální a podrobnější informace na  www.hrad-valdstejn.cz/

 

ADRESA:

Hrad Valdštejn

Majitel: Město Turnov

Spravuje: Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace Města Turnova 

Adresa: Hrad Valdštejn, Kadeřavec 18, 511 22 Turnov

 

 

NÁZEV MÍSTA HRAD VALDŠTEJN
   
REGION:  SEVERNÍ ČECHY  Turnov
ADRESA:

Kadeřavec 18, 

511 22 Turnov

WEB MÍSTA: www.hrad-valdstejn.cz
KATEGORIE: Hrady a tvrze
   
OTEVÍRACÍ DOBA: DENNĚ OD 9:30 (10) HODIN - DO  (17) 18 HODIN
CENÍK: (Základní / Studenti, Senioři / Děti / Rodinné)
  (60 KČ/ 40 KČ / 40 KČ /220 KČ)
   
TELEFON: +420 739 014 104, 733 565 254 
E-MAIL:

info@hrad-valdstejn.cz

 

  Mapa - Severní Čechy - Liberecký kraj  - Český Ráj - Hrad Valdštejn

 

Fotogalerie: Hrad Valdštejn

/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/a1-nadvori-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/brana-do-hradu-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/hospudka-u-hradu-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/hradozamecka-noc-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/kaple-z-nadvori-hrad-valdstejn-interier-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/kaple-z-nadvori-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier2-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier3-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier4-jidelna-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-hrad-valdstejn-interier5-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/klasicistni-palac-a-kaple-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/kocarovna-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/letecky-pohled-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/nocni-pohled-na-kapli-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/podzimni-letecky-pohled-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/pohled-na-kapli-a-konirnu-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/pohled-z-terasy-ke-kapli-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/pohled-z-terasy-ke-kapli-hrad-valdstejn-jpg2/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/prohlidky-hradu-s-rytirem-sofem-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/pruchod-od-kaple-na-terasu-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/romanticky-palac-hrad-valdstejn-interier-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/romanticky-palac-hrad-valdstejn-interier2-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/romanticky-palac-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/rozhledna-hlavatice-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/sklepeni-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/slavnostni-sal-a-salonek-s-portretni-galerii-poslednich-majitelu-lexu-z-aehrenthalu-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/stredoveka-cast-hradu-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/sermiri-na-hrade-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/valdstejn-kostelik-kaple-sv-jana-nepomuckeho-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/valdstejnska-pout-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/vyhlidka-hrad-valdstejn-jpg/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/vystava-modelu-hrad-valdstejn-jpg1/
/album/fotogalerie-hrad-valdstejn/hrad-valdstejn-m-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu      

 Extra zprávy       

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce      

 

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (1 125)
9%

STAROPRAMEN (846)
7%

KOZEL (878)
7%

KRUŠOVICE (836)
7%

GAMBRINUS (1 551)
13%

BERNARD (1 596)
13%

SVIJANY (908)
8%

ZLATOPRAMEN (860)
7%

BRANÍK (871)
7%

BIRELL (1 430)
12%

REGENT (968)
8%

Celkový počet hlasů: 11869

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...