Výlety, zábava a atrakce po ČR

Aquaparky a lázně

Jeskyně a propasti

Planetária a Hvěz.

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

 

Hrad Kokořín - zřícenina

Rozhledna Velký Blaník

Zámek Jemniště

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

19.09.2023 08:08

Vladimíra Vítová na mezinárodní konferenci »BRICS a nové uspořádání světa«

Mezinárodní odborná on-line konference na hlavní téma »BRICS a nové uspořádání světa« se uskutečnila 10. září 2023. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci ruských, čínských, arabských a zahraničních politologických, ekonomických, sociálních a právních oborných kruhů s aktuálními prezentacemi na toto téma o procesu probíhání výstavby nového světového řádu a multipolárního ekonomického systému.

Doktorka Vladimíra Vítová (ANS) porovnala hned několik zásadních rozdílů mezi EU a BRICS – ekonomických a politicko – koncepčních.

Evropská unie je součástí tzv. Západu a nejvýznamnější země EU jsou součástí G7. Proto nejprve porovnám země G7 a země BRICS. Jedná se o dva nejvýznamnější globální bloky. V současné době zabírají státy BRICS přibližně 26,6 % územní plochy všech zemí a žije v nich 42,2 % obyvatelstva planety. Země G7 mají za zády zhruba 800 milionů obyvatel, země BRICS sdružují přes 3,2 miliardy lidí. Za rok 2022 země BRICS vyprodukovaly 31,5 procenta PPP (parita kupní síly) upraveného HDP světa, zatímco G7 vyprodukovala jen 30,7 procenta.

A nyní konkrétně k EU: Současná EU je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a jejich demokratickými institucemi. Nejedná se o rovnoprávné postavení států v rámci EU, ale o jejich podřízení nadnárodním korporací. Zájmy států nejsou v EU zohledněny, ale oproti tomu zájmy nadnárodních korporací zohledněny jsou. EU volá po zrušení národních států, BRICS  ne. EU je součástí finančního systému založeného na dolaru, BRICS ne.

Poslední rok země EU neupřednostňovaly vlastní růst, ale dávaly přednost obraně a financování války na Ukrajině. Zemím EU nevyšly snahy zavléci země BRICS do konfliktního přístupu k Rusku. Na země EU dopadly negativně sankce, které samy vyhlásily Rusku. EU se začíná jevit  jako „společenství stagnace“ a BRICS jako úspěšné spolehlivé  atraktivní společenství. Na rozdíl od EU má BRICS závazek neovlivňovat vnitřní záležitosti členských států.

Falešné vidění světa ze strany evropských politiků. Oni chápou EU jako elitní klub, kam prý chce patřit každý.

Elity EU mají iluzi o vlastní výlučnosti a dělí národy na první, druhou a další kategorie, což samozřejmě odporuje přirozeným principům života. EU není zdrojem prosperity, ale úpadku. To je realita. Média v EU informují o zemích BRICS nepravdivě, zkresleně a velmi málo. Politici jasně praktikují politiku dvojího metru. Je to otázka, zdali vědomě lžou anebo zdali věci neznají. Úroveň tzv. elit v Bruselu a v jednotlivých státech EU je tristní. Česká republika může sloužit jako příklad.

Kolik států se hlásí do EU a kolik států se hlásí do klubu BRICS?

Úspěšná integrace se pozná tak, že její součástí chce být každý. Na základě této teze evropské elity chápou EU jako elitní klub, kam chce prý údajně každý. Nedokážou vidět realitu. Realita je takováto: zájemci o členství v EU jsou dnes Ukrajina, Albánie, Moldavsko a Makedonie – tedy země z druhé poloviny světového žebříčku HDP. O členství v BRICS projevilo zájem přes čtyřicet zemí světa. Buď chtějí vstoupit anebo chtějí alespoň status podporovatele. Jedná se o země z Asie, Blízkého východu i Afriky a Latinské Ameriky.

Zajímavým příkladem je Turecko, které třicet let bez úspěchu jednalo o přistoupení k EU. A teď raději vyjednává o přistoupení k BRICS.

EU vyžaduje pouze jediný typ ekonomiky a pouze jediný typ politického uspořádání. Integrace BRICS není spojena s politickou ideologií.

Integrace BRICS – na rozdíl od integrace  EU – není spojena s žádnou politickou ideologií. Jediným heslem je ekonomický rozvoj a spolupráce. Podle Lisabonské smlouvy musí mít země EU je jeden model společensko-ekonomického uspořádání. Tzv. neoliberální kapitalismus – otevřené tržní hospodářství s volnou soutěží. Jednotlivým státům je zakazována  jakákoliv regulace a intervence.  Jde o hospodářskou totalitu „neomezeného trhu“. V případě nedodržení hrozí sankce. To znamená, že o „národní“ politice každého státu je rozhodnuto již před volbami a to zcela bez ohledu na jejich výsledek. Institucionální rámec euro-smluv totiž platí pro státy. Euro-smlouvy jsou závazné a nadřazené národní legislativě. BRICS nevyžaduje, aby všechny země měly stejný společenský a ekonomický model.

 

EU chce přistupovat k zemím BRICS jako celek. Samostatná jednání jednotlivých zemí EU nepovažuje za žádoucí.

EU chce, aby v otázkách celosvětového významu nebo otázkách souvisejících s globálním řízením byla hlavně EU sama účastníkem rozhovorů se skupinou BRICS. Celkovou koordinaci zahraniční politiky EU vůči skupině BRICS zajišťuje vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Má tento úkol – cituji: „Zajišťuje jednání se zeměmi BRICS jednotný a systémový přístup k zahraniční politice zaměřený na obecné dodržování zásad právního státu a demokratického řízení. Snaží se zlepšit politický dialog se zeměmi BRICS o dodržování lidských práv a sociálních a environmentálních norem“

Nyní se rozhoduje o budoucím modelu uspořádání světa. Zda půjde o světový řád podle ruského světa a světa zemí BRICS, kde všechny národnosti, národy naleznou na této planetě své místo a zachovají si svou národní kulturu a budou se moci rozvíjet v přátelské a kooperativní atmosféře. Anebo zda to bude politika zlaté miliardy, která je realizována nekonečnými válkami Západu, kdy raboval všechny bez rozdílu a formoval kolonialismus a neokolonialismus. Některým národům se upírá možnost na existenci a rozvoj a globalisti z nich dělají jen jakési pomocné obyvatelstvo.

Bohužel Československo se dostalo po roce 1989 do područí Západu  a Evropské unie. Stalo se to zradou  československých elit i zradou elit tehdejších zemí socialistického tábora. Česká republika je nyní kolonií Německa a krmelcem Evropy. Veškerý průmysl je zničen anebo prodán zahraničním korporacím. Jsme jen otroky ve vlastní zemi. Politická strana Aliance národních sil, které jsem předsedou, má v programu vystoupení z EU a NATO a podání žádosti o členství v klubu BRICS.

(brom)

 

12.09.2023 12:18

Jakub Netík pronesl poselství k národu Českému

V České republice v Praze Na Letné 3. září 2023 blízko pražského hradu, byla připomínka demonstrací a protestů proti vládě premiéra Petra Fialy a jeho pětikoaliční vládě, které masově proběhli před rokem. Ze všech politických politický názorů se mně osobně líbil Jakub Netík protože jeho řeč nebyla řeč obyčejná, ani populistická, dokonce bych ji nepovažoval za konfrontační.

Ten Netíkúv projev v sobě nesl velké poselství a proto je kolem toho takových rozruch i ze strany provládních medií, či samotných politiků. A v čem to poselství bylo? Jakub Netík nejprve totiž mluvil o tom, jak ho chránil starší bratr a doslova takřka úvodem řekl: »Když jsem byl malý, měl jsem staršího bratra. Ochraňoval mě a neponižoval. Chránil mě a neshazoval. Byl to můj vzor. Dneska jsem já vzorem pro svého staršího bratra i pro toho mladšího.« Což je vlastně paralela toho, že silnější Rusko chrání slabší, tedy chrání zranitelné bratry, ať už jsou to ti co se jsou národností Rusové, a nebo jednotlivci v postsovětských státech, kde se snaží rozpoutat Západ horké konflikty, anebo například Sýrie, nebo Afganistán, Středoafrická republika kde se snaží konflikty tlumit.

Následně mluvil o velmi důležité a zásadní věci, byť jen principiálně, ale hovořil o sjednocování. A tady řekl: »Sjednocení je důležité, ale pokud nezakopeme svá ega hluboko pod zem, nikdy se nám to nepodaří přátelé. Dokázali jste mnoho. Mnoho z vás jmenovaných, jste naplnili plná náměstí a dalších mnoho významných činů vás ještě předchází. Pokud nás bude, ale předcházet naše ego prohrajeme, nezvítězíme. Říkám vám pryč s tituly. Jste hrdinové tohoto národa a tuto slávu vám daroval bůh« Radši tady budu stát a zemřu, než abych tady před vámi seděl jako jidáš přátelé. Je na nás co tu zanecháme. Jaký otisk tu zůstane pro naše předky. Jakou budoucnost necháme pro naše děti.« Ano budoucnost našich dětí nám nemůže a ani nesmí být lhostejná, protože by život prostě ztratil jakýkoliv smysl. Prostě budoucnost, která je před námi si utváříme my.

Další myšlenka a poselství je příběh jeho dcery o tom, jak se nevzdá pravdy v návaznosti na jednu z nejvýznamnějších osobností Českého národa mistra Jana Husa, kterého podobná, ale tehdy církevní koalice nechala popravit hroznou smrtí upálením, tak toto je příběhem nezlomnosti, statečnosti a boje za pravdu. To znamená, že pokud budeme sebestřední a nebudeme stateční, nic nám nepomůže a nedosáhneme cílů, které ukončí vládu této pětikoalice Petra Fialy a naopak pokud se postavíme čelem můžeme dosáhnout toho že ubráníme pravdu. Prohlášením, že svou dceru miluje je symbolem hrdosti, neústupnosti, statečnosti i lásky bez které to nejde, ať je to láska k bohu, nebo k svému milovanému dítěti.

A teď ta nejvíce zmiňovaná myšlenka že byla citace z německého deníku či novin, že Zelenského by měli rozčtvrtit, a za živa setnout. Netík ale jasně dal najevo že s něčím takovým nesouhlasí a nemůže s tím souhlasit nikdo, Přesněji řekl: »tohle by se nemělo přát nikomu a nikdy, jako je přát někomu smrt.«  A dodal »Támhle visel tam banner. Takový špinavý banner, jako visí na národním muzeu. Visel tam i prezident Putin.« a pokračoval:»Prezident Putin zná viníky a stejně jako on visel tady na té budově, tak i vy všichni vlastizrádci tohoto národa, kteří adorujete fašismus v této zemi, budete taky viset. Do jednoho. Tyhle slova neodvolám nikdy v životě. Jako jsem svá slova neodvolal ani před soudem.«  Aby lidem dodal pocit jednoty a síly, že mohou něco ovlivnit pokud budou stateční ještě pronesl » Nebojte se, že je nás málo. Jsou nás až statisíce a teď už nás je po světě milióny.«

Ano, já osobně za tímto projevem vidím obrovskou sílu a motivaci lidí, kteří touží po světě bez válek a bez terorismu a bez okrádání a likvidace našeho národa českého. Takový boj vyžaduje silnou osobnost a tou Jakub Netík je bezesporu. Navíc je vidět z jeho poselství že přesně ví co dělá a že to nedělá z nějakého populismu, ale od srdce člověka který miluje své blízké a stejně jako miluje svůj národ.

 

Viktor Pražák

04.09.2023 16:35

Kazachstán je jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví v Evropě

Prezident Kazachstánu Kassym-Jomart Tokajev 1. září přednesl projev o stavu země nazvaný »Ekonomický kurz spravedlivého Kazachstánu«, v němž podrobně popsal ambiciózní plány ekonomických reforem a novou hospodářskou trajektorii země.

Prezident Tokajev nastínil různé aspekty národního programu a zdůraznil klíčové ekonomické úkoly, které před vládou stojí. Řekl: »Vláda se rozhodla, že bude pokračovat ve své činnosti: V tak důležitém období máme všechny možnosti k mohutnému ekonomickému průlomu. Abychom toho dosáhli, musíme rozhodně přejít na nový ekonomický model, který nebude veden abstraktními úspěchy, ale skutečným zlepšením života občanů.« Kazašský vůdce ocenil několik významných úspěchů v posledních několika letech, včetně zdvojnásobení platů učitelů od roku 2020, výrazného zvýšení platů lékařů a realizace iniciativ, jako je »Národní fond pro děti« a výstavba více než 300 zdravotnických zařízení ve venkovských oblastech.

Prezident Tokajev obrátil pozornost rovněž k aktuálním ekonomickým cílům, stanovil kurz založený na zásadách spravedlnosti, inkluzivity a pragmatismu. Řekl: »Nejdůležitějším úkolem je vytvoření pevného průmyslového rámce země, zajištění ekonomické soběstačnosti. Hlavní důraz by měl být kladen na urychlený rozvoj zpracovatelského průmyslu.« Zvláštní pozornost bude věnována odvětvím, jako je těžké strojírenství, obohacování uranu a automobilové komponenty, poznamenal. Tokajev navrhl, aby v zájmu podpory zpracovatelského průmyslu byli zahraniční a domácí investoři na první tři roky osvobozeni od placení daní a dalších povinných plateb. Pokud jde o fiskální otázky, prezident vyzval ke koordinaci finanční a měnové politiky s cílem dosáhnout stabilního hospodářského růstu ve výši 6-7 %. Zdůraznil také potřebu přilákat zahraniční banky, aby se zvýšila konkurence a vyřešil problém nedostatečného úvěrování podniků. »Hlavním úkolem je zajistit meziroční růst úvěrů reálnému sektoru na úrovni 20 % a více,« řekl.

Tokajev dále zdůraznil potřebu podpory malých a středních podniků a urychlení privatizace.  Řekl: »V současné době je nutné, aby se v oblasti investic do podnikání a obchodu s elektřinou a plynem zvýšil počet podniků: "Hlavním cílem je radikálně zvýšit transparentnost a efektivitu správy aktiv. Nařizuji vládě, aby od roku 2024 zahájila privatizaci všech nepředmětných aktiv a uspořádala lidové IPO společností fondu Samruk-Kazyna.« Budou iniciovány změny v legislativě, které podpoří konsolidaci malých podniků, a zintenzivní se úsilí o demonopolizaci klíčových trhů. Prezident se ve svém projevu rovněž zaměřil na závazek Kazachstánu k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. »V dlouhodobém horizontu je globální přechod na čistou energii nevyhnutelný,« zdůraznil.

Tokajev vyzdvihl plány na zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie a rozvoj výroby vodíku. Významný je prezidentův návrh na uspořádání celostátního referenda o výstavbě jaderné elektrárny. Kazašský vůdce rovněž naznačil ambiciózní vizi, podle níž by se Kazachstán měl stát zemí zaměřenou na informační technologie. Prohlásil: »Kazachstán je jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví v Evropě: Patříme mezi světové lídry v indexu rozvoje e-governmentu a fintech«. Nařídil vládě, aby do roku 2026 zvýšila vývoz IT služeb na jednu miliardu dolarů. Tomu napomůže partnerství s významnými zahraničními IT společnostmi. V oblasti dopravy prezident Tokajev nastínil plány na vytvoření Kazachstánu jako významného tranzitního uzlu v Eurasii se zaměřením na klíčové trasy, jako je Transkaspická magistrála a mezinárodní severojižní koridor. »Je třeba vybudovat nový suchý přístav na přechodu Bachty, urychlit výstavbu kontejnerového uzlu v Aktau a rozšířit přístavní zařízení na Černém moři podél středního koridoru,« zdůraznil prezident. Zdůraznil, že Kazachstán by se měl časem stát plnohodnotnou dopravní a logistickou velmocí. Prezident rovněž upozornil, že realizace dopravního potenciálu závisí na konstruktivních a dobrých sousedských vztazích Kazachstánu se všemi sousedními zeměmi, včetně Ruska, Číny a našich sousedů ve střední a jižní Asii.

V politické oblasti Tokajev oznámil, že Kazachstán uspořádá volby akimů (starostů) okresů a měst regionálního významu poté, co kazašští občané v uplynulých dvou letech zvolili akimy vesnic, měst a venkovských okresů. V projevu se rovněž věnoval rozvoji zemědělství, plynofikaci, řešení bezpečnosti vodních zdrojů a dalším oblastem.

Ke konci svého projevu Tokajev poznamenal, že všichni občané, zejména mladí lidé, by měli ztělesňovat ty nejlepší vlastnosti, protože ty tvoří základní hodnoty společnosti. Označil je jako »Adal Azamat« neboli zodpovědný občan a uvedl: »Pokud bude každý člověk vlastenecky založený, vzdělaný, pracovitý, disciplinovaný, zodpovědný, spravedlivý, šetrný a soucitný, pak pro nás nebudou žádné nedosažitelné výšiny.« Zdůraznil, že myšlenky Spravedlivého Kazachstánu a »Adal Azamat« by měly být vždy považovány za základní hodnoty, které stojí vedle sebe. Prezident svůj projev zakončil slovy, že vláda bude plně odpovědná za realizaci této robustní hospodářské a sociální politiky. »Měla by mít všechny páky nezávislého řízení ekonomiky bez byrokracie a administrativy a bez koordinace s prezidentskou administrativou,« zdůraznil.

(brom)

24.08.2023 23:31

Slovenský prezidentský kandidát Štefan Harabin: USA zničily německou ekonomiku teroristickým útokem

 

Štefan Harabin, bývalý předseda Nejvyššího soudu SR, bývalý místopředseda vlády a bývalý ministr spravedlnosti a současný kandidát na prezidenta SR, odpovídal na otázky týkající se hospodářské krize na Slovensku, nadcházejících parlamentních voleb a trestního řízení, které je proti němu na Slovensku vedeno za jeho výroky na Twitteru.

Pán Harabin, 30. Septembra sa konajú predčasné voľby, samozrejme je ťažko predvídať, aký bude výsledok pre jednotlivé politické subjekty, ktoré kandidujú. Ale dá sa do určitej miery prognózovať, už len na základe toho, aké sú v spoločnosti nálady.  Čo vy očakávate od parlamentných volieb? Bude to zloženie parlamentu a vlády také, ktoré diametrálne zmení vnútroštátnu ale aj tú zahraničnú politiku?

Predčasné parlamentné voľby sú vyvolané veľko nespokojnosťou a rozpormi v samotnej vládnej koalícii, samozrejme aj posudzovaním politiky vlády zo strany verejnosti, teda voličov. Ak by som mal vysloviť svoju prognózu na základe nálad v spoločnosti, potom by veľmi pravdepodobne  zvíťazila súčasná najsilnejšia opozičná strana SMER. A myslím, že s dobrým výsledkom cez 25% by sa mohla uchádzať o zloženie novej vlády. Dôvodom na nespokojnosť verejnosti je množstvo protiprávnych aktov vlády, počnúc podporou vojny proti Ruskej federácii na Ukrajine a končiac nerešpektovaním Ústavy a zákonov zo strany vedúcich predstaviteľov štátu. Ústava na Slovensku umožňuje prezidentovi po ukončení volieb poveriť zostavením novej vlády ktorúkoľvek politickú stranu, nielen víťaza volieb.  Súčasne s tým existujú v spoločnosti mnohé negatívne skúsenosti s často úspešnými pokusmi manipulovať výsledky volieb, ktoré sú podporované zo strany USA a iných. Silná propaganda médií sa snaží ovplyvniť mladú generáciu, aby volila extrémne, liberálne politické subjekty a rovnako vyzýva k voľbám Slovákov žijúcich v zahraničí, aby volili poštou, čo môže byť nepriehľadné a základom manipulácie. Niektorí predstavitelia extrémnych liberálov , dokonca lživo (klamlivo) presviedčajú verejnosť, že pokiaľ by vyhrala súčasná opozícia, tak všetci mladí ľudia na Slovensku nebudú mať žiadnu perspektívu a budú musieť emigrovať do zahraničia. Z mojich osobných stretnutí , lebo stretávam sa s občanmi, teda aj s mladou generáciou....naopak, vychádza pozitívne vnímanie (pozn. red. TV OTV - opozičných subjektov) a akútnosť výmeny liberálnej vlády, ktorá je známa okrem nesplnenia sľubov, aj svojou vysokou neodbornosťou, doslova dilentantizmom v riadení štátu. Pokiaľ bude Slovenská republika stále závislá od členstva v NATO a EÚ, predpokladám, že zmeny štýlu vládnutia novej vlády, napríklad aj pod vedením strany SMER sa nezaobídu bez silných politických a možno aj ekonomických tlakov zo strany týchto medzinárodných a iných subjektov. Napriek tomu, vzhľadom na vysokú odbornosť a skúsenosti vedenia tejto politickej strany...ja osobne zostávam optimistom.

Na Slovensku súčasná vláda ale aj tá predchádzajúca vláda bojovala proti šíreniu dezinformácií. Na Slovensku máme aj portál „Hoaxy a podvody – Slovenská polícia“, ktorá denne zdieľa na sociálnej sieti Facebook, čo je podľa nich dezinformácia a čo je klamstvo. Ako príklad uvediem veľmi citlivú tému pre slovenských občanov a to je mobilizácia slovenských občanov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Túto správu, ktorá sa už mesiace šíri na Slovensku, označila naša vláda za hoax a za šírenie nepravdy. Sú podľa Vás tieto informácie opodstatnené, majú svoje opodstatnenie v tomto zmysle?

V prvom rade je potrebné pripomenúť, že Vami uvedené aktivity vlády a jej inštitúcií sú v hrubom rozpore s našou Ústavou, zákonmi ale aj medzinárodným právom v oblasti slobody príjmania a šírenia informácií. Cenzúra je u nás Ústavou zakázaná, takisto Chartou práv Európskej únie. Cenzúru zakazuje aj Európsky dohovor Rady Európy o ochrane základných ľudských práv a slobôd, aj zmluvy EÚ a ďalšie právne predpisy , ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Ešte raz opakujem, priamo zakazujú akékoľvek miešanie sa štátu do slobody slova, príjmania a šírenia informácií. Protizákonné aktivity vlády Slovenskej republiky sú jedným z dôvodov, ktoré viedli k vyhláseniu predčasných parlamentných volieb. Samotná sieť Facebook je dobre známa svojimi protiprávnymi aktivitami a manipuláciou s verejnou mienkou po celom svete. Mne osobne zrušili Facebook pretože som tam mal už viac ako 240 tisíc sledovateľov a báli sa pravdy. Pokiaľ mi je známe, žiadne oficiálne vyhlásenie mobilizácie slovenských občanov v súvislosti s vojenskou operáciou Ruskej federácie na Ukrajine neexistuje. Domnievam sa, že už len z dôvodu vyhlásenia predčasných volieb si to v súčasnosti nikto nedovolí navrhovať.

 

Členské štáty Európskej únie sa nachádzajú v hlbokej recesii. Aké konkrétne dôsledky má táto hospodárska kríza v Európe na samotné Slovensko?

Pozrite sa, Slovenská republika je priamo naviazaná na ekonomiku Nemecka a iných členských štátov Európskej únie. Likvidácia nemeckej ekonomiky prostredníctvom teroristického aktu zničenia plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2)  zo strany USA a Nórska a pravdepodobne aj ďalších štátov úplne jasne preukázala nedôveryhodnosť partnerstva s USA. Obrat myslenia a spoliehania sa európskych štátov na akúsi pomoc alebo priateľstvo s USA sa tak stáva tvrdou realitou. Ľudia už to chápu. To sa postupne prejaví aj v konaní jednotlivých štátov. Dá sa predpokladať, že rovnako by to bolo aj s často uvádzaným článkom 5 Zmluvy o NATO, o akejsi vzájomnej pomoci pri vojenskom napadnutí. Je jasné, že nikto sa nemôže spoliehať na žiadne dobromyseľné partnerstvo či zmysluplnosť slepého plnenia agresívnych svetovládnych ambícií a želaní Spojených štátov amerických. Nová vláda na Slovensku podľa môjho názoru musí začať vykonávať vážne kroky k náprave, k čo najširšiemu odstraňovaniu závislosti slovenskej ekonomiky od západných štátov. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že Slovensko doposiaľ využíva lacnú a stabilnú energiu z Ruskej federácie. Jej zachovanie bude pre novú vládu určite zásadnou prioritou.

 

Slovenská republika uvalila sankcie proti Rusku z dôvodu akejsi európskej solidarity a jednoty. Myslíte si, že sú tieto protiruské sankcie v národnom záujme Slovenska?

Ste spomínali, že som bývalý predseda Najvyššieho súdu, Súdnej rady. Okrem ministra spravodlivosti som bol aj podpredseda vlády pre legislatívu, takže môžem si dovoliť tvrdiť, že všetky ekonomické sankcie  alebo politické sankcie, pokiaľ nebudú vopred schválené Bezpečnostnou radou OSN, tak sú protiprávne. To si dovolím tvrdiť, nesporne je to tak. Slovenská republika (pripojením sa k sankciám proti Ruskej federácii a iným štátom) tak jasne porušila platné medzinárodné právo a svoje záväzky. V tejto súvislosti pripomínam, že o žiadnej solidarite alebo jednote zahraničnej politiky v EÚ nemôže byť ani reči. Pri vymedzovaní právomocí platných zmlúv ako EÚ, zostala zahraničná politika vo výlučnej kompetencii členských štátov. To znamená, že iba členské štáty sú zodpovedné za svoju zahraničnú politiku.  A vyhováranie sa na akúsi solidaritu alebo jednotu plnenia zahraničnej politiky podľa článku 24, odsek 3 Zmluvy o EÚ je nezmysel. Takýto záväzok podľa zmlúv platí iba v prípade, že Európska únia dodržiava medzinárodné právo. Slovensko ak si chce udržať vlastnú existenciu, štátnu suverenitu a dôveryhodnosť vo vzťahu s partnermi, musí bezvýhradne rešpektovať medzinárodné právo.

 

V apríli tohto roku bol dovoz obilia zastavený z dôvodu zistenia pesticídov ale transport cez Slovensko bol umožnený. Aká je momentálna situácia s dovozom či transportom ukrajinského obilia cez slovenské územie?

Podľa môjho názoru dovoz obilia z Ukrajiny nebol z hľadiska jeho kvality vôbec prípustný. Išlo pravdepodobne o akési zvyšky, ktoré boli zdravotne nespôsobilé a neboli vhodné na spracovanie a konzumáciu. USA sa snažili vývozom obilia z Ukrajiny aspoň čiastočne hradiť svoje náklady na fungovanie úzkej fašistickej skupinky nelegitímneho kyjevského režimu. Pod nátlakom USA vedenia EÚ sa má umožniť aspoň transport obilia z Ukrajiny a aj cez Slovenskú republiku do iných štátov. Pokiaľ mne je známe, tak k tomu ešte nedochádza. Pritom pôvodná dohoda o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more bola zneužívaná. To je nesporné dnes a to západnými štátmi a to na transport zbraní a útočných dronov , čo bolo okrem nedodržania samotnej  aj jasným porušením vzájomnej dôvery zmluvných strán. Preto ja osobne s pocitom spravodlivého zadosťučinenia prijal kroky Ruskej federácie na zastavenie a nepredlžovanie takejto podvodnej dohody.

Najnovšie máme problém s ukrajinskými potravinami v našich obchodoch. Štátna veterinárna a potravinová správa SR totiť zistila zvýšené množstvo mykotoxínu v kukuričnej krupici. Vzhľadom na tieto negatívne skúsenosti s ukrajinským obilím a potravinami, nebolo by lepšie z dôvodu upokojenia slovenských spotrebiteľov ale aj zabezpečenia ochrany ich zdravia , aby bol akýkoľvek dovoz ukrajinských potravín zakázaný?

V tejto otázke je dôležité, aby zodpovedné orgány objektívne rozhodovali v súlade s našim právnym poriadkom a platnými normami v potravinárskom priemysle. Myslím si, že je v podstate jedno, či ide o poľské, ukrajinské alebo iné alebo aj naše slovenské domáce výrobky. Ak nie sú vhodné na konzumáciu pre ľudí, tak treba verejnosť pred takýmito potravinami dôsledne chrániť. Rovnako to bolo aj v známych trestných prípadoch  jedovatého alkoholu, mäsa, či motorového oleja prilievaného oleja do stolného oleja a podobne. Dovolím si tvrdiť, že tu nesmie rozhodovať politika alebo nejaké nátlaky zo strany EÚ či vlády. Zdravie ľudí je prvoradé.

 

Slovenská republika ako bezprostredný sused Ukrajiny sa mohla postaviť do úlohy sprostredkovateľa pre mierové riešenie konfliktu. Slovenská republika sa však naopak postavila na stranu tých, ktorí tento konflikt ešte viac eskalujú. Rovnaká či podobná situácia je aj s Európskou úniou ako celkom. Ako vy hodnotíte kroky Európskej únie, zabezpečil nám postup Bruselu bezpečnosť?

Pozrite, prípravy na vojnu Ukrajiny proti Ruskej federácii boli začaté dávno pred napadnutím kyjevským fašistických bánd a vojska na Doneckú a Luhanskú republiku, teda na vlastných ukrajinských občanov.  USA, Nemecko, Poľsko, Francúzsko a ďalšie štáty Západu sa nijako neskrývali vo svojich zámeroch prostredníctvom Ukrajiny zlikvidovať vojensky a politicky Ruskú federáciu a jej občanov. Od začiatku financovali vyzbrojovali a cvičili fanatických ukrajinských extrémistov  a mediálne masírovali občanov Ukrajiny k nenávisti proti všetkému, čo je ruské a presviedčali ich o akomsi poslaní  (poslanie= významná úloha , poznámka redakcie TV OTV) Ukrajiny zničiť Rusko v záujme západných hodnôt. Nikto zo západných štátov nikdy nemal reálny záujem o mierové riešene situácie. Sabotovanie Minských dohôd bolo podľa otvoreného vyhlásenia nemeckej kancelárky a francúzskeho prezidenta iba prostriedkom na získanie času na plné vyzbrojovanie ukrajinskej strany na vojnu proti Ruskej federácii. V tejto súvislosti sa jasne prejavila totálna závislosť Bruselu a žiaľ aj slovenských politikov  na príkazoch USA, Spojeného kráľovstva a ďalších západných štátov.  Ja si preto myslím, že reálne Slovensko žiaľ nikdy nebolo v pozícii, že by mohlo sprostredkovať nejaké mierové rokovania strán. Aj keby sa niektorí z našich politikov pokúsil niečo podobné navrhnúť, tak USA by to nedovolili.

 

Európska únia už dávno nie je hospodárske spoločenstvo, tak ako rozprávate. Povedala by som, že už má vojenský charakter, vzhľadom na to, že financuje dodávky zbraní na Ukrajinu  a dodávky zbraní zabezpečujú jednotlivé členské krajiny EÚ. Militarizuje sa Európska únia podľa Vás?

Súhlasím s týmto Vašim názorom, že Európska únia sa militarizuje a to nie v záujme vlastnej obrany , ako je to napísané v zmluvách, ale naopak v záujme agresívnych plánov USA. To musí skončiť. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje nástup skutočne pronárodných politických síl s jasnou víziou mierového vývoja nášho štátu. Nikto nám v tom zaručene nepomôže. Nikomu inému na nás nezáleží. My to musíme spraviť samy. Medzinárodné právo nedovoľuje štátom posielať  zbrane do oblasti vojenských akcií žiadnej zo strán konfliktu. Preto s tým nikdy nebudem súhlasiť. Významné ustanovenia, ktoré obsahuje Charta OSN a sú základným medzinárodným právnym dokumentom, záväzným pre všetky štáty to nedovoľuje, najmä jej články o pôsobnosti a právomociach Bezpečnostnej rady. Rovnako aj článok 103, ktorý stanovuje prednosť záväzkov vyplývajúca z Charty OSN pred  akýmikoľvek inými zmluvami, ktoré nie sú v súlade s Chartou OSN. Slovensko je dokonca členským štátom takzvaného Wassenaarskeho usporiadania so sídlom vo Viedni, ktoré bolo vytvorené práve  z dôvodu kontroly vývozu zbraní.  Od roku 2008  je právne záväzný kódex EÚ o zákaze vývozu zbraní a materiálu do oblastí konfliktov, ktorý stanovuje spoločné pravidlá tejto oblasti. A Slovensko je rovnako aj zmluvnou stranou všetkých medzinárodných zmlúv o nešírení jadrových, chemických a iných druhov zbraní.

 

Slovenská špeciálna prokuratúra Vás 1. Júna obvinila podľa viacerých paragrafov, vrátane schvaľovania trestného činu, za čo Vám hrozí až trojročné väzenie. Ako tieto obvinenia ovplyvnia Vaše plány kandidovať kandidovať za prezidenta v roku 2024?

To je podobná situácia  ako v USA s kandidátom na prezidenta Trumpom. Ak Vás nejaký štátny orgán chce prenasledovať za vyjadrenie názoru a navyše ak môj názor je v plnom súlade s ustanoveniami Charty OSN, tak to len potvrdzuje, že niečo v tomto štáte rozhodne nie je poriadok. A to niečo je práve porušovanie Ústavy a platných zákonov zo strany štátnych inštitúcii , ktoré by mali naopak dôsledne dbať o ich dodržiavanie.  Len veľmi stručne vysvetlím, že moje vyjadrenie, že na mieste Putina by som urobil to isté, čo urobil v súvislosti so začatím Špeciálnej vojenskej operácie, pretože je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov na Ukrajine, ktorí zavraždili vyše 14 tisíc obyvateľov. No na Donbase nie je nijakých schvaľovaním trestného činu.  Pokiaľ Bezpečnostná rada  OSN neoznačila Špeciálnu vojenskú operáciu Ruskej federácie za akt agresie, tak žiaden iný orgán, žiadna iná inštitúcia alebo žiadna iná osoba nemôže právoplatne tvrdiť , že o takýto čin ide.  Moje rozhodnutie kandidovať  na post prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 to nijako neoplyvní.  Obsahom môjho programu je konsolidácia a stabilizácia spoločnosti, práva, ekonomiky a morálky. Ak ma občania zvolia za prezidenta Slovenskej republiky, tak budem v rámci môjho programu okrem iného podporovať dodržiavanie demokratických princípov slobody slova. V tejto súvislosti podporím právne prehodnotenie všetkých doteraz prijatých opatrení  na obmedzenie slobody slova na Slovensku a snahy o zakotvenie cenzúry, či akejsi nedotknuteľnosti médií.

 

Myslíte si, že počas súdneho procesu budú prokurátori dodržiavať medzinárodné právo alebo by mohlo ísť o nejaký ukážkový proces na zastrašenie opozície na Slovensku?

Harabin: Arogancia extrémnej liberálnej moci nepozná žiadne hranice. Napriek tomu som presvedčený, že nie každý prokurátor , sudca alebo úradník v našej spoločnosti je skorumpovaný personálno-politicky . Naopak, som presvedčený, že absolútne prevažná väčšina našich odborníkov z oblasti práva a pracujúcich v orgánoch činných v trestnom konaní, vrátane sudcu na Špecializovanom trestnom súde vie, kde je pravda a nebudú ochotní sa slepo spreneveriť morálnym a profesionálno –odborným hodnotám, ktorými sa  v živote riadia. Neodradí ma to od kandidatúry  za prezidenta, lebo to je jediná alternatíva na záchranu slovenskej štátnosti a slovenského národa.

Lenka Zlatev

07.06.2023 12:17

Mezinárodní fórum Astana: nové naděje pro multilateralismus

Rychlý pohled na současný stav světa a globální politickou a ekonomickou oblast neposkytují zrovna důvody k optimismu. Vztahy mezi velmocemi se stále zhoršují, vleklé konflikty neutichají a multilaterální systém založený na pravidlech se pohybuje po nejisté trajektorii.

Na geoekonomické frontě se globalizace zpomaluje a někteří naznačují, že jsme vstoupili do období deglobalizace. Pokrok dosažený během několika desetiletí rostoucí globální ekonomické integrace a globálního ekonomického růstu je ohrožen rostoucím napětím v obchodních vztazích; rostoucí populistickou přitažlivostí protekcionistické politiky v některých koutech světa; a narušením globálních hodnotových a dodavatelských řetězců v důsledku exogenních otřesů, jako je pandemie covid-19.

Existuje naděje na budoucnost multilateralismu a globálního řádu založeného na pravidlech. A odpovědi na něj mohou ležet nejen ve Washingtonu, Bruselu a Pekingu, ale i v metropolích jako Astana, Brasília a Jakarta. Vzhledem k tomu, že se zdá, že velmoci nemohou (nebo nechtějí) udržet strategickou stabilitu, střední mocnosti mohou být v podstatě nejlepší nadějí na obnovení multilaterality.

Zatímco střední mocnosti pokrývají různorodou skupinu zemí (od Austrálie a Kanady po Jižní Afriku, Turecko a Kazachstán), sdílejí některé společné rysy: jejich odpor k vidění světa s nulovým součtem a konfrontace velmocí; a odhodlání pro nezávislý zahraničněpolitický kurz. Jsou to země se schopnostmi, které se jednotlivě nemohou rovnat schopnostem velmocí, ale přesto mohou tvořit výsledky spojením zdrojů a prací prostřednictvím aliancí a koalic.

Střední mocnosti ve 21. století jsou mnohem odolnější z hlediska demografických, ekonomických a vojenských rozměrů. Mají dostatečný ekonomický a geopolitický vliv, aby nebyly nuceny podporovat jednu supervelmoc, jak se často stávalo dříve. Jsou stále vlivnější, sebevědomější, nezávislejší, s větším manévrovacím prostorem. Jejich rostoucí aktivita a přítomnost na světové scéně mohou přispět ke globální stabilitě tím, že poskytnou další zdroje rovnováhy, dialogu a diplomacie.

Kazachstán pevně patří do této kategorie, ve skutečnosti neustále překračuje svou váhu z hlediska regionální a globální role a vlivu díky své pečlivě budované staleté zahraniční politice.

Během více než tří desetiletí od nezávislosti v roce 1991 Kazachstán využil své geostrategické pozice v srdci Eurasie, aby se stal regionálním centrem obchodu a obchodu spojujícím Evropu a Asii. Dnes je to jedna z mála zemí, která má rovnocenné, stabilní a konstruktivní vztahy se všemi světovými mocnostmi: Čínou, USA, EU a Ruskem. A i když byla tato politika v průběhu své historie několikrát testována, naposledy v roce 2022, kdy mnoho pozorovatelů předčasně spěchalo pohřbít kazašskou staletost v kontextu tragických lednových událostí, ukázala se jako stabilní, kompas za každého počasí či průvodce.

Právě v této souvislosti se nadcházející Astanské mezinárodní fórum bude konat v červnu z iniciativy prezidenta Tokajeva jako místo pro »obnovení politického dialogu, podporu pozitivních změn a vytvoření globální agendy spolupráce«. Fórum zdůrazňuje »potřebu koordinované globální reakce na výzvy ekonomiky, životního prostředí a bezpečnosti«.

Proběhne ve formátu Track 1.5 a sejdou se na něm zástupci nejen vlád, ale i mezinárodních organizací, podniků a vědeckých kruhů, aby vedli holistický dialog a mysleli »nestandardně« na řešení problémů klimatu, nedostatku potravin, výzev energetické bezpečnosti a jak lépe vyzbrojit instituce globálního řízení, aby čelily vznikajícím netradičním bezpečnostním hrozbám 21. století. Důležité je také zdůraznit nevýhradní charakter fóra, tedy pozvat všechny zájemce. V již nabitém kalendáři každoročních mezinárodních konferencí a fór tyto vlastnosti umožní astanskému fóru vyčnívat z davu a snížit riziko, že se z něj stane jednoduše »mluvící místnost«.

Kazachstán je přirozeným místem pro takový dialog. Země má solidní výsledky v podpoře mezinárodního zprostředkování, včetně mírových rozhovorů v Astaně o Sýrii; a aktivní účasti na jednáních o íránském jaderném programu a humanitární krizi v Afghánistánu. Stala se také čistým přispěvatelem k mezinárodní bezpečnosti díky své účasti v operacích OSN pro udržení míru (UNPKO) a svým snahám o jaderné odzbrojení. Sama Astana se etablovala jako hlavní město míru a dialogu a je zvyklá pořádat akce na vysoké úrovni, jako je Astanské ekonomické fórum, sjezd vůdců světových a tradičních náboženství a setkání o interakcích a opatřeních důvěry v Asii, abychom jmenovali několik.

Po desetiletích globalizace a integrace je svět v kritické fázi. Protekcionismus, jednostranné sankce, odstupování od smluv a vojensko-ekonomický nátlak se staly spíše normou než výjimkou. V tomto kakofonním a nesourodém světě představuje Astanské mezinárodní fórum čerstvou a tolik potřebnou snahu porozumět původním příčinám světových problémů a zmapovat cestu vpřed. Očekává se, že jako nástroj »obnovy kultury mnohostrannosti a důvěry na globální úrovni« bude fórum cenným místem pro posílení role středních mocností jako garantů globální stability.

Alberto Turkstra (Belgie), vedoucí projektu Diplomatic World. Astana Times

30.05.2023 07:05

Xi Jinping: Musíme urychlit výstavbu vzdělávací síly

Během pátého skupinového studia Politbyra Ústředního výboru KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) zdůraznil, že bychom měli urychlit budování silné země ve vzdělávání a poskytnout silnou podporu velkému omlazení čínského národa. (Jia)

CRI

30.05.2023 06:59

Xi Jinping poblahopřál Recepu Tayyipu Erdoğanovi ke znovuzvolení tureckým prezidentem

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) v pondělí poblahopřál Recepu Tayyipu Erdoğanovi ke znovuzvolení tureckým prezidentem. (Jia)

CRI

29.05.2023 12:52

Kromě čínského yuanu by k de-dolarizaci mohla přispět i nová měna BRICS

Jak už jsme vícekrát psali, ač USA svou hegemonickou pozici do velké míry staví na postavení dolaru jako světové měny, tak ten v poslední době dost rychle ztrácí svoji pozici. Jednou z pouček týkajících se nadekretovaných peněz (fiat money) je to, že vytištěním nových peněz do oběhu se vždy nepřímo přenese značná část bohatství, které se přes ně obchoduje na počáteční uživatele těchto peněz, kteří je mají za privilegovaně nízkou úrokovou sazbu, takže za používání světové měny vlastně platí celý svět skrytý tribut americkým bankám a americkému státu. Díky tomu může mít americká vláda tak obrovský deficit, dovolit si tak ohromné vojenské výdaje, i americká ekonomika může mít takovou zápornou platební bilanci. Není tedy divu, že i americké války, jako byla Druhá válka v Zálivu proti Iráku a rozbití Libye, byly zřejmě do velké míry motivovány obavou z narušení dominance dolaru, když obě tyto země uvažovaly o jeho alternativách.

Dnes však už o alternativách uvažuje kde kdo a dokonce se tvrdí, že za současné potíže amerických bank stojících na pokraji krize může krize dolaru jako světové měny daleko více než standardní potíže v bankovních finančních rozvahách. Amerika svoji měnu hojně používá jako nástroj k vynucování jednostranně bez opory v mezinárodním právu uvalených sankcí na země nepodřizující se americké dominanci, jako Írán a Rusko, což silně mnohé země k odklonu od dolaru motivuje.

Ovšem daleko více většinu světa motivuje skutečnost, že dolar jako světová měna neplní požadavky, jaké se na takové platidlo kladou, že musí být nadstandardně stabilní a fungovat jako určitá záštita proti krizovým situacím v různých částech světa. To dolar v časech, kdy USA představovaly těžiště globální ekonomiky, plnil, dnes je to však naopak. Americká ekonomika sužovaná z vlastní iniciativy vyvolanými ekonomickými konflikty trpí značnou inflací, kterou se snaží mírnit monetárním utahováním s vysokými úrokovými sazbami. Tím ovšem způsobuje nedostatek kapitálu pro ekonomické zotavení po Covidové krizi nejen doma, ale i v zahraničí, takže přes dolar dusí ekonomické oživení celému světu, kdy v rozvojových zemích přináší až dluhovou krizi.

Mnoho zemí proto hledá alternativy. Jednou z nich je čínská měna yuan, zvláště když nikomu nehrozí, že s pomocí něj bude vydírán a podrobován sankčním režimům. Čína má zavedený mezinárodně fungující systém přeshraničního vypořádávání transakcí CIPS fungující jako alternativa k celosvětovému SWIFT, ovšem bez dozoru USA, a komplexní finanční systém pro zázemí takových operací. Kapitál je v čínské měně mnohem dosažitelnější než v dolarech. Přeshraniční obchody s Čínou se proto v posledních měsících vypořádávají častěji v yuanech než v dolarech, když na obchodování preferovaně v yuanech kromě zemí jako Rusko aj. sousedé, přechází i Brazílie, Argentina, Irák. Pákistán si nechává od Ruska stavět atomovou elektrárnu, za kterou platí v yuanech, a stejně tak i za ruskou ropu, když yuany jsou levněji dosažitelné než dolary a nesou s sebou méně finančních rizik.

Ovšem de-dolarizace se neomezuje na yuanizaci. Prudce roste vzájemné vyrovnávání v místních měnách v mnoha regionech a více než po jediné nové globální měně se volá po určitém portfoliu měn, které by umožnilo lepší vyváženost rizik, i po vybudování širšího mezinárodního finančního rámce mimo dosah Washingtonu, kdy do těchto snah vstupuje seskupení zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Ty mají letos na svém zasedání 22. srpna v jihoafrickém Johannesburgu jednat o vytvoření rozsáhlejšího vlastního finančního systému včetně možnosti nějaké měny BRICS. Tato skupina zemí bývá považována za rivala skupiny zemí G7, kolem níž se formuje multipolární světový řád na rozdíl od unipolárního řádu formovaného kolem G7 a Washingtonu. V současnosti BRICS představují třetinu HDP světa, přepočteme-li jejich HDP v paritě kupní síly, takže nenarušenou neúměrnou cenou dolaru jako světové měny, tak jak jsme již referovali, předstihly BRICS skupinu G7 a předstihují ji i v příspěvku ke globálnímu růstu, přičemž rostou rychleji než G7.

Země BRICS obecně i prakticky celý globální Jih mají obavy, že postavení dolaru teď slouží jako brzda světového ekonomického zotavení, a tak by tato situace mohla ochotu BRICS k vytvoření alternativního globálního finančního systému s větším užíváním národních měn, odstíněného od rizik dolaru a amerického hegemonismu urychlit, včetně možnosti vytvoření nějaké měny BRICS pro mezinárodní účely. Něco takového však není jednoduché a motivace k tomu by musela být hodně silná. Ovšem současné monetární počínání USA pro to snad může být dostatečnou pobídkou. Těžiště snah má být především úsilí o využívání alternativ k dolaru pro přeshraniční vyrovnávání, více než v komplexním nahrazení dolaru jako rezervní měny se vším všudy. V kruzích BRICS a zemí na ně navazujících se dost šíří takový přístup, jaký v dubnu při návštěvě Španělska projevil brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který se ptal, proč by vůbec měly být nějaké země při obchodech vázané na dolar.

Tento trend v poslední době silně urychluje de-dolarizaci, přičemž mnoho zemí se začíná upínat k čínské měně jako k záštitě před riziky spojenými s dolarem a s hegemonickým nátlakem Washingtonu. Např. 70 procent obchodu mezi Čínou a Ruskem se vyrovnává v místních měnách. Stejný přístup však zaujímá mnoho zemí i jednotlivých podniků. Ovšem roste i postavení jiných měn na úkor dolaru nejen yuanu, např. dináru Spojených arabských emirátů.

Únik od dolaru je teď hodně atraktivní mezi menšími zeměmi a zeměmi zažívajícími dluhovou krizi silně vystavenými rizikům dolaru. Začíná to mít až takové účinky, že americká centrální banka Fed už od politiky vysokých úrokových sazeb i za cenu vyšší inflace poněkud ustupuje, neboť se jim asi zdá, že rozsah de-dolarizace tím vyvolávaný je neúnosný, což mj. vede k poklesu kurzu dolaru.

To vše silně pomáhá většímu mezinárodnímu prosazování yuanu. Je možné se však ptát, proč by se Čína měla přidat k těm, kdo by rádi navíc i novou měnu BRICS? Nebude ji snad považovat za určitou konkurenci pro svoji měnu?

Čína ovšem chce v první řadě prudce rostoucí světovou ekonomiku, která je podmínkou jejího rychlého růstu. Pro tu bude vyváženější portfolio mezinárodně používaných měn výhodnější než jen jedna dominantní měna. Čína má také obavy z přílišného nárůstu kurzu své měny, který by zdražil její zboží a snížil jeho konkurenceschopnost. Silné postavení dolaru značně posílilo americké banky i státní finance, ale silně přispělo k de-industrializaci Ameriky. Bývalý prezident USA Trump dokonce lamentoval, že Čína je nespravedlivě moc konkurenceschopná, protože její měna má nespravedlivě nízký kurz. Čína, ač je jistě ráda za vzestup své měny, si dá při de-dolarizaci velký pozor, aby se její měna nestala penízem, který ji zkorumpuje a utlumí rozvoj její reálné ekonomiky. Proto ráda podpoří i jiné alternativy k dolaru než yuan.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG v Praze

29.05.2023 08:56

Vyšla Si Ťin-pchingova kniha „O soběstačnosti a sebezdokonalování vědy a techniky“

Ústřední stranický ústav pro výzkum historie a literatury Komunistické strany Číny nedávno vydal Si Ťin-pchingovu (Xi Jinpingovu) knihu s názvem »O soběstačnosti a sebezdokonalování vědy a techniky.« Kniha byla distribuována po celé zemi. Tato speciální sbírka obsahuje 50 důležitých rukopisů Si Ťin-pchinga o soběstačnosti a sebezdokonalování ve vědě a technice, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé. (Jia)

CRI

28.05.2023 11:12

Exkluzivní rozhovor s eritrejským prezidentem Isaiasem Afwerkim

Letošní rok je 30. výročím navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Eritreou. Eritrejský prezident Isaias Afwerki přijal exkluzivní rozhovor s hlavní stanicí během své nedávné návštěvy Číny. Isaias Afwerki jako starý přítel, který má s Čínou zvláštní vztah již více než půl století, chválil úspěchy Číny jako inspirativní pro rozvojové země a těšil se na čínsko-africkou solidaritu a spolupráci s cílem urychlit rozvoj Afriky.

Isaias Afwerki uvedl, že vzájemná politická důvěra a obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi dosáhly skvělých výsledků a udržují úzké kontakty v řadě mezinárodních a regionálních aktivit.

V komentáři k tezi o „čínské hrozbě“ prezident poukazuje na to, že v historii jsou globální nerovnováhy, konflikty, světové války a vleklé konfrontace dílem menšiny, která chce ovládnout celý svět, a to je hegemonie.

Úspěchy Číny zároveň ukazují světu, že se pravidla hry změnila a je potřeba spolupráce mezi národy světa. Nový globální řád je založen na partnerství, vzájemné komplementaritě a společném úsilí, nikoli na dominanci nebo hegemonii, dodává Isaias Afeverki.

V komentáři k čínsko-africkým vazbám řekl, že obě země nedovolí zdiskreditovat jejich vzájemně výhodné partnerství a budou s Pekingem usilovat o vyšší úroveň spolupráce. (Yawen)

CRI

28.05.2023 10:32

V Kuala Lumpur se konal slavnostní křest anglické verze knihy „Otázky a odpovědi o Si Ťin-pchingově nové éře socialismu s čínskými charakteristikami“

Slavnostní křest anglické verze knihy „Otázky a odpovědi o Si Ťin-pchingově nové éře socialismu s čínskými charakteristikami“ se konal 27. května na mezinárodním knižním veletrhu v Kuala Lumpur v Malajsii. 

Kniha „Otázky a odpovědi o Si Ťin-pchingově socialismu Si Ťin-pchinga s čínskými charakteristikami“ představuje základního ducha, základní obsah a základní požadavky Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře.

Anglická verze „Otázky a odpovědi o Si Ťin-pchingově nové éře socialismu s čínskými charakteristikami“ je vydána v anglicky mluvících zemí po celém světě, což mezinárodní komunitě pomůže plně porozumět hlavnímu obsahu myšlenky o socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru a hluboce porozumět čínské moudrosti a čínské odpovědnosti Komunistické strany Číny za prosazování budování lepšího světa. (Yawen)

CRI

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

26.10.2016 13:51

Nejkrásnější pláže Dominikány: Jsou známé i z TV reklam!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tak schválně, kde myslíte, že jsou ty nejkrásnější pláže? Maledivy či Thajsko? Samá voda! Jsou v Dominikánské republice a je to oficiálně potvrzené od organizace UNESCO. Jedna je jak z katalogu, další si zahrála v reklamě a jiná leží uprostřed nádherně šumících mořských vln.

Datum článku : 26.10.2016

 

15.10.2016 18:44

Z trestanecké osady mezi světové metropole: Co nevíte o Sydney

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kdo by neznal budovu Opery. Právě ta je symbolem australského Sydney – města, které vzniklo z původně trestanecké osady a dnes patří k nejkrásnějším místům na planetě. Vydejte se s námi do města, kde se v mořských vlnách prohánějí plachetnice a na hladině zrcadlí moderní mrakodrapy i majestátný Harbour Bridge.

Datum článku : 15.10.2016

 

09.10.2016 21:43

Budapešť levně. Jak cestovat po maďarské metropoli s nízkým rozpočtem

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ubytování a cesta, to jsou největší položky, od nichž by se mělo všechno odvíjet. Proto moje nízkorozpočtová cesta začala, když jsem našel akční zpáteční autobusovou jízdenku Praha – Budapešť za 630 Kč.

Datum článku : 09.10.2016

 

02.10.2016 20:10

Korsika: Ostrov, na němž se světové modelky fotí nahoře bez

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na první pohled vám přijde, že tenhle ostrov někdo záměrně vyříznul z Alp a hodil přímo doprostřed rozbouřeného moře. Zdejší hory dosahují úctyhodné výšky 3 000 metrů a i během parného léta na jejich vrcholcích spatříte zbytky posledního sněhu. Na lyžovačku to sice během prázdninových měsíců není, o to víc si však užijete místní pláže, horské treky nebo adrenalin na některé z rozbouřených řek.

Datum článku : 02.10.2016

 

19.09.2016 21:21

Umělý ostrov s největším vyhlídkovým kolem světa za 32 miliard vzniká v Dubaji

Zdroj: www.cestovinky.cz

Až ho dostaví, stane se nejvyšším ruským kolem na světě. Dubai Eye, nebo jak se mu nyní říká Ain Dubai, je další z divů moderní techniky, který roste ve městě zázraků ve Spojených arabských emirátech. Celkem má dosáhnout výšky 210 metrů.

Datum článku : 19.09.2016

 

14.09.2016 12:15

Fototest: Poznejte 10 známých českých měst

Zdroj: www.cestovinky.cz

Znáte česká, moravská a slezská města? Otestujte si s námi, jak dobře znáte naši vlast. Nabídneme vám fotky center nebo jiných slavných částí 10 měst Česka.

Datum článku : 14.09.2016

 

TOPlist

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (512)
8%

STAROPRAMEN (381)
6%

KOZEL (446)
7%

KRUŠOVICE (369)
6%

GAMBRINUS (1 063)
17%

BERNARD (1 093)
18%

SVIJANY (395)
6%

ZLATOPRAMEN (350)
6%

BRANÍK (367)
6%

BIRELL (876)
14%

REGENT (359)
6%

Celkový počet hlasů: 6211

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, zábava a atrakce po ČR - Fotogalerie a videa dle kategorií 1

ZOO, PARKY, SKANZENY A ZAHRADY - FOTOGALERIE A VIDEA

ZOO, PARKY, SKANZENY A ZAHRADY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale take zoologických a botanických zahrad, parků a skanzenů, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších Zoo, zahrad, parků a skanzenů (uvnitř naleznete...

ATRAKCE PRO DĚTI - ZÁBAVNÍ PARKY A SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁLY - FOTOGALERIE A VIDEA

ATRAKCE PRO DĚTI - ZÁBAVNÍ PARKY A SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁLY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zábavních parků a nejrůznějších atrakcí pro děti, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejzajímavějších a nejznámnějších Zábavních parků a sportovně relaxačních areálů (uvnitř naleznete...

PLANETÁRIA A HVĚZDÁRNY - FOTOGALERIE A VIDEA

PLANETÁRIA A HVĚZDÁRNY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zábavních parků a nejrůznějších atrakcí pro děti, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejznámnějších Planetárií (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují,...

CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY - FOTOGALERIE A VIDEA

CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zoologických a botanických zahrad, parků a skanzenů, které doslova vyzývají k výletu. V letních měsících spíše vyhledáváme aquaparky, koupaliště nebo jízdu na kole. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a...

ATRAKCE PRO DĚTI - BOBOVÉ DRÁHY, LANOVÉ PARKY, VÝLETNÍ VLÁČKY, MINIGOLF, MOTOKÁRY - FOTOGALERIE A VIDEA

ATRAKCE PRO DĚTI - BOBOVÉ DRÁHY, LANOVÉ PARKY, VÝLETNÍ VLÁČKY, MINIGOLF, MOTOKÁRY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zábavních parků a nejrůznějších atrakcí pro děti, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejzajímavějších a nejznámnějších zábavních atrakcích pro děti - vláčků, lanových parků, areálů na minigolf a...

AQUAPARKY, KOUPALIŠTĚ A LÁZNĚ - FOTOGALERIE A VIDEA

AQUAPARKY, KOUPALIŠTĚ A LÁZNĚ - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zoologických a botanických zahrad, parků a skanzenů, které doslova vyzývají k výletu. V letních měsících spíše vyhledáváme aquaparky, koupaliště či lázně. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších...

Výlety, zábava a atrakce po ČR - Fotogalerie a videa dle kategorií 2

ROZHLEDNY - FOTOGALERIE A VIDEA

ROZHLEDNY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků ale také rozhleden, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších Rozhleden (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují, ale také pravidelně...

ZÁMKY - FOTOGALERIE A VIDEA

ZÁMKY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků a zřícenin, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších Zámků (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují, ale také pravidelně ožívají různými...

HRADY - FOTOGALERIE A VIDEA

HRADY - FOTOGALERIE A VIDEA

  Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků a zřícenin, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších hradů (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují, ale také pravidelně ožívají...

Výlety, zábava a atrakce po ČR - Fotogalerie a videa dle kategorií 3

MUZEA A STÁLÉ EXPOZICE - FOTOGALERIE A VIDEA

MUZEA A STÁLÉ EXPOZICE - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zoologických a botanických zahrad, parků a skanzenů, které doslova vyzývají k výletu. V letních měsících spíše vyhledáváme aquaparky, koupaliště nebo muzea a stálé expozice. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a...

JESKYNĚ - FOTOGALERIE A VIDEA

JESKYNĚ - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také jeskyní a muzeí, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších Jeskyní (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují, ale také pravidelně...