Výlety, zábava a atrakce po ČR

Aquaparky a lázně

Jeskyně a propasti

Planetária a Hvěz.

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

 

Hrad Kokořín - zřícenina

Rozhledna Velký Blaník

Zámek Jemniště

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

20.03.2023 20:49

Čínské ministerstvo zahraničních věcí zveřejnilo zprávu »Situace americké demokracie v roce 2022«

Webová stránka čínského ministerstva zahraničních věcí dnes zveřejnila zprávu »Situace americké demokracie v roce 2022«. Prostřednictvím velkého množství faktů a názorů mediálních expertů zpráva systematicky představuje skutečnou situaci americké demokracie v minulém roce, odhaluje chaos demokracie ve Spojených státech a chaos a katastrofy způsobené šířením a vnucováním demokracie po celém světě, což umožňuje světu dále pochopit pravou tvář americké demokracie.

Podle zprávy Spojené státy v roce 2022 nadále upadaly do začarovaného kruhu demokratické deformace, politické dysfunkce a sociální disharmonie. Problémy jako peněžní politika, politika identity, sociální dezintegrace a polarizace mezi bohatými a chudými se staly vážnějšími. Neduhy americké demokracie pronikly do všech aspektů politické a sociální struktury a dále odrážejí selhání vládnutí a institucionální defekty, které za tím stojí.

Navzdory svým vlastním problémům jsou Spojené státy stále blahosklonné, ukazují prstem na ostatní, jednají jako učitelé demokracie, vymýšlejí a zveličují falešnou rétoriku o »demokracii proti autoritářství« a rozdělují svět na »demokratické a nedemokratické tábory« po celém světě. Spojené státy chtějí zorganizovat druhý »Summit lídrů o demokracii«. Ať už jsou tyto praktiky rétorikou ve jménu »morálky« nebo zastíráním zájmů, nemohou zakrýt skutečný záměr politizovat a instrumentalizovat demokracii, podporovat skupinovou politiku a sloužit cíli udržení hegemonie USA.

Demokracie je společná hodnota celého lidstva

Zpráva poukázala na to, že demokracie je společnou hodnotou celého lidstva, ale neexistuje žádný model politického systému, který by byl použitelný pro všechny země světa. Zahrada lidské civilizace je bohatá a barevná a kvést by měly demokracie všech zemí. Spojené státy mají demokracii amerického typu, Čína má demokracii čínského typu a každá země má svůj vlastní jedinečný model demokracie, který vyhovuje jejím vlastním národním podmínkám. Zda je země demokratická a jak lépe dosáhnout demokracie, by měli posuzovat obyvatelé této země, nikoli několik zemí, které považují svůj názor za všeobecnou pravdu.

Zpráva zdůraznila, že svoboda, demokracie a lidská práva jsou společným cílem lidstva a jsou to také hodnoty, které Komunistická strana Číny vždy sledovala. Čína v celém procesu podporuje a rozvíjí lidovou demokracii. Lidé jsou pány země, tento koncept se konkrétně a realisticky odráží ve správě země Komunistickou stranou Číny. Čína je ochotna posílit výměny a vzájemné učení s ostatními zeměmi v otázce demokracie, podporovat společné hodnoty celého lidstva, jako je mír, rozvoj, spravedlnost, demokracie a svoboda, podporovat demokratizaci mezinárodních vztahů a přispívat novým a větším přínosem k lidskému pokroku.

iportaL24.cz/CRI

20.03.2023 08:21

V Kazachstánu se konají předčasné parlamentní volby do Mažilisu, kazašského parlamentu

Ve vesnici Kosšy nedaleko hlavního města Kazachstánu hraje k volbám hudba z reproduktorů. Volby se konají v základní škole. Je krátce po nulté hodině. Paní před volební místností nabízí čaj. Vesničané pomalu přicházejí. Mladí i staří… Přímo ve volební místnosti hraje živá hudba a starší ženy sborově zpívají lidové písně.

Nowruz je perské slovo, které se překládá jako »nový den«, a Nauryz je oslava příchodu jara podle astronomického slunečního kalendáře íránských a turkických národů. Nowruz je národní tradice, která přímo nesouvisí s islámskými zvyky. Jak dnes pro server Finansnews uvedl Martin Šajdík z Rakouského institutu pro evropskou politiku a bezpečnostní politiku, »atmosféra ve dvou volebních místnostech, kde jsem byl, je příznivá, vlídná«. A také zdůraznil, že volby vnímá jako krok vpřed.

Mezinárodní pozorovatel, poslanec Národní rady Slovenské republiky Peter Kmec, dodal, že volby jsou velmi dobře připraveny po stránce logistické, organizační i technické.

Souběžně s volbami poslanců do zastupitelstev obcí probíhají i volby poslanců do majlichatů, což jsou všechny úrovně samosprávy (okresní, městské, krajské).

Po změně Ústavy Kazachstánu referendem v roce 2022 bude 70 % poslanců Majilisu voleno ze stranických seznamů a 30 % z jednomandátových volebních obvodů. Předchozí volby se konaly výhradně ze stranických seznamů.

Dále se budou konat volby do maslichatů oblastí a měst republikového významu smíšeným volebním systémem, a to v poměru 50:50. Ve volbách do maslichat okresů a měst krajského významu budou poslanci voleni pouze v jednomandátových volebních obvodech.

V rámci politických reforem kazašského prezidenta Kasyma-Jomarta Tokajeva snížil volební zákon hranici pro vstup stran do masilimů ze 7 % na 5 %.

Počet poslanců dolní komory parlamentu byl snížen na 98 (v předchozích volbách 107) zrušením práva Shromáždění lidu Kazachstánu jmenovat poslance do Madžilu. Zároveň Shromáždění získalo právo předkládat prezidentovi ke schválení 5 osob ke jmenování senátory podle prezidentské kvóty.

iportaL24.cz

19.03.2023 08:44

Wawa Nini ve vesnici Shekua

Na březích jezera Lugu (Lu-ku), které je slavnou turistickou destinací v jihozápadní Číně, se nachází malá vesnice Shekua (Še-kchua). S podporou čisté vody a zelených hor chtějí místní vesničané rozvíjet cestovní ruch, aby zvýšili své příjmy a zbohatli. Předkládají starostovi vesnice návrhy, aby se zapojili do cestovního ruchu demokratickým způsobem jako je tradiční forma společného rozhodování Wawa Nini. Jak starosta reagoval na žádosti a názory všech vesničanů a jak bylo nakonec rozhodnuto?

 

18.03.2023 23:46

Spojené státy používají dvojí standardy v otázce lidských práv

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wen-pin na pravidelné tiskové konferenci odpovídal na otázku o zločinech z nenávisti ve Spojených státech. Wang Wen-pin na to reagoval tak, že Spojené státy bezohledně používají dvojí standardy v otázce lidských práv.

Doporučil dále Spojeným státům, aby jasně viděly, že otázka lidských práv není daleko na obzoru, ale přímo před námi. »To, co by měla americká vláda udělat, je okamžitě vyřešit sérii problémů lidských práv, jako je například rasová diskriminace, zločiny z nenávisti, násilí se zbraněmi, zločiny související s drogami a další. Místo toho, aby se tvářila jako ‚učitel‘, a jen prázdně mluvila o respektu a ochraně lidských práv,« uvedl.

Dále padla otázka o severokorejském vypuštění balistické rakety. Mluvčí Wang Wen-pin řekl, že příslušnou zprávu Čína zaznamenalai. »Spojené státy s dalšími zeměmi uspořádaly v tomto regionu velká vojenská cvičení, která mají negativní dopad na situaci na Korejském poloostrově. Současnou situaci na Korejském poloostrově je třeba ochladit, nikoli přilévat další olej do ohně. Je třeba dodržovat směr politického řešení a jít správnou cestou ke zmírnění rozporů a obnovení dialogu,« připomněl.

Süe Ping, zvláštní vyslanec pro Africký roh čínského ministerstva zahraničních věcí, je nyní na návštěvě Etiopie a Africké unie. Ve stejné době dorazil na návštěvu Etiopie také americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken. Wang Wen-pin uvedl, že v současné době je Etiopie v kritické fázi obnovení míru a zaměření na rozvoj. Věříme, že všechny země by měly dělat praktičtější věci, které přispívají k rozvoji Etiopie a regionálního míru, a nikoli mávat holí sankcí a vyvíjet nátlak nebo zasahovat do vnitřních záležitostí prostřednictvím žhavých otázek. Wang Wen-pin dodal, že důležitým úkolem čínského velvyslance pro Africký roh je udržovat jménem čínské vlády úzkou komunikaci s příslušnými zeměmi v této oblasti, provádět »iniciativu mírového rozvoje v Africkém rohu« a podporovat země v této oblasti k dosažení jednoty, prosperity a stability. Čína je také ochotna pomáhat společně s mezinárodním společenstvím Africkému rohu, aby se stal rohem míru, spolupráce a společného rozvoje.

Prezident Korejské republiky navštívil Japonsko a jednal s japonským premiérem Fumiem Kišidou. Wang Wen-pin uvedl, že jako soused obou zemí si Čína všimla změny vztahů v nedávné interakci mezi Japonskem a Korejskou republikou. Japonský militarismus a koloniální vládnutí způsobily vážné katastrofy asijským zemím, včetně Číny a Korejské republiky. Čínské přísloví říká, že z minulých zkušeností je třeba se poučit pro budoucnost. Vždy požadujeme, aby Japonsko hluboce přemýšlelo o historii agrese a přiměřeně řešilo historické otázky s upřímným a zodpovědným postojem a na základě toho rozvíjelo normální vztahy se sousedními zeměmi v Asii.

iportaL24.cz/CRI

17.03.2023 21:26

Čínské řešení ohledně »otázky modernizace«

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezident státu Si Ťin-pching se 15. března zúčastnil dialogu na vysoké úrovni mezi Komunistickou stranou Číny a světovými politickými stranami v Pekingu a přednesl hlavní projev. Si Ťin-pching systematicky vysvětlil, jak Komunistická strana Číny chápe cestu k modernizaci, odpověděl na řadu »otázek o modernizaci« a poprvé navrhl Iniciativu globální civilizace, která přináší čínské řešení na podporu procesu světové modernizace a pokroku lidské civilizace.

Realizace modernizace je běžnou snahou mezinárodního společenství. Vzhledem k různým vývojovým fázím a historickým kulturám mají různé země různé chápání modernizace. V současnosti se mnoho výzev a krizí prolíná a překrývá a proces modernizace lidské společnosti se opět dostal na historickou křižovatku. Tváří v tvář řadě podnětných modernizačních otázek, jako je »Jaký druh modernizace potřebujeme? Jak můžeme dosáhnout modernizace?« Generální tajemník Si Ťin-pching hluboce vysvětlil své postřehy, navrhl plány a ukázal politickou moudrost a odpovědnost vůdce největší světové strany.

Jak odpovědět na »otázku modernizace«? Si Ťin-pching předložil pět návrhů. Musíme se držet konceptu prvořadosti lidí a zdůrazňovat modernizaci ve směru pro lidi. Musíme podporovat princip nezávislosti a soběstačnosti a prozkoumat rozmanitost cest modernizace. Musíme vytvořit smysl pro integritu a inovaci, abychom udrželi kontinuitu procesu modernizace. Je nutné posílit sebekultivaci, sebezdokonalování a soběstačnost a zvýšit inkluzivitu úspěchů modernizace. Je nutné zachovat rázný přístup a zajistit pevnost moderního vedení. Tyto komplexní a systematické výklady ukazují směr, kterým má lidstvo pokročit v procesu modernizace.

»Modernizace není ‚patentovaný produkt‘ několika zemí ani to není ‚otázka s jedinou odpovědí‘.« »Zhasínání světel druhých vás neučiní zářivějšími, blokování cesty ostatních vás nedovede dál…« Tyto živé výrazy ukazují, že modernizace země se musí nejen řídit obecnými zákony modernizace, ale musí také vycházet z vlastních národních podmínek a mít své vlastní charakteristiky a trvat na sdílení příležitostí a vytváření společné budoucnosti.

Komunistická strana Číny to prosazuje a takto provádí i modernizaci v čínském stylu vedenou Komunistickou stranou Číny. 20. národní sjezd Komunistické strany Číny, který se konal v říjnu 2022, nastínil a rozpracoval teorii modernizace v čínském stylu. Na tomto dialogu na vysoké úrovni Si Ťin-pching znovu vysvětlil význam modernizace v čínském stylu pro svět a zdůraznil, že »s novými úspěchy modernizace v čínském stylu se budeme snažit poskytnout nové příležitosti pro světový rozvoj, poskytnout novou pomoc průzkumu cesty k modernizaci lidstva a nově přispívat k inovaci teorie a praxe modernizace lidské společnosti«. Tyto tři »novinky« plně demonstrují, že modernizace Číny je růstem světových mírových sil a růstem mezinárodní spravedlnosti.

Různé civilizace vytvořené lidstvem významně přispěly k podpoře procesu modernizace. Na tomto dialogu na vysoké úrovni generální tajemník Si Ťin-pching poprvé navrhl Iniciativu globální civilizace a vyzval ke společné obhajobě respektování rozmanitosti světových civilizací, prosazování společných hodnot celého lidstva, připisování důležitosti dědictví a inovaci civilizací a posílení mezinárodních kulturních výměn a spolupráce. Mezinárodní veřejné mínění věří, že Iniciativa globální civilizace je dalším důležitým konceptem, kterým Čína přispěla světu, po konceptu budování komunity se sdílenou budoucností lidstva, Iniciativy globálního rozvoje a Iniciativy globální bezpečnosti. Stefanos Stefanou, generální tajemník Dělnické lidové pokrokové strany Kypru, věří, že Iniciativa globální civilizace pomůže světu spolupracovat při řešení globálních výzev, omezit konflikty a konfrontace a realizovat harmonické soužití lidských bytostí prostřednictvím rovnosti, vzájemného učení, dialogu a inkluze.

V současnosti některé západní země stále volají po »nadřazenosti civilizací« a »střetu civilizací«, obhajují takzvané »univerzální hodnoty« vlastní důležitosti a vnucují druhým a prosazují kapitalistické politické koncepce a institucionální modely. To jen brání pokroku a rozvoji lidské civilizace. Musíme dodržovat rovnost civilizací, vzájemné učení, dialog a inkluzi, podporovat společné hodnoty celého lidstva, jako je mír, rozvoj, spravedlnost, demokracie a svoboda, a plně využívat historickou hodnotu historie a kultury různých zemí… Tyto návrhy pomáhají podporovat rozvoj světové civilizace vyváženým, pozitivním a benevolentním směrem a také pomáhají řešit mnohé problémy, s nimiž se lidé setkávají.

Generální tajemník Si Ťin-pching také navrhl prozkoumat vytvoření globální sítě civilizačního dialogu a spolupráce, která poskytne novou platformu pro výměny a vzájemné učení mezi civilizacemi. Ve skutečnosti od vedení dialogu na vysoké úrovni mezi Komunistickou stranou Číny a světovými politickými stranami, přes Summit vůdců Komunistické strany Číny a světových politických stran až po zahájení Konference o dialogu asijských civilizací, Komunistická strana Číny se také snaží vybudovat »Pásmo a stezku« na cestu civilizace, Komunistická strana Číny vždy podporovala výměnu a vzájemné učení mezi různými civilizacemi a podporovala vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi všech zemí.

Když se lidstvo znovu ocitá na křižovatce doby, politické strany jako důležitá síla vedoucí a prosazující proces modernizace mají odpovědnost odpovědět. Komunistická strana Číny jako největší strana na světě poskytla vlastní odpověď. V budoucnu, v procesu prosazování modernizace v čínském stylu, se Komunistická strana Číny zavázala prosazovat vysoce kvalitní rozvoj, udržovat mezinárodní spravedlnost, podporovat výměny a vzájemné učení mezi civilizacemi a ukazovat světu, že »velký musí vypadat velký«.

iportaL24.cz/CRI

17.03.2023 20:57

Úrodný kraj Xide – krásný zpěv

16.03.2023 22:51

Si nechal zaostalou vesnici Liang-ťia-che projít velkými změnami

Koncem 60. let, když byl Si Ťin-pching ještě teenager, přišel jako vzdělaný mladík z Pekingu pracovat do vesnice Liang-ťia-che v severní provincii Ša-an-si, kde strávil sedm let. Více než rok pracoval jako vesnický tajemník Liang-ťia-che. Aby uživil lidi, postavil přehrady na ukládání naplavenin, navýšil produkci, sklidil více obilí a udělal pro vesnici spoustu dobrých věcí, díky nimž chudá a zaostalá vesnice prošla velkými změnami.

 

iportaL24.cz/CRI

16.03.2023 17:47

Historický projev hlavy státu Kasym-Žomarta Tokajeva

BERYK UALI, PRVNÍ TISKOVÝ TAJEMNÍK PREZIDENTA KASSYM-ŽOMART TOKAJEV, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI KHABAR MEDIA HOLDING

Dne 16. března 2022 pronesl Prezident Kasym-Žomart Tokajev svůj projev k lidu Kazachstánu, který se stal dokumentem celostátního významu a předznamenal zásadní politickou transformaci.

Země se tehdy teprve vzpamatovávala z tragických lednových událostí. Nejdůležitější je, že se prezidentovi v tomto kritickém okamžiku podařilo zachovat státnost a politickou stabilitu.

Není tajemstvím, že v těch dnech mnozí vyjadřovali pochybnosti o reformách, a dokonce hovořili o nutnosti změny politického kurzu. Většina politické elity se jednoduše obávala, že země upadne do chaosu. Prezident byl však pevně přesvědčen: změna je nevyhnutelná, a hlavně je nutná a pro společnost potřebná. A právě proto nikdo nemohl Kasyma-Žomarta Kemeluly donutit, aby se odvrátil od cesty transformace státního aparátu.

Hlava státu prokázal pevnost svého přesvědčení, věrnost národním zájmům a tvůrčí přístup. V podstatě navrhl reformu zaměřenou na radikální restrukturalizaci země.

Chtěl bych zejména zdůraznit, že pan prezident jasně definoval kantorskou tragédii, když ji jasně a výstižně označil za pokus o státní převrat. "Jejich zlý záměr se však neuskutečnil. Vždy jsem říkal, že budu se svým lidem až do konce. Byly mezi nimi známé osobnosti. Byli tam šéfové armády a speciálních agentur. Využili všech akcí k destabilizaci situace," řekl Tokajev.

To je důležité jednak proto, aby nedošlo ke zkreslení, a samozřejmě také jako mezník, za nímž už země nikdy nebude stejná. Nyní, kdy lidé mohou vyjádřit své skutečné touhy, kdy na mezinárodní scéně dochází k turbulencím, si většina z nás uvědomuje potřebu hlubokých demokratických změn a institucionálních reforem. Kasym-Žomart Tokajev již postavil do čela vytvoření Nového Kazachstánu, a to zdaleka není jen kosmetická proměna země.

Nejpříznačnějším prvním krokem je přechod od superprezidentské formy vlády k prezidentské republice se silným parlamentem. To znamená, že parlament získá zásadní a systémové postavení. "Dnes je vše uzamčeno u prezidenta. A to není správné," řekla hlava státu.

Jedním z nejdůležitějších pokynů v Projevu bylo zlepšení volebního systému. "Poslanecký sbor madžlisu bude vytvořen podle následujícího schématu: Z toho 70 % na poměrném základě a 30 % na většinovém základě. Kromě toho bude zaveden smíšený model pro volby maslichatů oblastí a měst celostátního významu," uvedl prezident.

V Projevu se rovněž hovořilo o převodu kvót Shromáždění lidu Kazachstánu z dolní do horní komory, čímž se počet poslanců sníží z 9 na 5. Byla snížena hranice pro registraci stran z 20 000 na 5 000, což přispělo ke zvýšení počtu politických sdružení a k povzbuzení samotného volebního procesu.

Prezident rovněž prohlásil, že odstoupí z funkce předsedy vládnoucí strany Amanat, protože, jak řekl, "je třeba zkrotit politickou nadvládu. Tím se vyrovnají podmínky pro získání parlamentních mandátů a vytvoří se status quo.

Jak vidíme, přesně po roce byla tato opatření již plně realizována v současných volbách do madžlisu a maslikhátu. Změny pomohly resetovat systém, daly mu nový impuls a zvýšily jeho konkurenceschopnost. Mnozí občané, kteří po dlouhá léta nemohli realizovat své politické ambice, nyní dostali příležitost ucházet se o mandát důvěry občanů.

Prezidentovy výroky o svobodě projevu se setkaly s mimořádným ohlasem u médií, novinářů a blogerů. Jak zdůraznil Kasym-Žomart Tokajev, média by neměla pracovat v zájmu jednotlivců. Za tímto účelem by měl být revidován mediální zákon.

V projevu bylo jasně řečeno: "Média by měla být konkurenceschopná a nezávislá. Tato zásada je v současné době obzvláště důležitá pro každou civilizovanou zemi. V praxi se již aktivně diskutuje na otevřených fórech se všemi zainteresovanými stranami o novém návrhu zákona o sdělovacích prostředcích, který má nahradit starý zákon o sdělovacích prostředcích přijatý již v roce 1999.

Dalším významným krokem bylo oživení nezaslouženě zapomenutého Semaje, města, z něhož vzešla řada významných kazašských intelektuálů, z nichž první místo bezesporu zaujímá Abajev. Není náhodou, že jeho jméno nese nově založená oblast v Kazachstánu, jejímž centrem je jeho rodné město.

Nový status získal také Žezkazgan, který se stal centrem Ulytauské oblasti. Na konci této "přehlídky" nových regionálních center je bývalé město Kapšagaj, které nyní nese jméno Dinmuchameda Kunajeva. Tyto změny mají vzdát hold těm, kteří byli po celých těch 30 let opomíjeni.

Je to důležité i z hlediska pochopení problémů obyčejných lidí ze strany úředníků. Je třeba si uvědomit, že rozlohou patříme mezi deset největších zemí a jedna oblast pokrývá téměř tolik území jako průměrná evropská země. Neustálé výjezdy, živá komunikace a prostě znalost své oblasti – to je dnes povinností každého akima.

Samozřejmě nelze nezmínit prezidentova slova: "je třeba provést asi 30 změn ústavy, aby bylo možné realizovat všechny dnes navržené iniciativy". Takže již po několika měsících byla tato slova plně ztělesněna tím nejdemokratičtějším způsobem – prostřednictvím celostátního referenda, v němž lidé prezidentovy návrhy podpořili.

Při pohledu zpět a při vzpomínce na ten den si člověk uvědomí, jak povzbudivý a motivující byl tento projev; země ho potřebovala více než kdy jindy. A prezident to cítil, cítil svou sounáležitost s lidem.

Všechny ohlášené reformy a změny tak nezůstaly jen u slov, ale již rok po jejich ohlášení byly uvedeny do praxe. A co je nejdůležitější, je to jen jedna z balíku systémových reforem, které hlava státu navrhla.

Velvyslanectví republiky Kazachstán v České republice

 

16.03.2023 07:25

Pozor! Spojené státy, Velká Británie a Austrálie jsou o krok blíže k otevření »Pandořiny skříňky«

Vůdci Spojených států, Velké Británie a Austrálie 13. března oznámili plány na vybavení Austrálie jadernými ponorkami. Podle společného třístranného prohlášení prodají Spojené státy Austrálii po roce 2030 tři jaderné ponorky třídy »Virginia« a dvě další mohou následovat. Tyto tři země také plánují společně vyvinout nový typ jaderné ponorky založené na technologii Spojených států a Velké Británie. Představitelé australské armády uvedli, že celý plán by měl být dokončen v roce 2055 za cenu 245 miliard dolarů.

Několik dní předtím než Spojené státy, Velká Británie a Austrálie oznámily plány na spolupráci s jadernými ponorkami, se ve Vídni konalo březnové zasedání rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Na popud Číny agentura již posedmé v řadě formou mezivládních diskusí přezkoumala problematiku spolupráce v oblasti jaderných ponorek mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Austrálií, přičemž řada zemí vyjádřila proti této spolupráci rozhodný odpor.

Spojené státy, Velká Británie a Austrálie ignorují obavy všech stran a oznámily svůj plán spolupráce v oblasti jaderných ponorek, čímž podnikají jednostranná opatření proti mnohostrannému konsenzu a jdou stále dál po špatné a nebezpečné cestě. Pokud bude tento plán uveden do praxe, nevyhnutelně to podkope mír a stabilitu asijsko-pacifického regionu, ovlivní to mezinárodní systém nešíření jaderných zbraní a podnítí závody ve zbrojení. Je to jako otevřít »Pandořinu skříňku« s nekonečnými problémy.

Spojené státy, Velká Británie a Austrálie jsou signatáři Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), ale vydaly se opačným směrem a naplánovaly »učebnicový incident v oblasti šíření jaderných zbraní«. V září 2021 tyto tři země oznámily zřízení trilaterálního bezpečnostního partnerství (AUKUS). Stěžejním plánem je, že Spojené státy a Velká Británie pomohou Austrálii při stavbě jaderných ponorek. Podstatou tohoto plánu je, že Spojené státy a Spojené království jako státy vlastnící jaderné zbraně a signatáři NPT přenesou tuny vysoce obohaceného uranu vhodného pro zbraně do Austrálie, nejaderného státu, a existuje vážné riziko šíření jaderných zbraní. Spolupráce mezi těmito třemi zeměmi porušuje cíle a zásady NPT, statut Mezinárodní agentury pro atomovou energii a příslušná ustanovení Smlouvy o bezjaderné zóně v jižním Tichomoří, a je to tedy projekt »tří porušení«.

S cílem zakrýt »jaderné spiknutí« prováděly tyto tři země více než rok v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii mnoho krycích operací, včetně nátlaku na sekretariát agentury, aby přijal opatření na výjimku ze záruk, a pokoušely se zahrnout pozměňovací návrhy do příslušných usnesení agentury. Za takových okolností je bezohledné oznámení tří zemí o podrobnostech spolupráce s jadernými ponorkami zcela na opačné straně mezinárodního společenství. Slova »mezinárodní řád založený na pravidlech« a »provádění multilateralismu« se stala velkou ironií.

Soudě podle podrobností o spolupráci oznámených třemi stranami je nejen nutné prodat jaderné ponorky Austrálii, ale také spolupracovat na vývoji nových jaderných ponorek, a to nejen provádět spolupráci s jadernými ponorkami, ale také vyměňovat a sdílet informace a technologie. Kromě toho dohoda uvádí, že za účelem pomoci při výcviku australského personálu zvýší americké jaderné ponorky od roku 2023 své návštěvy v australských přístavech a americké a britské ponorky budou od roku 2027 střídavě nasazeny na námořní základně Stirling poblíž Perthu.

Každý vidí jasně, co chce tento malý anglosaský kruh dělat v asijsko-pacifické oblasti. Chtějí si vytvořit strategickou vojenskou výhodu v asijsko-pacifickém regionu ve formě malé skupiny, která kopíruje rutinu NATO vyvolávat regionální konflikty a konfrontace. Země v regionu široce zpochybňují a staví se proti tomuto úzkému geopolitickému spiknutí. The Sydney Morning Herald nedávno uvedl, že země jihovýchodní Asie, jako jsou Indonésie a Malajsie, kritizovaly dohodu o spolupráci mezi USA, Velkou Británií a Austrálií, protože se obávají, že zintenzivní regionální závody ve zbrojení.

Na druhé straně Spojené státy, Velká Británie a Austrálie trvají na podpoře spolupráce v oblasti jaderných ponorek navzdory odporu mezinárodního společenství a mají také své vlastní ekonomické kalkulace. Na začátku Francie podepsala s Austrálií smlouvu na konvenční ponorky ve výši asi 66 miliard amerických dolarů, ale ta byla uchvácena Spojenými státy a Velkou Británií. Dnes se částka projektu navýšila na 245 miliard amerických dolarů, což je několikanásobné zvýšení. Ty americké a britské vojenské podniky, které sají krev po celém světě, využívají příležitosti znovu vydělat jmění. Pokud jde o Austrálii, australský premiér Anthony Albanese uvedl, že se očekává, že dohoda vytvoří v příštích 30 letech asi 20 tisíc přímých pracovních míst. Poslanci australské strany zelených se však domnívají, že to v příštích několika desetiletích ovlivní vládní fiskální prostor pro vzdělávání, zdravotnictví, bydlení a další veřejné služby. Americký politolog Joseph Siracusa řekl v rozhovoru pro média, že jaderné ponorky zakoupené Austrálií za obrovské sumy peněz nepřinesou bezpečnostní záruky a stanou se pouze »okázale těžkopádnými«.

Bez ohledu na to, co mají Spojené státy, Velká Británie a Austrálie na mysli, spolupráce s jadernými ponorkami není v žádném případě jejich soukromou záležitostí, ale zahrnuje zájmy všech členských států MAAE a měla by být projednána a rozhodnuta všemi členskými státy prostřednictvím mezivládního procesu. Než všechny strany dosáhnou konsenzu, Spojené státy, Velká Británie a Austrálie by nikdy neměly spolupracovat v oblasti jaderných ponorek. Lidé v asijsko-pacifické oblasti nikdy nezapomenou na to, že právě proto, že setřásli stín studené války, se asijsko-pacifický region vyvinul v nejdynamičtější a nejrychleji rostoucí region světa. Tato situace je vzácná a zdejší lidé to nikdy nedovolí nikomu zničit.

iportaL24.cz/CRI

14.03.2023 10:54

Jak se chudý čínský kraj dostal z ekonomické tísně?

 

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byl Čeng-ting v severočínské provincii Che-pej známý jako okres, který navzdory vysoké produkci obilí zůstával chudý. Přestože výnos obilí na mu (0,067 hektaru) přesahoval 500 kilogramů, lidé v Čeng-tingu byli chudí. Jak se kraj tváří v tvář této nerovnováze mezi produkcí a místními podmínkami dostal z ekonomické tísně?

V letech 1982-1985 působil Si Ťin-pching jako zástupce tajemníka a poté tajemník stranického výboru okresu Čeng-ting. V roce 1984 Si s využitím místních zvláštností a okolností navrhl rozvoj různých provozních režimů a vytvořil »polopříměstskou« ekonomiku, která zlepšila život místních obyvatel a celkové ekonomické podmínky okresu.

Z malé vesnice do Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny), z tajemníka venkovské pobočky KS Číny na generálního tajemníka ÚV KS Číny, čínského prezidenta. Si Ťin-pching má vždy na mysli zemi a považuje se za služebníka lidu. Pro štěstí lidu dělá vše bez ohledu na jakékoli překážky, usiluje ve dne i v noci a ze všech sil tvrdě pracuje, aby toho dosáhl. Pochází z lidu, pracuje pro lid a opírá se o lid. Každou malou věcí, každou starostí, svými činy projevil svou nejhlubší lásku k lidu do své slavnostní přísahy – Budu obětavý a nezklamu očekávání lidu! »Lidé mě dosadili na mou pozici, musím je vždy klást na nejvyšší místo ve svém srdci,« uvedl Si Ťin-pching.

iPortal24.cz/CGTN

14.03.2023 10:03

Čínský premiér Li Čchiang nastínil priority nové vlády

Čínský premiér Li Čchiang dnes nastínil priority nové vlády a slíbil, že se zaměří na dodržování přístupu k rozvoji zaměřeného na lidi, podporu vysoce kvalitního rozvoje a prohloubení reforem a otevírání se.

Nový čínský premiér se setkal s novináři po ukončení prvního zasedání 14. celostátního lidového shromáždění, národního zákonodárného sboru země. Li přislíbil, že bude realizovat důležitá rozhodnutí a plány přijaté na 20. celostátním sjezdu Komunistické strany Číny (KS Číny), který stanovil plány rozvoje země na příštích pět let a dále.

Nová vláda vynaloží pevné úsilí na každou práci týkající se obživy lidí, řekl Li a poznamenal, že konečným cílem KS Číny a vlády je zlepšit blahobyt lidí.

Většina lidí nesleduje neustále růst HDP, řekl Li a vysvětlil, že je více zajímají věci, které se týkají jejich každodenního života, jako je bydlení, zaměstnanost, příjem, vzdělání, lékařské služby a životní prostředí. »Vláda proto musí vždy plánovat a vykonávat svou práci s ohledem na to, co lidé cítí, a jednat podle jejich přání.«

Premiér uvedl, že těžiště rozvojové práce země se přesouvá od zajišťování základních potřeb lidí ke zlepšování kvality jejich života.

Čína jako druhá největší ekonomika světa dosáhla velkého pokroku v hospodářském a sociálním rozvoji, ale její rozvoj je stále nevyvážený a nedostatečný, zdůraznil. »Jakýkoli souhrnný objem se po vydělení 1,4 miliardy obyvatel stane malým číslem na hlavu,« řekl.

»Obecně bychom měli plně a věrně uplatňovat novou filozofii rozvoje na všech frontách, pracovat na vytvoření nového modelu rozvoje a zaměřit se na podporu vysoce kvalitního rozvoje,« řekl.

Za tímto účelem Li vyzdvihl potřebu posílení vědecké inovační kapacity, modernizace průmyslového systému a pokračování přechodu k ekologickému rozvoji. Dodal, že prohloubení reforem a otevření je zásadní pro pokrok v modernizaci Číny a dosažení druhého stého cíle země.

Li poznamenal, že letos si připomínáme 45. výročí reformy a otevření v Číně, jejichž nástup ovlivnil nejen Čínu, ale celý svět, a uvedl, že Čína se bude více otevírat světu a vítá investory z celého světa.

Plná důvěra v ekonomiku

Li vyjádřil plnou důvěru v ekonomiku země, ale zdůraznil, že je třeba zdvojnásobit úsilí, aby byl splněn cíl růstu čínského HDP v roce 2023 ve výši přibližně 5 %. Uvedl, že hospodářské výsledky Číny v prvních dvou měsících roku 2023 ukázaly, že se ekonomika stabilizuje, a některé mezinárodní organizace rovněž revidovaly své prognózy růstu. Premiér novinářům rovněž řekl, že čínská demografická dividenda nezmizela a postupně se formuje dividenda talentů.

Čína bude i nadále prosazovat strategii »zaměstnanost především« a zvýší vládní podporu na podporu tvorby pracovních míst, přislíbil Li. »Zejména bude zvýšena podpora v oblasti služeb zaměstnanosti a technického vzdělávání, přičemž bude podniknuto více kroků ke stabilizaci a rozšíření zaměstnanosti.«

V letošním roce nastupuje do zaměstnání rekordní počet 11,58 milionu absolventů vysokých škol, uvedl premiér a dodal, že z hlediska rozvoje je to dobře, protože mladí lidé mohou vnést do společnosti energii a vitalitu.

Li navíc přislíbil, že soukromé podniky v Číně budou mít lepší prostředí a širší prostor pro rozvoj. Tato vláda bude i nadále podporovat tržní a právní podnikatelské prostředí podle mezinárodních standardů a vytvářet rovné podmínky pro soukromé podnikání a pomáhat podnikatelům růst a prosperovat, zdůraznil.

Pokud jde o podporu revitalizace venkova, premiér zdůraznil, že je třeba vyzdvihnout iniciativu zemědělců a umožnit jim podílet se na revitalizaci venkova a sdílet výhody reforem a rozvoje.

»Čína je významnou zemědělskou zemí a socialistická modernizace nebude úplná bez modernizace zemědělství a venkova,« řekl Li.

Uvedl také, že revitalizace venkova by měla postupovat plošně a různé lokality by měly rozvíjet venkov na základě svých místních podmínek.

iPortal24.cz/CGTN

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

26.10.2016 13:51

Nejkrásnější pláže Dominikány: Jsou známé i z TV reklam!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tak schválně, kde myslíte, že jsou ty nejkrásnější pláže? Maledivy či Thajsko? Samá voda! Jsou v Dominikánské republice a je to oficiálně potvrzené od organizace UNESCO. Jedna je jak z katalogu, další si zahrála v reklamě a jiná leží uprostřed nádherně šumících mořských vln.

Datum článku : 26.10.2016

 

15.10.2016 18:44

Z trestanecké osady mezi světové metropole: Co nevíte o Sydney

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kdo by neznal budovu Opery. Právě ta je symbolem australského Sydney – města, které vzniklo z původně trestanecké osady a dnes patří k nejkrásnějším místům na planetě. Vydejte se s námi do města, kde se v mořských vlnách prohánějí plachetnice a na hladině zrcadlí moderní mrakodrapy i majestátný Harbour Bridge.

Datum článku : 15.10.2016

 

09.10.2016 21:43

Budapešť levně. Jak cestovat po maďarské metropoli s nízkým rozpočtem

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ubytování a cesta, to jsou největší položky, od nichž by se mělo všechno odvíjet. Proto moje nízkorozpočtová cesta začala, když jsem našel akční zpáteční autobusovou jízdenku Praha – Budapešť za 630 Kč.

Datum článku : 09.10.2016

 

02.10.2016 20:10

Korsika: Ostrov, na němž se světové modelky fotí nahoře bez

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na první pohled vám přijde, že tenhle ostrov někdo záměrně vyříznul z Alp a hodil přímo doprostřed rozbouřeného moře. Zdejší hory dosahují úctyhodné výšky 3 000 metrů a i během parného léta na jejich vrcholcích spatříte zbytky posledního sněhu. Na lyžovačku to sice během prázdninových měsíců není, o to víc si však užijete místní pláže, horské treky nebo adrenalin na některé z rozbouřených řek.

Datum článku : 02.10.2016

 

19.09.2016 21:21

Umělý ostrov s největším vyhlídkovým kolem světa za 32 miliard vzniká v Dubaji

Zdroj: www.cestovinky.cz

Až ho dostaví, stane se nejvyšším ruským kolem na světě. Dubai Eye, nebo jak se mu nyní říká Ain Dubai, je další z divů moderní techniky, který roste ve městě zázraků ve Spojených arabských emirátech. Celkem má dosáhnout výšky 210 metrů.

Datum článku : 19.09.2016

 

14.09.2016 12:15

Fototest: Poznejte 10 známých českých měst

Zdroj: www.cestovinky.cz

Znáte česká, moravská a slezská města? Otestujte si s námi, jak dobře znáte naši vlast. Nabídneme vám fotky center nebo jiných slavných částí 10 měst Česka.

Datum článku : 14.09.2016

 

TOPlist

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (490)
8%

STAROPRAMEN (375)
6%

KOZEL (430)
7%

KRUŠOVICE (360)
6%

GAMBRINUS (1 051)
17%

BERNARD (1 078)
18%

SVIJANY (385)
6%

ZLATOPRAMEN (345)
6%

BRANÍK (363)
6%

BIRELL (868)
14%

REGENT (352)
6%

Celkový počet hlasů: 6097

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, zábava a atrakce po ČR - Fotogalerie a videa dle kategorií 1

ZOO, PARKY, SKANZENY A ZAHRADY - FOTOGALERIE A VIDEA

ZOO, PARKY, SKANZENY A ZAHRADY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale take zoologických a botanických zahrad, parků a skanzenů, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších Zoo, zahrad, parků a skanzenů (uvnitř naleznete...

ATRAKCE PRO DĚTI - ZÁBAVNÍ PARKY A SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁLY - FOTOGALERIE A VIDEA

ATRAKCE PRO DĚTI - ZÁBAVNÍ PARKY A SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁLY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zábavních parků a nejrůznějších atrakcí pro děti, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejzajímavějších a nejznámnějších Zábavních parků a sportovně relaxačních areálů (uvnitř naleznete...

PLANETÁRIA A HVĚZDÁRNY - FOTOGALERIE A VIDEA

PLANETÁRIA A HVĚZDÁRNY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zábavních parků a nejrůznějších atrakcí pro děti, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejznámnějších Planetárií (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují,...

CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY - FOTOGALERIE A VIDEA

CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zoologických a botanických zahrad, parků a skanzenů, které doslova vyzývají k výletu. V letních měsících spíše vyhledáváme aquaparky, koupaliště nebo jízdu na kole. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a...

ATRAKCE PRO DĚTI - BOBOVÉ DRÁHY, LANOVÉ PARKY, VÝLETNÍ VLÁČKY, MINIGOLF, MOTOKÁRY - FOTOGALERIE A VIDEA

ATRAKCE PRO DĚTI - BOBOVÉ DRÁHY, LANOVÉ PARKY, VÝLETNÍ VLÁČKY, MINIGOLF, MOTOKÁRY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zábavních parků a nejrůznějších atrakcí pro děti, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejzajímavějších a nejznámnějších zábavních atrakcích pro děti - vláčků, lanových parků, areálů na minigolf a...

AQUAPARKY, KOUPALIŠTĚ A LÁZNĚ - FOTOGALERIE A VIDEA

AQUAPARKY, KOUPALIŠTĚ A LÁZNĚ - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zoologických a botanických zahrad, parků a skanzenů, které doslova vyzývají k výletu. V letních měsících spíše vyhledáváme aquaparky, koupaliště či lázně. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších...

Výlety, zábava a atrakce po ČR - Fotogalerie a videa dle kategorií 2

ROZHLEDNY - FOTOGALERIE A VIDEA

ROZHLEDNY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků ale také rozhleden, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších Rozhleden (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují, ale také pravidelně...

ZÁMKY - FOTOGALERIE A VIDEA

ZÁMKY - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků a zřícenin, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších Zámků (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují, ale také pravidelně ožívají různými...

HRADY - FOTOGALERIE A VIDEA

HRADY - FOTOGALERIE A VIDEA

  Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků a zřícenin, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších hradů (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují, ale také pravidelně ožívají...

Výlety, zábava a atrakce po ČR - Fotogalerie a videa dle kategorií 3

MUZEA A STÁLÉ EXPOZICE - FOTOGALERIE A VIDEA

MUZEA A STÁLÉ EXPOZICE - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také zoologických a botanických zahrad, parků a skanzenů, které doslova vyzývají k výletu. V letních měsících spíše vyhledáváme aquaparky, koupaliště nebo muzea a stálé expozice. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a...

JESKYNĚ - FOTOGALERIE A VIDEA

JESKYNĚ - FOTOGALERIE A VIDEA

Malebná krajina České republiky je doslova poseta stovkami hradů, zámků, ale také jeskyní a muzeí, které doslova vyzývají k výletu. Podívejte se na výběr nejkrásnějších a nejznámnějších Jeskyní (uvnitř naleznete fotogalerii a případně videa), které se nejen pomalu rekonstruují, ale také pravidelně...