Výlety, zábava a atrakce po ČR

Atrakce pro děti

Zoo, parky, zahrady

Zámky

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

26.05.2023 08:15

Proč fraška Spojených států „podporovat Tchaj-wan k účasti na WHA“ každý rok selhává?

76. Světové zdravotnické shromáždění (WHA) podle očekávání nedávno odmítlo zařadit do programu jednání o takzvaném návrhu některých zemí, aby byl „pozván Tchaj-wan k účasti na shromáždění jako pozorovatel“. Spojené státy dosud utrpěly sérii sedmi proher ve snaze „podporovat Tchaj-wan k účasti na shromáždění“. To plně ukazuje, že princip jedné Číny je velkým trendem a aspirací lidí. Vystoupení Spojených států podporujících Tchaj-wan k účasti na shromáždění bylo mezinárodním společenstvím odmítnuto.

Americké straně není tento konečný výsledek nejasný. Prvním a nejdůležitějším důvodem je, že tzv. návrh související s Tchaj-wanem porušuje mezinárodní pravidla, zejména princip jedné Číny potvrzený Valným shromážděním OSN a Světovým zdravotnickým shromážděním. V s rezolucí Valného shromáždění souladu OSN č. 2758 a rezolucí WHA č. 25.1 se musí zúčastnit Tchaj-wanu na aktivitách mezinárodních organizací, včetně WHA, řešeno v souladu s principem jedné Číny. Před zahájením současného Světového zdravotnického shromáždění téměř 140 zemí prohlásilo, že dodržují zásadu jedné Číny a jsou proti účasti Tchaj-wanu na Světovém zdravotnickém shromáždění. namísto zemí konkrétně napsalo generálnímu tajemníkovi WHO nebo vydalo veřejná prohlášení plně vysvětlující tento bod.

Americká strana také argumentuje tím, že region Tchaj-wan byl „v minulosti pozván k účasti na Světovém zdravotnickém shromáždění jako pozorovatel“, přičemž předstírá, že je zmatený. Od roku 2009 do roku 2016 se region Tchaj-wan zúčastnil Světového zdravotnického shromáždění pod názvem „Čínská Tchaj-pej“ a jako pozorovatel. Jednalo se o zvláštní ujednání učiněné prostřednictvím konzultací na základě „Konsenzu z roku 1992“, že obě strany Tchajwanského průlivu trvají na zásadě jedné Číny. Od doby, co se tchajwanská Demokratická pokroková strana dostala k moci v roce 2016, však odmítá uznat „Konsenzus z roku 1992“ a tvrdošíjně usiluje o „nezávislost Tchaj-wanu“, proto politický základ pro účast Tchaj-wanu na Světovém zdravotnickém shromáždění již neexistuje . Jinými slovy, byly to úřady tchajwanské Demokratické pokrokové strany,

Pokud jde o návrhy související s Tchaj-wanem, takzvané vyloučení Tchaj-wanu z účasti na shromáždění a mezery v mezinárodním systému prevence epidemie jsou ještě větší nesmysl. Po vypuknutí pandemie COVID-19 informovala čínská ústřední vláda oblast Tchaj-wanu o stavu epidemie více než 500krát. V minulém roce byla schválena účast 24 skupin s 26 zdravotnickými odborníky z oblasti Tchaj-wanu na technických aktivitách WHO. Oblast Tchaj-wan má zároveň kontaktní místo v rámci mezinárodních zdravotních předpisů, čímž může získat a včas informovat informace o mimořádných zdravotních událostech. Kde je „mezera v mezinárodním systému prevence epidemie“?

Rok co rok utrpěla fraška Spojených států „podporující Tchaj-wan k účasti na Světovém zdravotnickém shromáždění“ katastrofální selhání, tak proč to trpělivě opakují? Někteří analytici na to upozorní, že se jedná o běžnou taktiku a inerciální vystoupení Spojených států ve snaze „využít Tchaj-wan k zadržování Číny“, tedy pomoci Tchaj-wanu rozšířit takzvaný „mezinárodní prostor“ ve snaze „internacionalizovat“ tchajwanskou otázku a vytvořit v mezinárodním společenství „jednu Čínu a jeden Taj-wan“, a zpochybnit konsenzu mezinárodního společenství. Navíc je to solidní „byznys“. Oblast Tchaj-wanu každý rok „odvádí“ velké množství skutečných peněz americkým politikům a přirozeně doufá, že „něco dostane na oplátku“. Proto se každoroční „podpora Tchaj-wanu k účasti na WHA“ stala pro některé lidi ve Spojených státech rutinou a je jedno, jaký bude výsledek.

Ale bez ohledu na to, jak se snaží, vystoupení americké strany „podporující Tchaj-wan k účasti na WHA“ nevyhnutelně selže. Třiadvacet lidí milionů na Tchaj-wanu bude mít větší prostor pro rozvoj pouze díky tomu, že se bude spoléhat na silnou vlast, pouze tak budou mít pevnější postavení a větší důvěru na mezinárodní scénu. Starý americký trik „podpory Tchaj-wanu k účasti na WHA“ by měl být ukončen.

 

Proč fraška Spojených států „podporovat Tchaj-wan k účasti na WHA“ každý rok selhává?(Sve)

25.05.2023 10:54

Si blahopřeje univerzitní fakultě, studentům ke startu satelitů »Macao Science 1«

Čínský prezident Si Ťin-pching v úterý poblahopřál pedagogům a studentům Macao University of Science and Technology (MUST) k vypuštění družic pro výzkum vesmíru »Macao Science 1«.

Si blahopřál a povzbudil v písemném dopise představitele fakulty a studenty, kteří se podíleli na výzkumu a vývoji projektu.

Družice »Macao Science 1« jsou prvními vědeckými družicemi pro výzkum vesmíru, které společně vyvinuly čínská pevnina a Macao. Sloužily především k detekci a výzkumu magnetického pole Země a byly úspěšně vypuštěny 21. května v Jiuquan Satellite Launch Center v severozápadní Číně.

Osmnáct studentů a členů fakulty MUST, kteří se podíleli na vývoji družic, napsalo prezidentu Siovi dopis, v němž mu sdělili dobrou zprávu o úspěšném vypuštění družic a své pocity z účasti na vývoji družic a vyjádřili přání a odhodlání aktivně se podílet na vědeckém výzkumu výstavby čínské pevniny.

V posledních letech Macao prohloubilo vědeckotechnickou spolupráci s čínskou pevninou v oblasti kosmonautiky a dalších oblastech a dosáhlo slibných výsledků, uvedl Si.

Dodal, že budování Číny jako vědecko-technického gigantu a podpora čínské modernizace poskytují širší prostor pro rozvoj macajských univerzit a macajských vědecko-technických pracovníků.

»Doufám, že budete i nadále pokračovat v krásné tradici lásky k pevninské Číně a Macau, aktivně se zapojíte do celkového národního rozvoje, aktivně se budete podílet na budování Velké zálivové oblasti Guangdong-Hongkong-Macao, napomůžete mírně diverzifikovanému hospodářskému rozvoji Macaa a nově přispějete k úspěšnému uplatňování zásady „jedna země, dva systémy“ v Macau,« řekl Si.

CGTN

25.05.2023 08:03

Si Ťin-pching se setkal s ruským premiérem Michailem Mišustinem

Čínský prezident Si Ťin-pching se dnes setkal v Paláci lidu s ruským premiérem Michailem Mišustinem, který přijel na oficiální návštěvu Číny. Ruský premiér také položil na náměstí Tiananmen věnec u památníku padlých.

Si Ťin-pching požádal Mišustina, aby předal jeho upřímné pozdravy prezidentovi Putinovi, upozornil, že letos v březnu provedl úspěšnou státní návštěvu Ruska a s prezidentem Putinem vytvořil plán rozvoje čínsko-ruských vztahů a spolupráce v různých oblastech v nadcházejícím období. Dobrý rozvoj vztahů mezi Čínou a Ruskem není jen snahou lidí, ale také trendem doby. Doufá také, že obě strany budou i nadále plně využívat výhod čínsko-ruské spolupráce s velkým prostorem, širokými perspektivami a silnou motivací, posouvat spolupráci v různých oblastech na vyšší úroveň a neustále obohacovat konotaci komplexního strategického partnerství mezi oběma zeměmi v nové éře.

Si Ťin-pchingzdůraznil, že Čína je ochotna se s Ruskem nadále vzájemně pevně podporovat v otázkách týkajících se základních zájmů druhé strany a posilovat spolupráci v multilaterálních institucích, jako je OSN, Šanghajská organizace pro spolupráci, BRICS a G20. Obě strany by měly nadále vytvářet potenciál, zlepšovat úroveň hospodářské, obchodní a investiční spolupráce, zlepšovat systémy a mechanismy bilaterální spolupráce, upevňovat a rozšiřovat základy spolupráce v oblasti energetiky a konektivity a vytvářet další nové styčné body růstu.

Obě strany by měly také pokračovat v rozšiřování mezilidských a kulturních výměn a vytvářet novou situaci mezilidských vazeb. Čína je ochotna spolupracovat s Ruskem a zeměmi Eurasijské ekonomické unie na podpoře propojování a spolupráce mezi společnou výstavbou »Pásma a stezky« a Eurasijskou ekonomickou unií, podporovat vytvoření otevřenějšího regionálního trhu, zajistit stabilitu a hladkost globálního průmyslového řetězce a dodavatelského řetězce a přinášet skutečné výhody a prosperitu zemím v regionu.

Michail Mišustin předal Si Ťin-pchingovisrdečné pozdravy a přání všeho nejlepšího od Vladimira Putina s tím, že historická státní návštěva prezidenta Si Ťin-pchingav Rusku v březnu tohoto roku byla velmi úspěšná a otevřela novou éru rusko-čínského komplexního strategického koordinačního partnerství.

Ruská strana je ochotna spolupracovat s čínskou stranou na seriózním plnění důležitého konsenzu dosaženého oběma hlavami státu, plně využívat pravidelných setkání obou premiérů a souvisejících mechanismů spolupráce a prohlubovat praktickou spolupráci v různých oblastech. Rusko je ochotno spolupracovat s Čínou na podpoře procesu multipolarizace světa a upevňování mezinárodního řádu založeného na mezinárodním zákonu. Ruská strana se těší na další posilování mezilidských a kulturních výměn s čínskou stranou, aby se přátelství mezi Ruskem a Čínou předávalo z generace na generaci.

CRI

24.05.2023 13:44

Xi Jinping řídil první zasedání 20. Ústředního auditního výboru

Odpoledne 23. května generální tajemník ÚV KS Číny, čínský prezident, předseda Ústřední vojenské komise, vedoucí Ústředního auditního výboru Xi Jinping řídil první zasedání 20. Ústředního auditního výboru. Xi Jinping v projevu zdůraznil, že na nové cestě budování silné země a národního omlazení nese audit důležitou misi. Měl by být založen na umístění hospodářského dohledu, měl by být zaměřen na hlavní odpovědnost a měl by lépe hrát jedinečnou roli auditu při podpoře seberevoluce strany. Abychom odvedli dobrou práci v novém Ústředním auditním výboru, musíme dodržovat vedoucí ideologii socialismu s čínskými charakteristikami v nové éře, hluboce studovat a realizovat ducha 20. sjezdu KS Číny, plně, přesně a komplexně realizovat novou koncepci rozvoje, zaměřit se na globální, dlouhodobé a strategické otázky, posílit strategické plánování a design nejvyšší úrovně v oblasti auditu a dále podporovat vysoce kvalitní rozvoj auditorské práce v nové éře a zajistit celkovou práci strany a státu silnými a účinnými službami dohledu nad auditem. (Kl)

CRI

24.05.2023 09:32

Si Ťin-pching zdůraznil rozvoj čínského umění a podporu kulturního sebevědomí

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, čínský prezident, předseda Ústředního vojenského výboru Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) odpověděl 21. května na dopis umělcům Národního muzea umění Číny (NAMOC) u příležitosti 60. výročí založení Národního muzea umění Číny a vyjádřil všem pracovníkům muzea srdečné blahopřání a upřímné pozdravy.

13 veteránských odborníků a umělců NAMOC dopis Siovi, v němž informovali o vývoji muzea umění a vyjádřili odhodlání přispět ke kvalitnímu rozvoji NAMOC v nové éře.

Si v odpovědi zdůraznil, že na nové cestě doufá, že Národní muzeum umění Číny se bude držet správného politického směru a koncepce považovat službu lidu za prioritu, bude realizovat hlavní hodnoty socialismu a bude vytvářet vysoce kvalitní sbírky, bude usilovat o jejich kvalitní využívání a bude poskytovat vysoce kvalitní služby, čímž bude přispívat k rozvoji čínského umění, k podpoře kulturního sebevědomí a sebezlepšování a k rozkvětu socialistické kultury.

Národní muzeum umění Číny bylo otevřeno pro veřejnost 23. května roku 1963. V uplynulých 60 letech uspořádalo celkem více než 5 500 vlivných uměleckých výstav a nashromáždilo více než 130 tisíc exponátů z čínských a zahraničních sbírek.

CRI/Xinhua

24.05.2023 06:56

„Hodnota éry Iniciativy globální civilizace“ Epizoda 1 - Respekt k rozmanitosti světových civilizací

V Kambodži probíhá konzervace a restaurování Královského paláce Angkor Thom v komplexu Angkor. Jedná se o třetí fázi projektu ochrany a obnovy kulturních památek Kambodže za podpory Číny. Čína od zahájení reformy a otevírání se postupně uskutečnila 11 projektů spolupráce na ochranu a obnovu historických památek v Kambodži, Uzbekistánu a dalších zemích.

 

23.05.2023 18:46

KS Číny dokázal proměnit zaostalou oblast místem pro šťastný život lidí, řekl Filip

V nejbližší době se chystá fórum pro rozvoj Tibetu, na kterém se bude vysílat prezentační video s názvem Dekódování modernizace v čínském stylu na »střeše světa«.

Předseda Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory Vojtěch Filip ocenil, jak byla Komunistická strana Číny schopna udělat z Tibetu, dříve zaostalé oblasti, oblast s vysokou životní úrovní.

Tibet vstoupil do éry vysokorychlostní železnice. Komplexní trojrozměrný dopravní systém budovaný dálnicemi, železnicemi a letectvím spojuje desítky milionů tibetských rodin. Je to zároveň v současné době jedno z nejlepších ekologických prostředí na celém světě.

»Díky úspěšné ekonomické transformaci v Tibetu máme možnost vidět, jak mohou technologie, schopnost ochrany životního prostředí a odpovědná politika pomoci k tomu, aby se i dříve neobyvatelná místa stala místem pro život a šťastný život lidí,« řekl.

23.05.2023 09:48

Světové zdravotnické shromáždění odmítlo návrh týkající se Tchaj-wanu

Hlavní výbor a plenární zasedání 70. Světového zdravotnického shromáždění se rozhodly výslovně odmítnout návrh navržený jednotlivými zeměmi na vyzvání Tchaj-wanu k účasti na Světovém zdravotnickém shromáždění jako pozorovatel.

 

Světové zdravotnické shromáždění odmítlo tzv. návrh týkající se Tchaj-wanu po mnoho po sobě jdoucích let. To plně ukazuje, že princip jedné Číny je touhou a trendem mezinárodního společenství a nelze ho zpochybnit. Výše uvedená slova dnes řekla mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning na tiskové konferenci.

Mao Ning řekla, že opět vyzýváme úřady Demokratické pokrokové strany, aby nejednaly v rozporu s veřejným míněním, a aby si nezahrávaly s ohněm nebo se spálí, a upozorňujeme je, že »usilování o nezávislost prostřednictvím epidemie« je slepá ulička. Čína také naléhavě vyzývá jednotlivé země, aby přestaly politizovat zdravotnické otázky, přestaly zasahovat do vnitřních záležitostí Číny prostřednictvím Tchaj-wanu a zastavily chybnou praxi »využívat Tchaj-wan k omezování Číny«.

Mluvčí Mao Ning se vyslovila v tom smyslu, že Čína a Spojené státy udržují řádnou komunikaci, ale zatímco Spojené státy říkají, že chtějí komunikovat, současně potlačují Čínu a ukládají sankce na čínské úředníky, instituce a podniky. Čína se vždy pevně staví proti nezákonným jednostranným sankcím a vyjádřila svůj pevný postoj Spojeným státům. USA by měly okamžitě zrušit sankce, přijmout praktická opatření, odstranit překážky pro dialog a komunikaci, vytvořit atmosféru a příznivé podmínky. Čína vždy rozvíjela své vztahy s USA v souladu se zásadami vzájemného respektu, mírového soužití a výhodné spolupráce, které navrhl prezident Si Ťin-pching. Vyzýváme Spojené státy, aby opravily své chápání Číny, přestaly se vměšovat do vnitřních záležitostí Číny, přestaly poškozovat čínskou suverenitu, bezpečnostní a rozvojové zájmy a prostřednictvím praktických opatření pracovaly směrem k Číně, aby posunuly čínsko-americké vztahy zpět na správnou cestu.

CRI

22.05.2023 08:25

Si zaslal blahopřejný dopis k oslavám stého výročí mezinárodní rehabilitace

Čínský prezident Si Ťin-pching zaslal v neděli blahopřejný dopis oslavám stého výročí založení Mezinárodní rehabilitační organizace (RI).

Srdečně pozdravil osoby se zdravotním postižením, jejich příbuzné a personál, který pro ně pracuje, a vyjádřil srdečnou vděčnost mezinárodním organizacím a lidem ze všech stran, kterým záleží na věci osob se zdravotním postižením v Číně a podporují ji.

Si poznamenal, že RI je vlivnou mezinárodní organizací v oblasti záležitostí osob se zdravotním postižením a vyvíjí neúnavné úsilí o ochranu důstojnosti, zaručení práv a podporu blahobytu osob se zdravotním postižením.

Čína aktivně podporuje činnost RI, podniká praktické kroky na podporu rozvoje věci osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích, zvyšuje zájem mezinárodního společenství o osoby se zdravotním postižením a přispívá k mezinárodní věci osob se zdravotním postižením, uvedl.

Si uvedl, že Čína se stará o osoby se zdravotním postižením a věnuje jim mimořádnou pozornost a v procesu čínské modernizace bude dále zlepšovat systém sociálního zabezpečení a systém služeb péče o osoby se zdravotním postižením a podporovat komplexní rozvoj věci osob se zdravotním postižením.

»Čína je ochotna spolupracovat se zeměmi celého světa na společné podpoře mezinárodních výměn a spolupráce ve věci osob se zdravotním postižením a neustále podporovat zdraví a blaho lidstva,« dodal Si.

CRI

21.05.2023 20:13

Bach: Si výrazně podporuje domácí i světový rozvoj sportu

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach v exkluzivním rozhovoru pro China Media Group uvedl, že čínský prezident Si Ťin-pching je hnací silou rozvoje sportu nejen v Číně, ale i v celosvětovém měřítku.

Bach chválil epochální význam Zimních olympijských her v Pekingu a prohlásil, že se na první pohled zamiloval do »Bing Dwen Dwen«. Zdůraznil, že sport by měl být »bezpečným útočištěm« daleko od politiky a těší se na účast všech členů velké olympijské rodiny na pařížských olympiádách.

Snaží se, aby olympiáda držela krok s neustále se měnícím tempem doby, a uvedl, že Mezinárodní olympijský výbor již věnuje pozornost e-sportu. Oceňuje čínskou národní strategii národní kondice a těší se na asijské hry ve městě Chang-čou, které přinesou asijskou vitalitu a sjednocení do budoucnosti.

 

CRI

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

Extra Zprávy - ROK 2015

17.12.2015 18:32

Zázvorové pivo ve 2 874 metrech - čepují ho na kopci vedle nejvyšší hory jihu Afriky

Zdroj: www.cestovinky.cz

Thabana Ntlenyana, nejvyšší hora státu Lesotho a obecně i celých Dračích hor, se nachází ve výšce 3 482 m. A 608 m od ní níže leží také nejvýše položený africký hostinec Sani Top Chalet, kde zázvorové pivo klidně zaplatíte kreditkou VISA či MasterCard.

Datum článku : 17.12.2016

 

13.12.2015 15:32

Gambijci rozdávají za peníze víc než úsměv. Evropanky o tom vědí své

Zdroj: www.cestovinky.cz

Zdá se, že vůbec nejoblíbenější je Gambie u Britek ve středním věku. Do země úsměvů, jak se nudli zakousnuté do Senagalu přezdívá, jezdí většinou samy. Strach ale nemají, mladí Gambijci je rádi ochrání.

Datum článku : 13.12.2016

 

11.12.2015 15:29

Grenada umí ukázat, co je ráj, ale i hurikán

Zdroj: www.cestovinky.cz

Jeden z nejmenších nezávislých států na světě se ke své svobodě musel pořádně probojovat. Místa jako z kýčovité pohlednice kdysi smáčela krev. Dnes je přebila vůně koření, rumu a sem tam i přicházející bouře. Ale pořádné.

Datum článku : 11.12.2016

 

09.12.2015 17:47

11 důvodů, proč je Turecko lepším místem k životu než Česko

Zdroj: www.g.cz

Dnes je Turecko hospodářsky na stejné úrovni jako třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Lotyšsko – a to Turci v práci tráví méně času a mají vyšší produktivitu než Češi. Turecko nás rychle dotahuje a brzy Čechy ekonomicky předběhne. To se pak budeme divit!

Datum článku : 09.12.2016

 

03.12.2015 15:47

Zuckerberg dá 99 % majetku na charitu! Kdo z miliardářů je takhle štědrý?

Zdroj: www.g.cz

Není jich zrovna málo, takže jsme náš žebříček největších chlebodárců z dřívějška trochu aktualizovali. Všichni rozdávají minimálně půlku svého jmění! Zuckerberg moc dobře ví, že si potřebuje nějakou tou charitou vylepšit image. Proto věnoval necelou miliardu na rozvoj mladých talentů v Silicon Valley.

Datum článku : 03.12.2016

 

01.12.2015 17:02

Komunistický Kesong: Město, kde se smířili nepřátelé

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kesong, to jméno zní pro české uši poněkud zvláštně. Však se také nachází v jedné z nejzvláštnějších zemí světa, Severní Koreji. V tomto státě musí turista ze Západu absolvovat všechny výlety pouze s průvodcem, ani jedno z tamních nejzajímavějších míst – Kesong – není výjimkou.

Datum článku : 01.12.2016

 

25.11.2015 18:52

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Zdroj: www.cestovinky.cz

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Datum článku : 25.11.2015

 

11.11.2015 18:44

Národní park Pirin: 176 jezer, 500 let staré borovice a pár kádí červeného pro Churchilla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na jihozápadě Bulharska se nachází pohoří Pirin se stejnojmenným národním parkem. Alpské klima pod majestátními horskými vrcholky a nádherná panenská příroda. Ta je tvořena hlubokými kotlinami s ledovcovými jezery, vápencovými jeskyněmi a divokými lesy. Od roku 1983 ji najdeme na seznamu UNESCO.

Datum článku : 11.11.2015

 

09.11.2015 18:40

Z domu ve finském Beverly Hills se stalo muzeum hudebního génia

Zdroj: www.cestovinky.cz

Největší Čech je Jára Cimrman. Tedy alespoň podle celostátní ankety, z níž byl pro údajnou neexistenci vyřazen. Na osmém místě finské obdoby této ankety skončil Jean Sibelius, světoznámý skladatel vážné hudby. Hudebník žil  a skládal 53 let v domě, které dnes slouží jako jeho muzeum.

Datum článku : 09.11.2015

 

03.11.2015 18:30

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015
Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015

 

01.11.2015 16:00

9 zasněných pohledů na okolí zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou

Zdroj: www.g.cz

K podzimu patří barevné listí, procházky v přírodě a také chov zvěře. Podívejte se, jak vypadá obora šlechtického rodu Kinských z výšky. Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Úžasný barokní zámek, na jehož realizaci se podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel a neméně slavný stavitel František Maxmilian Kaňka.

Datum článku : 17.12.2015

 

29.10.2015 19:19

7 důvodů, proč se vydat v zimě na Jamajku

Zdroj: www.g.cz

Jamajka je malý ostrov v Karibiku. Pulzující i poklidný. Klidný i divoký. Neopakovatelný. Skutečný tavící kotlík různých vlivů a kultur. Země tří R – reggae, rumu a rastafariánství – má co nabídnout jak vyznavačům all inclusive radovánek tak i nezávislým cestovatelům.

Datum článku : 29.10.2015

 

27.10.2015 19:25

Les mrtvých Skogskyrkogarden: Když povýšíte hřbitov na umění

Zdroj: www.cestovinky.cz

V jižní části Stockholmu fascinuje turisty, ale i místní obyvatele. Řeč je o tak trochu neobvyklém hřbitově. Švédský Skogskyrkogarden čili lesní hřbitov je působivou a harmonickou koexistencí dvou mocných sil – spontánní přírody a umělecké vize člověka. Proto se také od roku 1994 řadí mezi chráněné památky organizace UNESCO.

Datum článku : 27.10.2015

 

21.10.2015 19:27

Súr: 1000 let ústně předávané tajemství unikátních lodí

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na severovýchodě Ománu leží překrásné rybářské městečko Súr. Odsud prý na svých 7 heroických výprav vyplouval legendární námořník Sindibád. Pokud je to pravda, pak jistě plul na lodi jménem dau (dhow). Súr je totiž jediné místo v zemi, kde dnes přežívá jejich výroba. A třeba i plul kolem „konce světa“, kde mají obrovskou želví porodnici.

Datum článku : 21.10.2016

 

13.10.2015 19:30

Ve druhém největším klášteře v Gruzii šlapou. Víno

Zdroj: www.cestovinky.cz

Působivý Alaverdský klášter z 6. století leží v regionu Kachetie ve východní Gruzii. Mezi jeho zdmi se nachází i místní katedrála z 11. století - s 55 m do výšky čnějící kupolí se 16 okny. A od roku 1011 zde skromní mniši už celá staletí udržují půvabnou tradici - 100% ruční výrobu vína v Gruzii zvanou "kvevri". 

Datum článku : 13.10.2015

 

09.10.2015 19:33

Na Tarawě se lidé zabíjeli po tisících, dnes je z atolu tichomořský ráj

Zdroj: www.cestovinky.cz

Rakety létají z kanónů a hvízdají ve vzduchu, země je rozrytá, ozývá se sténání umírajících. Tarawa se bohužel zařadila mezi místa, kde se odehrávaly nejtěžší střety amerického a japonského loďstva za druhé světové války. Dnes je bojiště zase idylickým tichomořským rájem a místem pro odpočinek při letní dovolené.

Datum článku : 09.10.2015

 

TOPlist

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (496)
8%

STAROPRAMEN (378)
6%

KOZEL (436)
7%

KRUŠOVICE (365)
6%

GAMBRINUS (1 059)
17%

BERNARD (1 086)
18%

SVIJANY (390)
6%

ZLATOPRAMEN (348)
6%

BRANÍK (366)
6%

BIRELL (873)
14%

REGENT (357)
6%

Celkový počet hlasů: 6154

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, cestopisy, články a fotoreportáže

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

  Hrad Trosky patří svou siluetou k nejzajímavějším hradům vůbec. Nezvyklý tvar tvořený dvěma čedičovými sopouchy, spousta legend, podzemní labyrint a díra do pekla. Trosky jsou zkrátka po všech stránkách mysteriózním místem, které cestovatel Alexander Humboldt dokonce označil za osmý div...