Výlety, zábava a atrakce po ČR

Atrakce pro děti

Zoo, parky, zahrady

Zámky

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

11.05.2023 09:35

Ekologie je strategická nutnost

Když jsem se lidové s ekologickými programy Čínské republiky, byl jsem jako zájemce, aktivista a ochránce přírody nadšený. Najednou jsem viděl, jak koncepčně, plánovitě a razantně Čína už dávno samotné ekologii v praxi řeší, ať už je to ekologická dopravní infrastruktura, uplatnění energetických alternativ, zalesňování obrovských ploch, progresivní rozvoj alternativ tam kde mají smysl a především velké investice do obnovy ekologických technologií. Zatímco my tady v Česku av údajném a takzvaném civilizovaném západním světě o tom jen vedeme diskuse a přijímáme spíš jen nesmyslné programy, ze kterých těží bankovní a soukromý sektor a spekulanti, kteří zpět neinvestují. A tímto si čistě zabezpečují pouze svůj zisk, bez důrazného a někdy bez úplného pozitivního dopadu na samotnou ekologii a ochranu přírodních zdrojů a našich podmínek.

Když si vezmeme příklad, který popisuje ekolog Ing. Jan Zeman ve svém příspěvku o polské energetice, která právě v tomto duchu se mnou vypovídá o popsaném způsobu, který je řekněme minimálně rozporuplný. Polský rozvoj její energetiky zůstává paralyzován od září 1990, kdy se nová polská vláda Solidarity na nátlak různých populistů rozhodla nezprovoznit dokončovací jadernou elektrárnu v Zarnowieci, čtyři lehké vodní reaktory o výkonu 4 x 440 MWe. Dva hotové téměř bloky prodaly za směšnou začátek Finsku, kde dobře slouží dodnes, dva méně hotové bloky nechala sešrotovat. Uhlí tak zůstalo králem polské energetiky, i dnes uspokojuje asi 70 % polské spotřeby tepla a elektřiny. Je spojeno s vážnými negativy, zejména se významnou prašností, se značnými emisemi tuhými, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhličitého, se ztrátou vod, o častých obětech z řad horníků při neštěstí v dolech a nemocech z povolání nemluví. Polská vláda, teď ovšem neví, co s tím. Nejde zdaleka jen o nám známý polsko-český pohraniční problém těžby ve velkolomu Turow.

I v Polsku vyrůstají fotovoltaické a větrné elektrárny, ale zdaleka nestačí a stačit prostě nebudou. Polské větrné elektrárny se téměř točí buď velmi málo, nebo vůbec. Sluneční energetika funguje jen ve dne, je nejefektivnější v červnu a téměř nulová v prosinci. Energetický potenciál polských řek je prakticky využitelný na maximum, ale není do ní reinvestováno, a navíc mají problém is vlastní údržbou. To samé je v této oblasti vodních elektráren iu nás v České republice. A takto bychom mohli pokračovat. Evropě chybí jednoduše ucelený ucelený koncept energetiky, na níž se skutečně hodí celá Evropa, a také ho realizuje v rámci skutečných ekologických programů tak, jak to má Čína. Zásadní dlouhodobé koncepty o ochraně přírodních podmínek Číny jsou dva, a tím je koncept od hladiny moře směrem nahoru, a koncept od hladiny moře směrem dolů. Jednak není třeba vymýšlet něco dalšího, ale spíše si prakticky ukázat zkušenosti a opět v zásadních aspektech se dohodnout na konkrétních. Čína využívá všechny zdroje energetiky a dává jim jednoznačnou přednost, neboť si uvědomuje, že ekologie, je dnes strategickou nutností a potřebou.

Richard Knot

10.05.2023 17:06

Čína dosáhla průlomu v oblasti vodivých kroužků kosmických lodí

Schéma základní třímodulové struktury čínské vesmírné stanice. GRAFIKA - Čínská agentura pro pilotované vesmírné lety

Čína dokončila první pozorování procesu vzniku a jevu shlukování úlomků opotřebení vodivých kroužků na oběžné dráze prostřednictvím zařízení instalovaného na čínské vesmírné stanici (CSS) pro provoz kosmických lodí, čímž položila pevný základ pro vývoj produktů zajišťujících stabilní provoz na oběžné dráze.

Zařízení pro testování úlomků opotřebení vodivých kroužků, které zorganizovala Čínská akademie vesmírných technologií (CASC), bylo používáno více než pět měsíců od doby, kdy bylo 31. října 2022 vypuštěno s čínským laboratorním modulem Mengtian pro CSS.

Zařízení vyvinul Pekingský institut řídicí techniky (BICE) a slouží k prvnímu čínskému technickému experimentu, který má prokázat pohyb a rozložení nabitých opotřebovaných úlomků při kombinovaném působení vakua, mikrogravitace a složitého prostředí elektromagnetického pole.

První série čtyř dílčích vzorků získaných ze zařízení se zatím týkala tří druhů materiálů, jako je slitina zlata, slitina stříbra a slitina mědi, se dvěma tvary diskového vodivého kroužku a sloupcového vodivého kroužku, jakož i dvou způsobů tvarování – vrstvení a lití.

V budoucnu bude Čína provádět další analýzu a výzkum údajů z pozorování na oběžné dráze, optimalizovat proces zkoušek na oběžné dráze, aby bylo možné pozorovat více zkušebních jevů a maximalizovat transformaci výsledků zkoušek.

iportaL24.cz/CRI

09.05.2023 21:25

Rozvoj Číny potáhne rozvoj jejích talentů

Čínský rozvojový model, který se zatím ukazuje jako nejúspěšnější v posledních desetiletích a jehož přejímání přináší ohromné ​​vzdělání v zemích globálního jihu, v Číně zatím překonává všechny rozvojové pasti, do nichž od II. války upadaly prakticky všechny rychle se rozvíjející ekonomika s ambicemi stát se rozvinutou zemí, kdy poslední světová pastí, kterou škarohlídi očekávali, byla minulost středních příjmů, která v minulosti všem rychle se rozvíjející ekonomika jejich snahy zhatila, když se bohaté obyvatelstvo stalo příliš drahou pracovní silou. Dnes je Čína středně příjmovou zemí a prudce se rozvíjí dále. Jejím receptem na prudký rozvoj v této fázi spočívá na tzv. „dvojí cirkulaci“. V té je jednou osou, kolem které se točí její současný rozvoj, rychlé budování domácího spotřebitelského sektoru, kterému bohatému obyvatelstvu přináší k růstu, a ještě druhé příležitosti jejího rozvoje je tzv. vysoce kvalitní rozvoj.

Ten už nespočívá jen na budování nových produkčních aj. kapacita, jako spíše na rychlém zvyšování produktivity práce, kapitálu a půdy dosahovaném především technologickými inovacemi. Ovšem inovace musí vytvořit talentovaní kvalifikovaní lidé a práci s pokročilejšími technologiemi a organizačními postupy také zvládnou jen tak. Nemůžete tedy překvapovat, že právě rozvoj kvality produktivní populace se dostal mezi vrcholné priority Číny, když poslední Centrální ekonomická pracovní konference 10. prosince vládu podporovala k získávání politik zajišťujících transformaci ze dividendy do demografického rozvoje země na získávání dividend z rozvoje talentů. A Čína, její přírůstek obyvatel byl roku 2020 jen 0,145 procenta, chce-li dále rychle růst, na to jít určitě právě přes rychlejší rozvoj musí talentů než jen pouhé lidské síly,

V současnosti má Čína 218,36 milionu univerzitně vzdělaných lidí, tj. 15,5 procenta obyvatel. Osoby starší 15 let zde mají v průměru za sebou 9,91 roku vzdělání. V zemích s vysokými a středními příjmy v současnosti nastupuje k dalšímu vzdělání po střední škole v průměru 53,2 procenta lidí, v Číně 53,9 (tj. mírně nadprůměrně). Základní předpoklady pro vyhlídku na talenty tažený rozvoj má tedy slušné. U nových pracovních sil, kterých ročně přibývá 15 milionů, je průměrná délka vzdělání 14,5 roku.

Ale vzdělání je při využití talentového potenciálu země jen počátečním krokem. V Číně se proto rozvíjí odpovídající trh práce, kde se klade důraz na to, aby nejen zaměstnavatelé získali dobrý výběr uchazečů o práci, ale i uchazeči měli dobrý přehled o všech pracovních příležitostech, které jim otvírají.

A samozřejmě, že je nutné, aby lidé v těch vysoce kvalitních pracovních pozicích se špičkovou produktivitou k tomu byli i finančně odpovídajícím způsobem. motivováni. V dnešní globalizované době, kdy např. kvalitní inženýři přebíhají za lepším platem z Německa do rychle se průmyslově rozvíjejících Spojených arabských emirátů, si Čína nemůže dovolit, aby byla pro své talenty méně atraktivní než Emiráty.

Lidský potenciál však není individuální. Může plně fungovat jen v týmech odborníků, podnikatelů a vůdců businessu, které musí vyrůst, jako se to např. děje oblasti Šanghaje av oblasti Velkého zálivu, kde neustále vzniká řada nových společností a technických start-upů, jak za časů, kdy v USA garážové firmy ze Silicon Valley rozpoutaly světovou digitální revoluci.

Ovšem od talentů se v první řadě chce, aby vytvářely nové příležitosti. Mají-li to dělat efektivně, musím k tomu mít svobodu a prostředí, ve kterém je to možné. Má-li se rozhýbat jejich přirozená spontánní podnikatelská a inovativní iniciativa, kterou společnost dovede k novým příležitostem, chce to svobodné a rozvinuté tržní prostředí. Čína už řadu let rozvíjí svobodný trh, kdy vychází z metod, kterými svého času v poválečném období vznikl tzv. „Německý hospodářský zázrak“ postavený na konceptu ordoliberalismu, v němž se trh pěstuje jak zahrádka, aby byl užitečný a oproštěný od vzniku kartelů aj. narušení hospodářské soutěže. A svůj trh Čína také čím dál více otvírá svět.

Na takovém trhu se pak týmy nadaných podnikatelů, inovátorů a kreativních manažerů spontánně dávají dohromady, aby objevovaly, vytvářely a šikovně využívaly nové příležitosti pro investice a rozvoj, z nichž vznikly ty dividendy přinášené talenty nejen pro ně, pro rozvoj celé společnosti. Zde se objevují noví vůdci, kteří party šikulů dovedou k novým perspektivám, a nové vize, za kterými stojí zato jít.

V takovém prostředí rostou nové talenty a to přináší nové příležitosti. V takovém prostředí se vytváří spojení kooperativních vztahů mezi podnikateli a inženýry, manažery a inovátory, mezi skupinami různého zaměření, které se vzájemně doplňují. A jen budou dividendy z talentů z plně dostupnéy.

O takovém prostředí zřejmě mluvilo i po nedávném zasedání Státní rady premiér Li Qiang, když říkal, že vysoce kvalitní rozvoj je z podstaty výhodný předpoklad pro čínskou modernizaci a nevyhnutelnou volbu při překračování významných prahů i klíčových věcí k získání strategických.

Nicméně nelze si myslet, že ty výnosy z talentů a vysoce kvalitní rozvoj obecně jsou jen záležitostmi velkoměst na pobřeží, plných technologických firem, kde se vyvíjí roboti nové generace. Příležitosti pro to jsou všude od průmyslových center a líhní inovací, po pěstiteli jaků v Himalájích. Konec konců probíhá tam prudký rozvoj venkovských oblastí, jejich urbanizace a ekonomická transformace na zapojení do dodavatelských řetězců vysoce kvalitní ekonomika o vysoké např. zemědělské produktivitě.

Krásnou ukázkou, jak i zde podle výše uvedených principů výroby k rozvoji talentů spojeného s růstem produktivity je čínský podnikatel Fan Hongjing, který ve svém městečku v jihozápadní Číně v provincii Guizhou vlastní továrnu na komerční čaje. Ta roku 2019 prodávala čaj za 4 miliony yuanů, v roce 2020 za 8 milionů a roku 2021 za 12 milionů.

Jeho rodiče si mysleli, že když vystudoval prestižní Wuhanskou univerzitu a výnosně v tomto velkoměstě pracoval, že už pro něj v „zapadákově“, odkud pochází, není místo. On se ale vrátil, abych právě tu našel a talentovaně využil zde nabízených příležitostí.

Zkombinoval zdejší příležitosti s talentem, technologiemi a moderním managementem, takže vznikl velmi výnosný podnik pracující stejně efektivně jako ve průmyslových městech na výši doby poskytující i místní dobře placená místa, kam se hrne zdejší vzdělaná mládež, aby tu pracovala v moderním podniku za plat jako ve velkoměstě. Je ekonomicky nezávislý a bohatší než ve Wuhanu. A i do rodiště vnesl svým talentem tažený rozvoj, z něhož pobírají dividendy i ostatní jeho krajané.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG v Praze

CRI

08.05.2023 16:58

Podepsáno! Čínská mediální skupina (CMG) se oficiálně stala hlavní agenturou živého televizního vysílání pro Pařížské olympijské hry

FOTO - CCTV News

Služba olympijského vysílání (OBS) při Mezinárodním olympijském výboru podepsala v Pekingu memorandum o spolupráci s Čínskou mediální skupinou (CMG), tím se CMG oficiálně stala hlavní agenturou živého televizního vysílání pro Pařížské olympijské hry.

Obě strany také vytvořily mechanismus dlouhodobé spolupráce a budou společně podporovat rozsáhlé šíření olympijského ducha. Thomas Bach, předseda Mezinárodního olympijského výboru, spolu s místopředsedou PR oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny a hlavním představitelem CMG slavnostně podepsali memorandum.

Slavnostní akce se také zúčastnili Sing Po, zástupkyně ředitele CMG, členové Mezinárodního olympijského výboru Jü Caj-čching, Li Ling-wej, Čchang Chung, členové redakční rady CMG Süe Ťi-jün a Fan Jün.

(pr)

08.05.2023 09:28

Xi Jinping se setkal se zástupci Číňanů žijících v zahraničí

Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) a čínský prezident, se v pondělí v Paláci lidu v Pekingu setkal se zástupci 10. konference Asociace pro přátelství Číňanů žijících v zahraničí.

Xi Jinping jménem ÚV KS Číny a Státní rady vyjádřil vřelé přivítání zástupcům a upřímně pozdravil Číňany žijící v zahraničí po celém světě.

(Sve)

07.05.2023 21:26

Čína, Pákistán a Afghánistán slíbily posílit bezpečnostní a hospodářskou spolupráci

Čínský státní rada a ministr zahraničí Čchin Kang ( vlevo) se fotografuje s pákistánským ministrem zahraničí Bilawalem Bhuttou Zardárím ( vpravo) a Amírem Chánem Muttakím, úřadujícím ministrem zahraničí afghánské prozatímní vlády, Islámábád, Pákistán, 6. května 2023. FOTO - Čínské ministerstvo zahraničí

Čína, Afghánistán a Pákistán se dohodly na prohloubení protiteroristické spolupráce a posílení hospodářské spolupráce s cílem posílit stabilitu a rozvoj regionu. Tyto tři strany se k tomu zavázaly na dialogu ministrů zahraničí Číny, Afghánistánu a Pákistánu v Islámábádu.

Setkání se zúčastnili čínský státní rada a ministr zahraničí Čchin Kang, úřadující ministr zahraničí afghánské prozatímní vlády Amir Chán Muttakí a pákistánský ministr zahraničí Bilawal Bhutto Zardárí.

Čchin se o setkání vyjádřil pochvalně a uvedl, že představuje obnovení mechanismu třístranné spolupráce mezi Čínou, Afghánistánem a Pákistánem. Uvedl, že Čína přikládá velký význam přátelství s Afghánistánem a Pákistánem a je ochotna s oběma stranami spolupracovat na provádění Globální rozvojové iniciativy, Globální bezpečnostní iniciativy a Globální civilizační iniciativy, sdílet rozvojové příležitosti, společně čelit bezpečnostním výzvám a podporovat regionální stabilitu a prosperitu.

Čchin zdůraznil význam protiteroristické spolupráce a uvedl, že Čína se rozhodně staví proti jakékoli formě terorismu a je připravena zintenzivnit spolupráci v boji proti terorismu v rámci regionálních mnohostranných rámců, včetně mechanismu koordinace a spolupráce mezi sousedními zeměmi Afghánistánu. Čchin poznamenal, že Čína doufá, že Afghánistán a Pákistán dále posílí bezpečnostní opatření pro čínský personál, instituce a projekty.

Dodal, že Čína je ochotna posílit koordinaci politik a posílit strategickou vzájemnou důvěru prostřednictvím mechanismu třístranné spolupráce. »Čína je rovněž připravena posílit rozvojovou spolupráci, sdílet rozvojové příležitosti a zvýšit kulturní a mezilidské výměny s Afghánistánem a Pákistánem,« poznamenal Čchin.

Bilawal i Muttaqi se shodli na tom, že mechanismus třístranné spolupráce má velký význam pro regionální mír a prosperitu, a zavázali se aktivně podporovat třístrannou spolupráci, formulovat plán politické, bezpečnostní a hospodářské spolupráce s cílem chránit společné zájmy tří zemí, dosáhnout vzájemného prospěchu a přinést výhody obyvatelům těchto tří zemí i dalším zemím v regionu.

Tři ministři si upřímně a do hloubky vyměnili názory na témata, jako je vzájemná důvěra, bezpečnostní spolupráce, boj proti terorismu, konektivita, obchod a investice, a dosáhli řady konsenzů.

Všichni se shodli na prohloubení vzájemné politické důvěry, respektování suverenity a územní celistvosti druhé strany a řádném řešení rozdílů prostřednictvím rovnocenných konzultací. Uvedli, že jednotně vystupují proti vměšování do vnitřních záležitostí Afghánistánu, proti nezákonným jednostranným sankcím vůči Afghánistánu a proti všem činům, které podkopávají mír a stabilitu v regionu.

Pokud jde o spolupráci v oblasti boje proti terorismu, Čína a Pákistán podporují afghánskou prozatímní vládu, aby posílila své schopnosti lépe čelit hrozbě terorismu. Afghánská strana informovala o své bezpečnostní situaci a protiteroristickém úsilí a zdůraznila, že nedovolí, aby jakékoli síly využívaly její území k teroristickým aktivitám namířeným proti Číně a Pákistánu.

Tři strany se rovněž dohodly na posílení výměn a spolupráce v oblasti hospodářství, obchodu, zemědělství, snižování chudoby a mezilidských výměn. Pokročí ve spolupráci v rámci iniciativy Pásmo a cesta a rozšíří spolupráci v rámci čínsko-pákistánského hospodářského koridoru (CPEC) na Afghánistán, aby podpořily propojení, zlepšily přeshraniční obchod, posílily hospodářskou integraci těchto tří zemí a dosáhly udržitelného rozvoje.

Foto: – Čínské ministerstvo zahraničí

CRI

06.05.2023 08:28

Spojené státy nepřestaly rozmisťovat vojenskou sílu po celém světě ve jménu boje proti terorismu

Televizní stanice Al-Džazíra v Kataru vydala 1. května článek, v němž se uvádí, že uplynulo 20 let od chvíle, kdy Spojené státy oznámily, že takzvaná »mise války proti terorismu byla dokončena«, ale Spojené státy nepřestaly rozmisťovat vojenské síly po celém světě ve jménu boje proti terorismu.

Článek poukázal na to, že Spojené státy nadále bez důkazů posílají velké množství vojáků do Iráku, což v zemi vyvolává neustálé zmatky a paniku. Spojené státy zároveň dále rozšířily své globální protiteroristické operace a zahájily vojenské a polovojenské operace různého rozsahu proti více než 20 zemím po celém světě. Moc federální vlády USA byla v tomto procesu také značně rozšířena. Spojené státy vždy vedly »válku proti terorismu« v zahraničí bez odpovědnosti a nikdo ani nezpochybňoval, zda by měly tyto takzvané odpůrce pronásledovat.

CRI

05.05.2023 09:24

Xi Jinping předsedal prvnímu plenárnímu zasedání finančního a ekonomického výboru při 20. Ústředním výboru Komunistické strany Číny

Zdroj: CCTV News

Xi Jinping (Si Ťin-pching), generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezident státu, předseda Ústřední vojenské komise a ředitel Ústřední finanční a ekonomické komise, v pátek odpoledne předsedal prvnímu plenárnímu zasedání finančního a ekonomického výboru při 20. Ústředním výboru Komunistické strany Číny. Xi Jinping zdůraznil, že je třeba dobře provádět práci nové Ústřední finanční a ekonomické komise, urychlit výstavbu modernizace průmyslového systému a prostudovat podporu modernizace v čínském stylu s vysoce kvalitním rozvojem populace. Xi Jinping v důležitém projevu na zasedání poukázal na to, že nová Ústřední finanční a ekonomická komise by měla i nadále hrát dobrou roli při formulování hlavních politik pro ekonomickou práci a dále posilovat a zlepšovat centralizované a jednotné vedení Ústředního výboru Komunistické strany Číny v ekonomické práci. Moderní průmyslový systém je materiálním a technologickým základem moderní země a těžiště hospodářského rozvoje se musí soustředit na reálnou ekonomiku, aby poskytla silnou materiální podporu pro realizaci cíle druhého stého výročí. Populační vývoj těsně souvisí s obrozením čínského národa, je třeba se zaměřit na zlepšení celkové kvality populace a na podporu modernizace v čínském stylu s vysoce kvalitním rozvojem populace.

05.05.2023 07:14

USA mění Tchaj-wan v »sud střelného prachu«

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mao Ning (Mao Ning) v pátek předsedala pravidelné tiskové konferenci. Delegace amerického obranného průmyslu se 3. května zúčastnila „Fóra pro spolupráci v obranném průmyslu mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem“. Stephen Rudel, šéf delegace a bývalý velitel amerického námořnictva, ve svém projevu uvedl, že americké obranné společnosti jsou ochotny se účastnit autonomního obranného plánu na Tchaj-wanu na posílení odrazujících prostředků s cílem vyhnout se konfliktům od zdroje. Mao Ning na to reagovala tak, že prodej zbraní Spojených států na Tchaj-wan vážně porušuje princip jedné Číny a tři společná komuniké mezi Čínou a Spojenými státy, zejména to porušuje ustanovení z komuniké ze „17. srpna“, a Čína se vždy a rozhodně staví proti tomu. V poslední době Spojené státy a Tchaj-wan neustále zvyšují vojenské kontakty. Dvacet pět amerických obranných společností společně navštívilo Tchaj-wan a zúčastnilo se tzv. „obranného fóra“ uspořádaného Demokratickou pokrokovou stranou (DPP). Spojené státy přeměňují Tchaj-wan na „sud střelného prachu“, to poškozuje zájmy tchajwanských krajanů. 

Kanadská vláda včera předvolala čínského velvyslance v Kanadě z tzv. důvodu, že čínský diplomat „zastrašoval“ kanadského poslance. Mao Ning uvedla, že kanadská strana pomluvila a zdiskreditovala normální povinnost čínského velvyslanectví v Kanadě a Čína k tomu vyjadřuje silnou nespokojnost a rozhodně se staví proti tomu. Čínský velvyslanec v Kanadě objasnil důstojné stanovisko a předložil silný protest odpovědnému činiteli kanadského ministerstva zahraničí. Odpovědný činitel oddělení pro záležitosti Ameriky a Oceánie provedl důstojné jednání s kanadským velvyslancem v Číně. 

V reakci na projev africké skupiny při Výboru pro zahraniční vztahy Sněmovny reprezentantů Spojených států mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Mao Ning poukázala na to, že Čína dlouhodobě dodržuje princip otevřenosti a průhlednosti, provádí praktickou spolupráci podle poptávky afrických zemí a neustále poskytuje novou hybnou sílu v nových odvětvích, a výsledky spolupráce se rozšiřují po celé Africe. Mao Ning dodala, že pouze Afričané mají právo mluvit o tom, jaká je spolupráce mezi Čínou a Afrikou. Když Spojené státy hodnotí spolupráci mezi Čínou a Afrikou, měly by mít tolerantní postoj místo psychologie „kyselých hroznů“. 

CRI

04.05.2023 09:20

Čína vydala zprávu o kybernetických útocích americké CIA na jiné země

Čína ve čtvrtek zveřejnila vyšetřovací zprávu, která odhaluje »impérium hackerů« Ústřední zpravodajské služby (CIA) Spojených států, jedné z hlavních zpravodajských agentur federální vlády země.

Po dlouhou dobu CIA tajně organizovala »mírovou evoluci« a »barevné revoluce« po celém světě a nepřetržitě prováděla špionážní činnost, uvádí se ve společné zprávě čínského Národního centra pro reakci na počítačové viry a pekingské společnosti 360 zabývající se internetovou bezpečností.

Zpráva zveřejnila důležité podrobnosti o zbraních, které CIA používá ke kybernetickým útokům, a podrobnosti o konkrétních případech kybernetické bezpečnosti, které se odehrávají v Číně a dalších zemích.

Podle zprávy se CIA podílela na svržení nebo pokusu o svržení více než 50 legálních vlád jiných zemí, ačkoli přiznala účast pouze v sedmi případech, což způsobilo v příslušných zemích zmatek.

Hegemonie v kyberprostoru

V roce 2020 společnost 360 objevila neznámou organizaci pro kybernetické útoky, která provedla řadu kybernetických útoků směrem k Číně a dalším zemím s využitím kybernetických nástrojů souvisejících s »Vault 7« – sérií dokumentů, které v roce 2017 začal zveřejňovat server WikiLeaks, aby odhalil aktivity a schopnosti CIA v oblasti elektronického sledování a kybernetické války.

Tyto kybernetické útoky lze vysledovat již od roku 2011 a pokračují dodnes. Cíle těchto špionážních akcí se rozšiřují na oblasti, jako je klíčová informační infrastruktura zemí, letecký a kosmický sektor, vědecko-výzkumné ústavy, ropný průmysl a technologické společnosti, ale i vládní agentury.

CIA má složité vnitřní fungování. Podle WikiLeaks bylo ke konci roku 2016 v hackerské divizi CIA – Centru pro kybernetické zpravodajství – již více než 5 000 hackerů, kteří vyrobili více než tisíc hackerských systémů, trojských koní, virů a dalšího »zbraňového« malwaru.

Čína vydala zprávu o kybernetických útocích americké CIA na jiné země

Yuyuan Tantian, účet na sociálních sítích spojený s China Media Group, komentoval, že složitost organizační struktury umožňuje CIA přizpůsobit různé nástroje ke krádeži informací. 

Agentura například prozradila tajemství uživatelů prostřednictvím chytrých televizorů pomocí své sady útočných nástrojů Weeping Angel, kterou vyvinula pobočka Embedded Devices Branch. Tento toolkit dokáže televizory »přimět«, aby předstíraly, že jsou vypnuté, ale ve skutečnosti stále odposlouchávají.

Zpráva rovněž uvádí, že čínský technický tým získal vzorek nástroje pro odposlech informací, který používá výhradně americká Národní bezpečnostní agentura (NSA), což naznačuje, že CIA a NSA mohou společně útočit na stejný cíl, vzájemně sdílet útočné zbraně nebo si poskytovat technologickou či personální pomoc.

Podle zprávy CIA od roku 2015 masivně využívá zranitelnosti nultého dne při svých globálních kybernetických útocích a vytváří »zombie botnety« a »odrazové můstky« po celém světě k útokům na síťové servery, síťové terminály, ústředny a směrovače, jakož i na obrovské množství průmyslových řídicích zařízení.

Při společném vyšetřování tým zachytil množství škodlivého softwaru, jako jsou trojské programy a pluginy související se CIA. Všechny kybernetické útočné zbraně byly přísně standardizovány, zpracovány a prošly profesionálním softwarovým inženýrským řízením a pouze CIA tyto standardy a specifikace při vývoji kybernetických útočných zbraní dodržuje.

Vyšetřování rovněž zjistilo, že kybernetické útoky CIA pokrývají všechny sítě, což agentuře umožňuje kdykoli snadno ukrást citlivá data jiných zemí.

CRI

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

Extra Zprávy - ROK 2015

17.12.2015 18:32

Zázvorové pivo ve 2 874 metrech - čepují ho na kopci vedle nejvyšší hory jihu Afriky

Zdroj: www.cestovinky.cz

Thabana Ntlenyana, nejvyšší hora státu Lesotho a obecně i celých Dračích hor, se nachází ve výšce 3 482 m. A 608 m od ní níže leží také nejvýše položený africký hostinec Sani Top Chalet, kde zázvorové pivo klidně zaplatíte kreditkou VISA či MasterCard.

Datum článku : 17.12.2016

 

13.12.2015 15:32

Gambijci rozdávají za peníze víc než úsměv. Evropanky o tom vědí své

Zdroj: www.cestovinky.cz

Zdá se, že vůbec nejoblíbenější je Gambie u Britek ve středním věku. Do země úsměvů, jak se nudli zakousnuté do Senagalu přezdívá, jezdí většinou samy. Strach ale nemají, mladí Gambijci je rádi ochrání.

Datum článku : 13.12.2016

 

11.12.2015 15:29

Grenada umí ukázat, co je ráj, ale i hurikán

Zdroj: www.cestovinky.cz

Jeden z nejmenších nezávislých států na světě se ke své svobodě musel pořádně probojovat. Místa jako z kýčovité pohlednice kdysi smáčela krev. Dnes je přebila vůně koření, rumu a sem tam i přicházející bouře. Ale pořádné.

Datum článku : 11.12.2016

 

09.12.2015 17:47

11 důvodů, proč je Turecko lepším místem k životu než Česko

Zdroj: www.g.cz

Dnes je Turecko hospodářsky na stejné úrovni jako třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Lotyšsko – a to Turci v práci tráví méně času a mají vyšší produktivitu než Češi. Turecko nás rychle dotahuje a brzy Čechy ekonomicky předběhne. To se pak budeme divit!

Datum článku : 09.12.2016

 

03.12.2015 15:47

Zuckerberg dá 99 % majetku na charitu! Kdo z miliardářů je takhle štědrý?

Zdroj: www.g.cz

Není jich zrovna málo, takže jsme náš žebříček největších chlebodárců z dřívějška trochu aktualizovali. Všichni rozdávají minimálně půlku svého jmění! Zuckerberg moc dobře ví, že si potřebuje nějakou tou charitou vylepšit image. Proto věnoval necelou miliardu na rozvoj mladých talentů v Silicon Valley.

Datum článku : 03.12.2016

 

01.12.2015 17:02

Komunistický Kesong: Město, kde se smířili nepřátelé

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kesong, to jméno zní pro české uši poněkud zvláštně. Však se také nachází v jedné z nejzvláštnějších zemí světa, Severní Koreji. V tomto státě musí turista ze Západu absolvovat všechny výlety pouze s průvodcem, ani jedno z tamních nejzajímavějších míst – Kesong – není výjimkou.

Datum článku : 01.12.2016

 

25.11.2015 18:52

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Zdroj: www.cestovinky.cz

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Datum článku : 25.11.2015

 

11.11.2015 18:44

Národní park Pirin: 176 jezer, 500 let staré borovice a pár kádí červeného pro Churchilla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na jihozápadě Bulharska se nachází pohoří Pirin se stejnojmenným národním parkem. Alpské klima pod majestátními horskými vrcholky a nádherná panenská příroda. Ta je tvořena hlubokými kotlinami s ledovcovými jezery, vápencovými jeskyněmi a divokými lesy. Od roku 1983 ji najdeme na seznamu UNESCO.

Datum článku : 11.11.2015

 

09.11.2015 18:40

Z domu ve finském Beverly Hills se stalo muzeum hudebního génia

Zdroj: www.cestovinky.cz

Největší Čech je Jára Cimrman. Tedy alespoň podle celostátní ankety, z níž byl pro údajnou neexistenci vyřazen. Na osmém místě finské obdoby této ankety skončil Jean Sibelius, světoznámý skladatel vážné hudby. Hudebník žil  a skládal 53 let v domě, které dnes slouží jako jeho muzeum.

Datum článku : 09.11.2015

 

03.11.2015 18:30

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015
Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015

 

01.11.2015 16:00

9 zasněných pohledů na okolí zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou

Zdroj: www.g.cz

K podzimu patří barevné listí, procházky v přírodě a také chov zvěře. Podívejte se, jak vypadá obora šlechtického rodu Kinských z výšky. Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Úžasný barokní zámek, na jehož realizaci se podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel a neméně slavný stavitel František Maxmilian Kaňka.

Datum článku : 17.12.2015

 

29.10.2015 19:19

7 důvodů, proč se vydat v zimě na Jamajku

Zdroj: www.g.cz

Jamajka je malý ostrov v Karibiku. Pulzující i poklidný. Klidný i divoký. Neopakovatelný. Skutečný tavící kotlík různých vlivů a kultur. Země tří R – reggae, rumu a rastafariánství – má co nabídnout jak vyznavačům all inclusive radovánek tak i nezávislým cestovatelům.

Datum článku : 29.10.2015

 

27.10.2015 19:25

Les mrtvých Skogskyrkogarden: Když povýšíte hřbitov na umění

Zdroj: www.cestovinky.cz

V jižní části Stockholmu fascinuje turisty, ale i místní obyvatele. Řeč je o tak trochu neobvyklém hřbitově. Švédský Skogskyrkogarden čili lesní hřbitov je působivou a harmonickou koexistencí dvou mocných sil – spontánní přírody a umělecké vize člověka. Proto se také od roku 1994 řadí mezi chráněné památky organizace UNESCO.

Datum článku : 27.10.2015

 

21.10.2015 19:27

Súr: 1000 let ústně předávané tajemství unikátních lodí

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na severovýchodě Ománu leží překrásné rybářské městečko Súr. Odsud prý na svých 7 heroických výprav vyplouval legendární námořník Sindibád. Pokud je to pravda, pak jistě plul na lodi jménem dau (dhow). Súr je totiž jediné místo v zemi, kde dnes přežívá jejich výroba. A třeba i plul kolem „konce světa“, kde mají obrovskou želví porodnici.

Datum článku : 21.10.2016

 

13.10.2015 19:30

Ve druhém největším klášteře v Gruzii šlapou. Víno

Zdroj: www.cestovinky.cz

Působivý Alaverdský klášter z 6. století leží v regionu Kachetie ve východní Gruzii. Mezi jeho zdmi se nachází i místní katedrála z 11. století - s 55 m do výšky čnějící kupolí se 16 okny. A od roku 1011 zde skromní mniši už celá staletí udržují půvabnou tradici - 100% ruční výrobu vína v Gruzii zvanou "kvevri". 

Datum článku : 13.10.2015

 

09.10.2015 19:33

Na Tarawě se lidé zabíjeli po tisících, dnes je z atolu tichomořský ráj

Zdroj: www.cestovinky.cz

Rakety létají z kanónů a hvízdají ve vzduchu, země je rozrytá, ozývá se sténání umírajících. Tarawa se bohužel zařadila mezi místa, kde se odehrávaly nejtěžší střety amerického a japonského loďstva za druhé světové války. Dnes je bojiště zase idylickým tichomořským rájem a místem pro odpočinek při letní dovolené.

Datum článku : 09.10.2015

 

TOPlist

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (496)
8%

STAROPRAMEN (378)
6%

KOZEL (436)
7%

KRUŠOVICE (365)
6%

GAMBRINUS (1 059)
17%

BERNARD (1 086)
18%

SVIJANY (390)
6%

ZLATOPRAMEN (348)
6%

BRANÍK (366)
6%

BIRELL (873)
14%

REGENT (357)
6%

Celkový počet hlasů: 6154

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, cestopisy, články a fotoreportáže

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

  Hrad Trosky patří svou siluetou k nejzajímavějším hradům vůbec. Nezvyklý tvar tvořený dvěma čedičovými sopouchy, spousta legend, podzemní labyrint a díra do pekla. Trosky jsou zkrátka po všech stránkách mysteriózním místem, které cestovatel Alexander Humboldt dokonce označil za osmý div...