Výlety, zábava a atrakce po ČR

Atrakce pro děti

Zoo, parky, zahrady

Zámky

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

18.05.2023 09:08

Si Ťin-pching vydal důležité pokyny ohledně incidentu čínské rybářské lodě ve středním Indickém oceánu

Kolem 3.00 hodin ráno 16. května se převrhla čínská rybářská loď v Indickém oceánu a došlo ke ztrátě kontaktu s 39 lidmi, včetně 17 čínských členů posádky, 17 Indonésanů a 5 Filipínců. Do nynějška nebyl nikdo z nich nalezen a probíhají vyhledávací a záchranné práce.

Po nehodě, Si Ťin-pching, generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny, předseda Ústředního výboru KS Číny a předseda Ústřední vojenské komise, učinil důležité pokyny, že ministerstvo zemědělství a venkova, ministerstvo dopravy a provincie Šan-tung by měly okamžitě zahájit mechanismus reakce na mimořádné situace, ověřit situaci, přiřadit záchranné síly, koordinovat mezinárodní námořní vyhledávání a záchranu a plně provést záchranu.

Si Ťin-pching jednal s kazašským prezidentem

Čínský prezident Si Ťin-pching jednal dnes ve městě Si-an s kazašským prezidentem Kasym-Žomartem Tokajevem, který přijel na státní návštěvu Číny a k účasti na Summitu Číny a zemí Střední Asie.

Si Ťin-pching řekl, že srdečně vítá prezidenta Tokajeva v Číně, aby se zúčastnil Summitu Číny a zemí Střední Asie a uskutečnil státní návštěvu Číny. Je potěšen, že přijímá prezidenta Tokajeva v Si-anu. Si Ťin-pching řekl, že prezident Tokajev má dnes 70. narozeniny, a ještě jednou mu popřál vše nejlepší k narozeninám. Jeho návštěva Číny v tento zvláštní den ztělesňuje vysokou úroveň bilaterálních vztahů a opět potvrzuje jeho neochvějné pouto s Čínou.

Čínsko-kazašské vztahy vstoupily do nového období »30 zlatých let«. Obě strany by měly intenzivně rozvíjet tradiční přátelství, pevně se podporovat, prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci, usilovat o společný rozvoj a revitalizaci a podporovat budování společenství se společnou budoucností mezi Čínou a Kazachstánem s přátelstvím po generace, s vysokou důvěrou a se sdílením dobrého i zlého.

Si Ťin-pching vyslechl zprávy o práci výboru KS Číny provincie Shaanxi a provinční vlády

Před Summitem Číny a zemí Střední Asie generální tajemník ÚV KS Číny, čínský prezident a předseda Ústřední vojenské komise Si Ťin-pching dnes konkrétně vyslechl zprávy o práci výboru KS Číny provincie Ša-an-si a provinční vlády.

Si Ťin-pching zdůraznil, že provincie Ša-an-si by se měla snažit dohnat, odvážit se překonat a hrát příkladnou roli v západním regionu při podpoře čínské cesty k modernizaci. Musí plně, přesně a komplexně implementovat nový rozvojový koncept, úzce se zaměřit na primární úkol vysoce kvalitního rozvoje, zaměřit se na celkovou rozvojovou situaci země na základě aktuální situace v provincii Ša-an-si, využít vlastní výhody, objasnit hlavní směr pokroku, aktivně integrovat a sloužit k vytvoření nového rozvojového vzoru, usilovat o dosažení technologické soběstačnosti a samostatného zlepšování, vybudování moderního průmyslového systému, podporu koordinovaného rozvoje mezi městskými a venkovskými oblastmi, rozšíření vysoké úrovně otevírání se vnějšímu světu, posilování ekologické a environmentální ochrany a napsat kapitolu čínské cesty k modernizaci v provincii Ša-an-si.

Si Ťin-pching se zaměřil na ochranou životního prostředí a kulturních památek v povodí Žluté řeky. Odpoledne 16. května, na cestě do Ša-an-si, navštívil Muzeum v Jün-čchengu a solné jezero v Jün-čchengu.

 

CRI

17.05.2023 10:19

Chystaný čínsko-středoasijský summit přeřadí eurasijskou integraci na vyšší stupeň

18. a 19. května proběhne v Xi’anu v provincii Shaanxi na severozápadě Číny každoroční Summit Čína-Střední Asie. Na tom se každoročně probírá posilování spolupráce mezi Čínou a pěti zeměmi středoasijského regionu západně od Číny, která s nimi před 31 lety po rozpadu Sovětského svazu navázala diplomatické vztahy. Jde o oblast, která tradičně hrála ústřední roli na někdejší Hedvábné stezce propojující Čínu se západní částí Eurasie včetně Evropy a která bude i teď hrát ústřední roli v pokračování rozbíhající se Eurasijské integrace a sehraje klíčovou roli v Iniciativě pásu a cesty (BRI) přezdívané Nová Hedvábná stezka. Proces rychlejšího ekonomického provazování Eurasie právě přes tuto oblast v posledních době posilují události jako usmíření na Středním východě mezi arabskými ropnými královstvími a Íránem a obnovení členství Sýrie v Arabské lize nebo rozběhnutí Severojižního dopravního koridoru z Ruska do Perského zálivu, na který lze pohlížet jako na další větev BRI.

Vše tedy směřuje k tomu, aby Střední Asi zase začala hrát svou historicky tradiční roli v ekonomickém provazování napříč celou Eurasií, kdy její význam v tom posiluje i role, jakou hraje v rekonfiguraci globálních obchodních tras a dodavatelských řetězců v souvislosti s ekonomickým konfliktem, jaký USA a NATO rozpoutaly v návaznosti na Ukrajinskou krizi. Proto není vůbec divu, že letos by tento summit Číny se Střední Asií (C+C5) konaný každoročně od roku 2019 měl postoupit do vyšší úrovně, když dosud šlo o diskuse ministrů zahraničí, zatímco od letoška má jít o summit hlav států.

Všech těchto pět středoasijských zemí Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán je silně ekonomicky provázaných s Ruskem a čím dál provázanějších s Čínou, kdy ukončení americké intervence v Afghánistánu a usmíření na Středním východě otvírá cestu k většímu provazování této oblasti se Středním východem a s Jižní Asií. Jejich spolupráce s Čínou se proto určitě dostává na novou úroveň a jsou pro ni i trasou k vytvoření další kooperace s těmito regiony.

Všechny tyto země i Čína se rovněž potýkají s podobnými bezpečnostními hrozbami. Podle některých extrémně kvapné opuštění Afghánistánu Americkou armádou, které neumožňovalo řádné převzetí země, mělo přispět k destabilizaci celé širší oblasti tradičně ohrožované islamistickým terorismem včetně čínského Xinjiangu. Také ve všech pěti zemích probíhají pokusy některých kruhů Západu vyvolat tam situaci, která povede k „barevné revoluci“. A pokusy podněcovat k vyšší aktivitě extremisty v Xinjiangu pod záštitou boje za „lidská práva“ jsou ještě více do očí bijící.

Hlavní však je ekonomická spolupráce a začleňování oblasti do dopravních tras a dodavatelských řetězců napříč širší Eurasií jako za časů té staré Hedvábné stezky. Do konce roku 2020 investovala Čína do Střední Asie asi 40 miliard $, z toho 21,4 miliardy $ do Kazachstánu a na konci roku 2021 ve Střední Asii působilo 7 700 čínských firem. Loni říkal čínský prezident Xi, že plánuje čínský obchod s těmito zeměmi navýšit na 70 miliard $ ročně. A letos se očekává, že budou předestřeny rozsáhlejší ekonomické projekty jako investice do infrastruktur, aby Střední Asie mohla sehrát ústřední roli v provazování Eurasie, které by mělo přeřadit na vyšší rychlost. Zvláště když teď budou země jako Afghánistán a Írán, které v důsledku probíhající války, sankcí a konfliktních her USA vnucovaných světu působily jako určitá hráz proti přirozenému propojení Střední Asie se Středním východem a s Indickým subkontinentem, které teď díky ukončení těchto konfliktních situací naopak umožní, aby se z této části Asie stalo krystalizační jádro nové ekonomické spolupráce a rekonfigurace současného světa do multipolárního uspořádání.

Samozřejmě, že vytváření přirozených seskupení spolupráce, zvláště těch s potenciálem přispět k překlenutí širšího eurasijského prostoru se zapojením Ruska a dokonce Číny mají v některých kruzích Západu, zejména pak v USA zavilé odpůrce. Proto předtím v únoru Střední Asii navštívil ministr zahraničí USA Anthony Blinken a později i jeho náměstkyně Liz Losenberg, aby nabízeli výhody, když Středo-Asijci budou spíše spolupracovat s nimi. Ale zatím to, co zástupci USA a NATO nabízeli, byla spíše cukrátka a ničeho většího se tam zatím nikdo nedočkal, zatímco spolupráce s Ruskem a s Čínou je velice výnosná a těžko jim nabízet více, zvláště když perspektiva takové spolupráce, od které jsou odrazováni, je velice lákavá a výhled na následné propojování s dalšími částmi Eurasie jako bohatý a díky čínským mírovým iniciativám usmiřující se Střední východ je úžasný.

A to, jak jim Rosenberg předkládala špionážní zprávy, že ví o tom, jak ohromně vydělávají na obchodech s Ruskem a Íránem a pomáhají jim tak obcházet jednostranné sankce USA a Západu bez opory OSN, a jak jim vyhrožovala sankcemi, když se nepodvolí a nepřestanou s výhodnou spoluprací, která některým loni zvedla HDP o procenta oproti očekávání, zdejším představitelům moc atraktivní nepřipadalo. Takže tím, že např. pro výstrahu před dosavadní neposlušností a prodáváním zakázaného zboží Rusku uvalili sankce na uzbeckého průmyslníka Alishera Usmanova a jeho USM holding a s ním spolupracující společnosti, na cementárenskou společnost Akhangarantsement a uzbecké společnosti Alfa Beta Creative a GFK Logistic Asia sankce, USA spíše v celé oblasti vyvolaly roztrpčenost a nechuť ke spolupráci s Washingtonem a s dalšími podobnými imperiálními hráči. Mluví se tam dokonce o vyhlášení ekonomické války proti Uzbekistánu.

V oblasti to snižuje i chuť zapojovat se do nevinně vyhlížejících iniciativ, na které chtějí některé země Západu nebo dobročinné spolky dát peníze, neboť to budí neblahé asociace se spolky a neziskovkami podvracejícími národní zájmy a organizujícími barevné revoluce.

A také to, že na zasedání G7 (Británie, Německa, Itálie, Kanady, Francie, Japonska a USA) z 16. až 18. dubna v Karuizawě nabídlo těmto zemím blízkou spolupráci k řešení jejich „akutních problémů“ lidé v této oblasti vnímají spíše jako pokus o úplatek, aby se nechali odradit od kooperace se svými přirozenými spojenci na eurasijské spolupráci.

Koncem dubna též Střední Asii navštívil náměstek ministra zahraničí USA pro jižní a střední Asii Donald Lu, aby nabízel bezpečnostní spolupráci s USA a tlačil na místní země, aby nespolupracovaly s Ruskem.

Tyto návštěvy i některé další ze Západu z kruhů ne příliš nakloněných trans-eurasijské spolupráci zjevně měly poněkud otrávit atmosféru před chytaným zasedáním C+C5 18. a 19. května v Xi’anu, které bude tentokrát na nejvyšší úrovni hlav států, aby se na vyšší úroveň dostala spolupráce Číny se Střední Asií a zapojení těchto zemí do rozsáhlého trans-eurasijského ekonomického propojení, aby v něm mohla Střední Asie sehrát stejně ústřední roli, jakou hrála v někdejším propojení Eurasie Hedvábnou stezkou.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG v Praze

17.05.2023 08:35

Byl zahájen 3. Veletrh Číny a zemí střední a východní Evropy

V čínském městě Ningbo byl dnes zahájen 3. Veletrh Číny a zemí střední a východní Evropy a bude pokračovat až do 20. května. Veletrh je jednou z nejdůležitějších platforem praktické spolupráce v rámci spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. V současné době tento veletrh přilákal asi 3.000 vystavovatelů, což je nárůst o 30 % ve srovnání s druhým ročníkem, s více než 400 středoevropskými a východoevropskými podniky. Očekává se, že počet účastníků veletrhu překročí 100 tisíc. Dnes to řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin.

Wang Wenbin uvedl, že během veletrhu bude současně probíhat několik důležitých institucionálních aktivit v rámci spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, jako je setkání Obchodní komory Číny a zemí střední a východní Evropy a dialog o celní inspekci a karanténní spolupráci, které komplexně podpoří výměny a spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Čína je ochotna sdílet dividendy čínského rozvoje se zeměmi střední a východní Evropy, podporovat praktičtější úspěchy spolupráce a dosáhnout vzájemného prospěchu a výsledků výhodných pro všechny. Přejeme veletrhu úplný úspěch.

Mluvčí Wang Wenbin se vyslovil v tom smyslu, že v posledních letech byla vitální spolupráce mezi Čínou a Uzbekistánem v oblasti snižování chudoby a dosáhla mnoha pozitivních výsledků, což se stalo hlavním vrcholem komplexní spolupráce mezi oběma zeměmi. Uzbecká vláda se rozhodla využít zkušeností Číny se snižováním chudoby v různých oblastech po celé zemi. Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev se zúčastní Summitu Číny a zemí Střední Asie a navštíví Čínu. Obě hlavy státu vytvoří nové plány a nasazení spolupráce v oblasti snižování chudoby, což dodá nový impulz do rozvoje záležitostí snižování chudoby v Uzbekistánu.

CRI

16.05.2023 08:26

Kdo se podílí na „ekonomickém nátlaku“? Podívejte se, co dělá Amerika

Americká ministryně financí Janet Yellenová nedávno při účasti na schůzce ministrů financí G7 a guvernérů centrálních bank vyzvala ke „koordinované akci“ proti takzvanému „ekonomickému nátlaku“ Číny. Toto je řeč zloděje, který křičí „Chyťte zloděje!“ Fakta jsou nejlepším důkazem toho, kdo je veteránem ekonomického nátlaku a kdo je obětí.

 

Když už mluvíme o „nátlaku“ v mezinárodních vztazích, samotný tento koncept byl vynalezen a praktikován Spojenými státy. V roce 1971 Alexander George, profesor Stanfordské univerzity ve Spojených státech, poprvé navrhl koncept „donucovací diplomacie“, který byl shrnut v politice Spojených států vůči Laosu, Kubě a Vietnamu. Jádrem tohoto konceptu je, že Spojené státy používají silové hrozby, politickou izolaci, ekonomické sankce, technologické blokády a další, aby přinutily ostatní země provést změny v souladu s požadavky Spojených států, aby si Spojené státy udržely hegemonii v co největší míře.

Je vidět, že „ekonomický nátlak“, jako nedílná součást americké „nátlakové diplomacie“, je patentem Spojených států. Čína vždy prosazovala budování otevřené světové ekonomiky a nikdy se nezapojila do „ekonomického nátlaku“ a rozhodně se proti němu staví. USA chtějí dát toto označení Číně, což je naprosté převracení skutečnosti. Jejich cíl není těžké uhodnout. Jak upozornili analytici, USA chtějí získat z ničeho výhodu v čínsko-americké hospodářské, obchodní a finanční spolupráci a jednáních. Spojené státy chtějí neopodstatněným obviněním donutit Čínu k ústupkům.

Vnější svět si všiml, že americká média v poslední době uvolňují fámy, že USA letos před summitem G7 a po něm oznámí „bezprecedentní“ investiční omezení vůči Číně, která se budou týkat high-tech oborů, jako jsou polovodiče, umělá inteligence, kvantové počítání a další. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, bude to další příklad toho, jak se Spojené státy angažují v ekonomickém nátlaku vůči Číně a potlačují rozvoj Číny.

Ve skutečnosti je technologická blokáda běžným prostředkem používaným Spojenými státy k ekonomickému nátlaku. V srpnu 2022 vstoupil v platnost americký „Zákon o čipech a vědě“ a některá ustanovení omezují společnosti v provádění běžných ekonomických, obchodních a investičních aktivit v Číně. Lidé z polovodičového průmyslu ve Spojených státech si stěžovali na arogantní chování Spojených států, které zobecňují koncept národní bezpečnosti a ničí ekologii globálního polovodičového průmyslu. „Vláda USA by měla mít jasnou definici toho, co je národní bezpečnost, a měla by být transparentní a předvídatelná.“ Pokud jde o Čínu, největší světový trh pro prodej polovodičů, John Neuffer, prezident a generální ředitel Asociace amerického polovodičového průmyslu, řekl, že americké polovodičové společnosti nemohou chybět. Toto je skutečný hlas tohoto odvětví a vláda USA by k němu neměla být hluchá.

Jednostranné sankce jsou navíc také prostředkem ekonomického nátlaku, který USA zneužívají. Spojené státy si vymyslely různé záminky k potlačení čínských high-tech společností s mezinárodní konkurenceschopností a na sankční seznam zařadily více než tisíc čínských společností. Z globálního hlediska Spojené státy dosud uvalily jednostranné ekonomické sankce na téměř 40 zemí světa, což se týká téměř poloviny světové populace. Až do fiskálního roku 2021 Spojené státy přijaly více než 9.400 sankčních opatření, která vstoupila v platnost a způsobila obrovské humanitární katastrofy. Podle analýzy a odhadů Brookingsova institutu Spojených států během nejhoršího období epidemie COVID-19 v Íránu mohl dopad amerických sankcí způsobit až 13 tisíc úmrtí.

Pro Spojené státy neexistují věční přátelé, pouze věčné zájmy. Spojené státy nešetří ani své spojence a provádí ekonomický nátlak i proti nim. Historicky společnosti amerických spojenců, jako je japonská Toshiba, německý Siemens a francouzský Alstom, všechny zpochybňovaly zájmy Spojených států a byly Spojenými státy bez výjimky potlačovány. Zejména od 80. let 20. století Spojené státy mnohokrát uvalily ekonomické sankce na Japonsko a všemi prostředky potlačovaly výhodná japonská průmyslová odvětví, jako jsou polovodiče, a dokonce podporovaly velké strukturální operace v japonské ekonomice. To se dá na učebnicové úrovni nazvat ekonomickým nátlakem. Japonsko jako hostitelská země letošního summitu G7 nebude mít selektivní amnézii, nebo ano?

Podívejte se na současný „Zákon o snížení inflace“, který zavedly Spojené státy. Někteří analytici poukázali na to, že Spojené státy podporují lokálně vyráběné produkty čisté energie poskytováním nespravedlivých dotací a daňových úlev. Francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval, že tento návrh zákona je „extrémně urážlivý“ vůči evropským společnostem a řeší americké problémy způsobem, který poškozuje evropské zájmy. Spojené státy používají „Zákon o snižování inflace“, aby přinutily evropské společnosti přesunout své výrobní linky do Spojených států. Pokud to není ekonomický nátlak, co je to?

Brzy se bude konat summit G7. Mnoho členů tohoto „malého kruhu“ je obětí ekonomického nátlaku ze strany Spojených států. Pokud Spojené státy trvají na zařazení „reakce na ekonomický nátlak“ na program summitu, doporučujeme členským zemím, aby se nejprve zamyslely nad svými vlastními zkušenostmi a odsoudily to, co Spojené státy udělaly, a ne je slepě následovaly a nestaly se tak spoluviníky.

CRI

15.05.2023 12:46

Chmelár: Čína založí nový světový řád na vzájemně výhodných vztazích

Slovenský historik, politický analytik a vysokoškolský pedagog Eduard Chmelár hovořil nedávno v Praze o pozitivní roli Číny v urovnávání mezinárodních konfliktů. „Jediná velmoc, která k těmto záležitostem přistupuje konstruktivně – je Čína,“ zdůraznil historik s tím, že je nutno právě o Číně uvažovat novým způsobem, nikoliv z pozice eurocentrismu. Kritizoval také USA z rozbití světového pořádku a dodal, že se svět nyní nachází v nebezpečném meziobdobí, kdy starý řád je rozbitý a nový ještě nevznikl.

V úvodu svého projevu Chmelár uvedl, že na válce na Ukrajině nyní zcela jasně vidíme, že se hraje o nový světový pořádek. Velice zřetelně to podle jeho slov vyjádřila Čína a později i Rusko, i když už jako jakási ozvěna právě toho čínského postoje.

„Víte, nedávno řekl Sergej Lavrov větu, která byla i ve slovenských médiích dost dezinterpretovaná – on se v podstatě vyjádřil, že Rusko nepřistoupí na mírové rozhovory bez toho, že by se nepřihlíželo na ruské zájmy a zároveň by se nerokovalo o novém uspořádání mezinárodních vztahů,“ konstatoval Chmelár s tím, že ruský ministr zahraničí sdělil něco podobného jako čínský prezident Si Ťin-pching, který říká, že současná podoba mezinárodních vztahů je zastaralá.

Podle známého slovenského politického a mediálního analytika v podstatě starý světový pořádek již neexistuje, protože se rozpadl a nerozbilo ho podle něj Rusko, to ho jenom dorazilo, protože ho rozbily Spojené státy americké, které již více než dvacet roků imperiálně válčí a za tu dobu podle Chmelára je mezinárodní právo na padrť.

„Tak už přestaňme moralizovat o mezinárodním právu, kdo ho dodržoval a kdo ne, protože, pokud bychom si udělali statistický výpočet, tak bychom zjistili, že daleko nejvíce vedou v nedodržování mezinárodního práva USA,“ objasnil analytik a dodal, že nejnebezpečnější dobou v mezinárodních vztazích je meziobdobí, když starý pořádek je již rozbitý a nový ještě nevznikl. Nacházíme se podle něj nyní právě v tom meziobdobí.

„Jediná velmoc, které k těmto záležitostem přistupuje konstruktivně, je Čína. Měli bychom se naučit uvažovat o Číně novým způsobem, nikoliv z pozice eurocentrismu, kdy nazíráme na Čínu naší optikou, která je této zemi úplně cizí,“ zdůraznil Chmelár s tím, že Čína, v rozporu s tím, co uvádí mainstreamová média, neuzavřela s Ruskem žádnou alianci, žádný trvalý blok – ani vojenský, ani politický, žádné pevné spojenectví.

„Čína využívá vztahy NATO a snaží se přesvědčit partnery, že světový pořádek je nutno postavit na vzájemně výhodných vztazích, které respektují zájmy jednotlivých členů a na spolupráci, nikoliv na soutěživosti,“ konstatoval analytik a poté se ptal, zdali výše uvedené bude fungovat v případě, že Čína bude enormně silná? Chmelár publiku vzápětí sám upřímně odpověděl, že se jedná o jistý experiment, ale kdo zná dějiny čínského myšlení a politiky, tak ten podle něj musí vidět, že Čína neusiluje o dobití cizího území.

„Přátelé, my se stále díváme na Čínu z pozice našich tradic, kolonialismu, výbojů a podobně. Čína sice také vedla války, ale v rámci udržení integrity čínského světa, nezná však něco jako války o dobití cizího území,“ vysvětlil známý slovenský odborník a pak dodal, že mainstreamová média nám také pečlivě zamlčují geopolitickou porážku, kterou v těchto týdnech utržily Spojené státy americké v jihozápadní Asii.

„Válka v Jemenu se již prakticky skončila a je to výsledek úsilí Pekingu, který normalizoval vztahy mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Protože součástí dohody nebylo jen obnovení diplomatických vztahů, ale i to, že obě země přestanou podporovat zahraniční žoldáky,“ objasnil analytik s tím, že to vedlo k tomu, že Saúdskoarabští vyjednavači brzy podepíší dohody o trvalém příměří. USA byly podle něj z těchto dohod úplně vyloučeny a Chmelár sarkasticky poznamenal, že americký prezident Joe Biden při nástupu do funkce slíbil, že vyřeší zmíněný konflikt a čínský prezident Si Ťin – pching to za něho udělal.

Na závěr svého erudovaného vstupu slovenský expert zdůraznil, že globální agendu řeší dnes mocnosti - mimo Západ. Samotný Západ je dle jeho slov marginalizovaný a vytlačovaný.

„To bude mít u nás následky, o kterých se dosud nediskutuje. Spojené státy, jestli neodstoupí od své současné politiky, budou stále více vytlačovány na okraj,“ uzavřel Chmelár a dodal, že pokud se politika Evropské unie a našich vlád bude na USA nadále úzce vázat, tak nakonec budeme na samotném okraji i my.

Radovan Rybák, zvláštní korespondent CMG v Praze

15.05.2023 09:04

Washington vyjádřil nesprávný návrh ohledně tchajwanského problému

Americký ministr zahraničí Antony Blinken nedávno vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že vydal důraznou výzvu, aby WHO pozval čínský Tchaj-wan k účasti na letošní konferenci WHO jako pozorovatel. Toto je další malá akce, kterou Spojené státy provedly v otázce čínského Tchaj-wanu. Mnoho médií se domnívá, že s podporou Spojených států zvýší nadcházející summit G7 své úsilí o vykreslení „čínské hrozby“. Kromě toho se očekává, že o problém čínského Tchaj-wanu bude obzvlášť postaráno.

V posledních letech několik západních zemí v čele se Spojenými státy často mluvily o otázce Tchaj-wanu. Když Nancy Pelosiová,  tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA, v srpnu 2022 navštívila čínský Tchaj-wan, ministři zahraničí G7 vydali společné prohlášení, které požádalo Čínu, aby jednostranně nezměnila současný status tchajwanského průlivu. To je klam, který se stává černým a bílým. Každý může vidět, že největší hrozbou míru tchajwanského průlivu je rozštěpené chování „Tchajwanské nezávislosti“ a podpory vnějších sil.

Otázka Tchaj-wanu je jádrem klíčových zájmů Číny. Princip jedné Číny je obecným konsensem mezinárodního společenství a základní normou mezinárodních vztahů, stejně jako politickým základem pro Čínu pro navazování diplomatických vztahů s jinými zeměmi. Pokud USA očekávají, že získají spojence, aby zahráli „kartu Tchaj-wanu“ nebo dokonce vytvořili jakýsi „konsensus“ na mezinárodní scéně, pak je to skutečně považováno za samozřejmost.

V posledních letech s rozmachem zemí rozvíjejících se trhů je přítomnost G7 ve světě stále menší a stává se nástrojem k udržení hegemonie „velkého bratra“ Spojených států. Její tzv. „konsensus“ nemůže vůbec reprezentovat mezinárodní společenství. Navíc v rámci tohoto „malého kruhu“ existuje také otazník, do jaké míry může takzvaný „konsensus“ odrážet jednomyslné názory Západu.

Je třeba poznamenat, že když francouzský prezident Macron navštívil Čínu v dubnu letošního roku, zopakoval, že francouzská strana respektuje a dodržuje politiku jedné Číny a uvedla, že Evropa musí určit své vlastní zájmy týkající se tchajwanského problému a na základě toho se rozhodovat. Výsledkem je, že toto prohlášení vyvolalo nespokojenost Spojených států. S ohledem na krizi důvěry způsobenou únikem důvěrných dokumentů amerických monitorovacích spojenců, je interiér G7 již dlouho plný trhlin.

V dnešním světě existuje pouze jedna verze čínského principu, tj. existuje pouze jedna Čína, Tchaj-wan je součástí Číny a vláda Čínské lidové republiky je jedinou právní vládou zastupující Čínu. Čínský princip je obecně podporován mezinárodním společenstvím, které je trendem jak myslí lidí, tak i obecným trendem.

CRI

14.05.2023 00:04

Kdo porušuje mezinárodní pravidla? Tento „malý okruh zemí“ by se mohl sám podíval do zrcadla

Řada japonských médií nedávno uvedla, že nadcházející summit G7 v Japonsku bude vyžadovat po Číně, aby „dodržovala“ mezinárodní pravidla.To mate mezinárodní společenství: o jakých mezinárodních pravidlech to mluví? Jaké oprávnění mají Spojené státy americké a několik západních zemí kritizovat Čínu, když jsou sami velmi málo schopni dodržovat mezinárodních pravidla?

Pokud jde o mezinárodní pravidla, na světě existuje pouze jeden soubor pravidel, což jsou základní normy mezinárodních vztahů vycházející z cílů a zásad Charty OSN. Ale v ústech některých západních zemí reprezentovaných Spojenými státy je „Charta Organizace spojených národů“ málo slyšet. V jejich slovech je velmi frekventované slovo – „mezinárodní řád založený na pravidlech“. Jde o nejasné tvrzení, které není obsaženo v Chartě OSN, ani v prohlášeních přijatých vůdci různých zemí v OSN ani v rezolucích Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti. Čínský zástupce se jednou veřejně zeptal v Radě bezpečnosti: „Na jakých pravidlech je založen takzvaný ‚mezinárodní řád založený na pravidlech‘? Kdo ta pravidla vytvořil? Jaké jsou vztahy mezi těmito pravidly a mezinárodním řádem? "

Tato série otázek nebyla Spojenými státy a těmito západními zeměmi jasně zodpovězena. Někteří analytici poukázali na to, že důvod proč tento koncept činí velmi nejasným, je ten, že jej chtějí „oblékat“ podle libosti. Tento koncept vypadá vznešeně, ale ve skutečnosti je to fíkový list, aby G7 zasahovala do vnitřních záležitostí jiných zemí, vyvolávala globální nepokoje a zapojovala se do konfrontace mezi tábory. Taková pravidla slouží spíše zájmům několika zemí, jako jsou Spojené státy, než společným zájmům mezinárodního společenství.

Zásada nevměšování se do vnitřních záležitostí je důležitou zásadou Charty Organizace spojených národů a základní normou mezinárodních vztahů. V posledních letech však Spojené státy prosazovaly „Novou Monroeovu doktrínu“ v Latinské Americe, provokovaly „barevné revoluce“ v Eurasii a podnítily „arabské jaro“ v západní Asii a severní Africe, což přineslo chaos a katastrofy do mnoha zemí. Nedávno mexický prezident López zveřejnil dopis, který napsal americkému prezidentovi Joe Bidenovi, v němž obvinil USA z údajného poskytování finanční pomoci místním mexickým nevládním organizacím a institucím, které se otevřeně staví proti mexické vládě, a z hrubého zasahování do vnitřních záležitostí Mexika.

Tento druh „intervencionismu“ Spojených států neušetří ani jejich spojence. Od Snowdenových odhalení v roce 2013 až po poslední „úniky“ Pentagonu bylo opakovaně prokázáno, že Spojené státy bez rozdílu monitorují spojence, jako je Německo, Francie, Švédsko, Jižní Korea, Izrael a Ukrajina, a jsou skutečně světovou jedničkou v oblastech „monitoringu“ a „hackerským impériem“.

Kromě toho se Spojené státy také zapojují do konfrontace mezi tábory. Nelegální vojenská přítomnost USA v Sýrii přetrvává, krade ropu a jídlo, Japonsko prosazuje plán vypouštění kontaminované vody do moře… Historie i realita ukazují, že USA, Japonsko a další země jsou největšími narušiteli mezinárodních pravidel.

O světových záležitostech by měly diskutovat a řešit je všechny země dohromady a ne jen několik západních zemí, které si sami myslí, že reprezentují celý svět. Kdo porušuje mezinárodní pravidla? Tento „malý okruh zemí“ tvořící skupinu plnou antagonismů by se sám měl podíval do zrcadla.

(sve)/CRI

13.05.2023 10:59

Kazašský prezident o návrzích Číny a její vývojové cestě

Kazašský prezident Kassym-Jomart Tokajev v exkluzivním rozhovoru s moderátorem CGTN Wangem Guanem velmi pozitivně hodnotí nedávné návrhy Číny, včetně budování Společenství společné budoucnosti, Globální bezpečnostní iniciativy, Globální rozvojové iniciativy a Iniciativy globálních civilizací. Jsou »skutečným příspěvkem k budování předvídatelnějšího světa v budoucnosti a obecně«, říká Tokajev.

Obdivuje také čínskou cestu rozvoje, kterou shrnuje jako čínskou cestu k modernizaci, protože ukazuje, že »modernizace nemusí nutně znamenat westernizaci«. Přitom neodmítá učení se od ostatních, aby se všechny země zdokonalovaly a rozvíjely, ovšem za podmínky, že by nemělo docházet k zasahování do vnitřních záležitostí žádné země zvenčí.

CGTN

13.05.2023 08:48

Čína vyzvala G7, aby přestala vytvářet „malý kruh“ a nebyla komplicem ekonomického donucování

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin 12. května na pravidelné tiskové konferenci při odpovědi na otázku o tom, že podle zprávy členské země G7 vyhlásí společnou reakci na „ekonomické donucování“, aby tím vyslaly signál Číně, řekl, že pokud jde o ekonomické donucování, první, kdo by měl být kritizován, jsou Spojené státy, které opakovaně zobecňovaly koncept národní bezpečnosti, zneužívaly kontroly dovozu a podnikaly diskriminační a nespravedlivá opatření vůči podnikům jiných zemí, čímž vážně porušily principy tržní ekonomiky a spravedlivé obchodní soutěže.

Mluvčí Wang dodal, že Čína je sama obětí ekonomického donucování Spojených států a je důsledně proti zavádění ekonomického donucování, proto Čína vyzvala G7, aby jednala v souladu s dobovým trendem otevřenosti a tolerance, přestala vytvářet uzavřený a exkluzivní „malý kruh“ a nebyla komplicem ekonomického donucování.

Zvláštní vyslanec čínské vlády pro euro-asijské záležitosti zahájí 15. května návštěvu pěti zemí, včetně Ukrajiny

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin 12. května na pravidelné tiskové konferenci prohlásil, že 15. května zahájí zvláštní vyslanec čínské vlády pro euro-asijské záležitosti návštěvu pěti zemí: Ukrajiny, Polska, Francie, Německa a Ruska, aby provedl s různými stranami jednání o politickém řešení ukrajinské krize. Od vypuknutí krize na Ukrajině Čína vždy zastávala objektivní a spravedlivý postoj a aktivně podporuje mírové jednání. Čína vydala dokument s názvem Postoj Číny k politickému řešení ukrajinské krize, který byl široce pochopen a uznán mezinárodním společenstvím. Čína je ochotna nadále hrát konstruktivní roli při shromažďování většího mezinárodního konsenzu v oblastech zastavení palby, obnovení mírového jednání a vyhýbání se eskalaci situace, čímž přinesla svůj příspěvek k politickém vyřešení ukrajinské krize.

CRI

12.05.2023 13:23

Analýza Martina Kollera: Dvě cesty – dva výsledky

Česká republika a Čínská lidová republika mají podobné úseky historie, především okupace a nadvlády cizáků, případně cizáckých slouhů domácího původu. Dále se jedná o historickou otázku období ideologického řízení státu v obou zemích a řešení toho problému. Nelze přehlédnout, že současné zostřené vztahy mezi ČR a ČLR jsou spjaty se zahraničními zájmy USA a EU (NATO/EU), mimo jiné, válkou na Ukrajině.

Pokud srovnáme zahraniční politiku Číny a ČR, vidíme dlouhodobé, navíc stále výraznější rozdíly a výsledky, které se samozřejmě promítají do vnitřní politiky obou zemí s dopadem na životní úroveň a perspektivu obyvatel. Pro každou zemi, každý národ a každého člověka je budoucnost zásadním životním stimulem. Politika českých vlád a jejich politických stran, především té poslední, přivedla ČR do situace, kdy pozitivní budoucnost nemá. Obecně bychom mohli mluvit o střetu ideologické a realistické politické koncepce. Můžeme si připomenout rozdílnou startovací pozici Číny a ČSR v roce 1918, stejně jako v roce 1945, respektive 1949, nemluvě o roce 1990. V současnosti je Čína světovou velmocí, přičemž tam rozhodují Číňané. Naše republika je ožebračenou, rozprodanou, rozkradenou a zadluženou kolonií, kde rozhodují cizáci, jimž patří nejen banky a podniky, ale mnohde i půda, pitná voda, dokonce i plzeňské pivo. Můžeme si položit otázku nakolik, případně zda vůbec, je naše republika opravdu naše. Nelze se zbavit dojmu, že budoucností ČR je pozice popelnice Německa ve formě státu ožebračených a bezprávných pomocných dělníků v cizáckých fabrikách náročných na energie, čistou vodu a vzduch. Bez velké nadsázky můžeme mluvit o zrychlující se ukrainizaci ČR, což v praxi znamená zfašizovaný stát lži, loupeže, korupce a hlouposti, ovládaný cizáky. Tento likvidační proces bude doprovázen nejen emigrací schopných lidí, ale rovněž rozsáhlým vyvlastněním, spíše institucionalizovaným okradením obyvatel, především takzvané střední třídy, podle plánu takzvaného Velkého resetu. Cílem ovšem evidentně není reset, ale globální digitální koncentrák pro zbytek lidstva, jenž přežije biologické útoky a války. Realizace zločinných plánů je možná pouze v případě, že se podaří porazit Rusko a Čínu.

Historická zkušenost dokazuje, že ideologicky řízené státy, případně soustátí nikdy neuspěly. Typickými příklady jsou Rakousko-Uhersko, Sovětský svaz a lze předpokládat, že i Evropská unie. Je zajímavé, že Čína dokázala v průběhu posledních čtyřiceti let realizovat přechod od ideologicky řízeného státu k nedělitelně propojené realistické vnitřní a zahraniční politice, směřující k postupně rostoucímu blahobytu pro všechny občany. To vše bez extrémních krizí a válek, natož agresí v zahraničí. Není důležité, že průměrná životní úroveň v Číně je ještě nižší, než v EU, protože celkově stále roste. V Číně funguje sociální mobilita a každý občan má perspektivu dopracovat se lepší budoucnosti pro sebe a své děti. V Rusku byl vývoj podstatně obtížnější, protože Gorbačov a Jelcin umožnili cizákům a domácím gangsterům brutálně rozkrádat a ničit zemi až do nástupu Vladimíra Putina. Vývoj v EU i ČR je takový, že pozitivní perspektivu vidí stále méně občanů. Bez velké nadsázky lze konstatovat, že ČR vlastní zahraniční politiku nemá. Dokladem je úroveň řady ministrů resortu, které lze označit za slouhovské ministry zahraničních zájmů. Proto uboze závislá kolonie ČR ani nemůže vytvářet pozitivní vnitřní politiku. Celá EU se z funkčního blahobytu EHS, založeného kdysi na mírové ekonomické spolupráci a expanzi, pomalu propadá do ideologicky řízené nestability chudoby a depopulace s rostoucí militarizací a agresivitou vůči jiným zemím. Vlády a vedení většiny politických stran EU se chovají v rozporu se zájmy mnohých, místy i většiny občanů, především jako lokajové USA, případně arogantních a zkorumpovaných bruselských byrokratů. Česká republika se členstvím v NATO, následně v EU přesunula z jedné ideologie přímo do druhé, přičemž realitou posledních 33 let je stabilní chudoba ve srovnání se západněji položenými zeměmi EU. Závislost na EU, která ČR doslova vysává, v posledních letech každoročně zhruba bilion korun, vytváří hospodářsky neživotaschopný stát, který se po rozprodeji kdečeho už musí zadlužovat, aby vůbec přežil. Státy se především v EU, včetně ČR, mění z historicky osvědčené role přirozeného ochránce a velké rodiny v prostředek tyranie, ne-li teroru vůči vlastním obyvatelům v cizím zájmu. Bez velké nadsázky můžeme konstatovat, že základem současné EU jsou mediální lež, korupce a byrokratický teror založený na nespravedlnosti. Po třiceti letech slibů čeští politici nabízejí, že budeme chudnout, protože si to vyžaduje ideologie EU, zájmy globálních lichvářů, energetické přežití Německa a americká válka na Ukrajině. 

Podle amerických odborníků jsou základem ekonomického úspěchu Číny nikoli nízké platy, ostatně české mají do německých taky daleko, o důchodech nemluvě, ale především schopnost rychlých inovací ve výrobě a obchodu. Ty v ČR nejsou možné, protože většina podnikatelů se v počátcích zadlužila, byrokracie a její zákony nepodporují podnikání. Stát, odkud plyne ročně kolem bilionu korun do zahraničí a potřeba realizovat zahraniční obchody především přes Německo, tudíž s minimálním ziskem, vytvářejí nikoli perspektivní, nýbrž likvidační prostředí.

Základem jakékoli politiky jsou zájmy. Mediálně a politicky prezentované ideologie je pouze zakrývají. To, co je v jedné zemi ideologií, může být v jiné zájmem. Typickým příkladem je současná EU, která páchá hospodářskou sebevraždu a depopulaci domácího obyvatelstva na základě zvrácených ideologií (jednostranný rasový multikulturalismus, zvýhodňování migrantů, menšin a sexuálních úchylek vůči občanské většině, Zelený úděl, boj s uhlíkovou stopou, likvidace efektivního školství, zadlužování), importovaných z USA. Ideologické šílenství řízené z Bruselu a Berlína je zároveň zájmem USA, které potřebují závislou kolonii značky EU, jež tvoří zároveň základnu a kanónenfutr do války s Ruskem a Čínou. Strategickým úkolem války na Ukrajině bylo rozeštvat především Německo a Rusko, protože jinak by mohl vzniknout prosperující euroasijský blok, jenž by konkuroval globálním zájmům USA. Hlavním cílem agrese NATO/EU je Čína. Zničení Ruska je pouze taktickým krokem k obklíčení a následnému zničení Číny a zotročení, případně likvidaci většiny jejích obyvatel.

Na závěr bych si dovolil uvést citaci z projevu čínského prezidenta Xi Jinpinga, poučnou především pro naše vládní politiky.

„Rozrůzněnost historických podmínek zapříčinila také rozrůzněnost ve výběru cesty rozvoje v každé zemi. V historii lidstva nenajdeme národ, nebo stát, který by dospěl k síle a prosperitě díky závislosti na vnější síle, nebo díky otrockému následování někoho jiného. Pokud není výsledkem nevyhnutelný neúspěch, pak je jím nevyhnutelná závislost.“

Martin Koller

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

Extra Zprávy - ROK 2015

17.12.2015 18:32

Zázvorové pivo ve 2 874 metrech - čepují ho na kopci vedle nejvyšší hory jihu Afriky

Zdroj: www.cestovinky.cz

Thabana Ntlenyana, nejvyšší hora státu Lesotho a obecně i celých Dračích hor, se nachází ve výšce 3 482 m. A 608 m od ní níže leží také nejvýše položený africký hostinec Sani Top Chalet, kde zázvorové pivo klidně zaplatíte kreditkou VISA či MasterCard.

Datum článku : 17.12.2016

 

13.12.2015 15:32

Gambijci rozdávají za peníze víc než úsměv. Evropanky o tom vědí své

Zdroj: www.cestovinky.cz

Zdá se, že vůbec nejoblíbenější je Gambie u Britek ve středním věku. Do země úsměvů, jak se nudli zakousnuté do Senagalu přezdívá, jezdí většinou samy. Strach ale nemají, mladí Gambijci je rádi ochrání.

Datum článku : 13.12.2016

 

11.12.2015 15:29

Grenada umí ukázat, co je ráj, ale i hurikán

Zdroj: www.cestovinky.cz

Jeden z nejmenších nezávislých států na světě se ke své svobodě musel pořádně probojovat. Místa jako z kýčovité pohlednice kdysi smáčela krev. Dnes je přebila vůně koření, rumu a sem tam i přicházející bouře. Ale pořádné.

Datum článku : 11.12.2016

 

09.12.2015 17:47

11 důvodů, proč je Turecko lepším místem k životu než Česko

Zdroj: www.g.cz

Dnes je Turecko hospodářsky na stejné úrovni jako třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Lotyšsko – a to Turci v práci tráví méně času a mají vyšší produktivitu než Češi. Turecko nás rychle dotahuje a brzy Čechy ekonomicky předběhne. To se pak budeme divit!

Datum článku : 09.12.2016

 

03.12.2015 15:47

Zuckerberg dá 99 % majetku na charitu! Kdo z miliardářů je takhle štědrý?

Zdroj: www.g.cz

Není jich zrovna málo, takže jsme náš žebříček největších chlebodárců z dřívějška trochu aktualizovali. Všichni rozdávají minimálně půlku svého jmění! Zuckerberg moc dobře ví, že si potřebuje nějakou tou charitou vylepšit image. Proto věnoval necelou miliardu na rozvoj mladých talentů v Silicon Valley.

Datum článku : 03.12.2016

 

01.12.2015 17:02

Komunistický Kesong: Město, kde se smířili nepřátelé

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kesong, to jméno zní pro české uši poněkud zvláštně. Však se také nachází v jedné z nejzvláštnějších zemí světa, Severní Koreji. V tomto státě musí turista ze Západu absolvovat všechny výlety pouze s průvodcem, ani jedno z tamních nejzajímavějších míst – Kesong – není výjimkou.

Datum článku : 01.12.2016

 

25.11.2015 18:52

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Zdroj: www.cestovinky.cz

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Datum článku : 25.11.2015

 

11.11.2015 18:44

Národní park Pirin: 176 jezer, 500 let staré borovice a pár kádí červeného pro Churchilla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na jihozápadě Bulharska se nachází pohoří Pirin se stejnojmenným národním parkem. Alpské klima pod majestátními horskými vrcholky a nádherná panenská příroda. Ta je tvořena hlubokými kotlinami s ledovcovými jezery, vápencovými jeskyněmi a divokými lesy. Od roku 1983 ji najdeme na seznamu UNESCO.

Datum článku : 11.11.2015

 

09.11.2015 18:40

Z domu ve finském Beverly Hills se stalo muzeum hudebního génia

Zdroj: www.cestovinky.cz

Největší Čech je Jára Cimrman. Tedy alespoň podle celostátní ankety, z níž byl pro údajnou neexistenci vyřazen. Na osmém místě finské obdoby této ankety skončil Jean Sibelius, světoznámý skladatel vážné hudby. Hudebník žil  a skládal 53 let v domě, které dnes slouží jako jeho muzeum.

Datum článku : 09.11.2015

 

03.11.2015 18:30

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015
Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015

 

01.11.2015 16:00

9 zasněných pohledů na okolí zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou

Zdroj: www.g.cz

K podzimu patří barevné listí, procházky v přírodě a také chov zvěře. Podívejte se, jak vypadá obora šlechtického rodu Kinských z výšky. Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Úžasný barokní zámek, na jehož realizaci se podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel a neméně slavný stavitel František Maxmilian Kaňka.

Datum článku : 17.12.2015

 

29.10.2015 19:19

7 důvodů, proč se vydat v zimě na Jamajku

Zdroj: www.g.cz

Jamajka je malý ostrov v Karibiku. Pulzující i poklidný. Klidný i divoký. Neopakovatelný. Skutečný tavící kotlík různých vlivů a kultur. Země tří R – reggae, rumu a rastafariánství – má co nabídnout jak vyznavačům all inclusive radovánek tak i nezávislým cestovatelům.

Datum článku : 29.10.2015

 

27.10.2015 19:25

Les mrtvých Skogskyrkogarden: Když povýšíte hřbitov na umění

Zdroj: www.cestovinky.cz

V jižní části Stockholmu fascinuje turisty, ale i místní obyvatele. Řeč je o tak trochu neobvyklém hřbitově. Švédský Skogskyrkogarden čili lesní hřbitov je působivou a harmonickou koexistencí dvou mocných sil – spontánní přírody a umělecké vize člověka. Proto se také od roku 1994 řadí mezi chráněné památky organizace UNESCO.

Datum článku : 27.10.2015

 

21.10.2015 19:27

Súr: 1000 let ústně předávané tajemství unikátních lodí

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na severovýchodě Ománu leží překrásné rybářské městečko Súr. Odsud prý na svých 7 heroických výprav vyplouval legendární námořník Sindibád. Pokud je to pravda, pak jistě plul na lodi jménem dau (dhow). Súr je totiž jediné místo v zemi, kde dnes přežívá jejich výroba. A třeba i plul kolem „konce světa“, kde mají obrovskou želví porodnici.

Datum článku : 21.10.2016

 

13.10.2015 19:30

Ve druhém největším klášteře v Gruzii šlapou. Víno

Zdroj: www.cestovinky.cz

Působivý Alaverdský klášter z 6. století leží v regionu Kachetie ve východní Gruzii. Mezi jeho zdmi se nachází i místní katedrála z 11. století - s 55 m do výšky čnějící kupolí se 16 okny. A od roku 1011 zde skromní mniši už celá staletí udržují půvabnou tradici - 100% ruční výrobu vína v Gruzii zvanou "kvevri". 

Datum článku : 13.10.2015

 

09.10.2015 19:33

Na Tarawě se lidé zabíjeli po tisících, dnes je z atolu tichomořský ráj

Zdroj: www.cestovinky.cz

Rakety létají z kanónů a hvízdají ve vzduchu, země je rozrytá, ozývá se sténání umírajících. Tarawa se bohužel zařadila mezi místa, kde se odehrávaly nejtěžší střety amerického a japonského loďstva za druhé světové války. Dnes je bojiště zase idylickým tichomořským rájem a místem pro odpočinek při letní dovolené.

Datum článku : 09.10.2015

 

TOPlist

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (496)
8%

STAROPRAMEN (378)
6%

KOZEL (436)
7%

KRUŠOVICE (365)
6%

GAMBRINUS (1 059)
17%

BERNARD (1 086)
18%

SVIJANY (390)
6%

ZLATOPRAMEN (348)
6%

BRANÍK (366)
6%

BIRELL (873)
14%

REGENT (357)
6%

Celkový počet hlasů: 6154

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, cestopisy, články a fotoreportáže

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

  Hrad Trosky patří svou siluetou k nejzajímavějším hradům vůbec. Nezvyklý tvar tvořený dvěma čedičovými sopouchy, spousta legend, podzemní labyrint a díra do pekla. Trosky jsou zkrátka po všech stránkách mysteriózním místem, které cestovatel Alexander Humboldt dokonce označil za osmý div...