Výlety, zábava a atrakce po ČR

Atrakce pro děti

Zoo, parky, zahrady

Zámky

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

21.05.2023 09:34

Kolik škod vzniklo kvůli americké donucovací diplomacii?

V roce 1971 Alexander George, profesor na Stanfordově univerzitě, poprvé předložil koncept »donucovací diplomacie«, který byl použit pro označení politiky Spojených států vůči Laosu, Kubě a Vietnamu. Podle jeho názoru se donucovací diplomacie týká použití hrozby nebo omezené síly k donucení protivníka, aby zastavil nebo přehodnotil své činnosti.

Američtí vojáci nastupují do dvou letadel amerického letectva během stahování z Afghánistánu na letišti v Kábulu v Afghánistánu, 30. srpna 2021. FOTO - CFP

V uplynulém půlstoletí se Spojené státy nikdy nepřestaly angažovat v nátlakové diplomacii, a to navzdory velkým změnám v mezinárodní struktuře. Od ekonomických sankcí po technické blokády a od politické izolace po hrozbu silou Spojené státy svými kroky světu ukázaly, co je to donucovací diplomacie, uvádí zpráva tiskové agentury Xinhua.

Zpráva s názvem »Americká donucovací diplomacie a její škody« na základě četných faktů a údajů odhaluje »nechvalně známé záznamy« a četné prostředky americké nátlakové diplomacie a vážné škody, které způsobuje světu.

Zpráva uvádí, že USA jsou zvyklé obviňovat ostatní země z toho, že využívají postavení velmoci k tomu, aby donutily ostatní země k poslušnosti a zapojily se do donucovací diplomacie, ale ve skutečnosti jsou USA skutečným iniciátorem těchto akcí, které způsobily nesmírné utrpení světu, zejména rozvojovým zemím, které nesou hlavní tíhu. Ani spojenci a partneři USA jí nebyli ušetřeni, uvádí se ve zprávě.

Je zmíněna také řada příkladů, včetně postupných sankcí vůči rozvojovým zemím, jako je Kuba, Venezuela, Írán, Bělorusko, Súdán, Rusko a Čína, donucení Japonska k podpisu »Plaza Accord« v roce 1985, což způsobilo znehodnocení jenu a vedlo k rychlému rozšíření japonské domácí ekonomické bubliny, rozdělení společnosti Alstom, obřího výrobce zařízení pro železniční dopravu a uvalení cel na výrobky z několika zemí a regionů, včetně EU.

Prostředky americké donucovací diplomacie jsou různé, uvádí zpráva a vyjmenovává hegemonii amerického dolaru, kontrolu obchodu, záminky jako je tzv. demokracie a lidská práva, silnou vojenskou podporu a skryté prostředky své měkké moci v oblasti kultury, vědy a technologie, jejichž cílem je prosazovat americké hodnoty po celém světě.

Podle zprávy americká donucovací diplomacie ohrožuje světový mír a rozvoj. Narušila proces ekonomické globalizace a regionální ekonomické integrace, brzdí rozvoj rozvíjejících se ekonomik a rozvojových zemí reprezentovaných zeměmi BRICS a prohlubuje rozdělení a antagonismus v mezinárodním společenství.

Zpráva byla zveřejněna den před summitem skupiny G7. Podle odborníků je pod dominancí USA jedním z důležitých témat summitu nalepení nálepky donucovací diplomacie na Čínu.

Čínské ministerstvo zahraničních věcí upozornilo, že: G7 by se měla řídit obecným trendem éry otevřenosti a inkluze, a neměla by se zapojovat do donucovací diplomacie.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin řekl, že Spojené státy jsou zvyklé obviňovat jiné země a často se zapojují do donucovací diplomacie. »Ve skutečnosti jsou Spojené státy iniciátorem donucovací diplomacie. Práva na vynález, patentová práva a práva duševního vlastnictví v rámci donucovací diplomacie patří Spojeným státům. Dnes je donucovací diplomacie standardním prvkem v sadě nástrojů zahraniční politiky USA a země po celém světě tím velmi trpí, přičemž hlavní nápor nesou rozvojové země,« konstatoval.

Spojené státy pak podle něj zneužívají státní moc k potlačování čínských high-tech společností, a dokonce pohrozily jiným zemím, aby nespolupracovaly s čínskými dodavateli 5G. Spojené státy také neprojevují žádné slitování se svými spojenci. Společnosti jako japonská Toshiba, německý Siemens a francouzský Alstom se všechny staly oběťmi americké donucovací diplomacie.

»Pokud chce summit G7 diskutovat o otázce ekonomického nátlaku, měl by také nejprve diskutovat o tom, jak Spojené státy nutí ostatních šest členských států,« řekl Wang Wen-pin. Připomněl také, že Čína se nikdy nepodílela na nátlaku a šikaně a vždy byla jednoznačně proti hegemonismu, unilateralismu a donucovací diplomacii. G7 by se měla řídit obecným trendem éry otevřenosti a inkluze, a neměla by se zapojovat do donucovací diplomacie.

»Největším rizikem, kterému dnešní svět čelí, je hegemonický akt brutální agrese proti slabým a malým zemím, jako je Afghánistán, Irák a Sýrie z důvodu vojenské převahy, a šikana, která podkopává principy tržní ekonomiky a mezinárodních ekonomických a obchodních pravidel, a zobecňuje koncept národní bezpečnosti k bezdůvodnému potlačování společností v jiných zemích. Žádné z těchto rizik nepochází z Číny a všechna pocházejí z malého počtu zemí, které se snaží různými způsoby obviňovat Čínu,« uvedl mluvčí s tím, že Čína se drží cesty mírového rozvoje a pevně sleduje strategii otevírání se, vzájemného prospěchu a oboustranně výhodných výsledků. »Čína přináší světu spíše příležitost než výzvu, spíše stabilitu než nepokoje a spíše pojištění než riziko,« uzavřel Wang Wen-pin.

CRI

20.05.2023 05:38

Summit Čína-Střední Asie vydal Si-anskou deklaraci

Představitelé Číny a středoasijských zemí v pátek podepsali a zveřejnili Si-anskou deklaraci ze summitu Čína-Střední Asie. Dvoudenní summit skončil v pátek ve městě Si-an v severozápadní čínské provincii Šen-si.

Deklarace ocenila spolupráci mezi oběma stranami jako všestrannou a produktivní a zdůraznila, že se šest zemí dohodlo na vybudování užšího společenství se společnou budoucností mezi Čínou a středoasijskými zeměmi. 

V prohlášení se uvádí, že byl oficiálně zaveden mechanismus setkávání hlav států Číny a středoasijských zemí, přičemž obě strany – Čína a středoasijské země – se budou střídat v pořádání summitu, který se koná jednou za dva roky.

Šest zemí se podle prohlášení pochvalně vyjádřilo o iniciativě Pásmo a stezka (BRI) a dohodlo se na koordinaci svých rozvojových strategií s BRI.

Dohodly se na zvýšení obchodu, posílení propojení železnic a silnic a zvýšení počtu letů, dodává se v prohlášení. Šest zemí rovněž přislíbilo urychlit výstavbu přeshraniční železnice, která spojuje Čínu, Kyrgyzstán a Uzbekistán.

V Si-anské deklaraci se uvádí, že signatářské země prozkoumají možnosti další spolupráce v oblasti zemědělství a Čína se dohodla na zvýšení dovozu zemědělských produktů ze Střední Asie.

Čína a pět středoasijských zemí se rovněž dohodly na posílení spolupráce v oblastech, jako jsou fosilní paliva, obnovitelné zdroje energie, vzdělávání, věda, cestovní ruch a zdravotnictví, dodává se v prohlášení.

Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém tematickém projevu navrhl »čtyři trvání« pro to, jak vybudovat společenství Číny a Střední Asie se společnou budoucností.

Si poukázal na to, že v loňském roce bylo vyhlášeno vybudování společenství Číny a Střední Asie se společnou budoucností. »Toto je historická volba, kterou jsme učinili v kontextu nové éry, se zaměřením na základní zájmy a světlou budoucnost lidí všech zemí. Abychom vybudovali společenství Číny a Střední Asie se společnou budoucností, měli bychom dosáhnout ‚čtyř trvání‘,« uvedl.

Prvním je trvání na vzájemné pomoci. »Měli bychom prohloubit vzájemnou strategickou důvěru, vždy si poskytovat jasnou a silnou podporu v otázkách souvisejících se základními zájmy, jako je suverenita, nezávislost, národní důstojnost a dlouhodobý rozvoj, a spolupracovat na budování společenství solidarity a vzájemné důvěry,« uvedl.

Druhým je trvání na společném rozvoji. »Měli bychom nadále být v čele spolupráce na společné výstavbě Pásma a stezky, podporovat prosazování Iniciativy globálního rozvoje, plně uvolňovat potenciál spolupráce v tradičních oblastech, jako je ekonomika, obchod, výrobní kapacita, energetické zdroje, doprava atd. a vytvářet nové body růstu v oblastech jako jsou finance, zemědělství, snižování chudoby, zelený a nízkouhlíkový rozvoj, lékařství a zdravotnictví, digitální inovace a další, a společně budovat společenství oboustranně výhodné spolupráce,« upřesnil.

Třetím je trvání na všeobecné bezpečnosti. »Měli bychom společně realizovat Iniciativu globální bezpečnosti, rozhodně se postavit proti zásahům vnějších sil do vnitřních záležitostí zemí v tomto regionu a proti jejich podněcování ‚barevných revolucí‘, udržovat nulovou toleranci vůči ‚třem silám zla‘, snažit se vyřešit regionální bezpečnostní problémy a spolupracovat na budování společenství bez konfliktů a s dlouhodobým mírem,« konstatoval.

Čtvrtým je trvání na přátelství z generace na generaci. »Měli bychom zavést Iniciativu globální civilizace, pokračovat v tradičním přátelství, zintenzivňovat personální výměny, posilovat výměny zkušeností v oblasti státní správy, prohlubovat vzájemné učení se mezi civilizacemi, posilovat vzájemné porozumění, upevňovat základ pro přátelství z generace na generaci mezi lidmi Číny a zemí Střední Asie a spolupracovat na budování společenství se vzájemným porozuměním,« uzavřel čínský prezident.

CRI

20.05.2023 01:28

Xi Jinping zaslal blahopřejný telegram 32. zasedání vedoucích představitelů Ligy arabských států

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) dnes zaslal saúdskoarabskému králi Salmanovi bin Abdul Aziz Al Saudovi blahopřejný telegram u příležitosti zahájení 32. zasedání vedoucích představitelů Ligy arabských států.

Xi Jinping poukázal na to, že Liga arabských států je odhodlána podporovat mír, stabilitu a rozvoj na Blízkém východě, aktivně prosazovat politické řešení žhavých otázek a usilovat o to, aby arabský svět usiloval o dosažení jednotného sebezdokonalování. Saúdská Arábie je důležitou silou v multipolárním světě a pozitivně přispívá k posílení solidarity a spolupráce arabských zemí a k udržení míru a stability na Blízkém východě. Xi Jinping to oceňuje.

CRI

19.05.2023 22:51

Peng Liyuan a manželé středoasijských vůdců navštívili historické divadlo

Peng Liyuan, manželka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, pozvala v pátek ráno první dámy Kyrgyzstánu a Uzbekistánu na návštěvu historického divadla Yisushe v Xi'anu v severozápadní čínské provincii Shaanxi.

Hosty byly Aigul Džaparovová, manželka kyrgyzského prezidenta Sadyra Džaparova, a Ziroatchon Mirzijojevová, manželka uzbeckého prezidenta Šavkata Mirzijojeva. Japarovová a Mirzijojev byli v Xi'anu na summitu Čína-Střední Asie, který skončil v pátek.

Pcheng své hosty nejprve zavedla do muzea operního umění Qinqiang v kulturním bloku Yisushe Theater, kde si prohlédli nádherné předměty související s lidovou operou.

Zastavili se před dílem nástěnné malby a zblízka si prohlédli, jak místní hudebníci vystupovali společně se svými vrstevníky ze západních oblastí ještě za dynastie Tchang (618-907). Seznámili se s popularitou čchin-čchüanu v Číně.

Peng a její hosté si také vyzkoušeli výrobu stínových loutek ve výstavní síni a pohovořili s veterány tohoto lidového umění. V divadle Yisushe shlédli klasické představení Qinqiang.

Opera Qinqiang, čínský lidový operní žánr pocházející z období dynastie Západní Zhou (1046 př. n. l.-771 př. n. l.), se stále rozvíjí v rozsáhlé oblasti severozápadní Číny a v roce 2006 byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví země.

Stejně jako mnoho jiných forem tradiční čínské opery zahrnuje i Qinqiang zpěv, tanec, bojová umění a akrobacii. Hraje se v dialektu Shaanxi a její repertoár se skládá především ze starých příběhů a lidových vyprávění.

Čína je připravena posílit kulturní výměnu a spolupráci se středoasijskými zeměmi a podporovat vzájemné porozumění a přátelství mezi národy, uvedl Peng.

Džaparovová a Mirzijojevová uvedly, že podle jejich názoru spojila kultury Střední Asie a Číny Hedvábná stezka. Očekávaly, že obě strany prohloubí mezilidské výměny a vzájemné učení.

Dlouhodobé kulturní výměny přinášejí plodné výsledky

Za více než 30 let od navázání diplomatických vztahů lidé v Číně a středoasijských zemích obnovili tisícileté přátelství, sklidili plodné výsledky v oblastech, jako je vzdělávání, kultura, zdravotnictví, cestovní ruch a dílčí výměny, a podpořili mnohostranný rámec mezilidských výměn.

Mezi Čínou a Střední Asií existuje 62 párů sesterských provincií, regionů a měst. V roce 2022 Čína navrhla uspořádat fórum o přátelství mezi lidmi mezi Čínou a Střední Asií a slíbila, že do deseti let dosáhne počet partnerských měst, spřízněných s čínskými městy, v těchto pěti zemích 100.

Od roku 2004 Čína založila ve Střední Asii 13 Konfuciových institutů a 24 Konfuciových tříd, přičemž v těchto vzdělávacích institucích nyní studuje více než 18 000 studentů.

Od roku 2010 do roku 2018 se počet středoasijských studentů studujících v Číně zvýšil z 11 930 na 29 885, přičemž průměrné roční tempo růstu činilo 12,33 %. Čína se stala jednou z hlavních destinací

CGTN

19.05.2023 21:57

Obrazem: Česká stopa na mezinárodním veletrhu v Ning-po

V Ning-po v čínské provincii Če-ťiang se koná již třetí Veletrh Číny a zemí střední a východní Evropy a Mezinárodní veletrh spotřebního zboží. Tématem tohoto veletrhu je Prohlubování pragmatické spolupráce a spojení rukou pro budoucnost. Tato obchodní výstava má tři výstavní oblasti: Výstava střední a východní Evropy, Mezinárodní výstava spotřebního zboží a Stálá výstava importovaného zboží, které spojují mnoho vysoce kvalitních komodit ze zemí střední a východní Evropy. Ať už jde o Výstavu střední a východní Evropy, kde se scházejí noví i staří vystavovatelé, nebo o Stálou výstavu importovaného zboží v Národním pavilonu, české prvky všude přitahují velkou pozornost.

Když vejdete do haly č. 9 Mezinárodního kongresového a výstavního centra v Ning-po, rychle uvidíte krásný Český národní pavilon, kde jsou po celý rok vystaveny a prodávány všechny druhy komodit z České republiky.

V současné době jsou zde vystaveny a prodávány výrobky českého křišťálu od 11 známých českých místních značek, včetně Crystal Bohemia a Bohemia Jihlava 1845, dále české pivo tří hlavních značek skupiny Pivovary CZ, tradiční český medový dort Marlenka a nejnovější pražské butikové čokolády značky Steiner & Kovařík. Zde můžete vidět nejen klasické české výrobky, ale také »první přehlídku« novinek přicházejících do Číny.

V Českém národním pavilonu na Stálé výstavě importovaného zboží můžete ochutnat české pivo plzeňského typu Litovel.

Podle zástupce Českého národního pavilonu na Stálé výstavě importovaného zboží lze tyto produkty zakoupit nejen na místě v pavilonu, ale prodávají se i na hlavních e-obchodních platformách a platformách živého vysílání v Číně. Tyto kvalitní české výrobky se postupně dostávají do zorného pole stále více čínských spotřebitelů.

V Českém národním pavilonu na Stálé výstavě importovaného zboží je k dostání i medový dort Marlenka.

Starým přítelem Výstavy střední a východní Evropy je Čang Pcheng, osoba odpovědná za provoz Českého národního pavilonu a předseda Ning-po Ja-šeng-siang International Trade Co., Ltd., který se téměř deset let zabývá dovozem českého zboží. Sám se nazývá »ambasadorem značek« České republiky a jeho posláním je přinášet jménem těchto značek české dobroty čínským spotřebitelům. Se svou společností opět přinesl české dobroty na Výstavu střední a východní Evropy.

Na Výstavě střední a východní Evropy mohou návštěvníci ochutnat české pivo a medovník.

Společnost Ning-po Ja-šeng-siang International Trade Co., Ltd. uvedla na čínský trh 16 českých značek, včetně českého křišťálu, piva, medového dortu a čokolády a stala se generálním zástupcem mnoha českých národních produktů v Číně. Zejména v obchodu s křišťálem představuje objem dovozu firmy Ja-šeng-siang více než 70 % objemu dovozu českého křišťálu do Číny a společnost spolupracuje s mnoha špičkovými restauracemi, hotely, továrnami na nábytek atd.

Na základě dlouholetých zkušeností ze života v České republice a na Slovensku Čang Pcheng ví, které značky jsou skutečně známé, a je odhodlán propagovat místní autentické produkty. »Český křišťál, který vozíme, můžete vidět i na pražském Staroměstském náměstí a můžete ho vidět mezi suvenýry prodávanými na pražském letišti. Do Číny vozíme pouze skutečné národní poklady Česka a Slovenska.«

Čang Pcheng představil spotřebitelům na Výstavě střední a východní Evropy novou pražskou čokoládu, která letos vstoupila do Číny

Čang Pcheng v rozhovoru pro média řekl, že před několika lety se na výstavě v Hongkongu seznámil se zakladatelem čokoládové značky Steiner & Kovařík Prague. Po návštěvě jejich továrny na čokoládu v České republice je Čang Pcheng srdečně pozval, aby přivezli svou čokoládu a stroje na její výrobu do Číny, aby je poznali čínští spotřebitelé. Toto je první Výstava střední a východní Evropy po covid-19, díky které Petr Kovařík, jeden ze zakladatelů a majitelů čokoládové společnosti Steiner & Kovařík Prague, konečně přivezl svou čokoládu do Číny.

Lidé ochutnávají pražskou čokoládu.

Na výstavišti byla Petrova dílna na výrobu čokolády oblíbeným místem mezi návštěvníky! Lidé zde mohou nejen ochutnat pražskou čokoládu, ale také zažít úžasný proces, jak se z kakaových bobů stane kousek lahodné čokolády. Zároveň si také mohou vlastní čokoládu ozdobit malinami, oříšky a dalšími přísadami. Mnoho diváků přilákala chuť čokolády a proces její výroby. Mnoho spotřebitelů uvedlo, že pražská čokoláda je opravdu lahodná a proces výroby čokolády je také úžasný, jako když vstoupíte do továrny na čokoládu.

Mnoho lidí na veletrhu projevilo zájem o proces výroby pražské čokolády.

Tato čokoláda pochází od společnosti Steiner & Kovařík – Silvie & Petr Prague z Prahy v České republice. Jeden ze zakladatelů a majitelů, Petr Kovařík a jeho asistentka Veronika osobně vedou a pomáhají návštěvníkům vyrábět čokoládu. Petr novinářům řekl: »Jsme rodinná firma. S manželkou Silvií jsme v roce 2005 založili čokoládovou společnost Steiner & Kovařík Prague. Název naší značky je jméno mé ženy a moje.« Proces výroby jejich čokolády se nazývá »bean-to-bar«, tedy »od bobu k tabulce čokolády.« Výroba začíná proséváním surových kakaových bobů a pokračuje procesem pražení, mletí a úpravy teploty v samostatném zařízení, aby se zachovala původní jedinečná chuť kakaových bobů. Je to poprvé, co přivezli na Veletrh Číny a zemí střední a východní Evropy své vlastní stroje na výrobu čokolády. Cílem je ukázat více Číňanům pečlivou výrobu čokolády »bean-to-bar« a zároveň to ukazuje jejich plnou důvěru v čínský trh.

Petrova asistentka Veronika balí čokoládu pro účastníky čokoládové dílny.

V areálu inteligentní výroby v centru Výstavy střední a východní Evropy poutá pozornost letadlo, které vypadá jako žralok. Toto skvělé »žraločí letadlo« pochází ze společného čínsko-českého podniku Česko-čínské společnosti (Cchang-čou) pro výrobu žraločího letounu. V dubnu 2019 na 8. setkání lídrů Číny a zemí střední a východní Evropy v chorvatském Dubrovníku podepsala česká společnost vyrábějící žraločí letadlo smlouvu o transferu technologií a tento letoun byl úspěšně představen Číně.

Žraločí letadlo v centru Výstavy střední a východní Evropy.

Kao C‘-süan, generální ředitel marketingu Česko-čínské společnosti pro výrobu žraločího letounu Co., Ltd., řekl: »Od ledna tohoto roku jsme oficiálně realizovali sériovou výrobu žraločího letounu. Je to hvězdný produkt mezi letadly všeobecného letectví.«

Kao C‘-süan dodal: »Žraločí letadlo se stalo nejrychlejším letadlem na současném trhu všeobecného letectví v Číně. Je to také jediné tandemové dvoumístné letadlo v Číně. Je oblíbené u zákazníků a bylo prodáno do 27 zemí.«

Čína má výhody v oblasti výroby, zatímco Česká republika má zkušenosti s výrobou strojů. S pomocí platformy Výstavy střední a východní Evropy a české pokročilé strojní výrobní technologie Čína a Česká republika realizovaly sdílení zdrojů a technickou výměnu, čímž podporují vzájemný rozvoj.

Prostřednictvím českých prvků na tomto Veletrhu Číny a zemí střední a východní Evropy jsme byli svědky důmyslného spojení čínsko-české spolupráce a prosperity a rozvoje zemí střední a východní Evropy.

Uvádí se, že od roku 2012 rostl obchod Číny se zeměmi střední a východní Evropy průměrným ročním tempem 8,1 % a čínský dovoz ze zemí střední a východní Evropy rostl průměrným ročním tempem 9,2 %. V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl objem obchodu mezi oběma stranami 33,3 miliardy amerických dolarů, což je nárůst o 1,6 %, a znamená to celkově stabilní a pozitivní začátek roku.

Věříme, že díky neustálému rozvoji čínsko-české spolupráce se bude i nadále rozvíjet čínsko-české přátelství po mostě hospodářské a obchodní spolupráce, které oběma národům přinese více výhod.

FOTO – CRI

19.05.2023 21:34

Si Ťin-pching a hlavy státu pěti středoasijských zemí na společné tiskové konferenci

V Mezinárodním konferenčním centru v Si-anu se dnes úspěšně konal Summit Číny a zemí Střední Asie. Čínský prezident Si Ťin-pching se společně s kazašským prezidentem Kasym-Žomartem Tokajevem, kyrgyzským prezidentem Sadyrem Žaparovem, tádžickým prezidentem Emómalí Rahmónem, turkmenským prezidentem Serdarem Berdymuhamedovem a uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem setkal s reportéry.

Si Ťin-pching poukázal na to, že právě teď úspěšně uspořádal společně s hlavami státu pěti zemí Střední Asie Summit Číny a zemí Střední Asie. »Přezkoumali jsme historii přátelských výměn mezi Čínou a zeměmi Střední Asie, připomenuli jsme úspěchy bilaterální spolupráce, shrnuli jsme úspěšné zkušenosti a vytvořili jsme nový konsenzus. Společně jsme podepsali Si-anskou deklaraci ze Summitu Číny a zemí Střední Asie, schválili jsme seznam výsledků summitu a zmapovali jsme plán budoucího rozvoje vztahů Číny a zemí Střední Asie,« uvedl Si Ťin-pching a zdůraznil, že panuje odhodlání spojit ruce a čelit výzvám společně, vybudovat bližší společenství se sdílenou budoucností Číny a zemí Střední Asie a přispět k budování společenství se sdílenou budoucností lidstva.

»Budeme se navzájem pevně podporovat v základních zájmech týkajících se suverenity, nezávislosti, bezpečnosti, územní celistvosti a dalších otázek, budeme vzájemně respektovat cestu rozvoje, kterou si každá země nezávisle zvolila na základě svých vlastních národních podmínek a pevně se postavíme proti jakékoli síle, která by pod jakoukoli záminkou zasahovala do našich vnitřních záležitostí. Středoasijské země plně potvrzují význam čínské cesty k modernizaci pro světový rozvoj a znovu potvrzují své pevné dodržování principu jedné Číny,« konstatoval Si.

Urychlí se podle něj také propojení rozvojových strategií. »Budeme podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu, rozšíříme průmyslovou a investiční spolupráci a posílíme výstavbu dopravního koridoru Čína-Střední Asie. Současně budeme podporovat založení partnerství pro energetický rozvoj Číny a Střední Asie, spolupráci ve vysokých technologiích a zajištění regionální potravinové bezpečnosti a společně vytvoříme nový vzor spolupráce, který je hluboce doplňkový a vysoce výhodný pro obě strany,« dodal čínský prezident s tím, že se také komplexně prohloubí kulturní výměny a spolupráce a bude se aktivně provádět spolupráce ve sportu, archeologii, cestovním ruchu, zdravotnictví a dalších oblastech.

»Budeme rozhodně bojovat proti všem formám terorismu, separatismu, extremismu, obchodování s drogami a nadnárodnímu organizovanému zločinu, posílíme spolupráci v oblasti biologické bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, reakce na mimořádné situace a při pomoci afghánskému lidu udržovat bezpečnost a stabilitu a dosáhnout míru a obnovy,« konstatoval prezident. »Budeme dodržovat cíle a zásady Charty OSN, pevně prosazovat multilateralismus, uznávané mezinárodní právo a normy mezinárodních vztahů, prosazovat mezinárodní spravedlnost a podporovat rozvoj mezinárodního pořádku a globálního systému správy spravedlivějším a rozumnějším směrem,« dodal.

»Oficiálně vytvoříme mechanismus Summitu Číny a zemí Střední Asie, který se bude konat každé dva roky a jeho pořádání se bude střídat mezi Čínou a středoasijskými zeměmi. Další summit se uskuteční v Kazachstánu v roce 2025. Urychlíme zlepšení budování mechanismů, zřídíme stálý sekretariát v Číně a budeme upřednostňovat dopravu, ekonomiku a obchod, investice a průmysl, zemědělství, energetiku a celní a kulturní spolupráci mezi šesti zeměmi,« doplnil Si.

Si Ťin-pching poukázal na to, že tento summit vytvořil dobrý začátek pro spolupráci mezi zeměmi. Se společným úsilím všech popluje loď vztahů mezi Čínou a středoasijskými zeměmi jistě po větru a vlnách, bude statečně postupovat kupředu, přinese novou pomoc pro rozvoj a revitalizaci šesti zemí a vnese silnou pozitivní energii do regionálního míru a stability.

Zasadili šest granátových jabloní

Po skončení Summitu Číny a zemí Střední Asie zasadili čínský prezident Si Ťin-pching a hlavy státu pěti států Střední Asie společně zasadili šest granátových jabloní, které se nejen staly svědky tisíciletí dlouhé přátelské výměny mezi Čínou a Střední Asií, ale také symbolizují úzkou jednotu a spolupráci mezi Čínou a Střední Asií a vyjadřují očekávání lepší budoucnosti vztahů mezi Čínou a zeměmi Střední Asie.

CRI

19.05.2023 12:49

Česko podepisuje s USA vazalskou smlouvu, je přesvědčen Paroubek

Dohoda o obranné spolupráci mezi ČR a USA, kterou uzavřela česká vláda, je vazalskou smlouvou, jakou uzavírala v devatenáctém století Velká Británie se svými koloniemi. Na jejím základě budou moci být na území ČR zřízeny americké vojenské základny, což nezůstane bez odvety ze strany Ruska. Vytvoření základny znamená růst napětí ve střední Evropě se všemi dopady, které to bude mít na české obyvatelstvo. V rozhovoru pro iportaL24.cz to řekl předseda spolku Nespokojení, bývalý premiér Jiří Paroubek.

Co podle vás znamenají USA pro Českou republiku a Evropu?

Spojené státy jsou určitě největší a nejsilnější spojenec České republiky, a to vojensky i ekonomicky. To je jedna stránka věci. Druhá stránka je, že to je bohužel také spojenec trošku nevyzpytatelný, má globální celosvětové zájmy, které často nemusí být úplně v souladu se zájmy ČR. My máme v mnoha směrech jiné národní zájmy. To bohužel současná česká vláda nechápe a dělá politiku, jako kdyby Česká republika neležela ve střední Evropě, tedy mezi Německem a Ruskem, ale někde na řece Rio Grande.

Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno řekl, že Evropa by měla zavést strategii autonomie, a ne být vazalem velkých mocností nebo spadnout do konfrontace mezi dvěma skupinami států s odlišnými zájmy. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Já říkám dlouho, že Evropa se musí takhle chovat. Přes všechny chyby Evropské unie si myslím, že je to jediné řešení, protože sami být v centru Evropy nemůžeme. Jde spíše o to, evropské instituce vylepšit. Myslím si, že tady nejde jenom o autonomii, ale o úplnou samostatnost rozhodování Evropy nezávisle na Spojených státech. Je ale zajímavé, jak na tento výrok reagovali někteří zástupci vládních stran. Paní Němcová mluvila naprosto hystericky o dýce do zad Spojeným státům od prezidenta Macrona. Já si to nemyslím. Je to starý rys politiky Francie už od časů generála Charlese de Gaulla, který byl francouzským prezidentem 10 let a vystoupil s Francií z vojenské organizace NATO. Určitě věděl, proč to dělá – chtěl mít autonomní vojenské síly, odstrašující sílu Francie tak, aby byla vnímána jako velmoc a nikoliv jako nějaký satelit Spojených států. V zájmu Evropy, a tedy i ČR, není, abychom se přizpůsobovali všemu, co ve Washingtonu někoho napadne.

Konkrétně můžu poukázat například na obchod s Čínskou lidovou republikou. Vzdávat se ho, by byl úplný nesmysl. Je pravdou, že objem našeho exportu tam není velký, ale je v řádech desítek miliard korun. Pokud jde o dovoz, tak Čína je vlastně druhým největším obchodním partnerem ČR po Německu. Dováží k nám levné spotřební zboží s poměrně vysokou kvalitou, což je důležité v současné situaci, kdy životní úroveň českého obyvatelstva rapidně klesá, pro nízkopříjmové a středně příjmové vrstvy obyvatelstva. A jen tak mimochodem, jestliže je Čína na druhém místě obchodní výměny, tak například Tchaj-wan je na třicátém druhém místě.

Ale vrátím se ještě k ČR, k jejímu exportu. Je potřeba si uvědomit, že část exportu do Číny nejde od nás přímo, ale prostřednictvím německých fabrik, zejména automobilek, pro které se u nás vyrábějí náhradní díly a součástky. To možná řada českých politiků vůbec nechápe. Pokud by Američané zvýšili tlak na to, abychom se vzdali obchodování s Čínou, tak by je mohlo také napadnout tuto zoufalou myšlenku uskutečnit. To by bylo velmi špatně. Naštěstí naším partnerem v tomto obchodu je Německo, a to si zachová realistický pohled na obchodování s Čínou, protože bez toho by německá prosperita přestala existovat.

Západní země v čele se Spojenými státy pokračují v provokování Číny v otázce Sin-ťiangu (autonomní provincie Uygurů) a také zejména v otázce Tchaj-wanu. Jak se na tyto provokace díváte, co to podle vás znamená?

Pokud jde o Sin-ťiang, tam se ta situace už uklidnila. Jestli tam před pár lety docházelo k teroristickým útokům, tak Číňané postupovali velmi promyšleně. Tady se sice hovoří o koncentračních táborech, ale nikdo je v podstatě neviděl. Tím to nechci úplně zpochybnit, ale v tuhle chvíli si myslím, že ten problém neexistuje. Ani tlak ze strany Západu ve vztahu k tomuto problému v tuhle chvíli vlastně není.

Pokud jde o Tchaj-wan, tak to je trochu jiný příběh. Čína podle mě spoléhá na to, že v příštím roce dojde ke změně vlády na Tchaj-wanu, že se vlády uchopí tradiční tchajwanská kuomintangská strana, která byla paradoxně velkým protivníkem Komunistické strany Číny do roku 1949, kdy se svými vojáky a také s částí administrativy opustila pevninskou Čínu a přesunula se na Tchaj-wan. Čína podle mého názoru dává přednost přirozenému mírovému vývoji v této záležitosti. To, co Čína nechce, je, aby Tchaj-wan vyhlásil suverenitu jednostranně. Bylo by to i v rozporu se Šanghajským komuniké, který uzavřeli Číňané a Američané na té nejvyšší úrovni – mezi předsedou Komunistické strany Číny Mao CE-tungem a prezidentem USA Richardem Nixonem. Tehdy byla formulována zásada jediné Číny, z které vyplývá, že Tchaj-wan je provincií. Tchaj-wan přišel o zastoupení v OSN a v dalších mezinárodních institucích. Čína tolerovala autonomii Tchaj-wanu a toleruje ji vlastně dodnes.

Pokud zůstaneme u Tchaj-wanu, Čína při navazování diplomatických styků s kteroukoli zemí světa zdůrazňuje, že Tchaj-wan je její součástí. Jak by měla podle vás vystupovat ČR. Má považovat Tchaj-wan za nezávislou zemi?

To určitě ne, není to nezávislá země. V tuhle chvíli je závislá hlavně na Američanech. Domnívám se, že ten problém se dříve nebo později sám vyřeší, protože Tchaj-wan je s Čínou spojený silnými ekonomickými pouty. Čína je jeho největším obchodním partnerem. Spoustu investic udělali tchajwanští podnikatelé v Číně a naopak, takže ta provázanost hospodářství je taková, že těžko si představit, že by bez sebe tyto dvě ekonomiky mohly úspěšně fungovat. Také pro Čínu, pro její obří ekonomiku by to znamenalo ztrátu, kdyby došlo k zpřetrhání těchto vazeb, a pro Tchaj-wan by to znamenalo katastrofu. O to Čína nemá zájem. Čína, jak já chápu její politiku, má zájem na mírovém řešení tohohle problému.

Pokud chce ČR rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem, neznamená to rozhodnutí přerušit diplomatické styky s Čínou? Je Česká republika ochotna tuto cenu zaplatit?

Nemyslím si, že by i přes různá svalnatá vyjádření zejména předsedkyně Sněmovny a předsedy Senátu udělali takový dobrodružný čin, aby navázali jednostranně diplomatické vztahy s Tchaj-wanem a uznali jeho suverenitu. Znamenalo by to přerušení vztahů s Čínou a Čína by v tom byla velice důsledná, jak to vidíme na příkladu Litvy. Přišli bychom o levné a kvalitní čínské zboží, a to určitě nikdo nechce. Já bych navíc přišel také o majitele a sponzora Slávie, což bych byl opravdu nerad, protože je to úspěšný fotbalový klub v těch posledních šesti letech, kdy tam jsou Číňané. Domnívám se, že v dnešním světě na takovéto jednostranné a hloupé kroky není prostor.

Řada českých politiků navštěvuje Tchaj-wan. Má to podle vás pro ně osobně nebo pro jejich stranu nějaký přínos? Myslíte si, že opravdu Češi Tchaj-wanu rozumějí?

Já si nemyslím, že rozumějí, i když jsou podrobováni jednostranné propagandě. Pokud jde o politiky, kteří tam jezdí, ti se deklarují vysloveně jako politici proameričtí. Dělá to asi radost departmentu ministerstva zahraničních věcí USA. Jsou jakýmisi předskokany amerických představitelů, kteří tam občas zavítají, kdy zkouší trpělivost čínské strany. Ta se ale v posledních letech zmenšuje. Když tam byla loni na podzim předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, tak Číňané uspořádali na její počest ohromné letecké manévry a na Tchajwance to mělo ten vliv, že vzápětí v komunálních volbách posílila pozice strany Kuomintang. Protože lidé nechtějí mít žádné problémy s Čínou, nechtějí žádnou vojenskou konfrontaci, žádné politické excesy, chtějí mít slušnou životní úroveň, a to jim zajišťuje vzájemně výhodný obchod s Čínou.

Je potřeba, aby si Američané i jejich blízcí spojenci uvědomili, že to může být velmi kontraproduktivní pro vývoj na Tchaj-wanu. Když vyhraje strana Kuomintang, tak třeba při dalších výhrách může dojít k názoru, že vlastně jim tolik to přičlenění k pevninské Číně nebude vadit. Zatím to v programu nemají, ale je potřeba vidět i vývoj, ke kterému může dojít s tím, jak se budou posilovat mimo jiné hospodářské vazby mezi Čínou a Tchaj-wanem.

Česko bylo významnou zemí, která společně s čínskou stranou budovala »Pás a cestu« a byla významným podporovatelem a účastníkem »spolupráce 14+1« mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Jaké výhody tento mechanismus České republice přinesl?

Určitě to přineslo některé možnosti, které do té doby nebyly. Tak například až do covidu tady byly čtyři letecké linky z Číny, které v roce 2019 dopravily do republiky skoro 700 tisíc Číňanů. Byla to asi desetina čínských turistů, kteří se vůbec přepravili do Evropy. Jejich kupní síla byla velmi slušná, kvitovali to hoteliéři, obchodní síť, služby. Nyní tady čínští turisté nejsou. A když se ptáte čínských představitelů, tak vám otevřeně říkají, že při rozhodování o tom, kam budou linky z čínských velkoměst nasměřovány, má váhu mimo jiné také hledisko politické. To znamená, když se k nim nějaká vláda chová nepřátelsky, což zcela nepochybně tato vláda, především ministr zahraničí, ale také předseda vlády dělají, tak nepůjdou do Prahy čtyři linky, ale když to dobře dopadne, jedna. Nebude tu 700 tisíc turistů, ale třeba 150 tisíc. A to je velký rozdíl. Českým hotelům chybí čínští, japonští, jihokorejští nebo ruští turisté, kteří měli velkou bonitu. Dneska je cestovní ruch založený spíše na baťůžkářích s nižší kupní silou. Ty linky si samozřejmě rádi rozeberou města jako Budapešť, Vídeň, Berlín nebo Mnichov a všichni budou šťastni, že tam mají turisty, kteří tam budou utrácet peníze. Takový je dnešní svět.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský ale řekl, že forma spolupráce mezi Čínou a východoevropskými a středoevropskými zeměmi ztratila smysl, že údajně tato forma spolupráce »nemá podstatný obsah a nemá budoucnost«. Jak hodnotíte jeho slova?

Myslím, že je to stejný hlupák jako před nějakou dobou jeho stranický kolega, tehdy primátor Prahy Zdeněk Hřib, který v podstatě odsud vyháněl čínské turisty a vedl si takový svůj zpozdilý boj proti komunistům. Dneska se to dostalo do těchhle katastrofálních pozic, kdy tady čínští turisté díky takovýmto duševním magnátům chybí. Já se domnívám, že je dobré být u každé aktivity, kdy republika může získat nějaké peníze, levné zboží, pracovní místa pro své občany, prostě pracovat pro životní úroveň lidí. Když jsem byl na posledním celosvětovém summitu v Pekingu, tak jsem seděl u stolu bývalých premiérů a prezidentů zemí a vedle byl hlavní stůl, kde seděli tehdejší prezidenti a premiéři. Byl tam například prezident Švýcarské konfederace, předseda italské vlády, portugalské vlády, předseda vlády Maďarska či představitel Srbska. To jsou všechno země, které se snaží o oboustranně výhodnou spolupráci s Čínou a vědí, že Čína jim má co nabídnout. Myslím, že tyto izolacionistické prvky v politice české pravice se míjejí s tím, že jsme v jednadvacátém století. Perspektivně nejsilnější ekonomickou mocnost světa bychom neměli ignorovat.

Jakou zahraniční politiku by tedy měla Česká republika uplatňovat v kontextu ostré konfrontace mezi Čínou a USA?

V minulém roce vyšel zajímavý průzkum a já jsem z něj vycházel také při formulaci programu spolku Nespokojení v zahraničně politické oblasti, kdy pětatřicet procent lidí uvedlo, že je prozápadní orientace a dalších třicet procent lidí řeklo, že chtějí, aby republika byla neutrálním mostem mezi Východem a Západem. Tohle samozřejmě téměř nikdo nereflektuje, ani já jsem do programu nedal, že by Česko mělo být neutrálním mostem. Těžko si lze představit, že bychom vystupovali z NATO, byť by se nám tam stokrát nelíbilo, protože končit v nějakém paktu asi nejde. O tom jsme se přesvědčili třeba v roce 1968. Takže myslím, že tohle to je takové memento.

Česká vláda podepsala Dohodu o obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými? Jak se na ni díváte, mohou si USA zřídit v České republice vlastní vojenskou základnu?

Ta dohoda je v podstatě vazalskou smlouvou, takovou, jakou uzavírala v devatenáctém století Velká Británie se svými koloniemi. Mně se samozřejmě nelíbí. Logickým krokem z téhle smlouvy, i s ohledem na to, že vláda chce zakoupit za sto miliard korun čtyřiadvacet amerických letounů F-35, je to, že tady bude muset být americký technický personál. Podle mě to vypadá, že bychom tady měli mít minimálně jednu až dvě vojenské základny. Pak je samozřejmě potřeba počítat s odvetou, ke které dojde ze strany Rusů. Ta odveta nebude v nějakém vojenském úderu, ale v tom, že na nás zamíří rakety z Kaliningradské oblasti, zejména na ty oblasti, kde budou tyto letecké základny. Kolem těch oblastí je ale také civilní obyvatelstvo, takže by to neodnesli jenom vojáci. Tomu jsem se chtěl v letech 2007 až 2009, kdy se jednalo o umístění americké radarové základny, vyhnout. Vytvoření základny znamená růst napětí ve střední Evropě se všemi dopady, které to bude mít na české obyvatelstvo.

Už víc jak rok trvá vojenský konflikt na Ukrajině. Český prezident Petr Pavel v jednom rozhovoru řekl, že jakmile rusko-ukrajinská válka skončí, NATO by mělo Ukrajině umožnit připojení. Jak by podle vás měla být posuzována rusko-ukrajinská válka? Může Ukrajina vstoupit do NATO?

Pokud jde o přijetí Ukrajiny do NATO, Rusové řekli jasně, že považují za bezpečnostní hrozbu, když několik málo set kilometrů od Moskvy budou moci operovat američtí vojáci a Moskva bude na dostřel amerických raket. O to se v tuhle chvíli bojuje a pro Rusko je to svým způsobem existenční zápas. To je potřeba vidět, než se člověk pustí do nějakých paušálních hodnocení, a bylo by potřeba ty věci brát realisticky. Rusům asi nevadí, pokud Ukrajina bude součástí Evropské unie. Bude to spíše znamenat, že bude takovou popelnicí Evropy, jako jsme svým způsobem i my, kdy se k nám dovážejí produkty, které se v západní Evropě neprodávají. Ukrajina je přece jenom velký trh, který může být pro západní Evropu zajímavý.

Rusko, Čína, Indie jsou země, které říkají, že si nepřejí rozšiřování NATO do dalších oblastí světa. Osobně si také myslím, že je to úplně zbytečné. K čemu? V čase raket si můžu vyřídit účty s protivníkem raketami, když na to přijde. K čemu mít základny ve více než 100 zemích světa, jako to mají Spojené státy? Vůbec to nechápu. Kdyby se desetina peněz, které jdou ve světě na zbrojení, ať už to jsou peníze ruské, americké, čínské nebo naše, daly třetímu světu, aby tam lidé měli čistou vodu, aby se rekultivovala krajina a vytvořily se pracovní příležitosti, tak by se třeba zmírnil tlak na imigraci a zmírnil by se tlak na Evropu, pokud jde o migranty. To je to, co bychom potřebovali a lidé v rozvojovém světě by před sebou viděli nějakou lepší perspektivu svých životů. Takže je potřeba vidět i tyhle souvislosti.

Prezident Pavel, i když má IQ jenom 107, jak jsem se dočetl na jeho serveru, tak si nemyslím, že by byl tak hloupý, aby si myslel, že může být přijata Ukrajina do NATO v situaci, kdy vede válečný konflikt, kdy tento konflikt s Ruskem nebude uzavřen mírovou smlouvou, která bude udržitelná, protože to by NATO bylo ve stavu permanentního nebezpečí jaderného konfliktu s jadernou mocností. Já to tedy nechci. Jestli si to umí představit prezident Pavel… Jak chcete porazit zemi, která má všechno jako Rusko, všechny suroviny, a ještě k tomu největší arzenál jaderných zbraní na světě?

iportal24.cz/Jana Dubničková

 

19.05.2023 09:57

Osmibodový návrh na spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední Asie

Čínský prezident Xi Jinping dnes dopoledne ve městě Xi'an v severozápadní čínské provincii Shaanxi řídil Summit Číny a zemí Střední Asie a v klíčovém projevu předložil osm návrhů na spolupráci mezi Čínou a středoasijskými zeměmi.

Xi Jinping poukázal na to, že tento summit vytvořil novou platformu a otevřel nové perspektivy pro spolupráci mezi Čínou a Střední Asií. Čína je ochotna úzce spolupracovat se všemi stranami na dobrém plánování, budování a rozvoji spolupráce mezi Čínou a zeměmi Střední Asie.

Za prvé, je třeba posílit budování mechanismů. Zřídili jsme mechanismy zasedání a průmyslových výborů v oblasti diplomacie, hospodářství a obchodu, cel a dalších. Čína rovněž navrhla vytvoření mechanismů setkání a dialogu v průmyslu a investicích, zemědělství, dopravě, řízení mimořádných situací, vzdělávání, ohledně politických stran a v dalších oblastech s cílem vybudovat širokou platformu pro země pro provádění komplexní a vzájemně prospěšné spolupráce.

Za druhé, je třeba rozšířit hospodářské a obchodní vztahy. Čína zavede více opatření na usnadnění obchodu, zlepší dvoustranné investiční dohody, dosáhne plného pokrytí kanálu pro rychlé odbavení zemědělských a vedlejších produktů v hraničních přístavech mezi oběma stranami, uspořádá tematickou akci „cloudová agregace zboží ve Střední Asii“, vytvoří obchodní centrum a podpoří rozvoj obchodního měřítka na novou úroveň.

Za třetí, je třeba prohloubit propojení. Čína komplexně zvýší objem přeshraniční dopravy, zvýší dopravní kapacitu dálnice Čína-Kyrgyzstán-Uzbekistán a dálnice Čína-Tádžikistán-Uzbekistán a podpoří dokování a vyjednávání železničního projektu Čína-Kyrgyzstán-Uzbekistán. Urychlíme modernizaci a transformaci stávajících přístavů a důrazně podpoříme otevření trhu letecké dopravy. Posílíme výstavbu čínsko-evropského centra pro vlakové montáže a vybudujeme komplexní digitální platformu pro služby.

Za čtvrté, je třeba rozšířit energetickou spolupráci. Čína navrhuje vytvořit partnerství pro energetický rozvoj mezi Čínou a Střední Asií, urychlit výstavbu D-linky plynovodu Čína-Střední Asie, rozšířit rozsah obchodu s ropou a plynem mezi oběma stranami, rozvíjet spolupráci v celém energetickém řetězci a posílit spolupráci v oblasti nové energie a mírového využití jaderné energie.

Za páté, je třeba podporovat zelené inovace. Čína je ochotna spolupracovat se středoasijskými zeměmi v oblastech, jako je správa a rozvoj zasolených alkalických půd, úsporné zavlažování atd., podporovat řešení ekologické krize Aralského jezera a podporovat založení high-tech podniků a průmyslových parků informačních technologií ve Střední Asii. Čína vítá účast středoasijských zemí na zvláštních plánech spolupráce v rámci „Pásma a stezky“, jako jsou technologie udržitelného rozvoje, inovace a podnikání a vesmírné informační technologie.

Za šesté, je třeba zlepšit rozvojové schopnosti. Čína vypracuje zvláštní plán spolupráce na snižování chudoby prostřednictvím vědy a technologií mezi Čínou a středoasijskými zeměmi, bude provádět „plán zlepšování technologických dovedností Číny a zemí Střední Asie“, zřídí více Lubanových dílen ve středoasijských zemích a podpoří čínské podniky ve Střední Asii, aby poskytovaly více pracovních příležitostí pro místní oblasti. Aby Čína pomohla ve spolupráci se středoasijskými zeměmi, poskytne celkem 26 miliard čínských yuanů na financování a bezplatnou pomoc středoasijským zemím.

Za sedmé, je třeba posílit dialog mezi civilizacemi. Čína vyzývá středoasijské země, aby se účastnily plánu „Kulturní Hedvábná stezka“, v rámci kterého budou zakládána centra tradiční čínské medicíny ve Střední Asii, urychlí vzájemné zakládání kulturních center, nadále bude poskytovat vládní stipendia středoasijským zemím, uspořádá rok kultury a umění mezi Čínou a středoasijskými zeměmi a spustí speciální vlak pro kulturní turistiku do Střední Asie.

Za osmé, je třeba zachovat regionální mír. Čína je ochotna pomoci středoasijským zemím posílit bezpečnost vymáhání práva a budování obranné kapacity, podporovat země v udržování nezávislého úsilí o regionální bezpečnost a boj proti terorismu a provádět spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je třeba pokračovat ve využívání koordinačního mechanismu mezi sousedními zeměmi Afghánistánu a společně podporovat mírovou obnovu Afghánistánu. (Kl)

CRI

18.05.2023 19:32

Si Ťin-pching jednal se svými protějšky na summitu

Čínský prezident Si Ťin-pching se dnes setkal v Si-anu na Summitu Číny a zemí Střední Asie sešel se svými protějšky.

Na setkání s prezidentem Uzbekistánu Šavkatem Mirzijojevem upozornil, že Čína je ochotna spolupracovat s Uzbekistánem na prohloubení všestranné spolupráce a při budování komunity se společnou budoucností Číny a Uzbekistánu. Již v září loňského roku uskutečnil Si Ťin-pching státní návštěvu Uzbekistánu a dostalo se mu vřelého a přátelského přijetí, které má stále v čerstvé paměti. Není to tak dávno, co Uzbekistán úspěšně uspořádal referendum a schválil novou ústavu, která plně demonstruje vysokou míru důvěry a srdečné podpory uzbeckého lidu svému prezidentovi. Si Ťin-pching poblahopřál prezidentovi Uzbekistánu. Pod vedením prezidenta Uzbekistánu bude cesta reformy a otevírání se Uzbekistánu stále širší a výstavba »Nového Uzbekistánu« bude i nadále dosahovat větších úspěchů.

Na setkání s turkmenským prezidentem Serdarem Berdymuhamedovem poukázal na to, že prezident v lednu tohoto roku provedl úspěšnou státní návštěvu Číny. Oba vůdci společně oznámili, že vztah mezi oběma zeměmi bude povýšen na komplexní strategické partnerství, dále oznámili provádění společenství sdílené budoucnosti na bilaterální úrovni a otevření nové kapitoly ve vývoji vztahů mezi Čínou a Turkmenistánem.

Není to přitom tak dávno, co Turkmenistán úspěšně uspořádal nové parlamentní volby a úspěšně dokončil hlavní domácí politickou agendu. Pod vedením pana prezidenta se Turkmenistán posouvá k cíli »omlazení mocné země v nové éře«.

Od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Turkmenistánem před 31 lety obě země vždy prováděly přátelskou spolupráci založenou na zásadách vzájemného respektu, vzájemného prospěchu a oboustranně výhodných výsledků. Vztahy mezi Čínou a Turkmenistánem mají velký potenciál a široké vyhlídky na rozvoj. Čína je ochotna spolupracovat s Turkmenistánem na neustálém prohlubování bilaterálních vztahů a dosahování lepších výhod pro oba národy.

Při setkání s tádžickým prezidentem Emómalí Rahmónem, Si poukázal na to, že od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Tádžikistánem se společným úsilím obou stran dosáhly bilaterální vztahy skoku od dobrého sousedského přátelství ke strategickému partnerství a následně ke komplexnímu strategickému partnerství. Si Ťin-pching řekl, že v roce 2019 navštívil jeho zemi a společně oznámili založení společenství rozvoje a bezpečnosti mezi Čínou a Tádžikistánem. V posledních čtyřech letech dosáhlo budování společenství mezi oběma zeměmi uspokojivého pokroku.

Zdůraznil, že vztahy mezi Čínou a Tádžikistánem mají hluboký historický původ, pevný politický základ, bohaté konotace spolupráce a širokou veřejnou podporu. V nové situaci se zaměřením na skvělou budoucnost obou národů je Čína ochotna spolupracovat s Tádžikistánem na komplexním zvýšení úrovně spolupráce v různých oblastech a podpořit budování čínsko-tádžické komunity se společnou budoucností, s přátelstvím po generace, se sdílením dobrého i zlého a se vzájemným prospěchem.

I kyrgyzského prezidenta Sadyra Žaparova Si srdečně uvítal a připomněl, že loni se setkali dvakrát a dosáhli důležitého konsenzu o vztazích mezi Čínou a Kyrgyzstánem a spolupráci v různých oblastech mezi oběma zeměmi. Tyto konsenzy jsou účinně prováděny, což vkládá silný impulz do rozvoje dvoustranných vztahů uvedl Si a dodal, že od nástupu prezidenta Žaparova do úřadu tvrdě pracoval na rozvoji ekonomiky, zlepšení živobytí lidí, podpoře usmíření mezi různými politickými silami a získal podporu kyrgyzského lidu. Věří, že pod jeho vedením budou různé projekty Kyrgyzstánu i nadále dosahovat nových úspěchů.

I vztahy mezi Čínou a Kyrgyzstánem prošly 31letým rozvojem a Čína je ochotna spolupracovat s Kyrgyzstánem na vybudování společenství se společnou budoucností dobrého sousedství, přátelství a prosperity, provádět všestrannou spolupráci a pomáhat při rozvoji a revitalizaci obou zemí.

CRI

 

 

18.05.2023 09:26

Pojďme s CGTN do Ningbo na setkání se střední a východní Evropou!

Maďarské tokajské víno, řecký šafrán z vesnice Krokos v Kozani, český křišťál, polský porcelán, srbské černé lanýže a další. Jen děti by si vybraly jen jedno z toho, dospělí chtějí všechno a v Ningbo (Ning-po) to také můžete všechno dostat!

V Ningbo byl v pondělí zahájen 3. Veletrh Číny a zemí střední a východní Evropy a Mezinárodní veletrh spotřebního zboží. Hlavním tématem letošního veletrhu je Posílit praktickou spolupráci do budoucnosti. Veletrhu se zúčastnili politici, diplomaté zastupitelských úřadů v Číně a zástupci společností z více než deseti zemí střední a východní Evropy. Vystavovatelé přivezli více než 5.000 druhů svých výrobků v šesti velkých kategoriích, tedy zemědělské produkty, alkohol, kosmetika, výrobky denní potřeby, speciality a obchod se službami. 

Během veletrhu pracuje tým CGTN v první frontě veletrhu a natáčí sérii rozhovorů se zahraničními diplomaty a zástupci společností.

Tentokrát jsme také pozvali zahraniční internetové hvězdy ze střední a východní Evropy, včetně řeckých velvyslankyní cestovního ruchu Marianny Erotokritouové a Sofie Erotokritouové, Martiny ze Slovenska, Marka ze Slovinska a reportéra CGTN z Jižní Afriky.

Prostřednictvím živého vysílání reportérka CGTN Zhang Meng (Čang Meng) a řecké sestry Marianna a Sofia navštívily obchodní a turistickou atrakci Laowaitan (Lao-waj-tchan), aby zažily střet a integraci čínské a západní kultury na místě.

Během živého vysílání téhož dne vedly reportérka CGTN Lu Sirui (Lu S´-žuej) a řecké sestry diváky ke speciálním produktům od vystavovatelů ze zemí střední a východní Evropy na slavnostním zahájení veletrhu a odhalily nejpopulárnější výrobky na veletrhu. 

Reportér CGTN Zhu Zhu (Ču Ču) vedl rozhovory s obchodníkem s kávou a spotřebiteli v srbském výstavním pavilonu. Mnoho kávových společností ze střední a východní Evropy vstoupilo na čínský trh přes Ningbo. 

3. Veletrh Číny a zemí střední a východní Evropy a Mezinárodní veletrh spotřebního zboží potrvá až do 20. května a bude odhaleno více zajímavostí. 

 

Zdroj: China Global Televsion Network (CGTN) 

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

Extra Zprávy - ROK 2015

17.12.2015 18:32

Zázvorové pivo ve 2 874 metrech - čepují ho na kopci vedle nejvyšší hory jihu Afriky

Zdroj: www.cestovinky.cz

Thabana Ntlenyana, nejvyšší hora státu Lesotho a obecně i celých Dračích hor, se nachází ve výšce 3 482 m. A 608 m od ní níže leží také nejvýše položený africký hostinec Sani Top Chalet, kde zázvorové pivo klidně zaplatíte kreditkou VISA či MasterCard.

Datum článku : 17.12.2016

 

13.12.2015 15:32

Gambijci rozdávají za peníze víc než úsměv. Evropanky o tom vědí své

Zdroj: www.cestovinky.cz

Zdá se, že vůbec nejoblíbenější je Gambie u Britek ve středním věku. Do země úsměvů, jak se nudli zakousnuté do Senagalu přezdívá, jezdí většinou samy. Strach ale nemají, mladí Gambijci je rádi ochrání.

Datum článku : 13.12.2016

 

11.12.2015 15:29

Grenada umí ukázat, co je ráj, ale i hurikán

Zdroj: www.cestovinky.cz

Jeden z nejmenších nezávislých států na světě se ke své svobodě musel pořádně probojovat. Místa jako z kýčovité pohlednice kdysi smáčela krev. Dnes je přebila vůně koření, rumu a sem tam i přicházející bouře. Ale pořádné.

Datum článku : 11.12.2016

 

09.12.2015 17:47

11 důvodů, proč je Turecko lepším místem k životu než Česko

Zdroj: www.g.cz

Dnes je Turecko hospodářsky na stejné úrovni jako třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Lotyšsko – a to Turci v práci tráví méně času a mají vyšší produktivitu než Češi. Turecko nás rychle dotahuje a brzy Čechy ekonomicky předběhne. To se pak budeme divit!

Datum článku : 09.12.2016

 

03.12.2015 15:47

Zuckerberg dá 99 % majetku na charitu! Kdo z miliardářů je takhle štědrý?

Zdroj: www.g.cz

Není jich zrovna málo, takže jsme náš žebříček největších chlebodárců z dřívějška trochu aktualizovali. Všichni rozdávají minimálně půlku svého jmění! Zuckerberg moc dobře ví, že si potřebuje nějakou tou charitou vylepšit image. Proto věnoval necelou miliardu na rozvoj mladých talentů v Silicon Valley.

Datum článku : 03.12.2016

 

01.12.2015 17:02

Komunistický Kesong: Město, kde se smířili nepřátelé

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kesong, to jméno zní pro české uši poněkud zvláštně. Však se také nachází v jedné z nejzvláštnějších zemí světa, Severní Koreji. V tomto státě musí turista ze Západu absolvovat všechny výlety pouze s průvodcem, ani jedno z tamních nejzajímavějších míst – Kesong – není výjimkou.

Datum článku : 01.12.2016

 

25.11.2015 18:52

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Zdroj: www.cestovinky.cz

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Datum článku : 25.11.2015

 

11.11.2015 18:44

Národní park Pirin: 176 jezer, 500 let staré borovice a pár kádí červeného pro Churchilla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na jihozápadě Bulharska se nachází pohoří Pirin se stejnojmenným národním parkem. Alpské klima pod majestátními horskými vrcholky a nádherná panenská příroda. Ta je tvořena hlubokými kotlinami s ledovcovými jezery, vápencovými jeskyněmi a divokými lesy. Od roku 1983 ji najdeme na seznamu UNESCO.

Datum článku : 11.11.2015

 

09.11.2015 18:40

Z domu ve finském Beverly Hills se stalo muzeum hudebního génia

Zdroj: www.cestovinky.cz

Největší Čech je Jára Cimrman. Tedy alespoň podle celostátní ankety, z níž byl pro údajnou neexistenci vyřazen. Na osmém místě finské obdoby této ankety skončil Jean Sibelius, světoznámý skladatel vážné hudby. Hudebník žil  a skládal 53 let v domě, které dnes slouží jako jeho muzeum.

Datum článku : 09.11.2015

 

03.11.2015 18:30

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015
Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015

 

01.11.2015 16:00

9 zasněných pohledů na okolí zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou

Zdroj: www.g.cz

K podzimu patří barevné listí, procházky v přírodě a také chov zvěře. Podívejte se, jak vypadá obora šlechtického rodu Kinských z výšky. Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Úžasný barokní zámek, na jehož realizaci se podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel a neméně slavný stavitel František Maxmilian Kaňka.

Datum článku : 17.12.2015

 

29.10.2015 19:19

7 důvodů, proč se vydat v zimě na Jamajku

Zdroj: www.g.cz

Jamajka je malý ostrov v Karibiku. Pulzující i poklidný. Klidný i divoký. Neopakovatelný. Skutečný tavící kotlík různých vlivů a kultur. Země tří R – reggae, rumu a rastafariánství – má co nabídnout jak vyznavačům all inclusive radovánek tak i nezávislým cestovatelům.

Datum článku : 29.10.2015

 

27.10.2015 19:25

Les mrtvých Skogskyrkogarden: Když povýšíte hřbitov na umění

Zdroj: www.cestovinky.cz

V jižní části Stockholmu fascinuje turisty, ale i místní obyvatele. Řeč je o tak trochu neobvyklém hřbitově. Švédský Skogskyrkogarden čili lesní hřbitov je působivou a harmonickou koexistencí dvou mocných sil – spontánní přírody a umělecké vize člověka. Proto se také od roku 1994 řadí mezi chráněné památky organizace UNESCO.

Datum článku : 27.10.2015

 

21.10.2015 19:27

Súr: 1000 let ústně předávané tajemství unikátních lodí

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na severovýchodě Ománu leží překrásné rybářské městečko Súr. Odsud prý na svých 7 heroických výprav vyplouval legendární námořník Sindibád. Pokud je to pravda, pak jistě plul na lodi jménem dau (dhow). Súr je totiž jediné místo v zemi, kde dnes přežívá jejich výroba. A třeba i plul kolem „konce světa“, kde mají obrovskou želví porodnici.

Datum článku : 21.10.2016

 

13.10.2015 19:30

Ve druhém největším klášteře v Gruzii šlapou. Víno

Zdroj: www.cestovinky.cz

Působivý Alaverdský klášter z 6. století leží v regionu Kachetie ve východní Gruzii. Mezi jeho zdmi se nachází i místní katedrála z 11. století - s 55 m do výšky čnějící kupolí se 16 okny. A od roku 1011 zde skromní mniši už celá staletí udržují půvabnou tradici - 100% ruční výrobu vína v Gruzii zvanou "kvevri". 

Datum článku : 13.10.2015

 

09.10.2015 19:33

Na Tarawě se lidé zabíjeli po tisících, dnes je z atolu tichomořský ráj

Zdroj: www.cestovinky.cz

Rakety létají z kanónů a hvízdají ve vzduchu, země je rozrytá, ozývá se sténání umírajících. Tarawa se bohužel zařadila mezi místa, kde se odehrávaly nejtěžší střety amerického a japonského loďstva za druhé světové války. Dnes je bojiště zase idylickým tichomořským rájem a místem pro odpočinek při letní dovolené.

Datum článku : 09.10.2015

 

TOPlist

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (496)
8%

STAROPRAMEN (378)
6%

KOZEL (436)
7%

KRUŠOVICE (365)
6%

GAMBRINUS (1 059)
17%

BERNARD (1 086)
18%

SVIJANY (390)
6%

ZLATOPRAMEN (348)
6%

BRANÍK (366)
6%

BIRELL (873)
14%

REGENT (357)
6%

Celkový počet hlasů: 6154

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, cestopisy, články a fotoreportáže

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

  Hrad Trosky patří svou siluetou k nejzajímavějším hradům vůbec. Nezvyklý tvar tvořený dvěma čedičovými sopouchy, spousta legend, podzemní labyrint a díra do pekla. Trosky jsou zkrátka po všech stránkách mysteriózním místem, které cestovatel Alexander Humboldt dokonce označil za osmý div...