Výlety, zábava a atrakce po ČR

Atrakce pro děti

Zoo, parky, zahrady

Zámky

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2023

07.06.2023 12:17

Mezinárodní fórum Astana: nové naděje pro multilateralismus

Rychlý pohled na současný stav světa a globální politickou a ekonomickou oblast neposkytují zrovna důvody k optimismu. Vztahy mezi velmocemi se stále zhoršují, vleklé konflikty neutichají a multilaterální systém založený na pravidlech se pohybuje po nejisté trajektorii.

Na geoekonomické frontě se globalizace zpomaluje a někteří naznačují, že jsme vstoupili do období deglobalizace. Pokrok dosažený během několika desetiletí rostoucí globální ekonomické integrace a globálního ekonomického růstu je ohrožen rostoucím napětím v obchodních vztazích; rostoucí populistickou přitažlivostí protekcionistické politiky v některých koutech světa; a narušením globálních hodnotových a dodavatelských řetězců v důsledku exogenních otřesů, jako je pandemie covid-19.

Existuje naděje na budoucnost multilateralismu a globálního řádu založeného na pravidlech. A odpovědi na něj mohou ležet nejen ve Washingtonu, Bruselu a Pekingu, ale i v metropolích jako Astana, Brasília a Jakarta. Vzhledem k tomu, že se zdá, že velmoci nemohou (nebo nechtějí) udržet strategickou stabilitu, střední mocnosti mohou být v podstatě nejlepší nadějí na obnovení multilaterality.

Zatímco střední mocnosti pokrývají různorodou skupinu zemí (od Austrálie a Kanady po Jižní Afriku, Turecko a Kazachstán), sdílejí některé společné rysy: jejich odpor k vidění světa s nulovým součtem a konfrontace velmocí; a odhodlání pro nezávislý zahraničněpolitický kurz. Jsou to země se schopnostmi, které se jednotlivě nemohou rovnat schopnostem velmocí, ale přesto mohou tvořit výsledky spojením zdrojů a prací prostřednictvím aliancí a koalic.

Střední mocnosti ve 21. století jsou mnohem odolnější z hlediska demografických, ekonomických a vojenských rozměrů. Mají dostatečný ekonomický a geopolitický vliv, aby nebyly nuceny podporovat jednu supervelmoc, jak se často stávalo dříve. Jsou stále vlivnější, sebevědomější, nezávislejší, s větším manévrovacím prostorem. Jejich rostoucí aktivita a přítomnost na světové scéně mohou přispět ke globální stabilitě tím, že poskytnou další zdroje rovnováhy, dialogu a diplomacie.

Kazachstán pevně patří do této kategorie, ve skutečnosti neustále překračuje svou váhu z hlediska regionální a globální role a vlivu díky své pečlivě budované staleté zahraniční politice.

Během více než tří desetiletí od nezávislosti v roce 1991 Kazachstán využil své geostrategické pozice v srdci Eurasie, aby se stal regionálním centrem obchodu a obchodu spojujícím Evropu a Asii. Dnes je to jedna z mála zemí, která má rovnocenné, stabilní a konstruktivní vztahy se všemi světovými mocnostmi: Čínou, USA, EU a Ruskem. A i když byla tato politika v průběhu své historie několikrát testována, naposledy v roce 2022, kdy mnoho pozorovatelů předčasně spěchalo pohřbít kazašskou staletost v kontextu tragických lednových událostí, ukázala se jako stabilní, kompas za každého počasí či průvodce.

Právě v této souvislosti se nadcházející Astanské mezinárodní fórum bude konat v červnu z iniciativy prezidenta Tokajeva jako místo pro »obnovení politického dialogu, podporu pozitivních změn a vytvoření globální agendy spolupráce«. Fórum zdůrazňuje »potřebu koordinované globální reakce na výzvy ekonomiky, životního prostředí a bezpečnosti«.

Proběhne ve formátu Track 1.5 a sejdou se na něm zástupci nejen vlád, ale i mezinárodních organizací, podniků a vědeckých kruhů, aby vedli holistický dialog a mysleli »nestandardně« na řešení problémů klimatu, nedostatku potravin, výzev energetické bezpečnosti a jak lépe vyzbrojit instituce globálního řízení, aby čelily vznikajícím netradičním bezpečnostním hrozbám 21. století. Důležité je také zdůraznit nevýhradní charakter fóra, tedy pozvat všechny zájemce. V již nabitém kalendáři každoročních mezinárodních konferencí a fór tyto vlastnosti umožní astanskému fóru vyčnívat z davu a snížit riziko, že se z něj stane jednoduše »mluvící místnost«.

Kazachstán je přirozeným místem pro takový dialog. Země má solidní výsledky v podpoře mezinárodního zprostředkování, včetně mírových rozhovorů v Astaně o Sýrii; a aktivní účasti na jednáních o íránském jaderném programu a humanitární krizi v Afghánistánu. Stala se také čistým přispěvatelem k mezinárodní bezpečnosti díky své účasti v operacích OSN pro udržení míru (UNPKO) a svým snahám o jaderné odzbrojení. Sama Astana se etablovala jako hlavní město míru a dialogu a je zvyklá pořádat akce na vysoké úrovni, jako je Astanské ekonomické fórum, sjezd vůdců světových a tradičních náboženství a setkání o interakcích a opatřeních důvěry v Asii, abychom jmenovali několik.

Po desetiletích globalizace a integrace je svět v kritické fázi. Protekcionismus, jednostranné sankce, odstupování od smluv a vojensko-ekonomický nátlak se staly spíše normou než výjimkou. V tomto kakofonním a nesourodém světě představuje Astanské mezinárodní fórum čerstvou a tolik potřebnou snahu porozumět původním příčinám světových problémů a zmapovat cestu vpřed. Očekává se, že jako nástroj »obnovy kultury mnohostrannosti a důvěry na globální úrovni« bude fórum cenným místem pro posílení role středních mocností jako garantů globální stability.

Alberto Turkstra (Belgie), vedoucí projektu Diplomatic World. Astana Times

30.05.2023 07:05

Xi Jinping: Musíme urychlit výstavbu vzdělávací síly

Během pátého skupinového studia Politbyra Ústředního výboru KS Číny Xi Jinping (Si Ťin-pching) zdůraznil, že bychom měli urychlit budování silné země ve vzdělávání a poskytnout silnou podporu velkému omlazení čínského národa. (Jia)

CRI

30.05.2023 06:59

Xi Jinping poblahopřál Recepu Tayyipu Erdoğanovi ke znovuzvolení tureckým prezidentem

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) v pondělí poblahopřál Recepu Tayyipu Erdoğanovi ke znovuzvolení tureckým prezidentem. (Jia)

CRI

29.05.2023 12:52

Kromě čínského yuanu by k de-dolarizaci mohla přispět i nová měna BRICS

Jak už jsme vícekrát psali, ač USA svou hegemonickou pozici do velké míry staví na postavení dolaru jako světové měny, tak ten v poslední době dost rychle ztrácí svoji pozici. Jednou z pouček týkajících se nadekretovaných peněz (fiat money) je to, že vytištěním nových peněz do oběhu se vždy nepřímo přenese značná část bohatství, které se přes ně obchoduje na počáteční uživatele těchto peněz, kteří je mají za privilegovaně nízkou úrokovou sazbu, takže za používání světové měny vlastně platí celý svět skrytý tribut americkým bankám a americkému státu. Díky tomu může mít americká vláda tak obrovský deficit, dovolit si tak ohromné vojenské výdaje, i americká ekonomika může mít takovou zápornou platební bilanci. Není tedy divu, že i americké války, jako byla Druhá válka v Zálivu proti Iráku a rozbití Libye, byly zřejmě do velké míry motivovány obavou z narušení dominance dolaru, když obě tyto země uvažovaly o jeho alternativách.

Dnes však už o alternativách uvažuje kde kdo a dokonce se tvrdí, že za současné potíže amerických bank stojících na pokraji krize může krize dolaru jako světové měny daleko více než standardní potíže v bankovních finančních rozvahách. Amerika svoji měnu hojně používá jako nástroj k vynucování jednostranně bez opory v mezinárodním právu uvalených sankcí na země nepodřizující se americké dominanci, jako Írán a Rusko, což silně mnohé země k odklonu od dolaru motivuje.

Ovšem daleko více většinu světa motivuje skutečnost, že dolar jako světová měna neplní požadavky, jaké se na takové platidlo kladou, že musí být nadstandardně stabilní a fungovat jako určitá záštita proti krizovým situacím v různých částech světa. To dolar v časech, kdy USA představovaly těžiště globální ekonomiky, plnil, dnes je to však naopak. Americká ekonomika sužovaná z vlastní iniciativy vyvolanými ekonomickými konflikty trpí značnou inflací, kterou se snaží mírnit monetárním utahováním s vysokými úrokovými sazbami. Tím ovšem způsobuje nedostatek kapitálu pro ekonomické zotavení po Covidové krizi nejen doma, ale i v zahraničí, takže přes dolar dusí ekonomické oživení celému světu, kdy v rozvojových zemích přináší až dluhovou krizi.

Mnoho zemí proto hledá alternativy. Jednou z nich je čínská měna yuan, zvláště když nikomu nehrozí, že s pomocí něj bude vydírán a podrobován sankčním režimům. Čína má zavedený mezinárodně fungující systém přeshraničního vypořádávání transakcí CIPS fungující jako alternativa k celosvětovému SWIFT, ovšem bez dozoru USA, a komplexní finanční systém pro zázemí takových operací. Kapitál je v čínské měně mnohem dosažitelnější než v dolarech. Přeshraniční obchody s Čínou se proto v posledních měsících vypořádávají častěji v yuanech než v dolarech, když na obchodování preferovaně v yuanech kromě zemí jako Rusko aj. sousedé, přechází i Brazílie, Argentina, Irák. Pákistán si nechává od Ruska stavět atomovou elektrárnu, za kterou platí v yuanech, a stejně tak i za ruskou ropu, když yuany jsou levněji dosažitelné než dolary a nesou s sebou méně finančních rizik.

Ovšem de-dolarizace se neomezuje na yuanizaci. Prudce roste vzájemné vyrovnávání v místních měnách v mnoha regionech a více než po jediné nové globální měně se volá po určitém portfoliu měn, které by umožnilo lepší vyváženost rizik, i po vybudování širšího mezinárodního finančního rámce mimo dosah Washingtonu, kdy do těchto snah vstupuje seskupení zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Ty mají letos na svém zasedání 22. srpna v jihoafrickém Johannesburgu jednat o vytvoření rozsáhlejšího vlastního finančního systému včetně možnosti nějaké měny BRICS. Tato skupina zemí bývá považována za rivala skupiny zemí G7, kolem níž se formuje multipolární světový řád na rozdíl od unipolárního řádu formovaného kolem G7 a Washingtonu. V současnosti BRICS představují třetinu HDP světa, přepočteme-li jejich HDP v paritě kupní síly, takže nenarušenou neúměrnou cenou dolaru jako světové měny, tak jak jsme již referovali, předstihly BRICS skupinu G7 a předstihují ji i v příspěvku ke globálnímu růstu, přičemž rostou rychleji než G7.

Země BRICS obecně i prakticky celý globální Jih mají obavy, že postavení dolaru teď slouží jako brzda světového ekonomického zotavení, a tak by tato situace mohla ochotu BRICS k vytvoření alternativního globálního finančního systému s větším užíváním národních měn, odstíněného od rizik dolaru a amerického hegemonismu urychlit, včetně možnosti vytvoření nějaké měny BRICS pro mezinárodní účely. Něco takového však není jednoduché a motivace k tomu by musela být hodně silná. Ovšem současné monetární počínání USA pro to snad může být dostatečnou pobídkou. Těžiště snah má být především úsilí o využívání alternativ k dolaru pro přeshraniční vyrovnávání, více než v komplexním nahrazení dolaru jako rezervní měny se vším všudy. V kruzích BRICS a zemí na ně navazujících se dost šíří takový přístup, jaký v dubnu při návštěvě Španělska projevil brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který se ptal, proč by vůbec měly být nějaké země při obchodech vázané na dolar.

Tento trend v poslední době silně urychluje de-dolarizaci, přičemž mnoho zemí se začíná upínat k čínské měně jako k záštitě před riziky spojenými s dolarem a s hegemonickým nátlakem Washingtonu. Např. 70 procent obchodu mezi Čínou a Ruskem se vyrovnává v místních měnách. Stejný přístup však zaujímá mnoho zemí i jednotlivých podniků. Ovšem roste i postavení jiných měn na úkor dolaru nejen yuanu, např. dináru Spojených arabských emirátů.

Únik od dolaru je teď hodně atraktivní mezi menšími zeměmi a zeměmi zažívajícími dluhovou krizi silně vystavenými rizikům dolaru. Začíná to mít až takové účinky, že americká centrální banka Fed už od politiky vysokých úrokových sazeb i za cenu vyšší inflace poněkud ustupuje, neboť se jim asi zdá, že rozsah de-dolarizace tím vyvolávaný je neúnosný, což mj. vede k poklesu kurzu dolaru.

To vše silně pomáhá většímu mezinárodnímu prosazování yuanu. Je možné se však ptát, proč by se Čína měla přidat k těm, kdo by rádi navíc i novou měnu BRICS? Nebude ji snad považovat za určitou konkurenci pro svoji měnu?

Čína ovšem chce v první řadě prudce rostoucí světovou ekonomiku, která je podmínkou jejího rychlého růstu. Pro tu bude vyváženější portfolio mezinárodně používaných měn výhodnější než jen jedna dominantní měna. Čína má také obavy z přílišného nárůstu kurzu své měny, který by zdražil její zboží a snížil jeho konkurenceschopnost. Silné postavení dolaru značně posílilo americké banky i státní finance, ale silně přispělo k de-industrializaci Ameriky. Bývalý prezident USA Trump dokonce lamentoval, že Čína je nespravedlivě moc konkurenceschopná, protože její měna má nespravedlivě nízký kurz. Čína, ač je jistě ráda za vzestup své měny, si dá při de-dolarizaci velký pozor, aby se její měna nestala penízem, který ji zkorumpuje a utlumí rozvoj její reálné ekonomiky. Proto ráda podpoří i jiné alternativy k dolaru než yuan.

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG v Praze

29.05.2023 08:56

Vyšla Si Ťin-pchingova kniha „O soběstačnosti a sebezdokonalování vědy a techniky“

Ústřední stranický ústav pro výzkum historie a literatury Komunistické strany Číny nedávno vydal Si Ťin-pchingovu (Xi Jinpingovu) knihu s názvem »O soběstačnosti a sebezdokonalování vědy a techniky.« Kniha byla distribuována po celé zemi. Tato speciální sbírka obsahuje 50 důležitých rukopisů Si Ťin-pchinga o soběstačnosti a sebezdokonalování ve vědě a technice, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé. (Jia)

CRI

28.05.2023 11:12

Exkluzivní rozhovor s eritrejským prezidentem Isaiasem Afwerkim

Letošní rok je 30. výročím navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Eritreou. Eritrejský prezident Isaias Afwerki přijal exkluzivní rozhovor s hlavní stanicí během své nedávné návštěvy Číny. Isaias Afwerki jako starý přítel, který má s Čínou zvláštní vztah již více než půl století, chválil úspěchy Číny jako inspirativní pro rozvojové země a těšil se na čínsko-africkou solidaritu a spolupráci s cílem urychlit rozvoj Afriky.

Isaias Afwerki uvedl, že vzájemná politická důvěra a obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi dosáhly skvělých výsledků a udržují úzké kontakty v řadě mezinárodních a regionálních aktivit.

V komentáři k tezi o „čínské hrozbě“ prezident poukazuje na to, že v historii jsou globální nerovnováhy, konflikty, světové války a vleklé konfrontace dílem menšiny, která chce ovládnout celý svět, a to je hegemonie.

Úspěchy Číny zároveň ukazují světu, že se pravidla hry změnila a je potřeba spolupráce mezi národy světa. Nový globální řád je založen na partnerství, vzájemné komplementaritě a společném úsilí, nikoli na dominanci nebo hegemonii, dodává Isaias Afeverki.

V komentáři k čínsko-africkým vazbám řekl, že obě země nedovolí zdiskreditovat jejich vzájemně výhodné partnerství a budou s Pekingem usilovat o vyšší úroveň spolupráce. (Yawen)

CRI

28.05.2023 10:32

V Kuala Lumpur se konal slavnostní křest anglické verze knihy „Otázky a odpovědi o Si Ťin-pchingově nové éře socialismu s čínskými charakteristikami“

Slavnostní křest anglické verze knihy „Otázky a odpovědi o Si Ťin-pchingově nové éře socialismu s čínskými charakteristikami“ se konal 27. května na mezinárodním knižním veletrhu v Kuala Lumpur v Malajsii. 

Kniha „Otázky a odpovědi o Si Ťin-pchingově socialismu Si Ťin-pchinga s čínskými charakteristikami“ představuje základního ducha, základní obsah a základní požadavky Si Ťin-pchingova myšlení o socialismu s čínskými rysy v nové éře.

Anglická verze „Otázky a odpovědi o Si Ťin-pchingově nové éře socialismu s čínskými charakteristikami“ je vydána v anglicky mluvících zemí po celém světě, což mezinárodní komunitě pomůže plně porozumět hlavnímu obsahu myšlenky o socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru a hluboce porozumět čínské moudrosti a čínské odpovědnosti Komunistické strany Číny za prosazování budování lepšího světa. (Yawen)

CRI

27.05.2023 08:44

Xi Jinping jednal s prezidentem Demokratické republiky Kongo Félixem Tshisekedim

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) jednal v pátek odpoledne v Paláci lidu s prezidentem Demokratické republiky Kongo Félixem Tshisekedim, který přijel na státní návštěvu Číny. Obě hlavy státu oznámily, že strategické partnerství oboustranně výhodné spolupráce mezi oběma zeměmi bude povýšeno na komplexní strategické partnerství spolupráce.

Xi Jinping poukázal na to, že Čína a Demokratická republika Kongo navázaly hluboké tradiční přátelství v historickém procesu usilování o národní osvobození a oponování koloniální agresi a jsou strategickými partnery, kteří sdílejí široký společný jazyk a kráčejí bok po boku. V posledních letech obě strany dosáhly plodných výsledků spolupráce v různých oblastech. Čína je již mnoho let největším obchodním partnerem a zdrojem zahraničních investic v Demokratické republice Kongo. Obě strany vytvořily úzké společenství zájmů a společenství osudu. Úspěšné zkušenosti s modernizací v čínském stylu ukazují, že rozvojové země mají právo a schopnost zkoumat cesty modernizace, které vyhovují jejich národním podmínkám. Čína je ochotna posílit propojení rozvojových strategií s Demokratickou republikou Kongo, vzájemně se podporovat, hledat spolupráci, stimulovat společný rozvoj a společně dosáhnout rozvoje a revitalizace. Předpokládá se, že vysoce kvalitní rozvoj Číny poskytne Demokratické republice Kongo více příležitostí ke spolupráci a širšímu trhu a podpoří větší rozvoj bilaterálních vztahů.

Xi Jinping poukázal na to, že Čína je ochotna nadále pomáhat Demokratické republice Kongo s jeho ekonomickým a sociálním rozvojem, podporovat strategii industrializace, posilovat spolupráci v energetice, těžbě, zemědělství, infrastruktuře, výrobě a dalších oblastech a hluboce prozkoumat spolupráci v digitální ekonomice, vzdělávání, zdravotnictví a dalších oblastech. Čína je ochotna vyslat skupinu zemědělských technických odborníků do Demokratické republiky Kongo. Očekává se, že Demokratická republika Kongo poskytne čínským podnikům politickou podporu a pohodlí při investování v této zemi a vytvoří spravedlivé a bezpečné podnikatelské prostředí. Čína je ochotna posílit koordinaci a spolupráci s Demokratickou republikou Kongo v multilaterálních záležitostech, společně praktikovat skutečný multilateralismus a chránit mezinárodní spravedlnost.

Xi Jinping zdůraznil, že Čína je největší rozvojová země na světě a Afrika je kontinent s nejvíce rozvojovými zeměmi. Čína a Afrika jsou vždy společenstvím osudu. Za současné mezinárodní situace musí Čína a Afrika více než kdy jindy posílit solidaritu a spolupráci. Obě strany by měly dodržovat základní normy mezinárodních vztahů, postavit se proti všem formám hegemonismu a mocenské politice, postavit se proti vměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a chránit společné zájmy rozvojových zemí. Čína pevně podporuje Afriku na cestě nezávislého rozvoje, pevně podporuje Afriku v tom, aby se stala důležitým pólem světové politiky, ekonomiky a civilizace, a je ochotna poskytnout africkým zemím nové příležitosti s vlastním novým rozvojem a spolupracovat s africkými bratry na realizaci výsledků Fóra pro spolupráci mezi Čínou a Afrikou, které se konalo v Dakaru. Výsledky setkání podpoří společnou výstavbu Pásma a stezky, podpoří Afriku při dosahování trvale udržitelného rozvoje a vytvoří společenství osudu Číny a Afriky v nové éře. 

Félix Tshisekedi jménem lidu Demokratické republiky Kongo ještě jednou srdečně poblahopřál k úspěšnému konání 20. sjezdu Komunistické strany Číny a zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) a zasedání Čínského lidového politického poradního shromáždění (ČLPPS), opět poblahopřál Xi Jinpingovi k jeho znovuzvolení generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezidentem státu, a srdečně poblahopřál Číně k dosažení obrovských úspěchů rozvoje pod vedením prezidenta Xi Jinpinga. Věří, že Čína jistě dosáhne cíle druhého stého výročí. Během půl století obstála přátelská spolupráce mezi Demokratickou republikou Kongo a Čínou ve zkoušce času a dosáhla plodných výsledků, kterých by si měly obě strany vážit. Kongo děkuje Číně za dlouhodobou důležitou pomoc a cennou podporu hospodářského a sociálního rozvoje Konga. Kongo pevně dodržuje politiku jedné Číny a pevně podporuje úsilí Číny o uskutečnění národního znovusjednocení. Kongo je ochotno spolupracovat s Čínou na prohloubení spolupráce v oblasti ekonomiky, obchodu, zdrojů, infrastruktury, lékařské péče a zdravotnictví, a obohatit konotaci komplexního strategického kooperativního partnerství mezi oběma zeměmi, které přispěje k prospěchu a blahobytu obou národů.

Po jednání byly obě hlavy státu společně svědky podpisu řady dokumentů o bilaterální spolupráci v oblasti investic, zelené ekonomiky, digitální ekonomiky a dalších.

Obě strany vydaly Společné prohlášení o vytvoření komplexního strategického partnerství pro spolupráci mezi Čínskou lidovou republikou a Demokratickou republikou Kongo.

Před jednáním uspořádal prezident Xi Jinping pro Félixe Tshisekediho uvítací ceremonii na náměstí u východní brány Paláce lidu. 

Zdroj: CCTV News

26.05.2023 10:51

Fórum o rozvoji Tibetu má nad čím jásat

V úterý 23. května, tj. na 72. výročí regionálního mírového osvobození této oblasti, proběhlo Fórum o rozvoji čínského Tibetu 2023, kterému poslal gratulační dopis i čínský prezident Xi Jinping. Prezidentova shrnující formulace obsažená v tomto dopise: „Štěstí lidí je tím nejzazším lidským právem, přičemž tím, kdo drží klíče k dosažení lepších životů lidí, je rozvoj,“ je asi nejlepší ilustrací přístupu, jaký Čína k tomuto regionu – a nejen k němu – má, když od 18. Národního sjezdu Komunistické strany Číny 2012 patří ohromné investice do podpory této autonomní oblasti k jedné z největších priorit ústřední vlády, a její úspěchy, kdy zde byla poprvé v tibetské historii naprosto vymýcena absolutní chudoba a země se stala mírně rozvinutou prosperující společností, jsou naprosto jasné.

Možná bychom si, než se podíváme na rozvojové úspěchy Tibetu, mohli trochu připomenout i jeho historii jakožto po staletí už součásti Číny a události z poloviny minulého století vedoucí k modernizaci toho malebného Tibetu, jak ho známe dnes. Tibet byl už mnoho staletí součástí Číny. Na čínském císařském dvoře od dynastie Yuan ve 13. století spravoval Mongolsko a Tibet speciální úřad pro záležitosti těchto autonomních zemí, ovšem integrálních součástí císařství. Všichni ti dalajlámové aj. byli vždy schváleni čínskou vládou. Nikdo v Číně, Tibetu ani mezinárodně to nezpochybňoval, a stejný status měl Tibet i v první čínské ústavě z roku 1912. Tibetský stát to nikdy nezpochybňoval, zvláště když měl značné potíže s bouřícími se lokálními feudálními barony, proti nimž byla čínská pomoc centrální vládě vždy vítána.

Jediný, kdo se kdy pokusil čínskou suverenitu nad tímto územím zpochybnit, byla Británie, která sem v letech 1888 a 1907 podnikla dvě invaze, které vždy ztroskotaly na zavilém odporu místního obyvatelstva. Nicméně do tehdejších mezinárodních úmluv prosadila, že Tibet je zemí, která má tzv. „suzerenitu“, tedy že sice není nezávislou zemí a je jen jakýmsi protektorátem Číny.

Pak roku 1951, když vypukl v Tibetu vnitřní konflikt - dá se říci – že mezi probritskými a protibritskými silami o směřování země. Odpůrci probritské strany proto požádaly Peking, aby splnil své závazky a intervenoval v jejich prospěch. To bylo v době, kdy se vláda Komunistické strany čerstvě ujala země a měla spoustu práce s její stabilizací a moc se jí nehodilo, aby intervenovala do občanské války mezi tibetskými feudály, ale hrozba, že takovouto přirozenou horskou pevnost obsadí Británie, ji přinutila tam zasáhnout, kdy s vítěznou stranou tohoto vnitřního konfliktu Tibetu uzavřela Smlouvu o regionálním mírovém osvobození této oblasti, na jejímž základě intervence a další pobyt čínských vojsk proběhl. Nešlo tedy o nějaké zabrání nezávislého Tibetu Čínou, jak se nám snaží namluvit mávači tibetskými vlajkami. Také tam tehdy pokračoval dosavadní feudální řád s nevolnictvím aj., jako v předchozích staletích, ale se závazkem ve smlouvě o mírovém osvobození, že nevolnictví nová vláda postupně odstraní.

Vnitřní konflikty, kterých byl Tibet vždy plný, se ale do roku 1959 zvrhly v další zdejší občanskou válku mezi feudálním panstvem a vzdorovitými nevolníky, kvůli odstraňování nevolnictví. Nám se to obvykle líčí jako povstání Tibetského lidu proti záboru jejich země Čínou. Byla to ale jejich vlastní válka o feudalismus a Čína tehdy zasáhla ve prospěch sil, které skoncovaly s nevolnictvím a zahájily modernizaci země jako čínské autonomní oblasti.

Jestli by bylo pro zdejší lidi vhodnější, aby byli dále nevolníky feudálů, kteří by je svobodně a nezávisle vykořisťovali, jak se nás snaží přesvědčit, mávači vlajkou bájně nezávislého Tibetu, nebo je lepší, když se účastní rozvojového modelu asi nejúspěšněji se rozvíjející země světa, můžeme posoudit třeba z toho, že za těch 72 let od mírového osvobození stouplo HDP Tibetu 347krát na 213 miliard yuanů (30 miliard $) a příjem na hlavu 110 krát – loni 58 438 yuanů. I dnes je Tibet s více než 9procentním tempem růstu nejrychleji se rozvíjejícím regionem Číny. Očekávaná délka dožití se oproti 35,5 letům v roce 1959 prodloužila na 72,19. Negramotnost zanikla, ač v 50. letech bylo gramotných asi tolik procent lidí, jako je prstů na jedné ruce a dnes mají právo na 15 let bezplatného vzdělávání a všude jsou tu dostupné školy všech stupňů včetně vysokých.

Je zde dostupné bydlení, i takto hornatou zemi pokrývají sítě silnic a železnic včetně vysokorychlostních a letišť. Rozvody a výroba elektřiny zde umožňují moderní průmysl, industrializované zemědělství a komunikační sítě včetně 5G internetu na úrovni naší doby. V rozporu s povídačkami o potlačování místní kultury probíhá školní výuka v místním jazyce, chrání se tu místní kulturní dědictví, tradiční náboženské společnosti a rozvíjí se místní folklór. Konec konců země na tom i dost vydělává, neboť to každoročně láká desetitisíce zahraničních turistů, kterým se kromě památek líbí i zdejší chráněné krajinné oblasti s úžasnou přírodou.

Ač mnoho rozvojových zemí zažilo v uvedeném období také úžasné změny, tak ty zdejší ohromily i velvyslankyni Mozambiku v Číně Marii Gustavu, která se uvedeného fóra zúčastnila, a musela zde ocenit, že takovýto hospodářský zázrak, je hodně i na africké poměry, kde rovněž zažívají civilizační skok, a to spolu se zachováním místní kultury, ekologické ochrany aj. Vidí to tedy jako model vysoce kvalitního, inkluzivního rozvoje, z jakého stojí za to se v Africe poučit.

Také německý ochránce přírody a pracovník na modelech trvale udržitelného rozvoje Alexander Birle na této konferenci oceňoval, jakou je Tibet úžasnou laboratoří pro testování skutečně fungujícího zeleného rozvoje a zároveň ekologické ochrany.

Pokud se tedy někdo chce poučit o tom, jak lze realizovat vysoce kvalitní, k přírodě šetrný, k etnickým a náboženským tradicím inkluzivní rozvoj nějaké země, nejlépe se to doví, když se podívá, jak to dělají v Tibetu. Bohužel je však již zavedeným pravidlem, že kdekoliv se v Číně nějaká dříve chudá oblast rychle rozvíjí, skoncuje s chudobou a naopak se úspěšně pozdvihne k prosperitě a blahobytu, tak v takovém okamžiku padne do oka samozvaným obráncům lidských práv ze Západních aktivistických organizací a tisku i politických kruhů vyžívajících se ve hrách s kartou „lidských práv“. Proto i nejrychleji se rozvíjející oblast prudce se rozvíjející Číny – Tibet – je neustále v hledáčku propagandistického povyku těchto spolků. Čím více je kde rozvoje a blahobytu, tím více je tam podle nich útlaku a tím více jsou práva těch bohatnoucích a spokojenějších lidí pošlapávána.

Dosažené rozvojové úspěch Tibetu výborně ilustruje následující infografika:

Karel Pavlíček, zvláštní korespondent CMG v Praze

26.05.2023 08:27

Xi Jinping zaslal blahopřejný dopis Fóru Zhongguancun 2023

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) ve čtvrtek zaslal blahopřejný dopis fóru Zhongguancun (Čung-kuan-cchun) 2023.

Xi Jingping poukázal na to, že v současnosti se prohlubuje nové kolo vědeckotechnické revoluce a průmyslové transformace. K řešení problémů společného rozvoje potřebuje lidstvo více než kdy předtím mezinárodní spolupráci, otevřenost a sdílení. Čína pevně prosazuje strategii otevírání se světu a vzájemného prospěchu a je ochotna spolupracovat se všemi zeměmi na světě na podpoře vědeckých a technologických inovací a na podpoře vědy a technologie, aby lépe prospívaly lidem všech zemí.

Xi Jinping zdůraznil, že Peking by měl plně využít své výhody ve vzdělávání, vědě a technice a talentech, společně podporovat vědecké a technologické inovace a institucionální inovace, pokračovat v prosazování reformy v Zhongguancunu jako demonstrační reformní zóny, nadále urychlit jeho výstavbu na přední světový vědecký a technologický park a usilovat o špičkové technologické inovace a rozvoj odvětví high-tech.

Fórum Zhongguancun 2023 je společně sponzorováno čínským ministerstvem vědy a technologie, Národním výborem pro rozvoj a reformy, ministerstvem průmyslu a informačních technologií, Komisí pro dohled a správu státního majetku při čínské Státní radě, Čínskou akademií věd, Čínskou akademií inženýrství, Čínskou asociací pro vědu a technologii a vládou města Peking. Fórum bylo zahájeno 25. května a hlavním tématem je „Otevřenost a spolupráce pro sdílenou budoucnost.“

CRI

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

08.08.2016 15:31

I na Jamajce mají velehory. A voní kávou!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Nejvyšší hora Jamajky (2 256 metrů) Blue Mountain Peak se nachází v jižním cípu Národního parku Blue and John Crow Mountains, jenž pokrývá 4,5 % celého ostrova! Tento park na jihovýchodě ostrova je navíc od loňského roku pro svou unikátnost také čerstvým přírůstkem do kulturních a přírodních památek pod organizací UNESCO.

Datum článku : 08.08.2016

 

03.08.2016 13:43

V jakých destinacích si turisté letos nově připlatí? Baleáry, Malta a Tanzanie zavedly turistické daně

Zdroj: www.cestovinky.cz

Mýtné, vízum, celní poplatky... při cestě na dovolenou do zahraničí už jsme si zvykli na placení různých pobytových tax a turistických poplatků. Kde budeme muset nově platit tzv. turistickou daň?

Datum článku : 03.08.2016

 

27.07.2016 17:58

7 tajemných pokladů, které svět zatím neobjevil

Zdroj: www.cestovinky.cz

Prokazatelně existovaly, prokazatelně se ztratily, a prokazatelně je ještě nikdo nevykopal, ani nevylovil. Ačkoli se ví, kde by měly na své objevení čekat.

Datum článku : 27.07.2016

 

20.07.2016 13:53

Natočeno dronem: Sledujte z výšky milionová města, hrochy i vznášedla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Nejdražší hotel na světě, řeka plná hrochů, vyhřáté floridské pláže... podívali jsme se na videa ze všech koutů světa a máme pro vás sedmičku těch nejúchvatnějších z velkých měst jako Kalkata, z hypermoderní Dubaje či z plání afrického parku Serengeti. Tak se pohodlně usaďte a sledujte je.

Datum článku : 20.07.2016

 

15.07.2016 11:48

Kam jezdí na dovolenou české celebrity? Vedou exotické pláže

Zdroj: www.cestovinky.cz

Víte, kam si jezdí odpočinout Karel Gott, Agáta Prachařová nebo Hana Zagorová? Která exotická pobřeží je lákají nejvíce? I české celebrity mají nejraději sluncem zalité pláže. Hana Zagorová se naposledy podívala do španělské Málagy a před pár lety si užila celý měsíc v New Yorku během amerického angažmá jejího manžela Štefana Margity.

Datum článku : 15.07.2016

 

Extra Zprávy - ROK 2015

17.12.2015 18:32

Zázvorové pivo ve 2 874 metrech - čepují ho na kopci vedle nejvyšší hory jihu Afriky

Zdroj: www.cestovinky.cz

Thabana Ntlenyana, nejvyšší hora státu Lesotho a obecně i celých Dračích hor, se nachází ve výšce 3 482 m. A 608 m od ní níže leží také nejvýše položený africký hostinec Sani Top Chalet, kde zázvorové pivo klidně zaplatíte kreditkou VISA či MasterCard.

Datum článku : 17.12.2016

 

13.12.2015 15:32

Gambijci rozdávají za peníze víc než úsměv. Evropanky o tom vědí své

Zdroj: www.cestovinky.cz

Zdá se, že vůbec nejoblíbenější je Gambie u Britek ve středním věku. Do země úsměvů, jak se nudli zakousnuté do Senagalu přezdívá, jezdí většinou samy. Strach ale nemají, mladí Gambijci je rádi ochrání.

Datum článku : 13.12.2016

 

11.12.2015 15:29

Grenada umí ukázat, co je ráj, ale i hurikán

Zdroj: www.cestovinky.cz

Jeden z nejmenších nezávislých států na světě se ke své svobodě musel pořádně probojovat. Místa jako z kýčovité pohlednice kdysi smáčela krev. Dnes je přebila vůně koření, rumu a sem tam i přicházející bouře. Ale pořádné.

Datum článku : 11.12.2016

 

09.12.2015 17:47

11 důvodů, proč je Turecko lepším místem k životu než Česko

Zdroj: www.g.cz

Dnes je Turecko hospodářsky na stejné úrovni jako třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Lotyšsko – a to Turci v práci tráví méně času a mají vyšší produktivitu než Češi. Turecko nás rychle dotahuje a brzy Čechy ekonomicky předběhne. To se pak budeme divit!

Datum článku : 09.12.2016

 

03.12.2015 15:47

Zuckerberg dá 99 % majetku na charitu! Kdo z miliardářů je takhle štědrý?

Zdroj: www.g.cz

Není jich zrovna málo, takže jsme náš žebříček největších chlebodárců z dřívějška trochu aktualizovali. Všichni rozdávají minimálně půlku svého jmění! Zuckerberg moc dobře ví, že si potřebuje nějakou tou charitou vylepšit image. Proto věnoval necelou miliardu na rozvoj mladých talentů v Silicon Valley.

Datum článku : 03.12.2016

 

01.12.2015 17:02

Komunistický Kesong: Město, kde se smířili nepřátelé

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kesong, to jméno zní pro české uši poněkud zvláštně. Však se také nachází v jedné z nejzvláštnějších zemí světa, Severní Koreji. V tomto státě musí turista ze Západu absolvovat všechny výlety pouze s průvodcem, ani jedno z tamních nejzajímavějších míst – Kesong – není výjimkou.

Datum článku : 01.12.2016

 

25.11.2015 18:52

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Zdroj: www.cestovinky.cz

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Datum článku : 25.11.2015

 

11.11.2015 18:44

Národní park Pirin: 176 jezer, 500 let staré borovice a pár kádí červeného pro Churchilla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na jihozápadě Bulharska se nachází pohoří Pirin se stejnojmenným národním parkem. Alpské klima pod majestátními horskými vrcholky a nádherná panenská příroda. Ta je tvořena hlubokými kotlinami s ledovcovými jezery, vápencovými jeskyněmi a divokými lesy. Od roku 1983 ji najdeme na seznamu UNESCO.

Datum článku : 11.11.2015

 

09.11.2015 18:40

Z domu ve finském Beverly Hills se stalo muzeum hudebního génia

Zdroj: www.cestovinky.cz

Největší Čech je Jára Cimrman. Tedy alespoň podle celostátní ankety, z níž byl pro údajnou neexistenci vyřazen. Na osmém místě finské obdoby této ankety skončil Jean Sibelius, světoznámý skladatel vážné hudby. Hudebník žil  a skládal 53 let v domě, které dnes slouží jako jeho muzeum.

Datum článku : 09.11.2015

 

03.11.2015 18:30

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015
Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015

 

01.11.2015 16:00

9 zasněných pohledů na okolí zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou

Zdroj: www.g.cz

K podzimu patří barevné listí, procházky v přírodě a také chov zvěře. Podívejte se, jak vypadá obora šlechtického rodu Kinských z výšky. Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Úžasný barokní zámek, na jehož realizaci se podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel a neméně slavný stavitel František Maxmilian Kaňka.

Datum článku : 17.12.2015

 

29.10.2015 19:19

7 důvodů, proč se vydat v zimě na Jamajku

Zdroj: www.g.cz

Jamajka je malý ostrov v Karibiku. Pulzující i poklidný. Klidný i divoký. Neopakovatelný. Skutečný tavící kotlík různých vlivů a kultur. Země tří R – reggae, rumu a rastafariánství – má co nabídnout jak vyznavačům all inclusive radovánek tak i nezávislým cestovatelům.

Datum článku : 29.10.2015

 

27.10.2015 19:25

Les mrtvých Skogskyrkogarden: Když povýšíte hřbitov na umění

Zdroj: www.cestovinky.cz

V jižní části Stockholmu fascinuje turisty, ale i místní obyvatele. Řeč je o tak trochu neobvyklém hřbitově. Švédský Skogskyrkogarden čili lesní hřbitov je působivou a harmonickou koexistencí dvou mocných sil – spontánní přírody a umělecké vize člověka. Proto se také od roku 1994 řadí mezi chráněné památky organizace UNESCO.

Datum článku : 27.10.2015

 

21.10.2015 19:27

Súr: 1000 let ústně předávané tajemství unikátních lodí

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na severovýchodě Ománu leží překrásné rybářské městečko Súr. Odsud prý na svých 7 heroických výprav vyplouval legendární námořník Sindibád. Pokud je to pravda, pak jistě plul na lodi jménem dau (dhow). Súr je totiž jediné místo v zemi, kde dnes přežívá jejich výroba. A třeba i plul kolem „konce světa“, kde mají obrovskou želví porodnici.

Datum článku : 21.10.2016

 

13.10.2015 19:30

Ve druhém největším klášteře v Gruzii šlapou. Víno

Zdroj: www.cestovinky.cz

Působivý Alaverdský klášter z 6. století leží v regionu Kachetie ve východní Gruzii. Mezi jeho zdmi se nachází i místní katedrála z 11. století - s 55 m do výšky čnějící kupolí se 16 okny. A od roku 1011 zde skromní mniši už celá staletí udržují půvabnou tradici - 100% ruční výrobu vína v Gruzii zvanou "kvevri". 

Datum článku : 13.10.2015

 

09.10.2015 19:33

Na Tarawě se lidé zabíjeli po tisících, dnes je z atolu tichomořský ráj

Zdroj: www.cestovinky.cz

Rakety létají z kanónů a hvízdají ve vzduchu, země je rozrytá, ozývá se sténání umírajících. Tarawa se bohužel zařadila mezi místa, kde se odehrávaly nejtěžší střety amerického a japonského loďstva za druhé světové války. Dnes je bojiště zase idylickým tichomořským rájem a místem pro odpočinek při letní dovolené.

Datum článku : 09.10.2015

 

TOPlist

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (496)
8%

STAROPRAMEN (378)
6%

KOZEL (436)
7%

KRUŠOVICE (365)
6%

GAMBRINUS (1 059)
17%

BERNARD (1 086)
18%

SVIJANY (390)
6%

ZLATOPRAMEN (348)
6%

BRANÍK (366)
6%

BIRELL (873)
14%

REGENT (357)
6%

Celkový počet hlasů: 6154

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, cestopisy, články a fotoreportáže

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

  Hrad Trosky patří svou siluetou k nejzajímavějším hradům vůbec. Nezvyklý tvar tvořený dvěma čedičovými sopouchy, spousta legend, podzemní labyrint a díra do pekla. Trosky jsou zkrátka po všech stránkách mysteriózním místem, které cestovatel Alexander Humboldt dokonce označil za osmý div...