Výlety, zábava a atrakce po ČR

Atrakce pro děti

Zoo, parky, zahrady

Zámky

Kam na výlet s dětmi dle oblastí - Atrakce pro děti, hrady a zámky, jeskyně, muzea a výstavy, aquaparky, koupaliště a lázně, bobové dráhy, skanzeny, zoo, přírodní parky, farmy a botanické zahrady, rozhledny a hvězdárny, zábavní parky, lanová centra, plavby na lodích !!!

Extra Zprávy - Leden 2017 - Prosinec 2024

25.03.2023 10:00

Pravda o americké »demokracii«: Uvnitř země způsobuje sociální rozdělení a venku vyvolává války a nepokoje

Podle údajů amerického úřadu pro sčítání lidu Gini index odrážející propast mezi bohatými a chudými ve Spojených státech dosáhl v roce 2021 hodnoty 0,494, což je nové maximum.
 
Podle zprávy vydané Federálním rezervním systémem USA celkové čisté jmění jednoho procenta nejbohatších amerických domácností poprvé v roce 2021 překročilo jmění rodin se středními příjmy, které tvoří 60 procent celkového počtu.
 

Podle údajů amerického úřadu pro sčítání lidu Gini index odrážející propast mezi bohatými a chudými ve Spojených státech dosáhl v roce 2021 hodnoty 0,494, což je nové maximum.

 
Podle zprávy vydané Federálním rezervním systémem USA celkové čisté jmění jednoho procenta nejbohatších amerických domácností poprvé v roce 2021 překročilo jmění rodin se středními příjmy, které tvoří 60 procent celkového počtu.
 
Prohlubující se propast mezi bohatými a chudými má kořeny v nespravedlivém rozdělování zdrojů, které vede k nespokojenosti veřejnosti a sociálnímu rozdělení. Útok na Kapitol ze 6. ledna 2021 byl extrémním případem rozdělení americké společnosti a šokoval svět.

Podle údajů amerického úřadu pro sčítání lidu Gini index odrážející propast mezi bohatými a chudými ve Spojených státech dosáhl v roce 2021 hodnoty 0,494, což je nové maximum.

Podle zprávy vydané Federálním rezervním systémem USA celkové čisté jmění jednoho procenta nejbohatších amerických domácností poprvé v roce 2021 překročilo jmění rodin se středními příjmy, které tvoří 60 procent celkového počtu.

Prohlubující se propast mezi bohatými a chudými má kořeny v nespravedlivém rozdělování zdrojů, které vede k nespokojenosti veřejnosti a sociálnímu rozdělení. Útok na Kapitol ze 6. ledna 2021 byl extrémním případem rozdělení americké společnosti a šokoval svět.

 

25.03.2023 08:27

Ochrana lidských práv musí respektovat kulturní rozmanitost

»Žádná země nemá právo sama definovat demokracii a lidská práva.« V nedávném rozhovoru tajemník pro zahraničí Sociálně demokratické mládeže Portugalska (JSD) João Cerejo dos Santos a zvláštní poradkyně tajemníka pro zahraničí JSD Rute Sousová uvedli, že pro lepší podporu provádění Všeobecné deklarace lidských práv je nutné zvážit různé národní podmínky a plně respektovat kulturní rozmanitost a jedinečnost. Když mluvili o příspěvku Číny k podpoře rozvoje lidských práv ve světě, řekli, že věří, že Čína hraje stále důležitější roli na světové scéně a její příspěvek k ochraně a podpoře pokroku v oblasti lidských práv bude stále významnější.

 

23.03.2023 23:00

Dvě zasedání

Dvě zasedání jsou z mého pohledu opět potvrzením správnosti čínské cesty k prosperitě a blahobytu. Líbí se mi snaha sjednotit různé aspekty společenských poměrů a vnímat potřeby lidí v co nejširším měřítku. Přiznám se, že čínská cesta k socialismu podtržená obrovským ekonomickým rozmachem, za kterým stojí trh a jeho přednosti, je mi nesmírně sympatická. U nás se dává do kontrastu kapitalismus a tržní ekonomika s cestou socialismu. Čína ale dokazuje, že to nejsou protiklady a že jde obě cesty úspěšně skloubit. Vše samozřejmě demokratickou cestou, čehož důkazem jsou ona dvě zasedání.

Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR v letech 2017-2021

23.03.2023 22:49

Přeji úspěch v jednání

Především západní svět se snaží ignorovat samotný význam a to i globální, Čínské lidové republiky. To je velmi nesprávné jelikož to značí o tom, že Západ nemá přesný reálný vhled do procesů, nebo je z určitých příčin ignoruje. Lze ale ignorovat více jednu miliardu voličů, kteří vlastně zvolí 2,62 miliónů zastupitelů. To je na poměry takzvané Evropské zastupitelské demokracie opravdu jiný pohled. Zvlášť s tím jakým způsobem participuje čínský občan na řízení ať už státu, provincie, regionu, města a obce. Přitom stabilita a progres evropského rozvoje a stabilita a progresivní rozvoj v ČLR je nepřímo úměrný. Takže za mne jednak mám určitý obdiv i v tomto vůči Číně a také jim přeji úspěch v jednání, neboť vím, že toho k projednání je mnoho a mnoho důležitého. Jako například, návrhy zákonů bylo téměř 4 648 a doporučení bylo 84 028, což je podle mne až neuvěřitelné. To je celkový počet za posledních pět let od tohoto zasedání. Takže ještě jednou, úspěch v jednání.

Roman Blaško, generální tajemník Komunistické strany Československa

23.03.2023 22:37

Pro sdílené hodnoty lidstva: V Pekingu bylo zahájeno Fórum o demokracii

Před americkým »Summitem pro demokracii« začalo dnes v Pekingu druhé mezinárodní Fórum o demokracii: Sdílené hodnoty lidstva, kde se více než 300 hostů z více než 100 zemí a regionů zapojilo do rozsáhlých diskusí o různých formách demokracie a kritizovalo monistickou a hegemonickou rétoriku na toto téma.

Hlavní řečníci při slavnostním zahájení diskutovali o původu, formách a efektivitě mnoha demokratických systémů a shodli se na tom, že skutečnou demokracii charakterizuje dialog, vzájemný respekt a vzájemné učení. Zdůraznili nezbytnost koexistence různých systémů v komunitě zavázané ke společné budoucnosti lidstva.

Dialog o demokracii

Fórum nabízí platformu pro všechny země, aby se podělily o své myšlenky, zkušenosti a praktiky související s demokracií, spíše než aby vychvalovaly univerzální model demokracie.

Li Šu-lej, člen Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a vedoucí oddělení publicity Ústředního výboru Komunistické strany Číny, ve svém úvodním projevu řekl, že demokracie je sdílená hodnota lidstva a univerzální cíl, který sledují všechny země, které usilují o modernizaci, a základ, na kterém je založeno budování globální komunity sdílené budoucnosti.

Dodal, že k vytvoření takového společenství by všechny země měly dodržovat princip demokracie, obhajovat demokracii v mezinárodních vztazích a podporovat právní stát v mezinárodní správě.

Li Shulei také zdůraznil, že země by měly hledat společnou řeč, odkládat rozdíly a respektovat cestu každé země k demokracii, a dodal, že zda je země demokratická či nikoli, by mělo být uznáno mezinárodním společenstvím, nikoli svévolně několika samozvanými soudci.

Kao Siang, prezident Čínské akademie sociálních věd, konstatoval, že svět prochází změnami nevídanými za celé století, řekl, že k řešení společných výzev, kterým lidstvo čelí, musí být všechny země otevřené a zapojit se do dialogu, aby zajistily, že globální pokrok řídí různé modely demokracie.

Někteří lidé v USA stylizují svou zemi jako »maják demokracie«, zatímco Sing Po, viceprezidentka čínské mediální skupiny China Media Group (CMG), řekla, že incidenty, jako je vykolejení vlaku převážejícího toxické látky v Ohiu, dětská práce a policejní násilí proti Afroameričanům ukazují, že USA se odchylují od demokracie.

Sing Po vyzvala k prolomení hegemonie západního diskurzu a poskytnutí více pozitivní energie pro globální vládnutí a řekla, že CMG je otevřená vzájemnému učení a kráčení ruku v ruce s přáteli z jiných zemí s cílem šířit demokracii jako důležitý úspěch lidské politické civilizace.

CRI

22.03.2023 21:55

USA a Ukrajina mají jiné cíle, než mírové ukončení krize na Ukrajině

25. února bylo zveřejněno stanovisko a návrh na dohodu o uzavření konfliktu na Ukrajině. Spojené státy Americké ale i současné současný ukrajinský režim tento návrh velmi nepromyšleně de facto odmítl. Důvody jsou možná v něčem pochopitelné a v jiném nepochopitelné, ale v samotném výsledku sledují jiné cíle, než uzavřít tuto tragickou ukrajinskou válku kde se veřejně angažují tak-měř všechny státy aliance NATO. Bohužel odsoudili tento mírový návrh Čínské lidové republiky, aniž by celý dokument podrobně analyzovali, vyhodnotili. Musím konstatovat, že tento dokument má ve své DNA zakódováno úplné řešení konfliktu, ze samotné globální úrovně, které pochopitelně v důsledku určují samotnou politiku na všech nižších úrovních. To je elementárním základem tohoto dokumentu.

Dále jsou vyjádřeny všechny aspektu principů vzájemného uznání, bez níž nelze vedle sebe žít v společenské, politické, ekonomické, sociální a kulturní harmonii.

Co vlastně konkrétního zaznělo v předloženém mírovém dokumentu a co vlastně Ukrajina a státy NATO v čele s USA odmítlo. Tak tedy především jak jsem již uvedl princip vzájemného respektu suverenity ke všem zemím světa. Cituji: »Všeobecně uznávané mezinárodní právo, včetně cílů a zásad Charty OSN, musí být přísně dodržováno a je třeba podporovat rovné a jednotné uplatňování mezinárodního práva a odmítnout dvojí standardy«.  Dále: »Opustit mentalitu studené války a bezpečnosti regionu by nemělo být dosahováno posilováním nebo rozšiřováním vojenských bloků. Složitý problém nemá jednoduché řešení. Všechny strany by měly v souladu s vizí společné, komplexní, kooperativní a udržitelné bezpečnosti a s ohledem na dlouhodobý mír a stabilitu«.

Bez ukončení nepřátelství nelze s nikým jednat se zásadním výsledkem vlastního řešení jednotlivých principů i konkrétních úkolů. V dokumentu zní, že všechny strany by měly podpořit Rusko a Ukrajinu v tom, aby pracovaly stejným směrem a co nejrychleji obnovily přímý dialog s cílem postupně deeskalovat situaci a nakonec dosáhnout úplného příměří. Musí dojít k obnovení mírových rozhovorů s reálnou představou jak ukončit tuto krizi aby mohlo dojít ukončení zabíjení lidí v této vojenské operaci. Čína se iniciativně nabídla, že v tomto konfliktu sehraje nadále konstruktivní roli.

Dalším zásadním bodem je urychlené řešení humanitární krize na tomto teritoriu. Humanitární operace by se měly řídit zásadami neutrality a nestrannosti a humanitární otázky by neměly být politizovány. Z tohoto vyplívá jednoznačná ochrana civilistů a válečných zajatců. Strany konfliktu by měly přísně dodržovat mezinárodní humanitární právo, zásadně se vyvarovat útoků na civilisty nebo civilní zařízení, chránit ženy, děti a další oběti konfliktu a respektovat základní práva válečných zajatců.  

Samostatnou a velmi významnou kapitolou je otázka zachování bezpečnosti jaderných elektráren. V dokumentu se píše: »Čína se staví proti ozbrojeným útokům na jaderné elektrárny nebo jiná mírová jaderná zařízení a vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní právo včetně Úmluvy o jaderné bezpečnosti (ÚJB) a rozhodně předcházely jaderným haváriím způsobeným člověkem«. S tím souvisí, a je provázáno snížení strategických rizik, okolo jaderných zbraní a tyto zbraně nesmí být použity. Jaderné války nesmí být v žádném případě vedeny. Čína je proti výzkumu, vývoji a použití chemických a biologických zbraní jakoukoli zemí za jakýchkoli okolností.

Musí dojít k usnadnění vývozu obilí, kdeiniciativa spolupráce v oblasti celosvětové potravinové bezpečnosti, kterou navrhla Čína, představuje schůdné řešení celosvětové potravinové krize.

A konečně na to je navázáno také Zastavení jednostranných sankcí, což bylo pro odmítající strany údajným zásadním nesouhlasným bodem. Ano, Čína se staví proti jednostranným sankcím nepovoleným Radou bezpečnosti OSN, protože si je vědoma jak to Evropu a světovou ekonomiku ohrožuje, tudíž apeluje na zodpovědnost a racionální přístup také udržení stability průmyslových a dodavatelských řetězců. Je nutné vyvinout společné úsilí, aby se zmírnily vedlejší účinky celosvětové krize a mohlo se začít s podporou obnovy po skončení konfliktů.

Mezinárodní společenství musí přijmout konkrétní opatření na podporu postkonfliktní obnovy v konfliktních oblastech. Čína je připravena sama poskytnout zásadní pomoc a hrát v tomto úsilí konstruktivní roli.

Jestliže tento návrh Transatlantické země, většina zemí EU a Ukrajina odmítli, jejich cíle nejsou mírového charakteru a to se prostě musí změnit a rozhodně je lepe dříve než později. Čím dříve, tím mírnější následky budou dopadat na všechny země, jelikož tato Ukrajinská krize je navázána na všechny zásadní společenské řídící procesy globální úrovně. Čínská lidová republika je si tohoto vědoma a tvrdě tlačí na zúčastněné strany jelikož jasně ví, že to nemůže v konečném důsledku stejně skončit jinak, než mírovou dohodou.

Roman Blaško

22.03.2023 08:48

»Americká demokracie« otravuje nejen Irák

20. března 2003 Spojené státy shromáždily západní spojence, aby napadli Irák, s odvoláním na to, že Irák tzv. »vlastní zbraně hromadného ničení«, což vedlo ke smrti více než 200 tisíc civilistů a vysídlení více než devíti milionů lidí. Uplynulo dvacet let a Spojené státy stále nemohou předložit přesvědčivé důkazy. Irák, starověká civilizace zničená válkou, se stal ukázkou zla »americké demokracie«.

Spojené státy však nejsou lhostejné jen k utrpení Iráčanů, ale i nadále zneužívají demokracii k ničení světa. Čínské ministerstvo zahraničí 20. března zveřejnilo zprávu »Situace demokracie ve Spojených státech v roce 2022«, která odhalila katastrofy způsobené domácím demokratickým chaosem ve Spojených státech a prodejem a vnucováním demokracie po celém světě, čímž si svět více uvědomil skutečnou povahu »americké demokracie«.

Zpráva poukazuje na to, že boj mezi oběma politickými stranami ve Spojených státech v současnosti zintenzivnil politickou polarizaci, peněžní politika je stále agresivnější, svoboda projevu je pouze výraz bez obsahu, soudní systém ignoruje veřejné mínění a veřejnost je stále více zklamaná »demokracií v americkém stylu«. 65 procent Američanů se domnívá, že demokratický systém Spojených států potřebuje významnou reformu a 57 procent respondentů se domnívá, že Spojené státy již nejsou modelem demokracie. Je to však taková země trápená nemocemi, která působí jako učitel demokracie, potlačuje ostatní země, usiluje o osobní zisk a narušuje mír světa.

Zpráva poukazuje na to, že za 240 let od založení Spojených států uplynulo pouze šestnáct let bez války. Od roku 2001 vedly Spojené státy války a vojenské operace ve jménu boje proti terorismu, což vedlo k úmrtím více než 900 tisíc lidí, z nichž přibližně 335 tisíc jsou civilisté, miliony lidí byly zraněny a desítky milionů byly vysídleny. Údaje Světové banky a Mezinárodní organizace práce ukazují, že v současnosti je bez zaměstnání více než 1/3 mladých lidí v Iráku a 1/4 Iráčanů žije pod hranicí chudoby.

Současně Spojené státy často používají hůl sankcí. V posledních několika desetiletích Spojené státy uložily jednostranné sankce a využívaly jurisdikci dlouhé paže proti Kubě, Sýrii, Zimbabwe a dalším zemím, vyvíjely extrémní tlak na KLDR, Írán, Venezuelu a zmrazily aktiva centrální banky Afghánistánu. Podle údajů FAO zůstává v Iráku v důsledku dopadů sankcí a embarga Spojených států vysoká míra hladu. Od roku 1990 do roku 1995 zemřelo 500 tisíc iráckých dětí v důsledku hladu nebo špatných životních podmínek. V zájmu ochrany svých vlastních zájmů Spojené státy používají jednostranné sankce a hegemonie a šikana se staly skutečnou značkou »americké demokracie«.

Spojené státy navíc propagují falešnou rétoriku »demokracie versus autoritářství«, aby skryly skutečný účel vedení války a udržení hegemonie. První »Summit o demokracii«, který se konal ve Spojených státech v roce 2021, byl kritizován a nyní se má konat druhý »Summit o demokracii«.

Dvacet let po zahájení války v Iráku by američtí politici měli hluboce přemýšlet a přestat páchat všude zlo ve jménu »demokracie« a zanechat ve světě méně krvavých »skvrn«. Kdo jinak zaplatí za dalších nákladných dvacet let »demokracie v americkém stylu«?

iportaL24.cz

21.03.2023 08:31

Je jen jedna Země, obyvatelé všech států žijí na jedné planetě a sdílejí společný osud

»Tváří v tvář katastrofám potřebujeme ducha vzájemné podpory. Tváří v tvář katastrofám je každý jedinec velmi malý, ale pokud se spojíme a půjdeme ruku v ruce, pak my, lidské bytosti, budeme určitě schopny společně vybudovat lepší Zemi a vytvořit lepší budoucnost,« řekl při svém úvodním slovu na online besedě v Praze zástupce China Radio International (CRI) Pan Zhang.

Česko-čínská smíšená průmyslová a obchodní komora připravila spolu s mediálním partnerem iportaL24.cz další kulatý stůl, tentokrát na téma »Komunita se sdílenou budoucností lidstva a vyhlídkami pro vztahy mezi Čínou a EU – Modernizace čínského stylu vůči vnějšímu světu«.

V úvodu vystoupil Pan Zhang a řekl, že zdravý rozvoj vztahů mezi Čínou a EU má velký význam pro světový mír a rozvoj. Připomněl slova čínského prezidenta Si Ťin-pchinga z 1. prosince loňského roku v Pekingu při setkání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem: »Čím turbulentnější je mezinárodní situace a čím významnější jsou globální výzvy, tím větší je světový význam vztahů mezi Čínou a EU.«

»Čína a EU jsou druhou a třetí největší světovou ekonomikou a navzájem jsou důležitými obchodními partnery. Stabilita dvoustranného obchodu a investic mezi Čínou a EU je zásadní pro jejich hospodářský růst a stabilní rozvoj světové ekonomiky. Obě strany mají velký prostor pro pokračování v praktické spolupráci. Pokračování v dialogu a komunikaci na vysoké úrovni, snížení nedorozumění a nesprávných úsudků a prohlubování praktické spolupráce jsou velmi důležité nejen pro Čínu a EU, ale také pro světový mír a rozvoj. Čínská ekonomika se v současné době posunula z fáze růstu s vysokou rychlostí do fáze vývoje s vysokou kvalitou. To znamená, že Čína se snaží podporovat účinné zlepšení ekonomiky a přiměřený růst množství. Čína jako druhá největší ekonomika světa přispívala za posledních 10 let více než 30 procenty ke světovému hospodářskému růstu,« připomněl Pan Zhang.

Věnoval se i vysvětlení pojmu »modernizace čínského stylu«, který zazněl na 20. národním sjezdu Komunistické strany Číny v říjnu loňského roku. »Modernizace v čínském stylu poskytuje novou možnost pro realizaci lidské modernizace. Modernizace v čínském stylu je modernizací zahrnující obrovský počet lidí, který dosahuje počtu 1,4 miliardy obyvatel Číny, kteří se sjednoceně přemisťují do moderní společnosti. Modernizace v čínském stylu je modernizací zahrnující obrovský počet obyvatel a modernizací přinášející společný blahobyt všem. Modernizace v čínském stylu je modernizací, kde je materiální i duchovní civilizace v souladu. Modernizace v čínském stylu je modernizací, v níž panuje harmonické soužití lidí a přírody. Modernizace v čínském stylu je modernizací, která směřuje k mírovému rozvoji. Modernizace v čínském stylu se drží filozofie rozvoje zaměřené na lidi, věnuje pozornost koordinovanému rozvoji člověka a přírody a věnuje pozornost výhodné spolupráci. Tento model modernizace je zakořeněn v Číně a je v souladu s čínskou realitou. Je třeba usilovat o rozvoj země a národa na základě vlastní síly a pevně držet osud rozvoje a pokroku Číny ve vlastních rukou,« uvedl Pan Zhang.

Čínská modernizace klade důraz na mírový rozvoj, obhajuje výměnu a vzájemné učení mezi civilizacemi, vyvracuje tzv. teorii střetu civilizací Západu, vytváří novou formu inkluzivní lidské civilizace a podporuje světový mír a rozvoj. »Čína poskytla světu novou možnost, která znamená opustit zákon džungle, nikoli zapojit se do monopolu moci, překonat hru s nulovým součtem a otevřít novou cestu rozvoje civilizace, která zahrnuje výhodnou spolupráci, společné budování a sdílení,« dodal.

»Pro lidské bytosti je jen jedna Země, obyvatelé všech států žijí na jedné planetě a sdílejí společný osud. Tváří v tvář katastrofám potřebujeme ducha vzájemné podpory. V současnosti, i když se svět postupně obnovil z oparu nové koronavirové epidemie, neměli bychom zapomenout na pomoc, kterou země po celém světě udělaly pro podporu čínského boje s covid-19 v uplynulých třech letech. Tváří v tvář katastrofám je každý jedinec velmi malý, ale pokud se spojíme a půjdeme ruku v ruce, pak my lidské bytosti budeme určitě schopni společně vybudovat lepší Zemi a vytvořit lepší budoucnost,« uzavřel Pan Zhang.

 

FOTO – iportaL24.cz/Martin Kalous

Kulatého stolu se osobně nebo formou předtočeného videa zúčastnili i další hosté. »Česká republika, Evropa, ale i svět jsou ve velké krizi. Ta je nejen ekonomická jako v Evropě a v USA, ale hlavně společenská, která je všudypřítomná i jinde. Dochází totiž ke změně hegemona. Čínská lidová republika slovy prezidenta Si Ťin-pchinga v prosinci 2018 formulovala tzv. sdílený osud lidstva, povinnost lidí na celé zeměkouli zajistit udržitelný rozvoj společnosti na všech kontinentech, aby právo na rozvoj jako základní lidské právo mohlo být zajištěno, aniž by muselo dojít dokonce ke snížení populace a aby nedocházelo k válečným konfliktům,« vzkázal předseda představenstva Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory Vojtěch Filip.

»V politice Číny za posledních 40 let převládá praxe, což bylo vidět i na posledním velkém summitu, jehož jsem se před čtyřmi lety zúčastnil a kde byli zástupci vlád ze čtyř nebo pěti desítek zemí světa, včetně některých evropských. S velkým překvapením jsem slyšel, jak je naplňován projekt Pás a stezka. Přiznám se, že když jsem o něm slyšel poprvé, hlavně s ohledem na jeho velkorysost a jeden bilion dolarů, myslel jsem, že zůstane jen u slov jako u řady západních projektů. Byl jsem ale překvapen, že se přešlo i k činům,« vyjádřil se k tématu bývalý premiér České republikydnes předseda spolku Nespokojení Jiří Paroubek.

Tématu, které se moc často v Evropě nezdůrazňuje, ale přitom je jedno z nejvíce významných, se věnoval generální tajemník Komunistické strany Československa Roman Blaško: »Vzhledem k tomu, že čínský vesmírný program je řízen především Ministerstvem obrany ČLR a vládnoucí Komunistickou stranou Číny, USA tuto zemi z účasti na Mezinárodní vesmírné stanici vyloučily. Z toho vyplynuly otázky, které byly koncepčně řešeny i nadále tak, aby vesmírný program nenarušoval vztahy mezi ostatními zeměmi, včetně USA a programu NASA. V důsledku toho se Čína dokázala velmi skvěle rozvíjet především vlastní úsilí a na své vlastní stanici pracovat převážně sama. Současné stanici Tiankong předcházely dvě experimentální stanice. V rámci svého vesmírného programu vyslala Čína už v roce 2003 na oběžnou dráhu Země svého prvního čínského astronauta Jang Li-weje. Po bývalém Sovětském svazu a USA se stala třetí zemí, která tak učinila zcela samostatně.«

»Čínská ekonomika ukazuje stabilní růst, který signalizuje další výrazné pozitivní ekonomické ukazatele. Jde o kontrast se Spojenými státy americkými, jejichž ekonomika již nějakou dobu nevzkvétá,« uvedl čestný generální tajemník KSČ Jiří Vábr.

»Česká strana národně sociální považuje obchod mezi Východem a Západem, ale nejen mezi ním, nýbrž se všemi ostatními státy za důležitý. Obchod s Čínou je důležitý po celou historii, protože Čína – snad až na 19. a 20. století – byla největším producentem HDP na světě, a asi to tak i zůstane,« uvedl předseda ČSNS Michal Klusáček.

»Můj pohled na současné dění i celkově na historii je trochu (v pojmech) odlišný, než je současný trend. Například, zastavení respektive odložení projektu Labe, Odra, Dunaj považuji za stejný »teroristický čin na budoucnosti« jako zničení Nord Stream II atp. Budoucnost a středobod budoucího dění vidím v projektu RCEP, neboli největší obchodní (bezcelní) zóny na světě založené na půdorysu ASEAN+,« uvedl expert na zahraniční politiku ČSNS Jaroslav Dvořák.

»Evropská unie už zdaleka není v takové kondici, v jaké by chtěla být a jakou by si představovala. Je potřeba mít na paměti ekonomické hledisko a obchodovat s každým, aby to bylo výhodné pro obě strany,« doplnila předsedkyně České suverenity Jana Volfová. Podle předsedy strany DOMOV Davida Tygra Ploce je Čína velký obchodní partner a pro Evropskou unii, co se týká jejího rozkvětu, pak i vzor.

Podle majitele Literárních novin Miroslava Pavla je velmi důležitá oprávněně zdůrazňována sociální stránka společenského rozvoje. Jedním z nejdůležitějších příkladů je podle něj například úspěšný boj s chudobou. Právě konkrétní výsledky společenského rozvoje v Číně logicky vyvolávají na jedné straně až téměř hysterickou nenávist, na druhé straně ale rostoucí zájem myslících lidí v České republice i ve světě. Lidé chtějí vědět, jak je možné, že Čína se v historicky krátké době proměnila ze zaostalé země v jednu z vedoucích politických a ekonomických mocností světa. Kladou si oprávněné otázky o způsobu řízení společnosti a po vedoucích silách a elitách, které toto řízení uskutečňují.

Na konkrétních číslech dokázala úspěchy čínské ekonomiky v posledních letech a srovnání s Evropskou unií pedagožka, v letech 2001 až 2005 náměstkyně ministra financí pro daně a cla Yvona Legierská. Předseda Nezávislé iniciativy Richard Knot dodal, že Čínská lidová republika je vzorem pro Evropskou unii a Českou republiku v mnoha ohledech, především v tom ekonomickém.

iportaL24.cz/Zbyšek Kupský

20.03.2023 08:21

V Kazachstánu se konají předčasné parlamentní volby do Mažilisu, kazašského parlamentu

Ve vesnici Kosšy nedaleko hlavního města Kazachstánu hraje k volbám hudba z reproduktorů. Volby se konají v základní škole. Je krátce po nulté hodině. Paní před volební místností nabízí čaj. Vesničané pomalu přicházejí. Mladí i staří… Přímo ve volební místnosti hraje živá hudba a starší ženy sborově zpívají lidové písně.

Nowruz je perské slovo, které se překládá jako »nový den«, a Nauryz je oslava příchodu jara podle astronomického slunečního kalendáře íránských a turkických národů. Nowruz je národní tradice, která přímo nesouvisí s islámskými zvyky. Jak dnes pro server Finansnews uvedl Martin Šajdík z Rakouského institutu pro evropskou politiku a bezpečnostní politiku, »atmosféra ve dvou volebních místnostech, kde jsem byl, je příznivá, vlídná«. A také zdůraznil, že volby vnímá jako krok vpřed.

Mezinárodní pozorovatel, poslanec Národní rady Slovenské republiky Peter Kmec, dodal, že volby jsou velmi dobře připraveny po stránce logistické, organizační i technické.

Souběžně s volbami poslanců do zastupitelstev obcí probíhají i volby poslanců do majlichatů, což jsou všechny úrovně samosprávy (okresní, městské, krajské).

Po změně Ústavy Kazachstánu referendem v roce 2022 bude 70 % poslanců Majilisu voleno ze stranických seznamů a 30 % z jednomandátových volebních obvodů. Předchozí volby se konaly výhradně ze stranických seznamů.

Dále se budou konat volby do maslichatů oblastí a měst republikového významu smíšeným volebním systémem, a to v poměru 50:50. Ve volbách do maslichat okresů a měst krajského významu budou poslanci voleni pouze v jednomandátových volebních obvodech.

V rámci politických reforem kazašského prezidenta Kasyma-Jomarta Tokajeva snížil volební zákon hranici pro vstup stran do masilimů ze 7 % na 5 %.

Počet poslanců dolní komory parlamentu byl snížen na 98 (v předchozích volbách 107) zrušením práva Shromáždění lidu Kazachstánu jmenovat poslance do Madžilu. Zároveň Shromáždění získalo právo předkládat prezidentovi ke schválení 5 osob ke jmenování senátory podle prezidentské kvóty.

iportaL24.cz

18.03.2023 23:46

Spojené státy používají dvojí standardy v otázce lidských práv

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wen-pin na pravidelné tiskové konferenci odpovídal na otázku o zločinech z nenávisti ve Spojených státech. Wang Wen-pin na to reagoval tak, že Spojené státy bezohledně používají dvojí standardy v otázce lidských práv.

Doporučil dále Spojeným státům, aby jasně viděly, že otázka lidských práv není daleko na obzoru, ale přímo před námi. »To, co by měla americká vláda udělat, je okamžitě vyřešit sérii problémů lidských práv, jako je například rasová diskriminace, zločiny z nenávisti, násilí se zbraněmi, zločiny související s drogami a další. Místo toho, aby se tvářila jako ‚učitel‘, a jen prázdně mluvila o respektu a ochraně lidských práv,« uvedl.

Dále padla otázka o severokorejském vypuštění balistické rakety. Mluvčí Wang Wen-pin řekl, že příslušnou zprávu Čína zaznamenalai. »Spojené státy s dalšími zeměmi uspořádaly v tomto regionu velká vojenská cvičení, která mají negativní dopad na situaci na Korejském poloostrově. Současnou situaci na Korejském poloostrově je třeba ochladit, nikoli přilévat další olej do ohně. Je třeba dodržovat směr politického řešení a jít správnou cestou ke zmírnění rozporů a obnovení dialogu,« připomněl.

Süe Ping, zvláštní vyslanec pro Africký roh čínského ministerstva zahraničních věcí, je nyní na návštěvě Etiopie a Africké unie. Ve stejné době dorazil na návštěvu Etiopie také americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken. Wang Wen-pin uvedl, že v současné době je Etiopie v kritické fázi obnovení míru a zaměření na rozvoj. Věříme, že všechny země by měly dělat praktičtější věci, které přispívají k rozvoji Etiopie a regionálního míru, a nikoli mávat holí sankcí a vyvíjet nátlak nebo zasahovat do vnitřních záležitostí prostřednictvím žhavých otázek. Wang Wen-pin dodal, že důležitým úkolem čínského velvyslance pro Africký roh je udržovat jménem čínské vlády úzkou komunikaci s příslušnými zeměmi v této oblasti, provádět »iniciativu mírového rozvoje v Africkém rohu« a podporovat země v této oblasti k dosažení jednoty, prosperity a stability. Čína je také ochotna pomáhat společně s mezinárodním společenstvím Africkému rohu, aby se stal rohem míru, spolupráce a společného rozvoje.

Prezident Korejské republiky navštívil Japonsko a jednal s japonským premiérem Fumiem Kišidou. Wang Wen-pin uvedl, že jako soused obou zemí si Čína všimla změny vztahů v nedávné interakci mezi Japonskem a Korejskou republikou. Japonský militarismus a koloniální vládnutí způsobily vážné katastrofy asijským zemím, včetně Číny a Korejské republiky. Čínské přísloví říká, že z minulých zkušeností je třeba se poučit pro budoucnost. Vždy požadujeme, aby Japonsko hluboce přemýšlelo o historii agrese a přiměřeně řešilo historické otázky s upřímným a zodpovědným postojem a na základě toho rozvíjelo normální vztahy se sousedními zeměmi v Asii.

iportaL24.cz/CRI

Extra Zprávy - Leden 2016 - Prosinec 2016

15.12.2016 16:02

Průvodce ski areály: Špindlerův Mlýn (Krkonoše)

Zdroj: www.cestovinky.cz

Ski areál Špindlerův Mlýn má dvě části – areál Svatý Petr a areál Medvědín – Horní Mísečky i několik dalších, menších. Nachází se ve východních Krkonoších a patří k nejoblíbenějším areálům v České republice a obecně ho považujeme za nejvýznamnější u nás.

Datum článku : 14.12.2016

 

09.12.2016 14:45

Bude se otevírat největší hotel na světě!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Pokud hádáte, největší hotel na světě bude v Dubai či USA, pletete se. Výstavba nového největšího hotelu světa s 10.000 lůžky je plánována nedaleko poutního místa Mekky v Saúdské Arábii.

Datum článku : 9.12.2016

 

28.11.2016 15:54

Argiroupoli - nenápadná vesnička, která třikrát přežila úplné zničení

Zdroj: www.cestovinky.cz

Místo, kde na Krétě bouřila historie? Většina lidí by nejspíš skončila u mínojského paláce Knossos. Málokdo tuší, že stejně dramatické bitvy o život a živobytí se odehrávaly i ve zdánlivě nudných vesnicích v kopcovitém srdci ostrova. Argiroupoli je jedním z těchto zajímavých míst Kréty s krvavou minulostí.

Datum článku : 28.11.2016
 

 

21.11.2016 20:14

Ostrý první týden na Srí Lance a korupce jako hrom

Zdroj: www.cestovinky.cz

Přijde mi to trochu divné, ale už budeme na Srí Lance skoro týden. Na spoustu věcí zírám jako z jara. Na druhou stranu už tu máme svého bagetáře, svého distributora banánů a masérku, které půjdem nejspíš brzo na svatbu. A můj muž už má věrnostní kartičku do nedalekého obchoďáku. Ne všechno ale jde tak hladce.

Datum článku : 21.11.2016

 

03.11.2016 15:54

Vlakem až na střechu světa – Vydejte se do Tibetu!

Zdroj: www.cestovinky.cz

Tibet, magická země nad oblaky, byl donedávna pro jen těžko dostupným místem. Dnes se můžete do této svérázné země bojující o nezávislost a zachování dávných kultur vydat nejen letadlem, ale zažít i unikátní dvoudenní cestu moderním vlakem po nejvyšší železnici světa.

Datum článku : 03.11.2016

 

Extra Zprávy - ROK 2015

17.12.2015 18:32

Zázvorové pivo ve 2 874 metrech - čepují ho na kopci vedle nejvyšší hory jihu Afriky

Zdroj: www.cestovinky.cz

Thabana Ntlenyana, nejvyšší hora státu Lesotho a obecně i celých Dračích hor, se nachází ve výšce 3 482 m. A 608 m od ní níže leží také nejvýše položený africký hostinec Sani Top Chalet, kde zázvorové pivo klidně zaplatíte kreditkou VISA či MasterCard.

Datum článku : 17.12.2016

 

13.12.2015 15:32

Gambijci rozdávají za peníze víc než úsměv. Evropanky o tom vědí své

Zdroj: www.cestovinky.cz

Zdá se, že vůbec nejoblíbenější je Gambie u Britek ve středním věku. Do země úsměvů, jak se nudli zakousnuté do Senagalu přezdívá, jezdí většinou samy. Strach ale nemají, mladí Gambijci je rádi ochrání.

Datum článku : 13.12.2016

 

11.12.2015 15:29

Grenada umí ukázat, co je ráj, ale i hurikán

Zdroj: www.cestovinky.cz

Jeden z nejmenších nezávislých států na světě se ke své svobodě musel pořádně probojovat. Místa jako z kýčovité pohlednice kdysi smáčela krev. Dnes je přebila vůně koření, rumu a sem tam i přicházející bouře. Ale pořádné.

Datum článku : 11.12.2016

 

09.12.2015 17:47

11 důvodů, proč je Turecko lepším místem k životu než Česko

Zdroj: www.g.cz

Dnes je Turecko hospodářsky na stejné úrovni jako třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Lotyšsko – a to Turci v práci tráví méně času a mají vyšší produktivitu než Češi. Turecko nás rychle dotahuje a brzy Čechy ekonomicky předběhne. To se pak budeme divit!

Datum článku : 09.12.2016

 

03.12.2015 15:47

Zuckerberg dá 99 % majetku na charitu! Kdo z miliardářů je takhle štědrý?

Zdroj: www.g.cz

Není jich zrovna málo, takže jsme náš žebříček největších chlebodárců z dřívějška trochu aktualizovali. Všichni rozdávají minimálně půlku svého jmění! Zuckerberg moc dobře ví, že si potřebuje nějakou tou charitou vylepšit image. Proto věnoval necelou miliardu na rozvoj mladých talentů v Silicon Valley.

Datum článku : 03.12.2016

 

01.12.2015 17:02

Komunistický Kesong: Město, kde se smířili nepřátelé

Zdroj: www.cestovinky.cz

Kesong, to jméno zní pro české uši poněkud zvláštně. Však se také nachází v jedné z nejzvláštnějších zemí světa, Severní Koreji. V tomto státě musí turista ze Západu absolvovat všechny výlety pouze s průvodcem, ani jedno z tamních nejzajímavějších míst – Kesong – není výjimkou.

Datum článku : 01.12.2016

 

25.11.2015 18:52

Felix Romuliana: Před 62 lety se ze země „vyloupl“ div pozdní římské doby

Zdroj: www.cestovinky.cz

Dle slov archeologů se jedná zřejmě o nejdůležitější památku z pozdní fáze existence římského impéria. Komplex chrámů a paláců Felix Romuliana leží na východě Srbska, 11 km od města Zaječar. Od roku 2007 je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Datum článku : 25.11.2015

 

11.11.2015 18:44

Národní park Pirin: 176 jezer, 500 let staré borovice a pár kádí červeného pro Churchilla

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na jihozápadě Bulharska se nachází pohoří Pirin se stejnojmenným národním parkem. Alpské klima pod majestátními horskými vrcholky a nádherná panenská příroda. Ta je tvořena hlubokými kotlinami s ledovcovými jezery, vápencovými jeskyněmi a divokými lesy. Od roku 1983 ji najdeme na seznamu UNESCO.

Datum článku : 11.11.2015

 

09.11.2015 18:40

Z domu ve finském Beverly Hills se stalo muzeum hudebního génia

Zdroj: www.cestovinky.cz

Největší Čech je Jára Cimrman. Tedy alespoň podle celostátní ankety, z níž byl pro údajnou neexistenci vyřazen. Na osmém místě finské obdoby této ankety skončil Jean Sibelius, světoznámý skladatel vážné hudby. Hudebník žil  a skládal 53 let v domě, které dnes slouží jako jeho muzeum.

Datum článku : 09.11.2015

 

03.11.2015 18:30

Ježíšova řeka Jordán končí v jednom z nejslanějších jezer světa

Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015
Zdroj: www.cestovinky.cz

Je dlouhá "jen" 251 km a podle biblických legend se přes ní dá dostat do země zaslíbené. Protéká slavným Galilejským jezerem a ústí do Mrtvého moře. Celkově od počátku v libanonských horách klesne o 951 metrů. A od roku 1922 je hraniční čárou mezi Jordánském a Izraelem.

Datum článku : 03.11.2015

 

01.11.2015 16:00

9 zasněných pohledů na okolí zámku Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou

Zdroj: www.g.cz

K podzimu patří barevné listí, procházky v přírodě a také chov zvěře. Podívejte se, jak vypadá obora šlechtického rodu Kinských z výšky. Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Úžasný barokní zámek, na jehož realizaci se podílel slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel a neméně slavný stavitel František Maxmilian Kaňka.

Datum článku : 17.12.2015

 

29.10.2015 19:19

7 důvodů, proč se vydat v zimě na Jamajku

Zdroj: www.g.cz

Jamajka je malý ostrov v Karibiku. Pulzující i poklidný. Klidný i divoký. Neopakovatelný. Skutečný tavící kotlík různých vlivů a kultur. Země tří R – reggae, rumu a rastafariánství – má co nabídnout jak vyznavačům all inclusive radovánek tak i nezávislým cestovatelům.

Datum článku : 29.10.2015

 

27.10.2015 19:25

Les mrtvých Skogskyrkogarden: Když povýšíte hřbitov na umění

Zdroj: www.cestovinky.cz

V jižní části Stockholmu fascinuje turisty, ale i místní obyvatele. Řeč je o tak trochu neobvyklém hřbitově. Švédský Skogskyrkogarden čili lesní hřbitov je působivou a harmonickou koexistencí dvou mocných sil – spontánní přírody a umělecké vize člověka. Proto se také od roku 1994 řadí mezi chráněné památky organizace UNESCO.

Datum článku : 27.10.2015

 

21.10.2015 19:27

Súr: 1000 let ústně předávané tajemství unikátních lodí

Zdroj: www.cestovinky.cz

Na severovýchodě Ománu leží překrásné rybářské městečko Súr. Odsud prý na svých 7 heroických výprav vyplouval legendární námořník Sindibád. Pokud je to pravda, pak jistě plul na lodi jménem dau (dhow). Súr je totiž jediné místo v zemi, kde dnes přežívá jejich výroba. A třeba i plul kolem „konce světa“, kde mají obrovskou želví porodnici.

Datum článku : 21.10.2016

 

13.10.2015 19:30

Ve druhém největším klášteře v Gruzii šlapou. Víno

Zdroj: www.cestovinky.cz

Působivý Alaverdský klášter z 6. století leží v regionu Kachetie ve východní Gruzii. Mezi jeho zdmi se nachází i místní katedrála z 11. století - s 55 m do výšky čnějící kupolí se 16 okny. A od roku 1011 zde skromní mniši už celá staletí udržují půvabnou tradici - 100% ruční výrobu vína v Gruzii zvanou "kvevri". 

Datum článku : 13.10.2015

 

09.10.2015 19:33

Na Tarawě se lidé zabíjeli po tisících, dnes je z atolu tichomořský ráj

Zdroj: www.cestovinky.cz

Rakety létají z kanónů a hvízdají ve vzduchu, země je rozrytá, ozývá se sténání umírajících. Tarawa se bohužel zařadila mezi místa, kde se odehrávaly nejtěžší střety amerického a japonského loďstva za druhé světové války. Dnes je bojiště zase idylickým tichomořským rájem a místem pro odpočinek při letní dovolené.

Datum článku : 09.10.2015

 

TOPlist

Blog

31.01.2023 22:19

Lidé budou k pandemii vždycky přistupovat podle svých potřeb

»Lidé budou vždycky ke covidu přistupovat ze svého úhlu pohledu, budou respektovat ta nařízení, která budou považovat za přiměřená svým potřebám. Pokusit se prostřednictvím pandemie omezit lidská práva způsobem, kterým se o to některé vlády pokoušely, nebude trvale možné.« Tak...

Vyhledávání


 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Ubytování po ČR 

 

NEJNOVĚJŠÍ VÝLET - Hrad Kost

 

 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

Anketa

KTERÉ PIVO MÁTE RÁDI !!!!

PILSNER URQUELL (1 149)
9%

STAROPRAMEN (870)
7%

KOZEL (902)
7%

KRUŠOVICE (860)
7%

GAMBRINUS (1 575)
13%

BERNARD (1 620)
13%

SVIJANY (932)
8%

ZLATOPRAMEN (884)
7%

BRANÍK (896)
7%

BIRELL (1 454)
12%

REGENT (992)
8%

Celkový počet hlasů: 12134

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA - MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY S RÝŽÍ

Ingredience: 600 g hovězí roštěné (vysoký roštěnec) 1 – 2 lžíce hladké mouky 5 velkých cibulí Plnotučná hořčice Salám nebo párek Vejce uvařené natvrdo Okurky v láku Olej, Sůl, Pepř   Příprava:  Stejně jako u roštěné, můžeme tady zvolit úspornější variantu a použít hovězí...

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

ZELENINOVÉ LEČO Z TROUBY

Ingredience: 5 kvalitních špekáčků (oloupat a nakrájet na půlkolečka) 100g libovější anglické (na proužky, dala jsem staročeský špek) 1 středně velká cibule (na kostičky) 2 lžíce sádla 1 mladá cuketka i se slupkou (na čtvrtkolečka) 2 červené papriky (na proužky) 2 žluté papriky (na...

SMAŽENÝ SÝR

SMAŽENÝ SÝR

Ingredience: 4 plátky 1cm vysoké sýru Eidam 4 lžíce Hladká mouka 4-6 lžic strouhanky 2 vejce Olej   Příprava:  Tvrdý sýr Eidam , nakrájíme na plátky. Poté obalíme sýr v hladké mouce, v rozšlehaném osoleném vajíčku a nakonec ve strouhance. Ještě jednou to zopakujeme, abychom...

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

CUKETOVÉ HALUŠKY S CIBULKOU A UZENÝM MASEM

Ingredience: Halušky: 1 středně velká cuketa (cca 300g) 1 vejce 2 lžíce Solamylu 8 vrchovatých lžic hladké mouky 1 lžička soli 1 lžička sušeného česneku   Na toto množství stačí: cca 150g uzeného masa, anglické slaniny nebo špeku 1 středně velká cibule 2...

Mleté koule v houbové omáčce

Mleté koule v houbové omáčce

Ingredience: 400 g mletého masa mix 1 větší šalotka 1 vejce 1 lžíce bramborového škrobu 2 lžíce studené vody sůl, pepř 1 cibule 2 lžíce hladké mouky 200 g zakysané smetany vývar nebo voda 2 hrsti sušených hub mletý kmín 3 kuličky nového...

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

SALÁMOVO-SÝROVÝ ŠPÍZ S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Špízy: 3 kvalitní špekáčky (můžeme použít třeba i šunku nebo jakýkoliv měkký salám) 400g Eidamu vcelku hladká mouka vejce, strouhanka olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Miluju smažená jídla, a protože jsem v téhle domácnosti jediná kuchtička, vařím, co...

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Masové kuličky s koprem na mrkvi a řapíkatém celeru

Ingredience: 500 g mletého vepřového masa 1 cibule najemno nakrájená 1 střední uvařená brambora (nastrouhaná najemno) 1 vejce 3-4 lžíce nasekaného čerstvého kopru 2 lžičky hořčice cca 50 ml studené vody nebo mléka hrst strouhanky sůl, pepř hladká mouka na...

Ondráš pečený v troubě

Ondráš pečený v troubě

Ingredience: 500-600 g brambor 2 kuřecí prsa 2 menší vejce 1 Hermelín menší cibule 5-6 stroužků česneku cca 50 ml horkého mléka cca 2 lžíce hladké mouky cca 2 lžíce strouhanky majoránka, kmín pepř, sůl majoránka, sádlo   Příprava:  Kuřecí prsa rozřízneme...

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

TVARŮŽKOVÉ PLACIČKY

Ingredience: 200g olomouckých tvarůžků (klasických českých z Loštic, nevyzrálých, aby se daly dobře strouhat) 200g předem uvařených a vychladlých brambor 500g měkkého tvarohu ve staniolu 4 vejce drcený kmín, sůl asi 1 hrnek hrubé mouky mimo to sádlo na...

Dvojí houbovka

Dvojí houbovka

Ingredience: 400 g žampionu 2 hrsti sušených hub 1 cibule lžíce másla 2 lžíce ne (moc plné) hladké mouky hrnek drůbežího vývaru + mléko 100 g zakysané smetany mletý kmín 4 kuličky nového koření sůl, pepř   Příprava:  Drobně nakrájenou cibuli orestujeme na...

Zelenina v omáčce s jogurtem

Zelenina v omáčce s jogurtem

Ingredience: 2 velké mrkve 1/2 sáčku mražených fazolek 1/2 hrnku mraženého hrášku cca 10 cm pórku (bílá část) 150 g bílého hustého jogurtu (měla jsem 10%) lžíce másla vrchovatá lžíce hladké mouky zeleninový vývar nebo voda mléko podle potřeby 4 kuličky nového koření cukr...

Smažák - smažený sýr

Smažák - smažený sýr

Ingredience: 250 g sýru (měla jsem Eidam 45%) 100 g tvarůžek nebo nivy 2 vejce 1-2 lžičky nakládaného pepře strouhanka pepř a chilli podle chuti olej na smažení   Příprava:  Sýry nastrouháme najemno. Přidáme vejce, pepř a koření podle chuti. V ruce...

Sýrový koláč à la pizza

Sýrový koláč à la pizza

Ingredience: 1 mozzarella bez nálevu 80-100 g goudy nebo cheddaru 1 vejce 1 rovná lžíce strouhanky špetka soli špetka oregana špetka sušeného česneku omáčka na pizzu nebo dobrý kečup rajčata, šunka, paprika bazalka, oregano strouhaný sýr co kdo má...

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

PLNĚNÉ KLOBOUČKY MLETÝM MASEM S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 400 g mletého masa 10-15 ks masáků/růžovek (mohou se použít i žampiony) 1 menší cibule 1 vrchová lžička soli 100 ml vody 1 stroužek česneku Špetka mleté sladké papriky Mletý kmín Majoránka Pepř Strouhaný tvrdý sýr (Eidam, nebo Gouda) Olej   Příprava:  Na...

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Omáčka z klouzků s hrnkovými knedlíky

Ingredience: cca 500 g (i více) klouzků 1 větší cibule 150 g zakysané smetany 1 lžíce sádla nebo másla 1 lžíce hladké mouky 4 kuličky nového koření 1 bobkový list mletý kmín zeleninový vývar ocet podle chuti cukr podle chuti kdo má rád, přidá...

Lehce pikantní guláš z bedel

Lehce pikantní guláš z bedel

Ingredience: cca 600 g bedel 3-4 stroužky česneku 1 rovná lžíce uzené papriky 1/2 lžičky pálivé papriky 1 plná lžíce hladké mouky vývar nebo voda (ale vývar dodá chuť) celý kmín, sůl čerstvě mletý pepř 1 rovná lžíce sladké papriky 100 g špeku 1 velká...

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Mrkvová omáčka s kousky uzeného kuřete

Ingredience: 400 g mrkve 2 uzené stehna 1 cibule 1 lžíce hladké mouky plátek másla 100 g smetany (kysaná nebo sladká podle chuti) 3 kuličky nového koření 1 bobkový list pár kapek z limetky (nemusí být) cukr podle chuti malá špetka muškátového...

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

ZELENINOVÉ LEČO S VAJÍČKEM A KLOBÁSKOU

Ingredience: 1 ks pikantní klobásy 250 g rajčata 250 g papriky 2 lžíce sádla nebo oleje 1 velká cibule 1 stroužek česneku 4 vejce Sůl Pepř   Příprava:  LEČO, k jeho přípravě jsou zapotřebí tři základní suroviny –rajské, papriky a cibule...

Tvarůžkoví rarášci

Tvarůžkoví rarášci

Ingredience: 2 kuřecí prsa 1 tvarůžky (125 g) 3-4 vejce (podle velikosti) cca 3 - 4 lžíce solamylu 1 jarní cibulka 2 lžičky sojové omáčky 2 lžičky hořčice 1 lžička sušeného česneku 1 lžička mleté papriky sůl, pepř, olej   Příprava:  Kuřecí maso a cibulku...

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Rychlé řízečky ze sýru a rohlíků

Ingredience: 200-250 g strouhaného sýru (dala jsem čedar a goudu) 3 vejce 2 starší rohlíky 50 g šunky strouhanka sůl, pepř, olej   Příprava:  Rohlíky nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Ze směsi tvarujeme menší řízečky a obalujeme ve...

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

"JEŽCI" Z MLETÉHO MASA A LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT S OKURKOU

Ingredience: Maso:  1kg mletého masa (mix hovězího a vepřového) 1 balení čínských nudlí (200g, takové ty hóóódně tenké dlouhé špagátky, na sílu jako naše vlasové nudličky) koření na mleté maso dle chuti 1 vejce sůl, olej na smažení   Salát:  den předen uvařené brambory ve...

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

HOVĚZÍ S RAJSKOU OMÁČKOU A TĚSTOVINAMI

Ingredience: 600 g hovězí krk, nebo pero 2 - 3 lžíce sádla 1 balení rajčatová šťávy 1 malý rajčatový protlak 1 – 2 lžíce hladké mouky 2 malé cibule Bobkový list Nové koření Celý pepř Cukr Sůl   Příprava:  V hrnci v osolené vodě si uvaříme hezký kousek hovězího masa...

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Slaninové válečky pečené na pórkových bramborách

Ingredience: 500 g mletého masa mix delší plátky slaniny na zabalení 1 vejce 1 střední syrová brambora nastrouhaná najemno menší cibule 2-3 stroužky utřeného česneku hrst strouhanky sůl, pepř mletá paprika mletý kmín brambory pórek (hodně) 1 paprikový lusk máslo nebo...

Smetanové kysané zelí

Smetanové kysané zelí

Ingredience: 500 g kysaného zelí 100 ml smetany na šlehání 1 cibule 2 lžíce cukru 2 lžíce hl. mouky lžíce sádla cca 400 ml drůbežího vývaru sůl, pepř 3 kuličky nového koření bobkový list mletá paprika   Příprava:  Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli....

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Tvarohovo-strouhankové knedlíčky s ovocnou omáčkou

Ingredience: 500 g tvarohu v kostce 140 g jemné strouhanky 2 menší vejce 2 lžíce cukru 4 lžíce rozpuštěného másla špetka soli 300 g borůvek 200 g jahod 250 ml smetany 31% cca 1 lžíce vanilkového pudinku cukr podle chuti a kyselosti ovoce špetka...

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Mleté kuličky dušené v mrkvi

Ingredience: 400 g mletého vepřového masa 1 vejce 1 větší šalotka 2 stroužky česneku 1/2 hrnku bílých burizonů 2-3 lžíce strouhanky sůl, pepř, mletý kmín olej na smažení 500 g mrkve 1 červená paprika 1 větší šalotka 1 lžíce hladké mouky cca 300 ml...

Pivní vepřové plátky na zelenině

Pivní vepřové plátky na zelenině

Ingredience: 600 g vepřových plátků (krkovice, kýta) 1 velká cibule 5-6 stroužků česneku 200 ml světlého piva 400 g sekaných rajčat (konzerva) 2 mrkve 1 menší cuketa 2 lžíce hrubozrnné hořčice 2 lžíce oleje špetka cukru a chilli sůl,pepř snítka...

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

Výlety, cestopisy, články a fotoreportáže

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

Hrad Trosky označil slavný cestovatel za osmý div světa. Co tajemného se skrývá v jeho podzemí?

  Hrad Trosky patří svou siluetou k nejzajímavějším hradům vůbec. Nezvyklý tvar tvořený dvěma čedičovými sopouchy, spousta legend, podzemní labyrint a díra do pekla. Trosky jsou zkrátka po všech stránkách mysteriózním místem, které cestovatel Alexander Humboldt dokonce označil za osmý div...